BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 52 (sen uppehåll till 19/1)

OMXS30: Trevande kring 1900-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags nådde OMXS30 ner till den symmetriska målkurs som den pågående abc-korrektionen indikerade och där effektuerades en hammerliknande positiv reversal efter att standard line testats. Stängningen strax över det allt plattare förankrade volymmedelvärdet talar för att rekylen troligen är klar. Skulle fredagens lägsta vid 1873 punkteras utan att snabbt återtas fallerar dock rekylfasen som en abc-korrektion och det är då sannolikt att gapet från den 9 november behöver täppas till. Med tanke på säsongsmönstret och det tekniska utseendet är dock förutsättningarna goda för att julrallyt startar den kommande veckan. Värt att notera är att OMXS30 håller mamma (S&P500) i handen under osäkra perioder som nu vilket innebär att en kraftig nedgång i USA troligen smittar av sig till den svenska börsen.”

Den gångna veckan har pendlat mellan 1908 och 1876 med stängningskurser inom ett ännu snävare område. Som jag skrev för en vecka sedan var det stor risk för att en dagsstängning under 1873 skulle trigga ytterligare säljtryck men än så länge håller alltså nivån. Vidare skrev jag att det behövde en stängning över både standard line och MA-20 för att även det korta sentimentet åter skulle bli positivt, det har ännu inte blivit fallet. Totalt backade den gångna veckan marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,5 procent.

I det kortsiktiga perspektivet har OMXS30 rekylerat ner från ATH-nivån vid 1950 via en abc-korrektion till stödområdet mellan 1900-1873 precis mellan 50- och 20-dagars medelvärde. Den av medelvärdena som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen till någon dag innan årsskiftet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,1 vilket innebär att vi så smått ska börja tillämpa trendföljande strategier för uppgång. Eftersom vollan är låg är det ok att både köpa utbrott med tilltagande volym och fortsättningsformationer i samband med rekyler. Trendpoängen (G-krafterna) skrivs inför veckan till +7 (max är +8).

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i torsdags, noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen utmanar nu tremånaderssnittet som om det punkteras utan att snabbt återtas kan trigga en onödigt utmanande nedgång. Om lågpunkten från 10 december punkteras kommer jag tolka volymbalansen negativ.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 71. Inför dagen noteras 58 procent av largecapaktierna över MA-20, 73 procent över MA-50 och 91 procent över MA-200. 64 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1892-1902 följt av 1908 och 1920 samt b-toppen vid 1934.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1882-1880 följt av 1873 och 1858.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ. Jag vill gärna se indexet stänga över EMA-8 och MA-20 innan jag åter svänger över och blir positiv på kort sikt.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 24 av de 34 senaste åren (71%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,5 procent. Indexet har stigit vid 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,6 procent högre. Snittutvecklingen historiskt fom idag till dagen före julafton har varit +0,8 procent och till den 28/12 +1,8 procent.

Sammanfattning: Nu vill jag se en dagsstängnig över både EMA-8 och därefter standard line så att decembertoppen vid 1934 utmanas. Om det visar sig att b-vågens högsta passeras ställs siktet in mot ATH-nivån kring 1950. När/om ATH-nivån passeras indikeras en uppgång mot i första hand 2000-nivån. Skulle istället förra fredagens lägsta vid 1873 ge vika behöver troligen gapet från den 9 november ner mot 1827 täppas till. Med tanke på säsongsmönstret och det tekniska utseendet är dock förutsättningarna goda för en uppgång, men som jag påpekat många gånger är säsongsmönstret det som har minst betydelse. Skulle det visa sig att USA tar fart söderut är smittorisken mot OMXS30 stor.

Motstånd: 1892-1902 / 1908 / 1920 / 1934
Stöd: 1882-1880 / 1873 / 1858 / 1847-1825

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 54%.

SP500: Ny ATH men med negativ divergens

Teknisk analys SP500: För en vecka sen skrev jag: ”Efter att ha noterats i ett killiknande utseende utmanades i fredags 20-dagars medelvärde. De senaste gångerna vi sett liknande utseenden är markerat med röda pilar. Nu blir det intressant om det kommer bli en kortvarig rekyl, som i slutet av juli eller ett djupare omtag som vi bjöds på i september och oktober. De kommande veckorna har historiskt varit positiva men man ska vara medveten om att det tekniska utseendet är betydligt viktigare än historiska säsongsvariationer. När indexet noteras relativt högt, nära ATH efter stretchade uppgångar, lägger placerarkollektivet öronen mot rälsen för att vara beredda på att ta hem vinster om det visar sig att ex.vis kommande stödpaket inte når upp till förväntningarna eller negativa nyheter kring corona sänker förväntningarna inför Q1:orna. Det jag inte vill se är att indexet med kraft vänder ner under 3600. Mitt huvudspår är att siktet är inställt upp mot 4000-nivån som naturligtvis inte kommer nås utan utmaningar på vägen.”

