BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 50

OMXS30: Siktet är inställt mot ATH-noteringen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”December har historiskt varit känd som en stark månad men har de senaste tio åren inte tillhört toppmånaderna. Det jag nu vill se, kring kanalgolvet, är en positiv fortsättningsformation som leder till att siktet åter ställs in mot ATH-nivån vid 1780. För tillfället tycker jag utseendet är svårbedömt och visuellt ser det lite ”toppigt” ut. Sentimentsnivån för den pågående tradingrangen hittar vi kring standardline vid 1746 som är en nivå där upp- eller nedgången tar vid.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång till kanalgolvet där både MA-50 och den psykologiska 1700-nivån mötte upp. I onsdags bjöds vi på en kraftfull fortsättningsformation som i fredags följdes av en bekräftelse som samtidigt tog ut standard line. Totalt steg OMXS30 0,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 23,7 procent. I veckografen blev det en positiv reversal.

Efter stängningen under det nedre bollingerbandet den 3 december bjöds vi på en kraftfull grön marubozu som följdes upp av en stängning över både 20-dagars medelvärde och standard line. Siktet är nu inställt mot senaste toppen och ATH-noteringen kring 1780. Om indexet vänder ner från nuvarande nivå, speciellt om det sker under 1750 innebär det en ny lägre topp och risk för att säljarna stärks.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,9. Vi bör fortfarande vara beredda på att det kan bli en period med skvalpiga rörelser och tvära kast.

Som jag påpekat den senaste tiden har SMACD testat av stödområdet kring nollan, som än så länge stått pall. En köpsignal ovanför nollan har goda chanser att bekräfta det kommande positiva trendbenet. Senast vi bjöds på en köpsignal över nollan var den 14 oktober.

Volymen har avtagit under de senaste tre dagarna, vilket inte är det önskvärda i samband med fortsättningsformationer. Volymbalansen har mattats av och punkterade förra fredgen tremånaderssnittet vilket i min värld är en negativ pusselbit. Om medelvärdet återtas inom kort är det positivt och kan räknas som en falsk säljsignal.

På ovansidan möter närmast motstånd kring området 1748-1752 följt av 1762 och ATH-noteringen vid 1780.

På nedsidan hittar vi närmast 1736 följt av 1720 och området vid 1700-1693.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv men kommer att övergå till att bli neutral om det visar sig att MA-20 och standard line punkteras de närmaste dagarna.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 12 av de 33 senaste åren (36%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -1,3 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent lägre.

Sammanfattning: Den rekyl vi bjöds på under större delen av november var välkommen och hälsosam. Köparna kom tillbaks precis vid den psykologiska 1700-nivån där även golvet i den medellånga stigande trendkanalen mötte upp. Närmast på ovansidan möter nu toppen från den 27 november kring 1750 upp. Det blir intressant att se om 1750 tas ut eller om vi bjuds på en ny lägre topp. För varje dag som går utan en ny lägre lägsta ökar sannolikheten för att det första delmålet vid 1830 och eventuellt nästa kring 1865 kommer att nås. En första signal om det kan behövas ett djupare omtag ner mot 200-dagars medelvärde får vi om 1693 punkteras utan att snabbt tas tillbaks. Mitt huvudspår tills motsatsen indikeras är att en våg fem för uppgång är inledd.

Motstånd: 1748-1752 / 1762 / 1780
Stöd: 1736 / 1720 / 1700-1693

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 73.

SP500: Testar åter av zonen kring ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Trenden pekar upp, G-krafterna på plats för en fortsatt uppgång men vi ser alltfler tecken på negativa divergenser. Indexet befinner sig i en positiv del av säsongen och julrallyt ser ut att ha startat tidigt i år. Lågvolatila uppgångar, som vi ser nu, kan fortsätta länge men för eller senare bjuds vi på en rekyl och ju mer stretchat det är på ovansidan, desto mer kännbara brukar rekylerna bli. Den positiva säsongen och trendstyrkan indikerar att uppgången kan fortsätta ett tag till men jag blir inte förvånad om rekylen inleds snabbare än placerarkollektivet tror. Att gå emot den rådande trenden är inte intressant. Det är enligt mitt synsätt fortsatt intressant att haka på fortsättningsformationer i samband med rekyler.”

