BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 3

OMXS30: Kortsiktigt överköpt kring kanaltaket

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens utbrott och kraftfulla opening marubozu tog indexet upp till golvet på den tidigare tradingrangen vid 1435. Så länge vi inte bjuds på någon negativ candlesticksformation kan vi hänga på uppåt men vara beredda på tvära kast när någon av de närmaste motstånden närmar sig. En första positiv lite mer signifikant passering är taket i den kortsiktigt fallande kanalen kring 1485 men en ny lägre topp än denna nivå och därefter tilltagande säljtryck tolkar jag som ett tecken på att köparna inte är tillräckligt sugna på risk – än.”

Den gångna veckan inleddes upp och fortsatte upp för att markera veckans högsta notering vid 1478 i fredags. Totalt steg det svenska storbolagsindexet med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,0 procent. För första gången sedan i slutet av september har vi nu bjudits på två veckor i rad med stigande kurser.

Stochastic har nått upp till 90 och det råder inför veckostarten en negativ divergens kring taket i den kortsiktigtigt fallande kanalen. Vid liknande utseenden historiskt har OMXS30 i de flesta fall (nästan 60 procent) noterats lägre en vecka senare.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som negativ då medelvärdet sedan ett par månader tillbaks vridit av söderut och indexet noteras under detsamma. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,3 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men att mer talar för en expansion söderut än motsatsen.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från slutet av oktober och det fallande tremånaderssnittet, men har stärkt något sedan årsskiftet.

Det har sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna). Den senaste veckan steg dock 62 procent av aktierna vilket var den högsta andelen på länge.

På ovansidan möter först nivån vid 1476 följt av 1497 men för att förutsättningarna för en mer varaktig uppgång ska stärkas behöver 1565 tas ut och följas av en ny högre lågpunkt.

På nedsidan hittar vi närmast 1455 följt av 1448 och 1391.

På lång sikt är jag fortsatt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och återtar både MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är dock fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tjurfällor.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över 50-dagars medelvärde utan att följas av en ny lägre lågpunkt än decemberlägsta.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral men kommer åter att bli negativ om det visar sig att 20-dagars medelvärde punkteras de närmaste dagarna. Om MA-20 suger upp den kommande rekylen övergår jag till att bli positiv på kort sikt.

Sammanfattning: Vi måste förflytta oss till slutet av september för att hitta en lika extrem notering hos stochastic. I fredags bjöds vi på en shooting star kring 50-dagars medelvärde och taket i den kortsiktiga fallande kanalen. Ett högt värde hos en kortsiktig momentumindikator som följs av en negativ candlesticksformation ger en bra edge för en lokal topp. Om vi bjuds på en lokalt lägre topp ställs siktet in på lågpunkten kring årssiftet och om även denna nivå sedan punkteras hittar vi nästa stöd kring 1350 vilket skulle vara den lägsta nivån sedan sommaren 2016. För att det negativa sentimentet ska förstärkas vill jag se att 1550, till att börja med, tas ut.

Motstånd: 1476-1478 / 1486 / 1497 / 1504
Stöd: 1460-1457 / 1448 / 1432 / 1414 / 1391

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86 och visar tecken på att vända ner.

SP500: Kortsiktigt överköpt kring 2600-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om de senaste två veckornas uppstuds håller i sig ökar sannolikheten för ytterligare uppgång. Hos dagsmomentum (RSI-14) ser vi tecken på att både den senaste bekräftelsenivån och eventuellt november- och decembertopparna kan komma att testas vilket kan bli positivt. MACD lämnade i slutet av veckan en signal som säger oss att ta det försiktigt men det är först om tidigare toppar tas ut och följs av nya högre bottnar som jag kommer tolka detta som en köpsignal, även om det naturligtvis, till motstatsen bevisas är en positiv pusselbit.”

