BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 19

OMXS30: Positiv underton kring flerårshögsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan 2002 kan jag bara hitta fyra lika höga noteringar hos dagsmomentum (RSI-14) i positiva marknadsfaser och vid två av dessa har kursen en vecka senare stått högre och vid två lägre. Vid uppgångar sedan årsskiftet som liknar den vi nu ser har indexet stått lägre i ungefär 60 procent av fallen historiskt, en vecka senare. Skulle det visa sig att 1545 punkteras i samband med nästa rekyl, utan att snabbt tas tillbaks är det en allvarlig varningssignal, men fram till dess är det ”köpa rekyler” som gäller.”

Efter ett par avvaktande kursstaplar bjöds vi i tisdags på en negativ candlesticksformation men redan vid 1660-nivån avtog säljtrycket i fredags. Totalt föll OMXS30 med 1,0 procent under föregående vecka och april blev den starkaste aprilmånaden sedan 2009 vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 18,7 procent. Det blir nu intressant att se om detta leder till att indexet åter utvecklas mer likt den historiska utvecklingen som i så fall innebär att vi går in i en svagare period.

Bästa sektorer den gångna veckan blev detaljhandel medan oljebolagen utvecklades sämst.

Som jag påpekat den senaste tiden är undertonen positiv med bra volymbalans och en notering över ichimokumolnet. Det troligaste är, tills motsatsen bevisas, att rekyler kommer att sugas upp på allt högre nivåer och att kommer att bjudas på nya högre toppar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,7 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men företrädesvis ta positioner för uppgång.

Volymen har bortsett från i torsdags legat under det dagliga snittet den gångna veckan.

Standard line (röda punktstreckade linjen) som utgör den senaste månadens sentimentsnivå hittar vi inför dagen kring 1623 och det indikeras att en konsolidering kan vara på väg att inledas.

På ovansidan möter närmast 1676 följt av 1691 och 1700-nivån.

På nedsidan hittar vi närmast 1662 följt av följt av 1655 och 1648.

På lång sikt är jag svagt positiv och tror på någon månads sikt på nya högre högsta.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit -0,01 procent.

Sammanfattning: Eftersom marknadsfasen och volymbalansen är positiv bör man ta position för uppgång i samband med positiva fortsättningsformationer efter rekyler. Om det visar sig att 1700-nivån tas ut i samband med nästa uppgång ställs siktet in mot i första hand 2015 års högsta vid 1720. En första signal om att ett större säljtryck kan triggas får vi redan vid en dagsstängning under 1660 förutsatt att nivån inte omgående tas tillbaks. Än så länge är dock volymbalansen positiv men en första varningssignal får vi om det visar sig att tremånaderssnittet punkteras. Huvudspåret tills motsatsen bevisas är dock att vi kommer att bjudas på nya högre högsta efter rekyler, åtminstone så länge de inte leder till nya lägre signifikanta lägsta. Det kommer bli spännande att se om placerarkollektivet blir känsligare för negativa nyheter nu när vi går in i en historiskt sämre period.

Motstånd: 1676 / 1681 / 1696-1700 / 1713
Stöd: 1662 / 1654 / 1641 / 1635 / 1623

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43.

SP500: Paus strax under förra veckans ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge ser det positivt ut för de flesta ledande index men det är just då vi ska vara observanta så att vi inte riskerar att ryckas med i flockens hejarop. Risken för en rekyl är nu stor och de negativa divergenserna mot de kortare momentumindikatorerna samt noteringen kring ATH-nivån med indexet fångat i en en stigande kil visar på att risken för nedställ tilltar. Den positiva volymbalansen och än så länge det stora antal aktier som noteras över MA-200 talar dock för att köparna är sugna på att agera i samband med något lägre pris. Det är först om den senaste lågpunkten vid 2786 punkteras, utan att snabbt återtas som jag anser att vi fått en varningssignal om att ett tilltagande säljtryck ligger bland korten.”

Den gångna veckan avslutade april som stängde med en uppgång på hela 3,9 procent och hann med att noterade nya ATH-nivåer. I onsdags effektuerades en bearish engulfing som ledde till ett test av 2900-nivån som stod pall i torsdags. Totalt blev uppgången den gångna veckan måttliga 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,5 procent, som motsvarar en årstakt på över 50 procent. Till skillnad mot i Sverige har maj månad utvecklats svagt positivt i USA historiskt.

