BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 6

OMXS30: Överköpt men bra edge för uppgång på en månads sikt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Treticket som jag skrev om den 23 januari effektuerades och nådde två dagar senare det första delmålet kring 1500 som är en viktig vattendelare för fortsättningen. En passering, som inte omgående punkteras, ställer in siktet mot i första hand 1550-nivån. Om vi bjuds på en lokal topp kring nuvarande nivå, eller efter ett falskt utbrott bevakar jag utvecklingen kring 1450. På lång sikt är jag fortsatt negativ men på kort- till medellång sikt är jag svagt positiv om nuvarande utseende håller i sig. Inför veckostarten noteras kursen i det röda molnet med en negativ divergens.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den korta sentimentsnivån EMA-8 som sugit upp rekyler sedan nivån togs ut den 4 januari. Efter att ha tagit ut 1500-nivån testas nu den fallande moståndslinjen som förbinder topparna sedan mitten av oktober av. Totalt steg OMXS30 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,3 procent. Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och konsumentprodukter medan teknik och telekom var de största sänkena.

Januari blev den tredje månaden i rad som stängde under årsmedelvärdet men samtidigt togs mer än hälften av decemberboxen ut vilket skapade en bullish piercing line.

MACD och %PO testar nu av nollinjen i månadsgrafen och de gånger vi sett liknande utseenden sedan 1986 har kursen vänt upp 1990, 2011 och 2016. Däremot punkterades nivån 1992, 2001 och 2008. Om nivån håller talar historien för att det är goda förutsättningar för att en spännande uppgångsfas är på väg att inledas. Om däremot nedgången tar fart från nuvarande nivå är risken stor för att indexet behöver göra besök betydligt längre söderut för att hitta tillräckligt med köpare för att åter driva kursen norrut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral till svagt negativt då kursen befinner sig under medelvärdet men lutningen nästan helt har avtagit. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,05 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Volymen har den gångna veckan legat klart över snittet vilket stärkt volymbalansen som är positiv för första gången sedan början av oktober.

Det har dock sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna) och den gångna veckan var det bara 52 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

På ovansidan möter först nivån kring 1539 följt av 1544 och zonen kring 200-dagars medelvärde.

På nedsidan hittar vi närmast 1507 följt av området kring 1500 och 1473-1471.

På lång sikt är jag fortsatt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och återtar både MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är dock fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tjurfällor.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv och kommer vara det tills jag ser att indexet vänder ner under 20-dagars medelvärde med viss reservation för sättet det sker på.

Sammanfattning: Uppgången sedan årsskiftet har nu fått OMXS30 att nå nästa motståndsområde i form av den fallandet motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan början av oktober. Sedan 1986 hittar jag bara 37 tillfällen då kursen stigit lika mycket som nu på en månad och samtidigt noterats under 200 dagars medelvärde. Vid 22 av dessa tillfällen (60 procent) har indexet stått högre en vecka senare och vid 62 procent av fallen en månad senare. Den genomsnittliga utvecklingen en månad senare har varit +2,6 procent.
Fredagens stängning var den första sedan slutet av september som skedde mindre än 1 procent från det övre bollingerbandet. Även om risken ökat för en stundande rekyl, eller en flackare uppgångstakt (konsolidering) talar mycket för att köparna kommer tillbaks innan den viktiga sentimentsnivån kring standard line vid 1453 punkteras. Om däremot standard line punkteras ställs siktet in mot lågpunkten vid 1380.

Motstånd: 1535-1539 / 1544 / 1556-1565
Stöd: 1507 / 1500-1496 / 1478 / 1473 / 1450

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 88.

SP500: Shooting star kring 100-dagars medelvärde

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om rekylen uteblir efter den senaste tidens uppgång och återhämtningen istället blir en pausformation/tradingrange, som det nu ser ut, är det ett styrkebesked. Det kan vara lite väl tidigt att blåsa faran över eftersom indexet inte tagit tillbaks topparna kring 200-dagars medelvärde och dessutom fångas i en stigande kil. Utbrott från stigande kilar sker i de flesta fall söderut. För tillfället är läget svårbedömt då indexet står och väger kring vattendelaren strax under 2700. En passering av 2700 ställer in siktet mot i första hand primärtrenden men troligen högre än så. Punkteras däremot 50-dagars medelvärde ökar risken för en rekyl som har förutsättningar att bli kraftfull. Inför veckostarten noteras SP500 i det röda molnet med en negativ divergens.”

Den gångna veckan inleddes med en svag nedgång men sedan den 4 januari har varje test av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör, sugit upp rekylerna. I onsdags passerades den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan början av oktober och veckan avslutades med att ta ut även 2700-nivån. Totalt steg indexet med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8 procent. Vi får förflytta oss tillbaks till 1989 för att hitta en lika bra start på året och sedan 1980 hittar jag bara tre år som öppnat starkare än i år och det är 1985, 1987 och 1989. Av dessa steg indexet februari 85- och 87 men 1989 backade månaden efter med 3,4 procent.

