BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 11 – 2022

OMXS30: Uppstuds innan nästa test av årslägsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”När jag för någon vecka sedan skrev om att en potentiell målkurs om det visade sig att 2200-nivån punkterades hittades kring 1950. Då kändes det nästan överdrivet men redan nu närmar sig nivån (mindre än 2% dit). Så länge indexet inte tar sig upp och stänger över den korta sentimentsnivån som EMA-8 vid 2080 markerar är köparna inte ens närvarande men för att jag ska vända och bli positiv måste den topp som tar ut både MA-200 och närmaste topp (just nu 2332) kommer jag vara negativ till indexet.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap på -3,1 procent men måndagen stängde som en positiv reversal. I fredags var indexet initialt upp kring 2100 vilket var över taket i den fallande kanalen men innan dagen var slut hade köpintresset avtagit så att det blev en tydlig svans på ovansidan. Totalt steg ändå indexet med 4,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 14,4 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bullish piercing line, vilket är en positiv omslagsformation. Detta innebär att om den kommande veckan stänger över 2100 med en veckostängning i den övre delen av veckocandlen kan vi vara på väg mot en botten.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har nu börjat luta nedåt och februari månad stängde under årsmedelvärdet. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 har skurit ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång.

Volymen har den gångna veckan legat strax över snittet. Volymbalansen är än så länge tydligt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 83 procent. Just nu är det bara 15 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten till 17 vilket fortsatt är hög volla. Ett bra tecken på en långsiktig lågpunkt brukar en avtagande volla från en hög nivå vara, så det blir ett par spännande dagar som följer för att se om det är en botten som håller på att mejslas ut.

På ovansidan möter närmast 2078 följt av 2098-2113 och 2185.

På nedsidan möter först 2059 följt av 2038 och zonen vid 2004-1996 samt 1972.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Målkursen för toppformationen nåddes för en vecka sedan och nu blir det intressant att se om köparna vågar sig tillbaka eller om uppstudsen bara blir en paus i nedgången. Veckan avslutades med en svans på ovansidan när området kring standard line och 2100 närmade sig. Om den gångna veckans högsta vid 2098 utvecklas till en lägre topp, vilket vi vet först om 1900 punkteras är det en ny negativ pusselbit. Skulle nästa lågpunkt bli högre än 1902 och därefter 2100 passeras tolkar jag det istället svagt positivt. En passering av 2332 innebär att siktet ställs in mot den senaste rekordnoteringen vid 2467 och skulle även den passeras är den långsiktiga trenden återupprättad och bekräftad. Fram till att indexet noterar nya högre bottnar som följs av nya högre toppar kommer jag tolka det vi ser som att indexet noteras i en pausformation i fas 4 men ett första tecken är naturligtvis att det vi ser nu övergår i en ackumulationsfas.

Motstånd: 2078 / 2098-2113 / 2185
Stöd: 2059 / 2038 / 2004-1996 / 1972

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Fångad i en tradingrange

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Trots kriget i Ukraina och risken för skenande räntor tycker jag SP500 står emot ganska bra. Vid oroliga tider är det viktigt att luta sig tillbaka och studera vad som hänt vid liknande tillfällen historiskt. Det man alltid kommer fram till är att det enda som fungerar på sikt är att disciplinerat hålla sig till planen. Det är viktigt att inte låta känslor och nyhetsflöden påverka investeringsbeslut. Alltför stor rädsla för att förlora pengar och överdriven girighet får många att hamna snett. När ett värdepapper eller index stiger mycket under lång tid närmar sig en topp och ju fler stöd som punkteras, desto fler blir rädda för att förlora sina vinster och säljer av i allt högre takt. Så länge inte indexet orkar notera högre toppar som följs av högre lägsta kommer jag vara negativ till fortsättningen. Ett första litet positivt tecken vore en passering av 4420 vilket innebär att förra veckans högsta, zonen vid 4400 och taket i den fallande kanalen passeras men det räcker inte för att få mig positiv till indexet. För att jag åter ska bli positiv behöver även 4600 passeras. Om det istället visar sig att 4416 blir en ny lägre topp och 4114 punkteras bekräftas det negativa utseendet. På kort sikt är det positivt om fredagens positiva reversal leder till att torsdagens högsta passeras.”

