BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 1 – 2022

OMXS30: Dags för rekyl

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Av de senaste fem dagarna har alla stängt i den övre delen och de tre senaste av dessa högre än föregående dag. Sedan 2001 har detta bara inträffat 9 gånger och vid 8 av dessa har nästa dag stängt upp. Även om det är få träffar ska vi vara beredda på en rekyl men så länge den inte punkterar 2320 är fortsättningsformationer väl värda att agera på. Än så länge noteras dock indexet i en konsolidering vilket innbär att risken är stor för tvära kast och skvalpiga rörelser. Nu vill jag se dagsmomentum korrelera med priset så att högre toppar i prisgrafen åtföljs av högre noteringar än högstanivån från november. Det jag inte vill se är att indexet vänder ner och punkterar 2200-nivån utan att den snabbt återtas, det kan vara det som krävs för att etablera en långsiktig topp. Så länge indexet tar fart uppåt från allt högre nivåer i samband med rekyler kommer jag vara positiv. Att gå kort lockar bara fakirtraders.”

Den gångna veckan inleddes som väntat med ytterligare uppgång. Den förkortade handelsveckan bjöd på 3 nya rekordnoteringar och den senaste var dagen innan nyårsafton. Sista handelsveckan på året stängde upp med 1,4 procent vilket innebär att 2021 års uppgång skrev till hela 29 procent vilekt var det bästa året sedan 2009. Vad har då hänt historiskt efter så kraftiga uppgångar på ett år? Sedan 1986 hittar jag 11 tillfällen och vid 10 av dessa har även nästa år stigit. Snittutvecklingen har då varit 18 procent året efter. Årets sista kvartal blev en uppgång med 7,1 procent och hur har kommande kvartal sett ut vid liknande uppgångar? Vid de 44 tillfällen jag hittar sedan 1986 har 75 procent av dessa resulterat i att även det följande kvartalet stängt upp. Den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 4,2 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har, som brukligt under mellandagarna, noterats klart under snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ även om den stärkts något senaste veckan.

SMACD notreras med en negativ divergens över +15 i månadsgrafen och senast så var fallet var i augusti 2007.

Antal aktier på OMXSPI som steg i torsdags uppgick till 68 procent vilket inte hänt sedan den 18 oktober. Just nu är det 75 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 som svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras strax under 9 procent vilket är den högsta nivån sedan slutet av mars och är 30procent vilket är över snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter närmast 2424-2426 följt av 2433 samt 2442.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2413-2411 följt av 2400 och 2390 samt 2369.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det är gott om varningssignaler men trots det noterar den svenska börsen en ny ATH-notering på året sista candle. Även om statistiken talar för att 2022 kommer att bli ett positivt år ska vi vara beredda på att resan kommer bli betydligt mer utmanande och volatil än 2021. På kort sikt är indexet överköpt och de små dojiliknande candlarna kring årshögsta varnar för att köparna kan behöva en paus/rekyl. Det är flera gap under den senaste swingen upp till ATH-nivån från i torsdags och dessa skapar obalans. En rekyl som elimineras av en positiv fortsättningsformation är värd att agera på. Om däremot molnet kring 2300 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. Det är stor risk för att det blir skvalpigt fram tills de amerikanska jobbsiffrorna presenteras på fredag som när de väl sjunkit in troligen får köparna att trycka på gaspedalen igen. Att gå kort lockar inte. I den bästa av världar kommer köparna tillbaka innan fib 62% kring 2300 punkteras men även om nivån ger vika talar det mesta för att lågpunkten vid 2230 håller. Att gå kort nu lockar bara fakirtraders med ett utpräglat självskadebeteende.

Med dessa rader förklarar jag 2022 invigt som förhoppningsvis blir ett nytt starkt år!

Motstånd: 2424-2426 / 2433 / 2442
Stöd: 2413-2411 / 2400 / 2390 / 2369 / 2348

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Bekräftad bearish engulfing kring ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500 stängde på julafton på den högsta stängningskursen någonsin vid 4725 vilket i sig är positivt men hur ser det ut om vi tittar under huven? Enligt mitt sätt att se på teknisk analys behöver uppgångar bestå av ett starkt momentum, bra volymbalans, helst en tjock is och god riskaptit. Två av pusselbitarna går det för tillfället inte att sätta check på och det är momentumet och riskaptiten. RSI-14 noteras trots rekordnivåer i prisgrafen på en betydligt lägre nivån än senast det begav sig i slutet av november. att indexet noteras på rekordnivåer. Dessutom är det defensiva sektorer och stora trygga aktier som gått bäst den senaste tiden. Om indexet fortsätter upp vill jag se momentumet stärkas och offensiva sektorer samt small cap gå bättre än trygga aktier. Jag vill vara tydlig med att jag är positiv till börsen och SP500 på sikt men det gäller att inte ryckas med och sluta se nyktert på det diagrammen säger. På ovansidan har jag länge pratat om att 5000-nivån har goda förutsättningar att nås under 2022 och det ser fortfarande så ut. Med tanke på den senaste veckans kraftiga uppgång och det historiska utseendet på veckan mellan jul- och nyår är risken stor för en skvalpig period med svagt positiv underton, kanske fram till jobbrapporten nästa fredag.”

