BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 10

OMXS30: Tar en välbehövlig paus (uppladdning)

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det blir nu spännande att se om det bjuds på någon rekyl, värd namnet, eller om OMXS30 istället kommer att gå in i en konsolidering/kontraktion, vilket är vanligt efter en tid med kraftiga uppgångar. Så länge inte en rekyl får indexet att etablera sig under den senaste rekylens lägsta vid 1524 ser jag goda förutsättningar för ytterligare uppgångar mot septembertoppen kring 1680. Än så länge har vi inte fått några tecken på att indexet toppat och då agerar vi lämpligtvis med minsta motståndets lag och det är att följa med bussen åt det håll den är skyltad och det är norrut.”

Den gångna veckan inledde med att markera 1598 på ovansidan och i torsdags bjöds vi på veckolägsta vid 1558 efter att ha testat av zonen mellan 20- och 200-dagars medelvärde. Februari månad stängde upp med 3,8 procent och tog därmed ut årsmedelvärdet. Den gångna veckan stängde visserligen i den övre delen av veckostapeln men som en bearish engulfing och en nedgång med 0,5 procent. Totalt i år har OMXS30 stigit med 12,2 procent.

Sedan mitten av februari noteras OMXS30 över 200-dagars medelvärde och i tisdags passerade även 20-dagar medelvärde upp över primärtrenden. Även om det blir en del brus och felsignaler i samband med konsolideringar är snittavkastningen betydligt högre när indexet gynnas av ett MA-20/MA-200 kors.

Under året har varje positiv candlesticksformation efter en rekyl lett till en ny positiv trendrörelse. Det blir nu spännande att se om torsdagens positiva reversal blir den femte gången i rad eller om det först behövs en rekyl. Just nu möter ett ganska tufft motståndsområde upp kring 1600 och efter årets starka inledning kan det först krävas något eller några omtag för att ta sats och knäcka nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i torsdags, noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positiv även om den vikt av något de senaste dagarna.

På ovansidan möter först 1587 följt av 1596-1600 samt 1626.

På nedsidan hittar vi närmast 1573 följt av 1567. Jag fäster självklart stor vikt vid utvecklingen kring primärtrenden kring 1556 och senaste lågpunkten vid 1524.

På lång sikt är jag svagt positiv och kommer att vara så tills 200-dagars medelvärde punkteras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer vara det tills jag ser att indexet vänder ner under 20-dagars medelvärde med viss reservation för sättet det sker på.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste veckan vid 17 av de senaste 32 åren.

Sammanfattning: Än så länge tolkar jag den senaste veckans tradingrange som en positiv pausformation som har goda förutsättningar att bryta ut uppåt. Det kan dock behövas en eller kanske ett par rekyler innan köparna samlat tillräckligt med energi för att bryta ut uppåt. Om det visar sig att lågpunkten vid 1524 från början av februari punkteras med kraft kan det vara en varningssignal. Mitt huvudspår för tillfället är att vi kommer få se ett test av 1650-1680 snarare än stödet vid 1380. Jag kommer däremot inte vara sen att vända på klacken om säljtrycket tilltar både på Stockholmsbörsen, övriga europeiska ledande index och i USA, men det ser vi ännu inte.

Motstånd: 1587 / 1596-1600 / 1626
Stöd: 1573 / 1567 / 1556 / 1535 / 1524

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32 efter att ha vänt ner från 92 för 7 dagar sedan.

SP500: Första veckostängningen över 2800 sedan 5 oktober

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 har den senaste veckan, efter en historiskt unik uppgång, jobbat med att testa av området kring 2800, men ännu inte orkat bryta upp över nivån. Om vi bjuds på en rekyl från denna nivå blir det intressant att se om 200-dagars medelvärde kommer punkteras eller om det är den senaste lågpunkten kring 2700 som behöver nås för att locka till sig tillräckligt med köpare för pressa kursen upp genom höstens vändningsnivåer. Optimismen börjar komma upp på nivåer som vi får gå tillbaks till mitten av januari förra året för att hitta. Historiskt har extremt positiva sentimentsmätningar varit bra lägen att ta hem vinst och det kan det mycket väl bli så även denna gång. Så länge vi inte ser några tecken på en topp talar dock mer för en fortsatt uppgång. Frågan är om den senaste veckans avtagande volym är en föraning om att köparna börjar bli höjdrädda och om det leder till en tid med slagig handel innan nästa utbrott upp mot septembertoppen strax över 2900-nivån. Mitt huvudspår är en måttlig rekyl och en ny högre lågpunkt innan kursen åter ställs in mot nya högre höjder.”