Den gångna veckan inleddes med en brant nedgång och resten av veckan har indexet försökt ta ut den korta sentimentsnivån som EMA-8 markerar men skvalpar fortfarande omkring i tradingrangen mellan 4420 och 4115. Totalt backade SP500 med 2,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 11,8 procent. Någon av de närmaste dagarna kommer 50-dagars medelvärde att skära ner under 200-dagars i ett dödskors. Så länge lägre toppar följs av lägre lägsta kommer jag navigera för nedgång och se uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Den amerikanska tioårsräntan ökade med 26 punkter den gångna veckan för att stänga veckan vid 2,0 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt men indexet har punkterat både ichimokumolnet och MA-200. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet än så länge lyfts av ett äkta gyllene kors men med denna nedgångstakt är det bara några dagar kvar tills det elimneras av ett dödskors. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara kortsiktiga med en dragning åt nedgång.

Volymen har de tre senate dagarna fallit och noterades i fredags 13 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras just nu kring 37 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 3,8 procentenheter till 30,8.

Bredden mellan bollingerbanden uppgår just nu till 7,9 procent vilket är över snittet kring 5,5 procent.

På ovansidan möter närmast 4223 följt av 4281 och zonen vid 4296-4304 men den viktigaste nivån på kort sikt är området kring 4400.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 4204-4196 följt av 4158 och 4115 samt området kring 4100.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den normalt positiva halvan av året
– Extremt kraftfull turtle soup kring årslägsta den 24/3

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Nya lägre toppar 12/1, 2/2, 10/2 senast 16/2
– Noteras under både de längre och kortare medelvärdena

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Den gångna veckan inleddes och avslutades med tydliga nedställ men än så länge har svansen från den 24 februari lockat tillbaka köparna. Indexet försöker hitta fotfäste kring denna nivå. Än så länge är indexet fångat i en tradingrange mellan 4417 och 4115 vilket troligen kommer att leda till skvalpiga rörelser tills någon av nivåerna passeras. Trots allt negativt som sätter press på börsen, i form av krig och inflation, har SP500 stått emot ganska bra. Positiva nyheter kring kriget i Ukraina kommer troligen att trigga riskaptiten men för tillfället är det för mycket negativt i luften som bromsar riskviljan. Om det visar sig att 4100 hittar vi nästa intressanta stödnivå vid 4000 och om 4417 passeras kommer det bli intressant att se om indexet orkar ta sig förbi 200-dagars medelvärde. För att jag ska bli positiv till indexet vill jag se att en ny högre lågpunkt följs av en ny högre topp. Det innebär att om förra veckans lägsta håller och att 4490 tas ut kommer jag svänga över och bli positiv och tolka det som en signal om uppgång mot 4800-nivån. Ett utbrott upp över 4800 innebär att en långsiktigt positiv trend bekräftas. Det kommer bli spännande att följa Fed den kommande veckan.

Motstånd: 4223 / 4281 / 4296-4304 / 4417
Stöd: 4204-4196 / 4158 / 4115 / 4100

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 59%.

DAX: Utmanar 14000 och standard line

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Tekniskt borde inte uppstuds vara speciellt långt bort. Det jag vill se för att svänga om och bli svagt positiv igen är att toppen vid 15737 strax ovanför MA-200 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap på hela 3,7 procent och nådde i måndags stödnivån kring 12500 men där stod köparna och väntade. I fredags nådde indexet upp till nivån strax under 14000 men där tog det åter stopp. Totalt steg indexet 4,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 14,2 procent. Även om veckocandlen utvecklades till en positiv reversal orkade den inte ta ut mitten från veckan dessförinnan vilket innebär att risken för ett nytt säljtryck är större än om vi bjudits på en bullish piercing line.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i området där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång och se uppstudsar som pausformationer i nedgången. MA-50 skar för snart två veckors sedan ner under MA-200 med ett dödskors, vilket var det första sedan den 19 mars 2020. G-krafterna är nu sorterade för nedgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 18 februari ett negativt kors och har därefter fallit ner till under -15 där vi nu ser tecken på att ett positivt kors närmar sig. Låga positiva kors har historiskt haft en bra edge för uppgång men om det istället utvecklas en negativ trampolin är det en negativ pusselbit.

