BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 1

OMXS30: Överköpt kring 1800-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Målkursen för den dubbelbottenformation som togs ut och hölls i mitten av oktober kring 1800 har nu nåtts. Även om OMXS30 är överköpt och det råder negativa divergenser mot de korta momentumindikatorerna talar det mesta för att fortsättningsformationer i samband med rekyler kommer vara köpvärda. Om en kommande rekyl sugs upp innan golvet i den stigande kanalen ger vika är det positivt men om nedgången istället fortsätter så att även 1700-nivån punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Mitt huvudspår är dock att vi befinner oss i våg 5 och de klassiska målnivåerna för denna våg beräknas då till antingen 1865, 1895 eller 1910. Om det visar sig att decemberlägsta vid 1693 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kan en signifikant topp vara under bildande men det kommer jag i så fall att återkomma till.”

Den förkortade julveckan inleddes med en doji kring 1800-nivån och avslutades med ytterligare en liten candle som hann med att notera ett nytt ATH vid 1802 i fredags. Totalt steg den gångna veckan med marginella 0,2 procent och årets uppgång skrivs just nu till 27,6 procent. Sedan år 2000 har vi bjudits på årliga uppgångar större än 15 procent år 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 och 2019. Föregående vecka var den femte i rad som noterades stigande och jag hittar totalt 41 liknande uppgångar och vid 25 av dessa (61%) har även den kommande veckan fortsatt upp.

SMACD visar tecken på att mattas av kring en nivå där detta ofta lett till toppar i prisgrafen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som stigande och positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +1,2. Enligt mitt regelverk innebär detta utseende att jag ska tillämpa trendföljande strategier och med nuvarande volla är det ok att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har naturligtvis varit betydligt lägre än normalt de senaste dagarna. Volymbalansen tog den 13 december tillbaks tremånaderssnittet vilket är en positiv pusselbit.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1800-1805 följt av 1811 och 1819.

På nedsidan hittar vi närmast 1792 följt av 1782-1780 och 1771 men självklart även golvet i den stigande kanalen som för tillfället hittas kring 1739 (stiger med 2,8 punkter per dag).

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 33 senaste åren (61%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,8 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,1 procent högre.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i början av december har OMXS30 stigit med 6,2 procent vilket fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan. En rekyl rycker nu allt närmare och det som blir intressant är att se hur djup och långvarig den blir. Om rekylen sugs upp innan golvet i den stigande kanalen ger vika är det positivt men om nedgången istället punkterar decemberlågpunkten vid 1693 utan att snabbt ta tillbaks nivån kan en nedgång mot 200-dagars medelvärde behövas för att hitta tillräckligt med köpare för att åter driva indexet vidare uppåt. Även om det inte just nu är så lockande att kliva på för uppgång är inte heller att gå kort ett alternativ med speciellt bra edge. Ibland är det bäst att agera åskådare och sitta på händerna, som nu.

Motstånd: 1800-1802 / 1811 / 1819
Stöd: 1791 / 1782-1780 / 1771 / 1759

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84.

SP500: Bearish meeting line kring ATH-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Precis som så ofta förr förändras det jag fokuserar på i graferna från dystra utsikter till positiva, till stigande och hälsosamma för att ibland bli väl euforiska. Den nuvarande uppgången har gått från tveksamhet under sommaren till positiv under hösten och den senaste månaden övergå till ett alltmer paraboliskt och euforiskt utseende. Det vi ser nu påminner till stor del om senare delen av 2017 och den följande extrema uppgången som inledde 2018. Om den nuvarande uppgångstakten pågår några veckor till, utan paus, är risken stor för att husse kallar hem hunden (spänningen blir då för stor ner mot MA-200). Den enda rekyl värd namnet som vi sett sedan början av oktober var kring månadsskiftet november-december och den varade i två dagar. Undertonen är klart positiv men det gäller att ha planen klart för sig redan nu för hur man ska agera om kritiska stödnivåer punkteras med kraft och inte snabbt återtas. Jag har markerat några av dem i diagrammet och för varje nivå som punkteras ökar risken för ett besök ner mot primärtrenden eller lågpunkten i juni. Mitt huvudspår är dock att köparna suger upp säljtrycket innan indexet etablerat sig under 3000-nivån.”

Den förkortade handelsveckan inledde tveksamt men lyckades ändå prestera tre nya ATH-noteringar. Totalt steg S&P 500 med 2,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 29,2 procent vilket är den största uppgången sedan 2013 och dessförinnan 1997. Vid bägge dessa tillfällen fortsatte även nästa år upp.

Indexet noteras högt upp i den stigande kanalen och innanför begränsningarna av en stigande kil. Precis som det brukar vara vid denna tid på året präglas de flesta aktier och index, inklusive SP500 av låga volymer.