Den gångna veckan inleddes och avslutades med ett test av höstens vändningsnivåer. Inte helt oväntat blev det små rörelser mellan den kortare sentimentsnivån som EMA-8 utgör och vändningsnivåerna från mitten av oktober till början av december. Totalt steg SP500 med 0,4 procent den gångna vecka vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,8 procent. Det var första gången sedan början av november som vi bjöds på en dagsstängning över 2800-nivån. I månadsgrafen stängde februari positivt över årsmedelvärdet och veckografen blev en ny uppgångscandle.

Efter den extremt positiva inledningen av året testar nu flertalet ledande index av nya motståndsnivåer, de flesta tydligt överköpta, så även SP500. Än så länge håller sig SP500 kvar ovanför 200-dagars medelvärde samtidigt som novemberhögsta vid 2815 testas av. Även om 50-dagars medelvärde vänt upp är noteringen fortsatt under primärtrenden vilket innebär att indexet ”tyngs av ett dödskors”.

I veckan bröt 20-dagars medelvärde upp genom 200-dagars och jag hittar 17 liknande tillfällen sedan 1994 och vid 11 av dessa har det utvecklats till uppgångar, om vi använder ett motsatt medelvärdeskors för exit. Snittvinsten har varit 28,2 procent medan snittförlusten varit 1,8 procent.

Vollan mätt som bredden mellan bollingerbanden är nere på den lägsta nivån sedan början av oktober och chansen för en expansion har ökat. Ser vi lugnet före stormen och kommer expansionen att ske norrut eller ner mot tidigare bottnar? Det är än så länge goda förutsättningar för en expansion norrut men det kan kanske behövas något eller några omtag till, innan utbrottet.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat under det dagliga snittet.

VIX (den förväntade volatiliteten den närmaste månaden) är nu nere vid 13,6 vilket innebär att placerarkollektivet förväntar sig rörelser (enligt VIX-beräkningen) mellan 2915 och 2695 den närmaste månaden.

På ovansidan möter närmast 2815-2817 följt av 2835 och 2876.

På nedsidan möter närmast 2796 följt av 2775 och 2767 samt primärtrenden kring 2756.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över både EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-20 lutar upp och har passerat MA-200
– Noteras sedan 30 januari över ichumokumolnet
– Positiv volymbalans
– Mars har historiskt varit den fjärde bästa månaden

I den negativa vågskålen:
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under vändningsnivåerna oktober-december
– Allt lägre signifikanta pivottoppar
– %PO (även MACD) hotar med en ”hög” säljsignal

På lång sikt är jag svagt positiv så länge indexet befinner sig över 200-dagars medelvärde.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att kursen vid nästa rekyl punkterar 20-dagars medelvärde med kraft.

Sammanfattning: Än så länge är det mer som talar för att 2815-2817 nivån kommer att tas ut och siktet ställas in mot 2940 än att säljtrycket ska tillta så att 2580 ska punkteras. Det kan behövs någon eller ett par omtag innan tillräckligt med energi laddats upp så att det räcker för att ta ut 2817 men mitt huvudspår är att vi snart får ett utbrott som håller. En första varningssignal är det om den kortsiktigt negativa divergensen leder till att den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 2882 punkteras med kraft.

Motstånd: 2815-2817 / 2835 / 2856 / 2876
Stöd: 2796 / 2775 / 2767 / 2756 / 2748

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52.

DAX: Shooting Star kring fyramåndershögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Förutsättningarna är goda för en rekyl och om så blir fallet bevakar jag utvecklingen kring golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen. Så länge indexet inte etablerar sig under 11000-nivån talar mycket för att vi kommer få en uppgång mot 200-dagars medelvärde.”

Den gångna veckan inleddes lite skvalpigt men avslutades med ett test av motståndsområdet strax under 11700. Februari månad utvecklades till en positiv reversal och en uppgång med 3 procent medan den gångna veckan steg med 1,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,9 procent.