Sammanfattning: Även om DAX steg den gångna veckan är det mycket kvar innan jag kommer tolka utseendet positivt. Så länge indexet fortsätter att notera lägre och lägre toppar som i sin tur följs av lägre lågpunkter kommer jag vara negativ till indexet. Det jag vill se för att svänga om och bli svagt positiv igen är att toppen vid 15737 strax ovanför MA-200 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Det jag inte vill se är att uppstudsar vänder ner på allt lägre nivåer och därefter bjuder på nya lägre lägsta.

Motstånd: 13710 / 13495-14025 / 14370
Stöd: 13490 / 13220 / 13095 / 12500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 80+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

Trelleborg B: Flaggar för uppgång

Teknisk analys Trelleborg B: Det blev varken en stängning över den fallande kanalen eller föregående dags högsta efter föregående analys. Aktien punkterade istället MA-200 och föll ner till området för lågpunkten i oktober/november 2020. För en vecka sedan effektuerades en bullish meeting line som bekräftats och de senaste dagarna har extremt små candlar andats en viss osäkerhet.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har vridit ner och är svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att navigera för nedgång och går vi emot bör man vara extremt kortsiktig och defensiv.

SMACD har varit nere under -15 och effektuerade ett positivt kors i fredags. Denna typ av låga kors leder ofta till spännande uppgångar. Senast vi bjöds på ett liknande var i början av oktober.

De senaste dagarnas dojisar är ett resultat av att det råder osäkerhet. Denna osäkerhet skingras tillfälligt om 186 kronor passeras men om däremot 175 kronor punkteras kommer säljtryck att triggas.

Sammanfattning: Passeras 186 kronor och då även fredagens högsta ställs siktet in mot 200 kronor. När/om 192 kronor nås flyttas den initiala stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs en eventuell position (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (3% eller mer i range) efter att 192 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 174 kronor.

Motstånd: 185,80 / 190,70 / 196,90
Stöd: 177,65-175,55 / 168,80 / 164,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.

Hexagon: Laddar för utbrott

Teknisk analys Hexagon B: Vi fick vänta tills den 26 januari innan vi bjöds på en stängning i den övre delen av candlen och över föregående dags högsta. Detta fick aktien att stiga med 12 procent på 6 dagar innan en bearish engulfing vid MA-200 fick Hexagon att åter dra söderut. Den senaste tiden har vi dock sett tecken på att aktien eventuellt är på väg att bygga en botten.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras däremot i zonen där vi ombeds att vara defensiva och beredda på fortsatt nedgång.

I fredags passerade Hexagon upp över standard line och håller nu på att utmana den fallande motståndslinjen som samtidigt markerar taket i en triangel.

På väg upp mot begränsningarna närmast på ovansidan har volymbalansen stärkts vilket jag tolkar som en positiv pusselbit.

SMACD har den senaste månaden skvalpat omkring utan styrfart. Ett positivt kors som följs av en tydlig divergens med SMACD-linjen och signallinjen kommer jag tolka positivt.

Sammanfattning: En dagsstängning över 126,10 i den övre delen av dagscandlen ställer in siktet mot i första hand 132 kronor. När/om 128 kronor nås flyttas den initiala stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs en eventuell position (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (2% eller mer i range) efter att 128 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 122 kronor.

Motstånd: 126,05 / 127,05 / 128,90 / 131,40
Stöd: 122,55 / 119,15 / 116,65 / 114,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74+.