2021 innebar en uppgång med 26,9 procent och det sista kvartalet blev en uppgång med 10,6 procent.
Årets sista handelsvecka inleddes med ett utbrott och en ny rekordnotering men resten av veckan blev avslagen dock en uppgång med 0,8 procent. Vad har då hänt historiskt efter ett år som stängt på uppgångar mer än 25 procent? Jo, i 88 procent av fallen har även nästa år inneburit uppgångar med i snitt 13 procent. Vid de 51 tillfällen sedan 1950 som ett kvartal stigit med mer än 10 procent har nästa kvartal i 84 procent av fallen stigit och snittutvecklingen har varit 4 procent. Statistiskt, tills vi ser mönstret brytas är det goda förusättningar för att även 2022 kommer att utvecklas positivt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer men att vara försiktiga med att jaga utbrott.

Volymen under årets sista veckan har varit som den brukar, låg. Volymbalansen är dock fortfarande positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) uppgår nu till 74 procent. Isen tolkar jag åter som tjock men minskar nivån till under 60 är den bräcklig och under 50 anser jag den som tunn.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan med 4 procentenheter och noteras nu kring 17,2 vilket är den lägsta stängningen sedan mitten av november. Relationen mellan VVIX och VIX har fallit ner under sitt korta medelvärde och det är ofta en varningssignal för att en kortare rekyl står för dörren.

Bredden mellan bollingerbanden noteras för tillfället till 6,3 vilket är över snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4796-4807 följt av 4811 och 4828.

På nedsidan möter närmast 4776 följt av 4767 och 4756 samt 4726.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– Inne i den positiva delen av året
– Ny köpsignal i SMACD den 22/12

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Överköpt
– Små candlar i ytterläge

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det saknas inte varningssignaler och ofta är förväntade problem ett större hot för börsen än reella. Ett av de allvarligaste är utan tvekan inflationen som nu är uppe på den högsta nivån på 20 år. En följd av den tilltagande inflationen har varit att offensiva aktier på senare tid haft det tuffare medan defensiva sektorer stått för uppgångarna. Även om statistiken talar för att 2022 kommer att bli ett positivt år ska vi vara beredda på att resan kommer bli betydligt mer utmanande och volatil. Flera långa cykler kan vara intressanta att hålla koll på som Ganns 90-årscykel som träffas i början av juli då det är 90 år sedan lågpunkten 1932. På kort sikt är indexet överköpt och årets sista dag bekräftade en bearish engulfing vilket indikerar att en rekyl är inledd. Än så länge har inte rekylen punkterat den senaste utbrottsnivån vid 4750 men även om den ger vika talar det mesta för att köparna kommer tillbaka och en fortsättningsformation är därför köpvärd. Idealiskt vore en rekyl ner mot 4750-4670 följt av en fortsättningsformation. Om däremot molnet kring 4500 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. Det är stor risk för att det blir skvalpigt fram till jobbsiffrorna på fredag som när de väl sjunkit in troligen får köparna att trycka på gaspedalen igen. Att gå kort lockar inte.

Motstånd: 4787 / 4796-4807 / 4811 / 4828
Stöd: 4776 / 4767 / 4756 / 4726

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Fortsatt fast i konsolidering

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Tre positiva gap i rad är en liten varningssignal för att köparna kan behöva en kort andhämtningspaus innan nästa kraftansträngning. Nu vill jag se att nästa lågpunkt blir högre än 15060 och att volymbalansen tilltar mer under uppgångsfaserna än vi sett den senaste månaden.”

Årets sista handelsvecka inleddes uppåt men när den jämna nivån vid 16000 utmanades avtog köptrycket, vilket inte kom som en överraskning. Trots en avvaktande avslutning på veckan/året steg DAX med 0,8 procent den sista handelsveckan och december noterade en uppgång med 5,2 procent. 2021 innebar en uppgång med 15,8 procent vilket innebär att det tyska storbolagsindexet stigit tre år i rad.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt upp. Trendfasindikatorn har åter, dock med minsta möjliga marginal, tagit sig upp i zonen där vi rekommenderas att handla med trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD lämnade strax innan jul ett positivt kors en bit under nollan som nu har passerats.

DAX noteras över de flesta medelvärden, som dock inte har någon övertygande divergens och cloud span b är helt platt vilket innebär att risken för fortsatt slagig handel är stor. Närmast på ovansidan möter ett gap upp mellan 16000-16100 och därefter hittar vi ATH-noteringen vid 16290.