I fredags kom statistik över antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA som ökade med 304.000 personer i januari vilket kan jämföras med förväntningarna på 165.000 personer.

Just nu befinner sig S&P500 i ett intressant läge. Januari månad stängde precis under 12-månaders glidande medelvärde och uppgångenvar den största för en enskild månad sedan oktober 2015. Vi ska dock komma ihåg att uppgången kom efter en nedgång i december på hela 9,2 procent vilket var den kraftigaste månadsnedgången sedan februari 2009. Då är naturligtvis frågan om det är köparna eller säljarna som just nu håller i taktpinnen.

Om vi studerar indexet i månadsgrafen sedan 1980 kan vi se en tydlig gräns kring 50-nivån i RSI-14. Vi de tillfällen nivån testats och sugit upp säljtrycket kring nivån, som 1984, 1987, 1990, 1994, 2011 och 2016 har det lett till fina uppgångar. Vid de tillfällen där lågpunkterna kring 50 sedan inneburit lägre lägsta som vi 2000/2001 och 2008 bjöds vi på ytterligare kraftiga nedgångar. Just nu håller 50-nivån på att testas av och om RSI-toppen från november tas ut talar mycket för att vi går in i en spännande uppgångsfas men om lågpunkten från december punkteras ökar risken för en vattenfallsliknande nedgång. Se grafen under denna analys.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,0 vilket säger oss att vi ska vara beredda på skvalpiga rörelser, vilket även bekräftas av ichimokumolnet.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i torsdags legat under det dagliga snittet. Volymblansen noteras återigen över tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från början av december.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde och nu är det ungefär 48 procent men kring årsskiftet var det mindre än 20 procent.

VIX noterades för tillfället vid 16 kring primärtrenden och de senaste gångerna nivån nåtts har det lett till ökande volla och toppar hos SP500.

På ovansidan möter närmast 2717 följt av 2742 där primärtrenden möter upp men även topparna upp mot 2817 från i höstas.

På nedsidan möter närmast 2696 följt av 2675 men framförallt den senaste lågpunkten vid 2613.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter
– Noteras över både EMA-8, MA-20 och MA-50
– Noteras nu över ichumokumolnet

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under både årsmedelvärdet och MA-200
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Allt lägre signifikanta pivottoppar
– Överköpt på kort sikt

På lång sikt är jag negativ och det mesta talar för att uppstudsar är rekyler i nedtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att kursen vid nästa rekyl punkterar 20-dagars medelvärde med kraft.

Sammanfattning: S&P 500 har inlett året på ett historiskt imponerande sätt och närmar sig nu den platta primärtrenden samt det övre bollingerbandet. Sedan kursen punkterade 50-dagars medelvärde har köparna sedan oktober gett upp när det övre bollingerbandet närmat sig. Vid dessa tillfällen har dock volymbalansen vid varje tillfälle pekat nedåt. Studerar vi månadsgrafen noteras indexet vid en vattendelare, som talar för att vi kan vara på väg in i en spännande uppgångsfas om inte säljtrycket i samband med nästa rekyl leder till nya lägre momentumnoteringar. Det är lätt att falla i fällan där man fäster för mycket vikt vid det som syns i grafen den senaste tiden och zoomar vi ut ser vi att risken för fortsatta nedgångar fortfarande är relativt stor. Om däremot en kommande rekyl inte punkterar 50-dagars medelvärde ökar förutsättningarna för att vi sett startskottet för nästa uppgångsfas.

Motstånd: 2716 / 2726 / 2742 / 2756 / 2800-2817
Stöd: 2696 / 2687 / 2675 / 2667 / 2648 / 2613

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 90.

DAX: Flaggas ytterligare uppgång eller ser vi tecken på utmattning?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder en viss negativ divergens mot Stochastic och senast vi hade ett liknande utseende var i slutet av september. Det finns ingen naturlag som säger att händelseförloppet blir detsamma denna gång men vi ska vara beredda på att en negativ candlesticksformation riskerar att locka till ett återigen tilltagande säljtryck, när de många gapmotstånden från oktober till december ska testas av. Om köparna sedan kommer tillbaks från en ny högre signifikant lågpunkt är det i min värld en positiv pusselbit.”

Den gångna veckan inledde nedåt och i tordags nåddes veckolägsta vid 11050 och avslutades med en inside day. Totalt backade indexet 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 5,9 procent. I månadsgrafen utvecklades januari månad till en bullish piercing line och senast vi bjöds på ett liknande utseende var i mars 2009.

MACD skar i januari ner under nollinjen i MACD i månadsgrafen och sedan 1990 kan jag bara hitta två tillfällen tidigare när det inträffat och det var i augusti 2001 samt sepetmber 2008.

Även om uppstudsen vi ser just nu är kraftfull noteras volymbalansen fortfarande negativ och det är många utmaningar innan sentimentsnivån kring 12000 tagits ut.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast där sannolikheten talar mer för ned- än uppgång.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen är punkterad och indikerar en nedgång mot 10000-9700 (de röda punktstreckade bågarna).