Den gångna veckan inleddes uppåt efter positiva jobbsiffror och fortsatte upp till motståndsnivån kring 2600 där veckostängningen skedde. Totalt steg indexet med 2,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,6 procent. Det blev den tredje veckan i rad som stängde på plus men än så länge noteras dessa innanför begränsningarna för veckostapeln för fyra veckor sedan.

Uppstudsen som de senaste veckorna motsvarat en hyfsad årsuppgång har lett till att indexet passerat både EMA-8 och MA-20. Fram till dess att vi ser tidigare toppar, de längre medelvärdena tas ut och följas av högre bottnar, bör denna typ av uppstudsar användas till att minska förluster eller att gå kort på i samband med negativa candlesticksformationer.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring -0,1 vilket säger oss att vi ska vara beredda på skvalpiga rörelser.

Volymen den gångna veckan var den högsta sedan mitten av december. Volymbalansen har nu stigit de senaste veckorna och håller på att utmana tremånaderssnittet. Senast vi såg OBV ta sig upp genom, efter ha noterats under medelvärdet en tid var i maj 2017. Nu blir det spännande att se om det blir en liten shakeout för att bli av med fyndköpare eller om en varaktig uppgång är på väg att inledas.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 31 procent men för bara ett par veckor sedan var det mindre än 20 procent.

VIX har fallit tillbaks något de två senaste veckorna men noteras inför veckostarten kring 18 och det visar tecken på att placerarkollektivet fortsatt bedömmer risken för hög volla (osäkerhet) som relativt stor.

På ovansidan möter närmast 2600-2603 följt av nivån kring 50-dagars medelvärde kring 2635.

På nedsidan möter närmast 2574 följt av 2562 och 2548 samt 2500 som eventuellt kan bli nivåer som suger upp ett eventuellt säljtryck på kort sikt, vilket vore positivt.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över de korta sentimentsnivåerna EMA-8 och MA-20
– Stigit med en hyfsad årsuppgång de tre senaste veckorna

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskors tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under både årsmedelvärdet och MA-200
– Negativt utseende i Ichimoku
– Negativ volymbalans som visserligen utmanar MA-66
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Allt lägre pivottoppar

På lång sikt är jag negativ och det mesta talar för att uppstudsar nu är rekyler i nedtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och ser fler indikationer som pekar på fortsatt ned- än uppgång.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och håller på att svänga över till att bli positiv men vill se med vilken kraft nästa nedgång effektueras.

Sammanfattning: Föregående vecka avslutades med den minsta dagsstapeln sedan den 23 november och det blev en lågpunkt. Nu blir det spännande om även denna lilla candle kring motståndet 2600 kommer att vända indexet. Efter stark avslutningsvecka 2018 har 2019 inletts mycket positivt men vi kommer naturligtvis att bjudas på en pausformation, eller en rekyl inom kort och då kommer djupet och kraften på denna att säga en hel del om hur starkt det pånyttfödda positiva kortsiktiga sentimentet är. Än så länge pekar mer på att SP500 på lång sikt ska vidare söderut.

Motstånd: 2600-2603 / 2621 / 2635 / 2657
Stöd: 2574 / 2562 / 2548 / 2514 / 2500

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 97.

DAX: Kortsiktigt överköpt vid motstånd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX befinner sig nu kring golvet i den fallande medellånga trendkanalen som just nu noteras kring stödet vid 10500. Dagsmomentum har varit nere på en låg nivå och mycket talar för att vi kommer att få se en något kraftfullare uppstuds, upp mot i första hand 11000-nivån.”

Efter att ha brutit upp från ett kortsiktigt lågvollaläge fortsatte DAX upp mot 11000-nivån som nåddes i slutet av förra veckan. Totalt steg indexet med 1,1 procent föregående vecka vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu uppgår till 3,1 procent.

I onsdags effektuerades en negativ doji star som visserligen inte bekräftats men inte heller har fallerat.

Den korta sentimentsnivån har tagits ut och nu testas 11000-nivån av och skulle även denna nivå tas ut hittar vi nästa sekundära motstånd kring 11210. Jag följer nu med stort intresse om vi ser tecken på en mer varaktig sentimentsförändring.

