BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 1 – 2023

OMXS30: Vimpelliknande uppladdning

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge anser jag att OMXS30 noteras i en hälsosam rekyl där 50-dagars medelvärde håller på att testas. Om standard line kring 2093 passeras utan att snabbt punkteras eller följas av en ny lägre lägsta kommer jag åter bli positiv på kort sikt. Om däremot expansionen från den lilla vimpeln sker ner mot 200-dagars medelvärde är det angeläget att nivån respekteras. Det jag inte vill se är att en ny lägre högsta leder till att 1945 punkteras för då talar mer för att det positiva utseendet hos OMXS30 fallerat och att årslägsta kommer att testas. Det är gott om flera starka stöd på nedsidan och då tänker jag först på kring 2000 där bla en helt platt MA-200 möter upp och platta långa medelvärden är ofta stabila stöd. I den bästa av världar bryter indexet ut uppåt från den senaste veckans kontraktion och tar ut den senaste signifikanta toppen vid 2162 vilket innebär att priset och lagging är uppe i ”fri luft” och då talar mycket för att den långsiktiga upptrenden är inledd. Fram till dess ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel som är resultatet av den osäkerhet som trots allt råder.”

Årets sista handelsvecka inleddes med ett positivt gap men därefter effektuerades en doji som kom att prägla hela veckan. Osäkerheten visades med varannandagsrörelser kring 50-dagars medelvärde. Totalt backade OMXS30 0,5 procent den gångna veckan vilket innebar att 2022 stängde med en nedgång på 15,5 procent vilket var den största årliga nedgången sedan 2008 men både 2018 med en nedgång på -10,7% och 2011 -14,5% kan vara värda att nämna. I de flesta fall som den årliga nedgången varit mer än 10 procent har det kommande året utvecklats starkt men det gällde ex.vis inte efter 2001:s nedgång då 2002 föll med hela 42 procent. Gör vi om hela året till ett enda candlestick utvecklades det till en dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är i det närmaste helt platt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen den gångna veckan var klart lägre än snittet som det brukar vara under mellandagarna. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade den 24 november ett negativt högt kors som fortfarande är i spel och nu testas stödområdet kring nollan som är lite av en vattendelare.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 47 procent. Just nu är det 38 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om den är tunnare än 50 procent.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,8 procent vilket är lägre än snittet som noteras vid 8,5.

På ovansidan möter närmast 2048-2052 följt av 2078-2083 och standard line vid 2093 samt området kring 2100.

På nedsidan möter närmast 2040 följt av 2024 och zonen kring 2004-1996.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: 2022 blev ett omvälvande år med krig och galopperande inflation vilket ledde till att varje månad fram till juni stängde rött och det har inte hänt någon gång (åtminstone inte så länge jag har handlat med aktier och det är nu 37 år). Andra halvan av året var dock bättre och fick indexet att ta tillbaka en signifikant topp och passera MA-200. Nu blir det intressant om det historiska mönstret efter kraftiga årliga nedgångar blir ett kommande starkt år, vilket är det vanligaste (men det finns 4 undantag på DJIA de senaste 100 åren) samtidigt som det tredje presidentåret varit starkt i de flesta fall (tror det är två undantag de senaste 100 åren men inte helt säker). Den enskilt viktigaste pusselbiten för den svenska börsen är faktiskt utvecklingen på de ledande amerikanska börsindexen. Om det visar sig att oktoberbotten hos SP500 ger vika kommer inte OMXS30 att fortsätta sin långsiktigt positiva utveckling. Den rekyl och kontraktion vi sett de senaste veckorna tolkar jag som en positiv pausformation efter höstuppgången. Den viktigaste stödnivån på nedsidan är just nu 1950-1945 som helst inte ska ge vika för då riskerar det positiva sentimentet att fallera. Passeras standard line vid 2093 utan att följas av någon ny lägre kortsiktig botten kommer troligen decemberhögsta att testas och om nivån passeras är det ytterligare en pusselbit i mitt långsiktiga bottenpussel (kommer är det troligt att decemberlägsta blir en så kallad ”LPS” – last point of support). Mitt huvudspår tills det fallerar är att det vi ser är en paus efter höstuppgången och att det kommer leda till ytterligare en tid av tvära kast. Om någon månad har troligen dammet lagt sig och indexet kommer ta fart uppåt igen (förutsatt att oktoberlägsta hos SP500 håller). 2023 har tekniskt goda förutsättningar att bli ett bra börsår, speciellt hösten, men det förutsätter att inte 1800-1780 punkteras med kraft.