SMACD har inte varit lika högt noterat i veckografen sedan början av 2018 och det är för tillfället många varningssignaler, som ännu inte utvecklats till säljsignaler, men bör vara faktorer som gör att vi höjer garden och lägger örononen lite närmare marken.

Än så länge lyfts indexet av ett underliggande köptryck som har goda förutsättningar att förstärka stödnivån kring förra fredagens gap och den psykologiska 3200-nivån. Även om 3200 skulle ge vika vid en kommande rekyl är det gott om stöd ner mot 3070 som är den senaste signifikanta lågpunkten.

Indexet noteras i en stigande trendkanal men den senaste månaden ser vi tendenser till en stigande kil där priset nu noteras i spetsen av denna, vilket troligen kommer att leda till ett utbrott och det vanligaste är då söderut.

Om vi följer lutningen på bottnarna från början av juni ser vi att lutningen börjar bli lite väl parabolisk.

När SMACD vänder ner från en nivå över +10 är det något vi ska hålla koll på, inte för att det alltid leder till nedgångar men tillräckligt ofta för att vi ska höja beredskapen. Än så länge ser vi bara en avtagande lutning, som kan bli en positiv trampolin, men om signallinjen punkteras talar mycket för att en rekyl är inledd.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,2. Rekyler är köpvärda när vi bjuds på positiva fortsättningformationer.

Volymen denna gångna veckan har av naturliga skäl varit lägre än normalt men volymbalansen är fortsatt stigande och positiv.

83 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) steg den gångna veckan med 7 procent till 13,4. Jag återkommer mer till det om jag ser tendenser till ett utbrott från den fallande kilen, där den övre begränsningen åter utmanas.

På ovansidan möter närmast 3248 följt av 3256 och 3267.

På nedsidan möter närmast 3234 följt av 3216 och 3205-3200.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3248 den 27/12
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50, MA-20
– G-krafterna är sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Noteras med en negativ divergens högt upp mot det övre bollingerbandet
– RSI noteras på den högsta nivån sedan den 17/1-2018
– Noteras i spetsen av en stigande kil

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Trenden pekar upp med G-krafterna på plats för en uppgång som är värd att följa. Ingen av rekylerna sedan det senaste trendbenet inleddes i början av oktober har testat av 50-dagars medelvärde, vilket kommer att ske förr eller senare (troligen förr). De flesta momentumindikatorer noteras på extremt höga nivåer och optimismen är på topp. Som jag sagt någon vecka nu gillar jag inte den senaste månadens allt brantare uppgångstakt, den kommer att leda till en topp och ju mer spända indikatorer vi då har desto jobbigare tenderar rekyler till att bli. Det utseende vi nu ser liknar till stor del det vi hade vid årsskiftet 2017/2018 och den gången inledde det nya året ännu mer paraboliskt under ett par veckor. Förutsättningarna är goda för ett liknande utseende men det är tillräckligt färskt i mångas minne för att riskera att istället bli en topp kring eller strax innan årsskiftet för att inte bli kvar i båten. En rekyl som sugs upp innan indexet etablerar sig under standard line, som inför dagen noteras kring 3159, kommer vara intressant att haka på vid en positiv fortsättningsformation, vilket även en djupare rekyl kan vara. Om det däremot visar sig att även decemberlägsta vid 3070 ger vika utan att snabbt återtas ökar risken för en nedgång mot i första hand 200-dagars medelvärde.

Motstånd: 3248 / 3256 /3267
Stöd: 3234 / 3216 / 3205-3200

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88.

DAX: Tecken på tveksamhet kring decemberhögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge tolkar jag utseendet i DAX som positivt och flera pusselbitar talar för att uppgången snart återtas. StochasticMACD lämnade en köpsignal över nollan den 12 december och så länge den är på plats är siktet inställt mot ATH-noteringen från januari 2018 men först måste decembertoppen vid 13425 passeras.”

Den förkortade handelsveckan bjöd på två relativt små candlesticks och den totala uppgången blev 0,1 procent, vilket innebär att årets uppgång inför den sista handelsdagen på året uppgår till 26,3 procent. Senast vi såg liknande årliga uppgångar var 2012 och 2013. December ser ut att bli den fjärde månaden i rad som stänger på plus men i veckografen utvecklades förra veckan till en inside stapel.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +2,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Sedan slutet av november har DAX befunnit sig i ett lågvollaläge, en så kallad squeeze. På kort sikt ser vi nu små tecken på att vollan är på väg att tillta och en eventuell passering av decemberhögsta strax ovanför 13400-nivån.

StochasticMACD lämnade en köpsignal över nollan för två veckor sedan och så länge den är på plats är siktet inställt mot ATH-noteringen från januari 2018 men först måste decembertoppen vid 13425 passeras. Om standard line kring 13155 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ställs siktet in mot 13000-12885.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den just nu testar av tremånaderssnittet.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under 12885 vilket även innebär att golvet i den stigande trendkanalen punkteras.