Sammanfattning: Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Nu möter flera tuffa motståndsområden upp där 16000 är det första, gapet efter ATH-noteringen och därefter den senaste rekordnoteringen. Det är önskvärt att volymbalansen stärks och att omtagen inte blir för djupa. En första intressant rekylnivå är ner mot fib 38%-50% där ett tydligt gap effektuerats strax ovanför MA-200. Det jag inte vill se är att den senaste lågpunkten kring 15060 ger vika utan att snabbt återtas, det riskerar att effektuera en toppformation. Med en tydligt stigande primärtrend, priset över molnet är det goda förutsättningar för att expansionen så småningom kommer att ske norrut. I säsongsgrafen (den förlängda blåa streckade linjen) är det ganska vanligt att januari inleds svagt för att sedan ta fart upp under senare delen av januari.

Motstånd: 15830 / 15920 / 15865 / 16115
Stöd: 15660 / 15595 / 15420 / 15305

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 84-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans till en uppgång under måndagen.

Skanska B: Effektuerar en IHS

Teknisk analys Skanska B: Även om Skanska bröt upp över 240 kronor redan dagen efter föregående analys tog köpintresset slut vid 245 kronor. Det behövdes därefter ett djupare omtag och med kirurgisk precision studsade aktien upp från den stigande stödlinjen och en fortsättningsformation som effektuerades den 29 juni resulterade i en uppgång med 5,0 procent och nästa tre dagar senare med 8,5 procent. Därefter har Skanska noterat allt lägre högsta och lägsta och inte förrän kring 206 kronor sade aktien ifrån att den inte accepterade lägre priser med en doji efter ett gap nedåt. Några dagar senare passerades den fallande motståndslinjen och en ny högre lägsta vid standard line har nu fått husse att kalla hem hunden.

Den långa trendriktningen som jag använder MA-200 för att peka ut stiger svagt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ombeds att vara kortsiktiga och mer defensiva än normalt. Det bjuds dock på alltfler positiva pusselbitar och snart över +2 hos trendfasindikatorn.

Även om inte formationen är perfekt tycker jag att en bottenformation som har vissa likheter med en inverterad huvudskuldraformation är på plats. Det första delmålet hittar vi kring 250 kronor men förutsatt att börsklimatet håller sig positivt kan vi på lite längre sikt se fram emot att 290-300 kronor nås.

Volymbalansen har varit negativ sedan mitten av september men nu ser vi tecken på den så smått är på väg att bli positiv, dock krävs en passering av bekräftelsenivån från 8 december.

Cykelindikatorn lämnade en negativ divergens i torsdags och 2021 stängde kring det övre bollingerbandet.

I torsdags bröt lagging line upp över molnet efter att priset redan gjort det för fyra dagar sedan.

Det är alltid knepigt att jaga priset, speciellt när aktien är överköpt på kort sikt, som nu. Problemet är att om man väntar på en rekyl och en fortsättningsformation är risken stor för att tåget lämnar perrongen och att man står kvar med lång näsa. Ett bra sätt kan därför vara att köpa en mycket liten position i ex.vis en minifuture som i detta fall har den inbyggda stoppen klart under 214 kronor. I samband med nästa rekyl som följs av en fortsättningsformation ökar man på positionen och ser över läget på stoppen.

Sammanfattning: När/om 240 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (1,5% eller mer i range) efter att 238 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 227 kronor.

Motstånd: 238,45 / 242,10 / 245,80
Stöd: 232,00 / 228,60 / 225,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 96-.

Ericsson B: Testar av den fallande motståndslinjen

Teknisk analys Ericsson B: Redan samma dag som föregående analys bröt Ericsson upp genom den stigande triangeln och har nu nått upp till det första delmålet kring 99 kronor och den fallande motståndslinjen. På kort sikt är Ericsson överköpt men visar alltfler positiva hälsotecken.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen som varnar oss för att mer nedställ ligger bland korten men närmar sig nu jämviktszonen.

SMACD lämnade ett positivt kors den 6 december och därefter har momentumet stärkts så att indikatorn nu noteras i den positiva delen.

Cykelindikatorn lämnade i torsdags en negativ minidivergens vilket innebär att det är hög risk för en kortsiktig rekyl eller mindre pausformation.

Volymbalansen bröt upp genom tremånaderssnittet den 16 december och passerade bekräftelsenivån från den 19 november den 27 december vilket innebär att jag tolkar indikatorn positivt.

Jag vill i detta fall se priset stänga över den fallande motståndslinjen med en candle som stänger i den övre tredjedelen innan position tas. Om aktien rekylerar är den köpvärd vid en fortsättningsformation ner mot 97 kronor.

Sammanfattning: En passering av den fallande motståndslinjen med en positiv candle ställer in siktet mot i första hand 105 kronor men med goda förutsättningar för en uppgång mot toppen kring 115 kronor. När/om 102 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (1,5% eller mer i range) efter att 102 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 96 kronor.

Motstånd: 101,30 / 102,50 / 105,00
Stöd: 99,05 / 97,35 / 96,55 / 95,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89-.