Jobbsiffran (Non Farm Payroll) som kom in under fredagen (innan USA-börserna öppnade) visade sig vara extremt stark vilket fick börserna att öppna med positiva gap. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 263.000 personer i april. Arbetslösheten uppgick till 3,6 procent, jämfört med 3,8 procent månaden före. Lönerna ökade med 3,2 procent i årstakt, väntat var 3,3 procent. Se grafen nedtill.

Efter onsdagens bearish engulfing testades stödet vid 2900 och 20-dagars medelvärde av under torsdagen och som jag skrev inför fredagen tolkade jag en passering av torsdagens högsta som en positiv pusselbit.

Även om risken för rekyl har ökat talar än så länge mer för att köparna kommer att suga upp säljtrycket på allt högre nivåer. Siktet är i första hand inställt mot 3000-nivån men redan ett par dagliga stängningar i rad under standard line kan trigga ett något mer tilltagande säljtryck.

Det blir nu intressant att se om det blir en något mer avvaktande period, som det brukar vara under maj och juni eller om optimismen fortsätter att hålla i sig.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera för uppgång.

Volymen i fredags var låg med tanke på uppgången och de positiva jobbsiffrorna. Detta kommer jag att hålla noggrann koll på.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) föll i fredags från noteringen över både 50-dagars medelvärde och det övre bollingerbandet till under MA-20. Stängningen kring 12,9 tyder inte på någon större oro för tilltagande volla.

På ovansidan möter närmast 2948 följt av av ATH-nivån kring 2954.

På nedsidan möter närmast 2940 följt av 2929 och 2892 och standard line vid 2876.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Säljsignaler hos flera momentumindikatorer

På lång sikt är jag positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men kommer att övergå till att bli neutral om vi bjuds på en bekräftad stängning under MA-20 som inte snabbt tas tillbaks.

Sammanfattning: Onsdagens bearish engulfing är fortfarande i spel och så länge den inte eliminerats kan en kan en dagsstängning under 2900 trigga ett tilltagande säljtryck. Det troligaste med det utseende som råder är dock att rekyler blir relativt kortvariga och att någon av de markerade lågpunkterna och sentimentsnivåerna (blå pilar) kommer att suga upp rekyler och ge bra lägen att haka på för nästa våg uppåt. Än så länge är rekyler köpvärda och att försöka gå emot den stigande trenden är än så länge alltför riskfyllt, men riskkvoten är för tillfället inte så bra att haka på med nya positioner för uppgång.

Motstånd: 2932 / 2940 / 2948 / 2978 / 3000
Stöd: 2901-2899 / 2885 / 2871 / 2856 / 2822

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 47.

DAX: Överköpt kring motstånd med negativ divergens

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu utmanas området 12300-12500 samtidigt som vi ser en negativ minidivergens. Mycket talar för att det inom kort leder till en rekyl men så länge volymbalansen är positiv och senaste lågpunkten vid 11850 inte ger vika talar det mesta för att rekyler är bra lägen att haka på för att komma in in nästa uppgångsvåg. Tajmingen för att jaga nya positioner för uppgång just nu är inte de optimala men efter en rekyl ser det däremot mycket intressant ut.”

Föregående vecka blev de sjätte i rad som stängde högre än den öppnade och steg totalt med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,6 procent.

Sedan utbrottet av 12000-nivån befinner sig indexet strax under nästa delmål kring 12500 men den kraftiga uppgången har fått de flesta momentumindikatorer att nå upp till överköpta nivåer. Den senaste veckans uppgång har inte skett med samma kraft vi sett tidigare vilket lett till att det just nu råder en negativ divergens och en förhöjd risk för en stundande rekyl.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Hittills har varje månad i år stigit, vilket är helt i linje med den genomsnittliga historiska utvecklingen. Uppgången har precis som hos flera andra index varit ovanligt kraftig vilket skapar en del frågetecken kring de närmaste två månaderna där vi vet att maj och juni inte brukar vara så speciellt starka.

Sedan volymbalansen vände upp vid årsskiftet har den fortsatt att förstärkas och visar än så länge inte upp några tecken på avmattning.

