BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 29 – 2024

OMXS30: Mindre än 1% tills vi bjuds på nya ATH-noteringar

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 punkterade standard line den 13 juni och har därefter testat nivån vid flera tillfällen men varje gång har säljarna tagit över och lyckats pressa ned indexet till området kring 2550. Säsongsmönstret för juli när OMXS30 befinner sig i en positiv långsiktig trend har historiskt pekat på en topp kring mitten av juli. Den senaste veckan har priset utmanat cloud span b och jag vill inte se att nivån punkteras utan att snabbt återtas. Fredagens stängning var under cloud span b men om nivån snabbt återtas kan det resultera i en turtle soup. Mitt huvudspår är att köparna kommer tillbaka, kanske redan i början av den kommande veckan.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av MA-100 men i onsdags kom köparna tillbaka med en bullish harami som bekräftades i torsdags och avslutades med att standard line återtogs med besked. Totalt steg OMXS30 med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,8 procent. I veckografen utvecklades en bullish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen den gångna veckan har fram till i fredags noteratas under snittet men tilltagit under uppgångsdagarna vilket jag tolkar positivt. Volymbalansen är positiv.

SMACD lämnade i fredags ett positivt kors där divergensen mot signallinjen är tydlig vilket är en bonus.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 60 procent. Just nu är det 85 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,0 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,4 procent och den lägsta nivån sedan den 1 juli 2021.

På ovansidan möter närmast området kring ATH vid 2638-2648 följt av 2667 och zonen kring 2690-2710.

På nedsidan möter närmast området kring 2610-2590 följt av 2582 och 2575.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: OMXS30 avslutade veckan med den kraftfullaste uppgångsdagen sedan den 14 november och tilltagande volym. I och med att de närmaste hindren eliminerades i fredags talar nu mer för att ett nytt positivt trendben och den kortsiktigt negativa kanalen är därmed eliminerad. RSI passeras upp genom 50-nivån, SMACD lämnade ett starkt positivt kors, lagging line passerade upp genom priset och vi bjöds på den högsta dagsstängningen sedan ATH-noteringen den 23 maj. Det är nu mindre än 1 procent kvar tills vi bjuds på en ny rekordnotering och det ser tekniskt ut som att indexet ställt in siktet mot 2800 och på lite längre sikt 3000-nivån som är en exakt 360:a från lågpunkten vid 2528. I den negativa vågskålen noterades fredagens stängning 32 procent över det övre bollingerbandet och gummisnodden har inte noterats lika högt sedan den 15 mars. Historiskt har den kommande månaden utvecklats negativt men om augusti inleds positivt kan andra halvan av året anta ett utseende som liknar 2013 eller 2016 som rytmiskt liknar det vi ser nu. Mitt huvudspår, tills motsatsen bevisas, vilket sker om 2528 punkteras är att OMXS30 kommer bjuda på nya rekordnoteringar och nå upp mot 2800-nivån.

Motstånd: 2638-2648 / 2667 / 2690-2710
Stöd: 2610-2590 / 2582 / 2575

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 45%.

SP500: Sju ATH-noteringar i rad

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan inleddes positivt med en reversal kring rangegolvet och avslutades med två nya rekordnoteringar. Just nu är det i stort sett bara en handfull AI-aktier som driver på uppgången. Jag gillar däremot att uppgången sker med nya högre högsta hos volymbalansen vilket talar för att rekyler kommer vara köpvärda även i fortsättningen. För den som kliver in nu bör man vara beredd på att vollan troligen tilltar från den låga nivå som nu råder och att det då kan bli en del att genomlida i form av slagig handel på väg upp mot ytterligare nya rekordnoteringar. Studerar man cykellängden är det stor risk för en topp inom de närmaste fem dagarna och historisk har vi även sett toppar formas kring slutet av andra veckan i juli. Tills motsatsen bevisas talar mer för fortsatt upp- än nedgång och vi uppmanas vara köpare i sambande med rekyler till stödnivåer när positiva fortsättningsformationer effektueras.”