DAX har nu tagit sig upp till området kring taket i den kortsiktigt fallande kanalen vilket fått till följd att de korta momemtumindikatorerna noteras spända på ovansidan. Att en momentumindikatorn noteras högt innebär inte per automatik att vi kommer att få ett negativt omslag men vid en negativ bekräftad candlesticksformation är sannolikheten stor för att vi bjuds på en lokal topp.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen är punkterad och indikerar en nedgång mot 10000-9700.

Sammanfattning: Nu möter den första egentliga motståndsnivån efter vändningen vid lågpunkten i slutet av december. Om det sekundära motståndet vid 11000 tas ut ställs siktet in mot i första hand 11200-nivån och i andra hand toppen i början av december strax ovanför 11500. Mitt huvudspår är än så länge att det vi ser är en uppstuds och att vi kommer bjudas på en ny lägre signifikant topp under MA-200 och därefter nya lägre bottnar.

Motstånd: 10952 / 11020 / 11150 / 11278
Stöd: 10825 / 10762 / 10635 / 10505 / 10400

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 84 och divergerar negativt mot prisgrafen.

Electrolux B: Bearish doji star

Teknisk analys Electrolux B: 182 kronor sög upp nedgången i samband med föregående analys och därefter har aktien stigit sex dagar i rad och effektuerade en negativ omslagsformation i fredags som kan tolkas som både en doji star och en bearish deliberation block.

Den långa trenden pekar nedåt och trendfasindikatorn har noteras kring -1,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska navigera för nedgång i samband fortsättningsformationer och uppstudsar.

Nu har kursen nått upp till nivån kring den fallande primärtrenden och det negativa gapet från i början av december, samtidigt som momentumindikatorerna är extremt hårt spända på ovansidan.

När jag tar fram papper och penna hittar jag bara 14 tillfällen sedan början av 2002 där Electroluxaktien stigit sex dagar i rad och vid 12 av dessa har kursen vänt ner den sjunde dagen. Nedgången har då varit relativt kraftig med 1,3 procent i snitt och med 4,0 procent och vi tittar på snittutvecklingen den kommande veckan.

Sammanfattning: På kort sikt är Electroluxaktien överköpt och det är förhållandevis stor chans för en lokal topp vilket gör det lite knepigt att ta position för uppgång. Även om det är få tillfällen att studera talar dock det mesta för att vi kommer att bjudas på en ny lokalt lägre topp strax under primärtrenden. Den som väljer att agera för nedgång bör inte placera den initiala stoppen speciellt mycket högre än 215 kronor och traila stoppen nedåt och ta hem vinsten vid 185 kronor.

Motstånd: 204,85 / 206,15 / 208,75 / 211,30
Stöd: 202,25 / 200,95 / 198,30 / 195,70

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 95.

AstraZeneca: Extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys AstraZeneca: Haramin vid primärtrenden bekräftades och kursen nådde upp till 703 kronor innan köptrycket avtog och husse kallade hem hunden (rekyl ner till MA-200). I fredags bjöds vi på en stängning på primärtrenden med en extremt hårt spänd gummisnodd.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku är svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket säger oss att vi ska invänta positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler ner i värdezonen eller stödnivåer och utbrott från lågvollalägen.

Sedan september har zonen mellan 668-655 kronor åtminstone tillfälligt sugit upp säljtrycket.

Sammanfattning: Chansen för en kortare uppstuds kring nuvarande nivå är god. Var beredd på att låsa in vinst när taket i den fallande kanalen kring 690 kronor närmar sig och flytta sedan stoppen till strax under föregående dags lägsta. Om det visar sig att 655 kronor punkteras bör man istället använda sig av nödutgången.

Motstånd: 675,85 / 684,55 / 698,50 / 712,40
Stöd: 661,90 / 656,75 / 642,85 / 629,00

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 21.