Sammanfattning: På ovansidan möter nu framförallt området kring 11500-nivån upp där både nacklinjen för den stora huvud-skuldraformationen och ett viktigt sekundärt motstånd möter upp. DAX har efter årets inledande uppgång tagit en paus kring 11200-nivån. Nu blir det spännande att se om det räcker med en stunds tajt tradingrange för att få spänningen ner mot de mentala ankarna att minska. Punkteras däremot 11000-nivån utan att snabbt återtas ökar risken för att nästa nedgångsfas är inledd.

Motstånd: 11225 / 11320 / 11440 / 11565
Stöd: 11125 / 11050 / 10967 / 10865

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 49.

Stora Enso R: Osäkerhet kring rapporten

Teknisk analys Stora Enso R: Det blev ingen punktering av bekräftelsenivån i samband med föregående analys för två veckor sedan. Den troliga avmattning jag skrev om vi däremot sett och trots att börsen gått relativt starkt har Stora Enso gjort på stället halt kring 124-kronorsnivån. Sedan den 18 januari har vi bjudits på flera negativa candlesticksformationer men det skulle ta fram till i torsdags förra veckan innan vi bjöds på en bekräftad formation som följdes upp med en long legged ”nästan” doji i samband med fredagens rapport.

Sedan OBV (volymbalansen) bröt nedåt i höstas har aktien befunnit sig under molnet och lagging line under priset, vilket är ett tecken på att mer nedgång är att vänta. De senaste veckorna har dock molnet och de längre medelvärdena testats av och nu blir det spännande att se om expansionen sker norrut eller söderut.

Den långa trenden som identifieras av lutningen på MA-200 är fallande. Trendfasindikatorn noteras kring -3,1 vilket innebär att vi företrädesvis ska jobba med trendföljande strategier för nedgång.

Vi är nu på väg att få en säljsignal i %PO-indikatorn, med trendfasindikatorn som signalerar nedgång och negativ volymbalans. Vid de 44 tillfällen jag hittar som detta skett sedan 2002 har kursen stått lägre i 22 av dessa en vecka senare och vid 24 två veckor senare. Den genomsnittliga utvecklingen, historiskt, två veckor senare har varit -2,2 procent.

Eftersom aktien inte orkat med börsen uppåt de senaste veckorna läser jag in en viss relativ svaghet och om OMXS30 vänder ner är det mycket som talar för att fredagens lägsta vid 114,60 som sammanfaller med 50-dagars medelvärde kommer att punkteras och har goda förutsättningar att leda till tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: Om 114,60 punkteras, samtidigt som OMXS30 vänder ner, är förutsättningarna för en nedgång mot 109 kronor goda. Skulle däremot 125,50 tas ut ökar chansen för en uppgång mot i första hand 140 kronor.

Motstånd: 123,65 / 128,00 / 130,05 / 141,40
Stöd: 114,90 / 110,30 / 108,70 / 101,50

Cykelindikatorn noteras veckostarten kring 48 och är fallande.

SSAB B: Negativ minidivergens kring övre bollingerbandet

Teknisk analys SSAB B: Efter analys inför den 21 januari föll aktien med nästan 8 procent på tre dagar och efter videoanalysen inför den 25 januari har vi nu bjudits på en uppgång med över 12 procent. SSAB B befinner sig åter kring motståndsområdet, tillika distributionszonen 30 kronor, som jag påtalat sedan november.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen vid -2,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier för nedgång och när vi går emot bör vi vara beredda på att kliva av relativt snabbt.

Fredagens stängning skedde 4 procent över det övre bollingerbandet men en negativ minidivergens jämfört med de högre noteringarna i de två senaste kursstaplarna. För de flesta aktier är det en negativ signal men historiskt har SSAB B noterat nya högre högsta på någon veckas sikt. Så då är det uppåt som gäller nu? Nej, jag är inte så säker på det. Om det visar sig att 31 kronor tas ut ställs siktet in mot primärtrenden kring 32,80 (faller just nu med 5 öre/dag). Om däremot fredagens lägsta och därmed även 100-dagars medelvärde punkteras ställs siktet in mot i första hand 28 kronor.

Fortsätter OMXS30 uppåt ska vi vara försiktiga med att försöka stoppa tåget och det är då betydligt svårare att lyckas med positioner för nedgång. Skulle däremot OMXS30 punktera den stigande kilen som vi ser i OMXS30-analysen kan det vara läge för en nedgång mot 28 kronor.

Sammanfattning: Vid ett negativt börsklimat är det goda förutsättningar för en nedgång mot 28 kronor om det visar sig att 29,70 punkteras. När nivån närmar sig kan det vara en god idé att kliva av men den som tror på mer nedgång kan med fördel traila stoppen nedåt genom att flytta stoppen till strax över föregående dags högsta.

Motstånd: 30,95 / 31,70 / 32,40
Stöd: 29,70 / 28,50 / 28,00

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 89.