Den gångna veckan inleddes med en rekyl men efter att standard line punkterats i tisdags kom köparna åter tillbaks och i fredags nåddes den psykologiska nivån kring 3150, efter en jobbrapport som överträffade förväntningarna. Dollarn stärktes efter rapporten som visade att sysselsättningen i USA steg med 266.000 personer i november, jämfört med väntade 185.000, samtidigt som jobbutfallen för föregående två månader reviderades upp. Totalt

Positiva jobbsiffror i fredags fick guldet att falla, kopparpriset att rusa och ett stort antal aktier på SP500 att notera nya årshögstanoteringar.

Som jag skrev ovan utmanas åter ATH-noteringen från i slutet av november

Trenden pekar upp, G-krafterna är på plats för vidare uppgång men det råder en del negativa divergenser mot volymen och de flesta momentumindikatorer. Nu blir det mycket spännande att se om den senaste veckans kraftiga uppgång följs upp eller leder till en andhämtningspaus.

Frågan är nu om Fed vågar sänka räntan, som många nog räknat med och om det finns en underliggande styrka för att driva kursen vidare upp efter nya eventuella ATH-noteringar.

Så länge inte motsatsen bevisas kommer jag se rekyler som köplägen men om molnet punkteras (återkommer i så fall till det) ökar risken för tilltagande säljtryck. För tillfället ser det däremot inte så intressant ut att agera på utbrott. Förhållandevis låg volym och en del negativa divergenser riskerar att leda till jobbiga rekyler. Att gå kort är däremot inte något alternativ för tillfället.

Standardline, som är den viktigaste sentimentsnivån för de senaste 26 dagarna noteras just nu kring 3089 och utgör den senaste månadens vattendelare.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,0. Det börjar åter bli dags att snegla åt trendföljande strategier.

Volymen har, bortsett från i tisdags, legat klart under snittet. igår var lägre än i torsdags och 13 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras fortfarande över det stigande tremånaderssnittet och har så smått börjat visa upp ett mer ”hälsosamt” utseende.

76 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) noteras kring 13,6 och är än så länge fångad i en fallande kil. Ingen akut oro för en börsnedgång hos placerarkollektivet.

På ovansidan möter närmast 3150 följt av 3154 och 3161.

På nedsidan möter närmast 3135 följt av 3119 och området 3102-3096.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3154 den 27/11
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot antal aktier över MA-20
– Den stigande kilen är nu punkterad
– Negativt kors i SMACD (momentumet för nedgång har dock avtagit)

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu svagt positiv.

Sammanfattning: Efter att standard line sög upp rekylen i tisdags har indexet åter tagit sig upp till ATH-området och därmed har förutsättningarna ökat för nya högre högsta. Även om vi bjuds på nya ATH-noteringar är frågan om nedgången för en vecka sedan räcker för att skapa ett tillräckligt köpintresse, vilket volymen inte bekräftar. Än så länge är takten på aktier som noterar nya högre årshögsta stigande men om antalet aktier som börjar notera nya årslägsta tilltar är det ytterligare en varningssignal, precis som den tunna volymen. En varningssignal är dock inte att förväxla med en säljsignal och så länge vi inte bjuds på en bekräftad säljsignal navigerar jag vidare norrut. Att gå emot den rådande trenden är än så länge inte intressant.

Motstånd: 3150 / 3154 / 3161
Stöd: 3137-3135 / 3119 / 3102-3096

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68.

DAX: Pausformationen fångar fortsatt DAX

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om vi bjuds på en rekyl är det gott om stöd på nedsidan och den positiva volymbalansen talar för att någon av de närmaste stöden kommer bli startskottet på nästa positiva trendben.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång på mer än 2 procent men där bromsade gapet från den 4 november upp nedgången. Resten av veckan har indexet ägnat sig åt att dra upp mot och nu testa av 20-dagars medelvärde. Veckan blev dock en nedgång med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 24,7 procent. I veckografen stängde indexet i den övre delen men innanför rangen som råder sedan någon månad tillbaks.