Den gångna veckan inleddes med en doji kring den övre motståndslinjen i en stigande kil. I onsdags passerades denna motståndslinje. Indexet har sedan dess dragit sig uppåt kring kanaltaket och varje dag den senaste veckan noterat en ny ATH-notering. Efter att indexet stigit 7 dagar i rad effektuerades en bearish engulfing i torsdags och än så länge anser jag att det är giltig. Totalt steg indexet med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18 procent. I veckografen tolkar jag det som en spinning top.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i onsdags, noterats över det dagliga snittet (men det är rapportperiod). Volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD lämnade en köpsignal den 8/7 men på en hög nivå vilket är en varningssignal.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 75 procent och antal aktier över MA-50 noteras kring 70 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 1,7 procentenheter till 12,5 vilket är under både de långa och medellånga medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 4,4 vilket är lägre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11-2023 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5
– Ny ATH vid 5656 den 12/7

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Bredden varnar för att isen håller på att bli tunnare samtidigt som indexet stiger
– RSI-14 noterades i onsdags på den högsta nivån sedan 2/9-2020
– Bearish engulfing kring kanaltaket

På ovansidan möter närmast 5635 följt av 5656 och 5675 samt zonen vid 5690-5710.

På nedsidan möter närmast zonen vid 5610-5590 följt av 5576 och 5548 samt zonen vid 5510-5490.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter sju dagars uppgång bjöds vi i torsdags på en bearish engulfing som än så länge är i spel. Varje dag de senaste sju dagarna har nya rekordnoteringar noterats. Även om indexet nu går in i en period som historiskt varit svagare anser jag inte att ens den medellångsiktiga trenden hotas förrän tidigast om den stigande blå stödlinjen punkteras utan att snabbt återtas. Jag har tidigare varnat för att det är för få aktier som bär uppgången och att det är en varningssignal. Nu ser vi däremot att både Russell 2000 och retail (IYT) bryter upp vilket är ett välkommet besked som minskar risken för att isen brister. Än så länge följer indexet historien ganska väl och det har ofta resulterat i en topp ungefär nu. Att jaga priset för ytterligare uppgång just nu är ingen bra strategi men att köpa fortsättningsformationen kring stöd vid rekyler är fortfarande en bra strategi. Nu inväntar jag nästa positiva fortsättningsformation innan det är dags för ett nytt ben norrut.

Motstånd: 5635 / 5656 / 5675 / 5690-5710
Stöd: 5610-5590 / 5576 / 5548 / 5510-5490

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 55%.

DAX: Bryter sig loss från triangeln och siktar mot nya ATH-noteringar

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet utmanar nu den fallande motståndslinjen, som förbinder topparna sedan den senaste ATH-noteringen vid 18893 den 16 maj. Så länge köparna kommer tillbaka på allt högre nivåer är det rätt att köpa fortsättningsformationer kring stöd. Jag tolkar det som att DAX laddar upp inför, till att börja med ett test av den senaste ATH-nivån, därefter ett trendben med ett mål upp mot den psykologiska 20.000-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med ytterligare ett test av den fallande motståndslinjen och i onsdags en bullish harami som bekräftades i torsdags. Veckan avslutades med en passering av den fallande motståndslinjen och tog med det ett resolut steg upp mot den senaste ATH-noteringen. Totalt steg DAX med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,9 procent. I veckografen var det fjärde veckan i rad som stängde i den övre delen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom att lutningen hos MA-200, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har tagit sig upp i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier. Jag tolkar det som att indikatorn bara doppat fötterna i jämviktspendlingszonen och nu är redo för en positivare perdiod.

Volymbalansen vände upp och blev positiv den 4/7.

SMACD lämnade den 3 juli ett positivt kors vilket var det första sedan den 6 maj och nu har även nollzonen passerats.