I dagsgrafen avslutades veckan med en bearish shooting star kring motståndsområdet strax under 11700 samtidigt som vi ser tecken på att indexet är kortsiktigt översålt.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,8 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Om DAX-indexet passerar 11600-nivån och håller sig kvar kommer det bli intressant att följa utvecklingen kring 200-dagars medelvärde. Edgen talar för att åtminstone en kortare rekyl ligger bland korten när veckan inleds.

Sammanfattning: Det råder en negativ divergens mot de kortare momentumindikatorerna samtidigt som den gångna veckan avslutades med en negativ omslagsformation. Om detta läge leder till en rekyl kommer djupet och kraften den sker på ge en fingervisning om hur starkt det underliggande sentimentet är. Så länge indexet inte etablerar sig under 11000-nivån talar mer för att vi på sikt kommer att få se DAX etablera sig över 200-dagars medelvärde.

Motstånd: 11655 / 11715 / 11805 / 11900
Stöd: 11560 / 11525 / 11430 / 11335

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 66.

ABB: Goda chanser för en uppstuds mot 195 kronor

Teknisk analys ABB: I förra veckan talade påtalade jag att det var en bra edge för att ta hem vinst men att det fortfarande fanns en bra edge att haka på för vidare uppgång efter en fortsättningsformation. ABB har fallit med 4,7 procent sedan dess och är nu åter intressant vid en positiv fortsättningsformation, som i mitten av februari.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på MA-200 för att peka ut pekar nedåt. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring -1,1 vilket innebär att man bör vara snabbt med att ta hem vinst om man agerar för uppgång.

Vid de 81 tillfällen som gummisnodden (RSI-2) varit lika hårt spänd eller hårdare, på nedsidan, sedan början av 2002 har kursen stått högre en vecka senare vid 44 av dessa (54%). Snittutvecklingen på en veckas sikt har varit +1,2 procent vilket innebär att snittvinsten varit betydligt högre än snittförlusten. Även om denna hitratio inte övertygar har positiva fortsättningsformationer vid liknande rekyler (tre kraftfulla röda candlar efter en utmattning) där den tredje reverserande candlen tas ut (”tretick light”) visat bra performance historiskt.

Sammanfattning: Förutsatt att inte fredagens lägsta vid 180,40 punkteras de första 15 minuterna under måndag och att fredagens högsta tas ut, är förutsättningarna goda för en uppgång mot kanaltaket kring 190 kronor. Om det istället visar sig att vi bjuds på en vändning ner innan 185,45 tagits ut och att därefter 180 kronor punkteras är risken stor för att säljtrycket tilltar ytterligare.

Motstånd: 182,75 / 184,60 / 187,50 / 190,05
Stöd: 179,80 / 178,65 / 175,70 / 172,75

MTG B: Intressant uppladdningsfas

Teknisk analys MTG B: De senaste två månaderna har MTG-aktien handlats i en allt tajtare range. I samband med rapporten för snart en månad sedan markerades 289 kronor som en ny högre lågpunkt och nu är aktien och ”stöter” på för ett eventuellt utbrott in i gapet från den 12 november.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,7 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga om vi går emot den rådande trenden.

MA-20 noteras över MA-50 som är stigande samtidigt som värdezonen är på plats och nu ser vi tecken på att köparna smyger sig tillbaks när motståndet vit 320 kronor närmar sig (OBV tilltar). I fredags passerade ADX-14 25-nivån vilket innebär att vi fått en signal som ger en bra edge för ett utbrott.

MTG-aktien har historiskt utvecklats starkt från början av mars till slutet av juli. För en vecka sedan noterades dessutom ett positivt insynsköp. Historia är trots det en sak och framtid något helt annat.

Sammanfattning: Med en positiv underton har förutsättningarna ökat för att vi kommer få se ett utbrott in i gapet från november och så småningom en etablering över 200-dagars medelvärde. Om det börjar gå tungt kring någon av de markerade motståndsområdena kan det vara läge att ta hem vinst eller kliva av. Det kanske behövs ytterligare omtag innan detta sker men oddsen har den senaste veckan blivit bättre för uppgång. Om det istället visar sig att MTG-aktien punkterar 300 kronor utan att snabbt ta tillbaks nivån ökar däremot risken för ett nytt tilltagande säljtryck.

Motstånd: 317,20 / 320,80 / 325,20 / 331,60
Stöd: 311,60 / 309,00 / 302,80 / 297,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50.