Sammanfattning: DAX noteras strax under motståndsnivån som 12500 utgör, samtidigt som det råder en negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer som dessutom befinner sig på höga nivåer. Mycket talar alltså för att indexet inom kort kommer att påbörja en rekyl, men så länge volymbalansen är positiv och senaste lågpunkten vid 11850 inte ger vika talar det mesta för att rekyler kommer vara bra lägen att haka på med nya positioner för uppgång. Att gå emot den stigande trenden är för tillfället att utsätta sig för större press än nödvändigt.

Motstånd: 12400 / 12435 / 12500 /12550
Stöd: 12335 / 12280 / 12235 / 12175

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 73.

Assa Abloy: Står och väger kring vattendelaren 200 kronor

Teknisk analys Assa Abloy B: Det blev en rekyl, men inte mer än 2,3 procent efter föregående analys, där köparna åter sög upp säljtrycket på en högre nivå. Kursen har sedan dagsstängningen över standard line (den röda streckade linjen) passerades i samband med utbrottet från bottenformationen i början av januari inte punkterats med en dagsstängning en enda gång.

Den långa trenden som jag definierar som kursens läge och lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras över +1 vilket innebär att rekyler är köpvärda.

Standard line som testats några gånger de senaste veckorna är sedan den 24 april helt horisontell vilket indikerar en konsolidering.

%PO lämnade den 25 april ett negativt medelvärdeskors och så länge det är i spel är risken stor för att rekylen från ATH-nivån vid 212 kronor som sattes dagen före vilket innebär att rekylen troligen inte är klar.

Volymbalansen som varit positiv sedan i slutet av januari utmanar nu både tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från i slutet av mars.

Sammanfattning: Området kring 200 kronor och standard line kan vara en viktig vattendelare och om priset etablerar sig under nivån hittar vi stöd kring 190 kronor men därefter är det relativt fritt ner mot 183-kronorsnivån. Även om 20-dagars medelvärde tas tillbaks och siktet åter ställs in mot ATH-noteringen vid 212 kronor är riskkvoten inte speciellt attraktiv för nya positioner för uppgång för tillfället. Även om jag fortfarande är positiv till Assa Abloy-aktien har risken ökat för den första riktiga rekylen sedan nyår.

Motstånd: 206,25 / 211,60 / 213,50
Stöd: 203,45 / 201,70 / 200,00 / 196,15

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41.

Getinge B: Extremt stretchat mot de korta sentimentsnivåerna

Teknisk analys Getinge B: Dagen efter föregående analys bröt priset upp över triangelformationen jag skrev om och lagging line upp och förbi 112,50. Siktet var alltså inställt upp mot 130 kronor och att nivå skulle nås redan efter 7 handelsdagar och en uppgång med 20 procent hade jag inte med ens i mina mest optimistiska prognoser. Fram till i fredags hade Getinge stigit med över 25 sedan den 9 april.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till +2,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska navigera för uppgång och agera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är mycket positiv, kanske lite väl stretchad, samtidigt som dagsmomentum (RSI-14) noteras över 80.

Förutom att aktien är överköpt råder det en negativ divergens mot MACD som är ännu tydligare i det korta perspektivet som vi ser hos %B.

När det historiskt varit mer över 10 procent ner till standard line och samtidigt relativt hög volla vilket jag bara hittar 14 tillfällen sedan 2002, har kursen stått lägre vid 12 av dessa en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen vid dessa tillfällen har varit en nedgång med 1,0 procent den kommande femdagarsperioden.

Sammanfattning: Efter den kraftfulla uppgången efter utbrottet från vårens triangelliknande formation har risken ökat för en lokal topp. I fredags bjöds vi på en bearish shooting star efter ett gap och en utmattningsformation. Om måndagens stängning sker under 134 kronor är risken stor för en nedgång mot i första hand 124 kronor och troligen ner för att testa av utbrottsnivån från triangeln. Även om det skulle visa sig att fredagens högsta tas ut, som har utseendet av en shooting stop buy står inte risken i en vettig relation till potentialen (tekniskt).

Motstånd: 137,65 / 139,15 / 142,75 / 146,80
Stöd: 133,50 / 132,00 / 128,40 / 124,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86.