Sammanfattning: Den långa trenden är positiv men fångas sedan början av juni i en range mellan 17950- och 18893. Det har varit en del orosmoln som tyngt indexet men passeringen av julihögsta i fredags tolkar jag som att nästa positiva trendben inletts. Nu vill jag däremot inte se att lågpunkten vid 18214 punkteras vid nästa rekyl. Om de närmaste två stöden vid 18214 och 17950 punkteras ställs siktet in mot aprillägsta vid 17625 som om nivån inte håller riskerar att leda till ett tilltagande säljtryck, men det återkommer jag till när/om det sker då det inte är mitt huvudspår. Jag tolkar det som att DAX nu inlett nästa positiva trendben och att det inte tar alltför lång tid innan vi åter bjuds på nya ATH-noteringar på vägen upp mot nästa längre mål vid 20.000-nivån. Om DAX däremot följer den historiska utvecklingen kan vi vänta oss en topp inom kort och en svag utveckling fram till början av oktober.

Motstånd: 18785 / 18895 / 19500
Stöd: 18630 / 18370 / 18260 / 18030 / 17950

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 72+.
– Next day forecast indikerar att det är 53 procents chans för uppgång under måndagen.

Sandvik: Expansion från Squeeze

Teknisk analys Sandvik: Det skulle ta ett tag men i fredags passerades högstanivån för candlen från den 24 juni. Som jag skrev i samband med föregående analys var det ungefär 70 procents chans till uppgång fram till slutet av juli.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen hos 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt upp. Trendfasindikatorn har däremot fallit ner i zonen där vi ska vara beredda på att det finns mer nedsida att vänta.

Volymbalansen blev positiv i fredags.

SMACD lämnade den 4 juli ett lågt positivt kors och nu ser vi tecken på att divergensen mot signallinjen är på väg att tillta, vilket är ett utseende jag gillar.

Vollan är låg och aktien befinner sig i en squeeze.

I fredags effektuerades en MA-200 icebreak som även stängde över standard line.

Sammanfattning: Även om det är stor risk för en initial rekyl och lite stökigt kring rapporten kan det vara intressant med en liten bevakningsposition, företrädesvis i en minifuture. Den inbyggda stoppen får då inte ligga högre än 208 kronor. När/om 227 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 227 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 207,40.

Sandvik presenterar nästa rapport den 19 juli.

Motstånd: 220 / 225 / 228
Stöd: 209 / 205-195 / 187

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52+.

SCA B: MA-200 Icebreak från squeeze

Teknisk analys SCA B: Det blev ett positivt gap efter föregående analys men innan dagen var slut hade den initiala uppgång vänts till en bearish dark cloud cover som fick aktien att falla ner till området vid MA-200. Den senaste veckan har volymen tilltagit, även om den var som högst i torsdags när priset föll. I veckografen utvecklades en bullish piercing line med den högsta veckovolymen sedan mitten av juni.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan den 10 juni i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel, vilket även bekräftas av den range aktien fångas i.

Volymbalansen är negativ sedan den 19 juni men närmar sig nu snittet.

SMACD lämnade i fredags ett positivt kors med relativ tydlig divergens mot signallinjen. Senast vi bjöds på ett positivt kors, som inte omgående eliminerades var den 29 april.

I fredags tog sig aktien dessutom upp över den fallande motståndslinjen och standard line samt MA-200 efter att ha noterats i en squeeze sedan början av juli.

Sammanfattning: Det är fortfarande stor risk för bakslag när något av de närmaste motstånden och speciellt MA-50 närmar sig. På några dagars sikt är det större risk för bakslag än en passering av MA-50. Nackdelen med att invänta en passering av MA-50 är att riskkvoten inte blir så bra. Vid de tillfällen (218st) som vollan varit lika låg som nu eller lägre, priset noterats över MA-200 och RSI noterats över 50 har priset stigit på en veckas sikt i 63% av fallen och på en månads sikt har uppgången noterats med en median på +2,2 procent vilket är bra med tanke på antalet träffar. Om man tar position på ett återtest av MA-200, ett positivt gap eller en MA-20 Icebreak beror på vilken hitratio man kräver. När/om 163 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 163 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 150,40

SCA B presenterar ny siffror den 26 juli.

Motstånd: 158,00 / 161,55 / 162,90 / 167,00 / 172,40
Stöd: 154,35 / 153,45 / 151,50 / 148,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61+.