BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 1

OMXS30: Bullish harami vid intressant stöd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är rejält översåld kring stödområdet vid 1400 och uppvisar en viss positiv divergens vilket indikerar att det är goda förutsättningar för en kortare uppstuds. Jag tror att vi kommer få se en uppstuds inledas inom de närmaste handelsdagarna men frågan är hur långt upp den tar indexet och med vilken kraft. Än så länge talar mer för att det blir en kortare uppstuds som inte tar ut de senaste topparna kring 1550-området och att vi därefter bjuds på nya nedställ. Om det däremot visar sig att 1550 och därefter primärtrenden tas ut för att följas av en ny högre lågpunkt än 1400 kan det vara så att en tillfällig botten håller på att mejslas ut, men det är just nu inte mitt huvudspår.”

Den förkortade sista handelsveckan på året stängde oförändrat vilket innebär att 2018 backade med 10,7 procent. När jag studerar Stockholmsbörsen sedan 30-talet kan jag bara hitta 18 tillfällen med nedgångar mer än 10 procent. De senaste 70 åren är det bara vid tre tillfällen som ett så kraftigt nedgångsår följts av ytterligare ett minusår och det är 2000, 2001 och 2007.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och verkstad medan basråvor och detaljhandel gick sämst.

Tele2 B, SKF B och Atlas Copco var de aktier på OMXS30 som gick bäst den gångna veckan medan Autoliv, SSAB A och Nordea gick sämst.

OMXS30 effektuerade i fredags en bullish haramit, som är en positiv omslagsformation med låg tillförlitlighet vilket innebär att det krävs en bekräftelse för att den ska anses vara i spel. Om onsdagen stänger över 1421 är den bekräftad.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som negativ då medelvärdet sedan en månad tillbaks vridit av söderut och indexet noteras under detsamma. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -1,3 vilket säger oss att vi alltmer ska börja snegla åt trendföljande strategier för nedgång, vilket innebär att vi ska gå kort vid negativa fortsättningsformationer efter uppstudsar.

Volymen var av naturliga skäl lägre än normalt i mellandagarna men trots det ganska hög i fredags. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från slutet av oktober och det fallande tremånaderssnittet.

Det har sedan slutet av augusti varit dålig bredd (få aktier som lyfter uppgångsdagarna). Den gångna veckan var det 47 procent av de 284 aktier jag bevakar som steg och sedan årsskiftet är det nu 35 procent som noteras för uppgång.

På ovansidan möter först nivån vid 1421 följt av 1436 men den senaste pivottoppen vid 1497 behöver naturligtvis tas ut för att vi ska se en något mer positiv bild men det krävs att minst primärtrenden och årsmedelvärdet tas ut innan vi ser tecken på att köparna är tillbaks i matchen.

På nedsidan hittar vi närmast 1396 följt av 1387 och 1367 som jag bevakar som lågpunkter där speciellt torsdagens lägsta helst bör suga upp säljtrycket.

På lång sikt är jag fortsatt negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och återtar både MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är dock fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tjurfällor.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över 50-dagars medelvärde utan att följas av en ny lägre lågpunkt än fredagens lägsta.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag inställd på mer nedgång men självklart kommer inte det att ske utan kraftiga uppstudsar och falska utbrott, precis som det brukar vara under bearmarknader.

Sammanfattning: Vi kan lägga ett år med en tvåsiffrig nedgång bakom oss och nu blir det intressant att se om köparna kommer tillbaks under 2019, som varit fallit vid alla liknande tillfällen, utom vid IT-bubblan och finansbubblan. Är ZIRP-bubblan på väg att spricka eller är det vi ser nu ett ypperligt köptillfälle? Så länge vi inte ser att signifikanta toppar tas ut och vi bjuds på högre följande bottnar anser jag risken är större för att uppstudsar kommer utvecklas till tjurfällor och följas av ytterligare tilltagande säljtryck. En första positiv pusselbit kommer jag tolka en passering av 1550 som därefter följs av en ny högre signifikant lågpunkt.

Motstånd: 1421 / 1433 / 1461 / 1497
Stöd: 1396 / 1387 / 1367 / 1348 / 1318

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 20 efter att i torsdags effektuerat en positiv minidivergens.

SP500: Risk för en tid med slagig handel

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Senast vi såg ett lika svagt kvartal var Q3 2008 och innan dess Q2 2002. Vid de tillfällen vi haft ett lika negativt utseende som just nu, vilket enligt mina körningar inte är mer än 9 gånger sedan 1980 har kursen stått högre en vecka senare vid 6 av dessa. Den genomsnittliga utvecklingen vid dessa 9 tillfällen har varit en uppgång med 2,5 procent den kommande veckan. Även om edgen för en kortare uppstuds är god talar dock det mesta för att det inte kommer att räcka för att förändra det negativa sentimentet och därefter är risken större för nya lägre lägsta än att någon av de viktiga långsiktiga sentimentsnivåerna ska tas ut.”