Efter ett test av förra fredagens svans vid inledningen av veckan tog indexet fart och efter en turbulent häxfredag stängde veckan med en uppgång med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,8 procent. Veckocandlen blev ändå positiv trots en viss osäkerhet. Än så länge markerar 3600-nivån ett område av intresse för placerarkollektivet när vi nu går in i jul- och nyårshelgen. Risken är stor för att vi kommer att få se en del skvalpiga rörelser de närmaste dagarna men så länge undertonen är positiv talar mer för att expansionen därefter kommer att ske norrut snarare än att molnet ner kring 3400 ska punkteras vilket eventuellt hotar det positiva utseendet.

Det är egentligen först om zonen vid 3200 ger vika utan att snabbt återtas som risken på allvar ökar för att vi sett en långsiktig topp.

Så länge indexet fortsätter präglas av högre bottnar och toppar är den matematiska målkursen 4000-nivån vilket motsvarar rangen dessförinnan mellan 3600- och 3200. för utbrottet upp över 3600-nivån

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde som åter pekar uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +1,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen i fredags var naturligtvis högre än snittet eftersom det var lösendag. Volymbalansen har fallit tillbaks för att testa av tremånaderssnittet men visar tecken på att, liksom vid senaste testen i slutet av oktober, studsa upp från medelvärdet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras kring 92 procent vilket beskriver en tjock is enligt mitt synsätt.

VIX (den förväntade vollan) har utmanat EMA-8 och MA-20 den senaste veckan men stängde veckan under bägge sentimentsnivåerna. Nedgången den gångna veckan blev 7,5 procentenheter och veckostängningen noterades kring 21,5. Det jag inte vill se nu är att VIX bryter upp över 50- och 100-dagars medelvärden, som noteras kring 26, med kraft för det kommer troligen leda till en onödigt jobbig rekyl hos indexet.

Bredden mellan bollingerbanden har fallit sedan toppen vid 14 i slutet av november och noteras nu strax under 5.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3725-3728 följt av 3737 och 3748.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3700 följt av 3687 och 3633.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3727 i fredags

I den negativa vågskålen:
– Den branta uppgången sedan oktoberlägsta skapar viss obalans och tendens till kilformation
– Stochastic lämnade för en vecka sedan en säljsignal
– Volymbalansen har försvagats och är nu neutral
– Tydlig negativ divergens mot ”alla” momentumindikatorer

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: En ny ATH-notering i fredags kan vi konstatera att undertonen är fortsatt positiv men att risken med de rådande negativa divergenserna är stor för kommande skvalpiga rörelser. 3600-nivån har alltmer kommit att bli en kortsiktig vattendelare och därför en fördel om eventuella rekyler sugs upp innan nivån punkteras. Mitt huvudspår är att siktet är inställt upp mot 4000-nivån som naturligtvis inte kommer nås utan utmaningar på vägen. Än så länge är detta en marknad där vi köper positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 3725-3728 / 3737 / 3748
Stöd: 3700 / 3689-3687 / 3633

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.
– Next Dayk Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 56%.

DAX: Utmanar 13750 och ATH-nivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet befinner sig nu mitt emellan ett stöd- och ett motståndsområde där 13.000-nivån tillsammans med det förankrade volymmedelvärdet och flera intressanta sentimentsnivåer möter upp. Studseffekten på det förankrade volymmedelvärdet brukar vara mycket bra, speciellt när medelvärdet planat ut, som nu. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.”

Den gångna veckan inleddes med en doji kring 13250-nivån och tog sedan fart upp mot septemberhögsta som redan mjukats upp ett par gånger men i onsdags var det dags för ett utbrott. Totalt steg den gångna veckan med imponerande 3,9 procent vilket innebär att årets nedgång nu vänts till en uppgång med 2,9 procent. Nu utmanas motståndsnivån vid 13750 och det är inte mer än ungefär en procent till ATH-nivån från i februari.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har börjat vrida upp och trendfasindikatorn har stigit till +1,8 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga volla tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober och efter en period som varit något avvaktande tolkar jag den åter positivt.