StochasticMACD noterade den 14 november ett negativt medelvärdeskors från en nivå över 10 och detta är fortfarande i spel. De senaste dagarna har dock nedgångtakten avtagit och fortsätter detta kommer vi snart bjudas på en köpsignal.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den mattats något de senaste tre veckorna. Rekyler är värda att haka på vid positiva fortsättningsformationer.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under golvet i den stigande trendkanalen och framförallt om oktoberlägsta vid 11880 punkteras.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i mitten av augusti har DAX stigit med ungefär 17 procent och risken är stor för vinsthemtagningar om det visar sig att golvet i den stigande kanalen punkteras. Även om vi bjuds på en rekyl som punkterar golvet i kanalen och 50-dagars medelvärde är det gott om stöd på nedsidan och tillsammans med den positiva volymbalansen talar dessa för att någon av stöden ner mot oktoberbotten kommer att suga upp även en kraftigare rekyl.

Motstånd: 13180 / 13340-13375 / 13500
Stöd: 13135 / 13020-13000 / 12925

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 47.

Electrolux B: Bryter åter upp ur molnet

Teknisk analys Electrolux B: Det blev ett lyckat utbrott upp genom molnet och rekylen från 240 kronor drog vidare upp från den platta cloud span b vid 226 kronor. Inte förrän efter den senaste rapporten bjöds vi på en signifikant topp och en djupare nedgång. Jag sade inför den 1/11 att det var värt att haka på fortsättningsformationer men det skulle krävas ett nytt test av cloud span b den förra tisdagen för att locka tillbaks köparna. I fredags bröt Electrolux åter upp genom molnet och den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan rapporten.

Den långa trenden pekar endast svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera med jämviktspendlande strategier.

Volymbalansen är positiv och efter vändningen förra tisdagen har volymen tilltagit dag för dag.

SMACD håller nu på att utmana nollinjen, som utgör ett motstånd. När/om nivån tas ut är det goda chanser att det leder till en förstärkning av det sentimentet.

Närmast på ovansidan möter 260 kronor upp och därefter det första delmålet vid 268-270 kronor. De korta momentumindikatorerna blir snabbt spända efter impulser likt den vi såg i fredags och vi ska vara beredda på rekyler, som just nu är köplägen, på vägen norrut.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en uppgång mot i första hand 268-270 kronor är goda men redan nu är risken för en kortare rekyl stor. Så länge inte 240 kronor punkteras utan att snabbt tas tillbaks är siktet inställt mot oktoberhögsta.

Motstånd: 258,80 / 260,60 / 266,20-267,90
Stöd: 252,70 / 250,25 / 246,85 / 244,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83.

Securitas B: Jobbar för att bryta upp över lagerstapeln

Teknisk analys Securitas B: Efter föregående analys tog sig Securitas upp till 152,80 innan en ny lägre högsta triggade en rekyl ner mot 143 kronor som följdes av en bullish separating line. Inte förrän vid
162-163 kronor började vi se tecken på att köparna åter behövde hämta andan. I onsdags nåddes golvet i den stigande kanalen, där vi bjöds på en positiv reversal och föregående vecka avslutades med att både turning- och standard line passerades.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket innebär att risken inte är över för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymbalansen är positiv och fredagens gröna closing marubozu indikerar att köparna börjar smyga sig tillbaks in i aktien.

Dagsmomentum är på väg att bryta upp över den sekundära stigande motståndslinjen men samtidigt kommer naturligtvis säljarna ”ihåg” hur enkelt de fick till lagerstapeln från den 18 november. Risken är alltså stor för att nivån 161,50-164,40 även denna gång kommer att locka till säljtryck men om nivån tas ut kommer troligen stoppar skjutas sönder och leda till köptryck.

Bjuds vi på en rekyl kommer positiva fortsättningsformationer vara intressanta att agera på ner mot 155 kronor.

Historiskt har securitas haft en svag till neutral utveckling under första halvan av december men perioden från den 15 december fram till början av februari har historiskt varit en stark period för Securitasaktien.

Sammanfattning: Även om risken för rekyl är stor efter kraftfulla impulser som vi sett sedan i onsdags är förutsättningarna goda för att en rekyl kommer vara väl värd att haka på, både tekniskt och säsongsmässigt, åtminstone ner mot 155 kronor. När/om 164,50 tas ut ställs siktet in mot julihögsta vid 170 kronor. Om det visar sig att cloud span b vid 152,90 punkteras fallerar det positiva utseendet.

Motstånd: 161,80 / 164,40 / 166,15 / 167,60
Stöd: 159,40 / 157,90 / 156,50 / 153,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16.