Med en bra edge för en uppstuds, som jag skrev om för en vecka sedan, har den gånga förkortade veckan inneburit en uppgång med 5,6 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 7,0 procent.

Som jag skrev i slutet av den gångna veckan var det bara de mest defensiva sektorerna som ännu inte slagit om till rött men i fredags fick vi, enligt mina indikatorer även en säljsignal för den mest defensiva sektorn, kraftbolag.

Det gångna året inleddes med kraftig uppgång med över 7 procent de första två veckorna för att sedan falla brant med 12 procent på bara några dagar. Efter en dubbelbotten i våras bjöds vi på en mer stabil uppgång som toppade i månadsskiftet september/oktober med en ATH-notering vid 2941. Avslutningen av 2018 har än så länge varit minst lika dramatisk med en nedgång med 20 procent på tre månader. Nu återstår det att se om den senaste veckans uppstuds på över 5 procent blir något annat än en uppstuds.

Studerar vi inledningarna av de senaste björnmarknaderna 2000-2002 och 2007-2008 är det många likheter. De gångerna såg vi flera tjurfällor och så länge VIX noteras på höga nivåer kommer marknaden slänga oss mellan hopp och förtvivlan. När kan vi då räkna med att detta lugnar ner sig? Det enda vi vet är att historiskt har tjurmarknaderna varit ungefär 5 gånger längre än björnmarknaderna och vi behöver se VIX komma ner på mer normala nivåer innan vi ska börja tro på mer normala rörelser.

Även om den korta sentimentsnivån i form av EMA-8 togs ut i torsdags har varken standard line, vårens lågpunkter eller framförallt de senaste mest signifikanta topparna kring 2800 tagits ut.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, noteras nu svagt nedåtriktad vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -1,2 vilket indikerar att vi företrädesvis ska handla med trendföljande strategier för nedgång och agera i samband med uppstudsar.

Volymen den gångna veckan har, som det brukar vara under mellandagarna, noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet och även om de senaste dagarna fått nedgångstakten att avta är det mycket kvar innan jag placerar utseendet i den positiva vågskålen.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 20 procent.

VIX noteras på höga nivåer, även om det lugnat sig något de senaste dagarna. Inför årets sista handelsdag noteras skräckindexet vid 28. Jag tror inte att det är den sista lågpunkten i den pågående björnmarknaden. Igår stängde VIX kring 30.

På ovansidan möter närmast 2500 följt av 2520 men om vi ska se en tendens till positivt sentimentsskifte krävs dock att 2600 tas ut och att nästa signifikanta lågpunkt blir högre än den som markerades igår.

På nedsidan möter närmast 2473 följt av 2442 men framförallt 2348-2346.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Extremt översålt på väldigt kort sikt
– Kraftfull candle 26/12 som tog tillbaks 116 punkter

I den negativa vågskålen:
– Placerarkollektivet väntar sig fortsatt hög volla
– Dödskors tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig åter under både årsmedelvärdet och MA-200
– Negativ volymbalans
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Kraftigt säljtryck och allt lägre pivottoppar

På lång sikt har jag svängt över och är nu negativ men kommer att bli övergå till att bli endast svagt negativ om vi ser påtagliga uppstudsar som kan ta ut viktiga motståndsnivåer och inte följas av nya lägre lägsta de närmaste veckorna.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och ser fler indikationer som pekar på fortsatt ned- än uppgång.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ och vill se kursen ta sig upp över 20-dagars medelvärde utan att nivån snabbt punkteras.

Sammanfattning: Den gångna veckans kraftiga uppstuds effektuerades efter ett extremt översålt läge och initierades av Feds beslut att höja räntan, mitt i en kraftfull börsnedgång. Nedgången som följde dagarna efter räntebeskedet har trots den senaste uppstudsen inte tagits tillbaks. Många skriver och säger att det är ett perfekt långsiktigt köpläge just nu men jag tror det kan bli en tid av slagig handel och risken är stor att vi istället bjuds på nedgångar likt de vi såg 2001-2002 och 2008 istället. Än så länge är det dock möjligt att det vi sett de senaste månaderna bara är en kraftfull korrektion och att vi kommer gå in i 2019 med nytt köpintresse. Risken är dock stor för att det vi nu ser bara är starten på nästa spruckna bubbla (ZIRP, Zero Interest Rate Policy). I det längre tidsperspektivet ser det ut som vi fått långsiktiga säljsignaler men i det kortare scenariot blir det intressant att se om de punkterade trendlinjerna följs av piggare momentumindikatorer. Mitt huvudspår är att vi kommer att bjudas på en tid av slagig handel, kanske en konsolidering och utbrottet från denna kommer visa de närmaste månadernas riktning.

Motstånd: 2513 / 2540 / 2588 / 2635
Stöd: 2467 / 2445 / 2398 / 2352-2346

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 73.