Motstånd: 2048-2052 / 2078-2083 / 2093 / 2100
Stöd: 2042-2040 / 2024 / 2004-1996 / 1985

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: In i bästa året av presidentcykeln

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter det extrema lågvollaläget för någon vecka sedan har det blivit lite mer röj och det är mycket som talar för att det kommer att bli ytterligare en tid av osäkerhet. Så länge indexet fortsätter notera nya lägre signifikanta högsta talar mer för att nedgången kommer hålla på ett tag till men samtidigt håller zonen kring 3800, än så länge. Om det visar sig att den gångna veckans lägsta håller och indexet tar sig upp genom 4100 ökar chansen påtagligt för att vi sett en lågpunkt för björnmarknaden i mitten av oktober. Så länge indexet inte punkterar 3500 finns hoppet alltså kvar för att botten är satt. Punkteras 3800-området utan att snabbt återtas ökar risken påtagligt för att den senaste toppen i mitten av december var en ny lägre signifikant topp. Historiskt har den kommande månaden varit skvalpig och stökig. Ichimokuanalysen talar dessutom för att indexet kommer uppföra sig i likhet med den historiska utvecklingen.”

Årets sista handelsvecka blev inte helt oväntat en skvalpig tillställning. Totalt backade indexet med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att 2022 års nedgång stannade på 19,4 procent. Vi måste förflytta oss tillbaka till 2008 för att hitta ett år som utvecklats sämre än 2022.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har hela veckan legat ungefär 30 procent under snittet vilket är ganska normalt för mellandagarna. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 5/12 ett negativt kors och punkterade strax innan jul även nollzonen vilket är negativt för de kommande tiden. I den svagt positiva vågskålen har nedgångstakten hos indikatorn avtagigt men det är en bit kvar till ett positivt kors.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 50 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med 3,8 procentenheter den gångna veckan och stängde vid 21,7 vilket är under MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200 och det är i min värld positivt.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 8,2 procent vilket är under snittet som noteras vid 10,3 procent.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte 3800 (fib 50% för senaste uppgången) punkteras med en tydlig stängning är fortsättningsformationer köpvärda

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre signifikanta toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Negativ volymbalans
– Falskt utbrott upp över MA-200 både den 30/11 och 13/12
– Noteras under MA-200, MA-100, MA-50, MA-20 och standard line

På ovansidan möter närmast 3858-3860 följt av 3890 och zonen mellan 3896-3904 samt standard line vid 3933.

På nedsidan möter närmast 3830 följt av zonen vid 3805-3795 och 3765 samt 3745.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Som jag skrivit om den senaste veckan är den inverterade Put/Call-ration nere på en extremt låg nivå och det har historiskt sammanfallit med långsiktiga lågpunkter. När en ny lågpunkt sätts med avtagande volym har det historiskt lett till att den senaste toppen tas ut, snarare än ytterligare nya lägre lägsta. Efter halvårsvalet i november är vi nu inne på det tredje året i den pågående presidentcykeln och historiskt börsutvecklingen planat ut i slutet av det 2:a året och det 3:e året har nästan alltid utvecklats positivt medan valåret inte sällan är extremt oroligt. Det som dock väger tyngst är att Fed inte bara höjer räntan i en snabbare takt än någonsin tididare utan dessutom säljer av kvantitativa tillgångar i en takt vi inte sett tidigare. Frågan är alltså vilken sida av ekvationen som kommer väga tyngst och det kommer troligen att avgöras av hur arbetslösheten och inflationssiffrorna strömmar in framöver. Historiskt brukar det bli lite avslaget innan årsskiftet ungefär som den senaste veckan men första halvan av januari brukar vara ganska ok. Är det något jag lärt mig under de snart 40 år jag handlat med aktier är att det går att det inte går att göra något åt historien men att den som lyssnar på det graferna visar med så liten bias om framtiden som möjligt kan se fram emot ett spännande 2023. För den som tycker att 2022 varit ett jobbigt börsår kan man glädja sig åt att det nu är över och chansen är god för att vi såg botten i björnmarknaden i mitten av oktober. Glöm inte att det är när det är som mörkast som vi närmar oss ljuset och vändningen sker sällan när flocken tror det. På kort sikt blir det intressant att se vilken av nivåer för de senaste veckornas tradingrange som tas ut eller punkteras, det säger en del om glaset är halvtomt eller halvfullt.

Motstånd: 3858-3860 / 3890 / 3896-3904 / 3933
Stöd: 3830 / 3805-3795 / 3765 / 3745 / 3720-3700

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Intressant uppladdning

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om den gångna veckans lägsta blir en ny högre lågpunkt och att det leder till en passering av 14675 som noterades för snart två veckor sedan är det positivt för de kommande månaderna. Skulle däremot 13750 punkteras ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde och zonen kring 13500.”