Sammanfattning: Än så länge tolkar jag utseendet i DAX som positivt och så länge inte den senaste lågpunkten kring 12885 punkteras utan att snabbt återtas talar det mesta för fortsatt uppgång. Det saknas dock inte varningssignaler där bla en tydlig negativ divergens mot SMACD och allt flackare toppar kan vara tecken på en begynnande pyspunka. Att gå kort ser jag än så länge inte som ett alternativ. Även om vi bjuds på en rekyl som punkterar golvet i kanalen är det gott om stöd på nedsidan och tillsammans med den positiva volymbalansen talar mer för en kommande fortsättningsformationer är värda att haka på snarare än att den långsiktiga trenden skulle vara hotad.

Motstånd: 13330 / 13426 / 13500 / 13597-14010
Stöd: 13200 / 13155 / 13000 / 12885

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 66.

Husqvarna B: Vattendelare mellan molnet och standard line

Teknisk analys Husqvarna B: Efter ett misslyckat försök att dra ner genom gapet bjöds vi på ett test av den platta cloud span b underifrån. Vi vet att detta brukar vara ett tufft motstånd och det skulle bli så även denna gång. Efter två tester på en vecka av molnet var det dags för att åter testa stödområdet kring 71 kronor, som än så länge har stått pall. Sedan slutet av augusti har nivån mellan 71-72 kronor testats av tre gånger och varje gång har köparna kommit tillbaks och sugit upp säljtrycket vid denna nivå. Det som däremot är något bekymmersamt är att varje topp därefter har noterats på en allt lägre nivå. Kring mitten av december testades åter en platt cloud span b och även denna gång gav köparna upp.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till -0,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga och agera med jämviktspendlande strategier.

Snittrangen för den senaste veckan är den minsta sedan slutet av augusti 2018 och en passering av cloud span b som inte punkteras de följande dagarna kan bli startskottet på en uppgång upp mot i första hand 85-kronorsnivån.

Om det istället visar sig att expansionen från det kortsiktiga lågvollaläget sker söderut vilket innebär att även standard line punkteras, ställer in siktet mot stödområdet 72-71 kronor.

SMACD jobbar med att ta ut nollan men jag vill se tecken på att histogrammet ökar på ovansidan innan jag anser att så är fallet. Om det istället visar sig att signallinjen punkteras i samband med att en eventuell expansion sker söderut ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: Zonen mellan cloud span b och standard line ser jag som en viktig vattendelare. Den av nivåerna som tas ut (måste hålla mer än tre dagar) eller punkteras, utan att snabbt tas tillbaks, indikerar den närmaste tidens riktning. För tillfället är det en viss fördel åt expansion söderut men fler kommer då att bli tagna på sängen om utbrottet sker upp genom molnet.

Motstånd: 76,70 / 77,20 / 78,30 / 78,95
Stöd: 75,35 / 74,90 / 74,20 / 73,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54.

Millicom: Bekräftad bearish engulfing

Teknisk analys Millicom: Det skulle ta några dagar innan Millicom stängde över standard line men därefter tog sig aktien upp till cloud span b kring 462 kronor. De tre senaste dagarna har cloud span b testats men inte tagits ut, däremot har volymen varit hög de senaste dagarna då ett tilltagande säljtryck indikerar att en lokal topp är under bildande.

Den långa trenden är nedåtriktad som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är nedåtriktad och trendfasindikatorn noteras kring -2,2 vilket innebär att sannolikheten talar för ytterligare lägre lägsta.

Vid ett utbrott upp över den fallande motståndslinjen, som förbinder de allt lägre topparna sedan mitten av juli, tas ut ställs siktet in mot 500-kronorsnivån.

Om det istället visar sig att den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan mitten av november punkteras tolkar jag det som att en stigande kil punkterats med siktet inställt mot 410-400 kronor.

När SMACD vänder ner från nivåer över +10 är det mycket som talar för en topp men det gäller även när tidigare vändningsnivåer, som den i mitten av juli, närmar sig och momentumet för uppgång samtidigt avtar. Den övre moståndsnivån hos MACD utgörs ofta i nedgångar av den senaste toppen hos indikatorn och detsamma gäller på nedsidan.

Sammanfattning: De senaste dagarna har en bearish engulfing kring cloud span b effektuerats samtidigt som vi ser tecken på att SMACD visar tecken på att vända ner kring nivån för julihögsta. Om köparna kommer tillbaks innan standard line punkteras är det goda chanser till att vi kommer få se ett utbrottsförsök av molnet men om även denna nivå punkteras ställs siktet in mot 410-400 kronor.

Motstånd: 456,30 / 465,60 / 470,70 / 481,60
Stöd: 441,00 / 433,55 / 424,75 / 419,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60.