Sammanfattning: Den gångna veckan bröt alltså DAX upp över septemberhögsta och tog därmed ut den övre begränsningen för den sedan flera månader långa konsolideringen. Nu testas området kring ATH av men de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan vilket i fredags resulterade i en negativ reversal. Historiskt har perioden fram till årsskiftet varit positiv för DAX men frågan är hur den hårt spända gummisnodden kommer att påverka de kommande veckorna. Med den positiva volymbalans och trendfasnotering som råder är utbrott samt fortsättningsformationer i samband med rekyler värda att haka på. Att gå emot och försöka blanka indexet just nu ser jag som fakirtrading och helt ointressant.

Motstånd: 13775 / 13795-14010 / 14150
Stöd: 13565 / 13500 / 13375 / 13250

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 88.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 52%

Nordea Bank: Riskerar att etablera en ILL för nedgång

Teknisk analys Nordea Bank: Det blev en punktering av 72 kronor efter föregående analys och aktien var inte nära att passera 75 kronor eller ens den fallande motståndslinjen. I och med att det förankrade platta volymmedelvärdet vid 72 kronor punkterades tilltog säljtrycket som nu fått priset att punktera molnet. Lagging line testar nu av den platta cloud span b.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad men börjar bli i det närmaste horisontell. Trendfasindikatorn noteras kring -0,6 vilket innebär att risken fortsatt är stor för tvära kast och slagig handel, dock med en negativ underton.

SMACD har punkterat nollzonen och momentumet talar för att risken är större för fortsatt ned- än uppgång.

Volymbalansen pekar nedåt och noteras nu på den lägsta nivån sedan slutet av maj.

På kort sikt är dock aktien tydligt översåld och fredagens stängning skedde hela 20 procent under det nedre bollingerbandet, vilket var den lägsta nivån sedan den 20 november. Även om förutsättningarna är goda för en kortare uppstuds talar mer för att vi därefter kommer se en fortsatt expansion söderut än en uppgångsfas inledas.

Sammanfattning: Nordeaaktien är kraftigt översåld på kort sikt. Uppstudsar är dock för tillfället bättre lägen att gå kort än att bygga positioner för uppgång. Vid en uppstuds, som vänder ner innan 72,50 passeras, talar mycket för att nedgångstakten kan bli brant när priset nästa gång, i så fall, punkterar 70-kronorsnivån. En viktig stödnivå är 65 kronor, som om den punkteras utan att snabbt återtas ställer in siktet ner mot 55-50 kronor.

Motstånd: 69,70 / 72,45 / 74,80
Stöd: 68,00 / 67,10 / 64,90-64,55

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 6.

Assa Abloy: Utmanar molnet efter ny lägre topp

Teknisk analys Assa Abloy B: Det blev ett utbrott uppåt som fortsatte när rapporten kom. Som jag skrev i samband med föregående analys kan det inför rapporter vara klokt att vänta eller om man vill chansa köpa en lottsedel. Även om aktien steg nästan 6 procent på två dagar men därefter föll med en bearish engulfing som var ner över 7 procent från toppnoteringen på rapportdagen. Ett nytt försök att passera 225 kronor misslyckades den 17 november och nu ser det ut som att torsdagens högsta är på väg att bli en ny lägre topp.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendpoängen skrivs till +4 och ichimokumolnet är helt platt inför den kommande månaden.

Volymbalansen är sedan slutet av november negativt och både SMACD och dagsmomentum varnar för att en expansion kan komma att ske söderut.

Turning line korsade ner under standard line den 9 december och nu utmanas molnet. Om 203,80 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot i första hand 200 kronor men eventuellt ner mot oktoberlägsta vid 190 kronor.

Sammanfattning: Risken för skvalpiga rörelser är stor då Assa är fångad i en konsolidering med begränsningarna 225- och 190-kronor. I det kortare tidsperspektivet är det 211- och 200-kronor som behöver passeras för att visa vägen för den närmaste tiden. Den negativa volymbalansen och den eventuellt nya lägre toppen vid 211 kronor i torsdags indikerar att det är en förhöjd risk för en expansion söderut. 200 kronor är vid en eventuell nedgång en viktig vattendelare som om nivån ger vika ställer in siktet mot i första hand 190 kronor. Passeras däremot standard line vid 212 kronor utan att omgående punkteras hittar vi nästa motstånd vid 225 kronor.

Motstånd: 209,00 / 211,40-212,10 / 216,70
Stöd: 204,60 / 200,00-199,20 / 197,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56.