Den gångna veckan och årets sista handlades mellan marubozulinjen och högstanivån för den långa gröna candlen från den 10 november. Totalt backade DAX med marginella 0,1 procent veckan som gick vilket innebär att börsåret 2022 stängde på minus 12,4 procent. Om vi studerar året som en enda kursstapel noteras det som en bearish engulfing men svansen på nedsidan är mer än 50 procent vilket indikerar att köparna tagit tillbaka taktpinnen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade den 25 november ett relativt högt negativt kors som nu tagit ner indikatorn till nollzonen som är en intressant vattendelare.

Sammanfattning: Efter den kraftiga höstuppgången har DAX rekylerat ner till området kring 14000 där även ichimokumolnet möter upp. Så länge volymbalansen, trendfasindikatorn och sentimentsnivån kring 13250 är intakta kommer jag vara positiv till DAX. På kortare sikt är frågan om rekylen under andra halvan av december räcker för att eliminera de obalanser som den kraftiga uppgången under oktober och november ledde till. Januari brukar vara en skvalpig månad för det tyska storbolagsindexet och snittutvecklingen för januari sedan 1990 har varit en svag uppgång med 0,5 procent. Jag hittar inte något tillfälle de senaste 30 åren där januari backat tre år i rad, vilket är fallet nu och det blir intressant att se om detta mönster håller i sig. Mitt huvudspår (om inte S&P 500 brakar kraftigt söderut) är att en eventuell ny lägre lägsta kommer att bli nögre än 13000 och att bottenformationen i slutet av september var slutet på björnmarknaden men jag kommer bli något mer tveksam om 13000 ger vika utan att snabbt återtas.

Motstånd: 14000 / 14160 / 14235-14260 / 14585-14675
Stöd: 13870 / 13790 / 13600-13585

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 38-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans för uppgång under tisdagen.

Alfa Laval: Högre lägsta och test av stödet vid 300 kronor

Teknisk analys Alfa Laval B: Efter en turtlesoupliknande formation vid 270 kronor tog aktien fart uppåt och lyckades nå 320 kronor i mitten av december, som är den senaste toppen. Rekylen närmar sig nu den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan den 21 november. I fredags effektuerades en Low10Bar (Rikoschett) med en stängning strax över 300 kronor och den stigande stödlinjen.

Den långa trenden som jag till stor del definierar som lutningen på MA-200 saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi ombeds att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral.

SMACD noteras med ett negativt kors som senaste signal men över nollan vilket innebär att jag tolkar det som en indikation på att det kan behövas en paus.

Nu testas 50-nivån av som är lite av en vattendelare och studsar på nivån brukar vara intressanta att agera på när trendfasindikatorn noteras över +2 och volymebalansen är positiv. Just nu är dock inte volymbalansen positiv men när/om det blir det kommer mycket tala för att det stundar ett utbrott upp och förbi 320-kronorsnivån.

Sammanfattning: 300-kronorsnivån är en vattendelare och om det visar sig att nivån ger vika utan att snabbt återtas kan det vara en signal om att det behövs ett omtag ner mot 290 kronor eller 200-dagars medelvärde för att locka tillbaka köparna. En positiv fortsättningsformation (stängning över föregående dags högsta i den övre tredjedelen) ställer in siktet mot 315-320 kronor. Den förållandevis låga vollan och positiva trendfasen indikerar att starka utbrott av nivån kan vara värda att agera på. När/om 315 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen i samband med dagsstängningen. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 315 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under den senaste lågpunkten som just nu noteras kring 295,70.

Motstånd: 302,30 / 304,60 / 309,80 / 313,00
Stöd: 300,00 / 295,70 / 290,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54-.

Africa Oil: Turtle soup följt av RSI-9 signal

Teknisk analys Africa Oil: Det blev ingen positiv fortsättningsformation i samband med föregående analys och aktien föll ner i luftfickan vilket nu lett till att aktien är hemma vid hemmahamnen från slutet av september. Sedan lågpunkten vid 18 kronor den 20 december noteras aktien i ett kortsiktigt lågvollaläge.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är fortfarande svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas vara beredda på ytterligare nedgång vilket innebär att vi måste agera mycket defensivt om vi går emot driften söderut.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 22 december ett relativt lågt positivt kors som fortfarande är i spel.

I fredags passerades bekräftelsenivån från den 23 december och en dagsstängning över EMA-8.

Sammanfattning: Passeras 19,63 med en positiv stängning är det goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 21,50 även om det är ett tufft motståndsområde kring 200-dagars medelvärde. När/om 20,30 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 20,30 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 18,60.

Motstånd: 19,65 / 20,15-20,35 / 21,50
Stöd: 18,90-18-65 / 18,25 / 17,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32-.