BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 1

OMXS30: Bearish separating line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har de två kommande veckorna varit skvalpiga för att sedan under två veckor utvecklats starkt och därefter åter skvalpigt inför månadsskiftet januari-februari. Även om den historiska utvecklingen inte är samma sak som nutid är det goda förutsättningar för att vi kommer att bjudas på en uppgång som påbörjas inom några veckor. Om det istället visar sig att 1800-nivån punkteras och inte snabbt återtas ställs siktet in söderut. Skulle även 1700 ge vika innebär det att både 200-dagars medelvärde och den senaste signifikanta lågpunkten från slutet av oktober är punkterade. Nu blir det intressant att se om OMXS30 orkar bryta upp över de närmaste motstånden och etablera sig över den fallande röda motståndslinjen som förbinder toppen den 25 november med den kortsiktiga toppen den 9 december. Skulle det visa sig att USA tar fart söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.”

Sista handelsveckan för året inleddes uppåt men som jag skrev i onsdags var risken för en motreaktion, efter fyra gap i rad, stor. Årets sista dag resulterade i en bearish separating line som stängde på stödlinjen som jag markerat sedan den 10 november. December stängde till slut med en nedgång på 1,3 procent och blev en av de fyra månader under 2020 som stängde rött. Efter coronanedstället hade OMXS30 nått ner kring nedersta delen av svansen för 2016 års candle men resten av året blev som vi med facit i hand kan kontatera mycket positivt. Årscandlen tolkar jag som en dragonfly doji och uppgången blev totalt 6,8 procent.

I samband med den pågående rekylen och efter att MA-20 punkterades i början av december har indexet inte lyckats stänga över den senaste pivottoppen. Så länge indexet präglas av lägre pivottoppar och lägre lägsta är inte rekylen klar från ATH-nivån klar. Ett första tecken på att rekylen är över får vi om den fallande motståndslinjen, som förbinder topparna från slutet av november, passeras. Om decemberlägsta vid 1834 punkteras är det en indikation på att en kortsiktig negativ trend är inledd. Än så länge tolkar jag det som att novemberhögsta och decemberlägsta markerar en konsolidering.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång. Eftersom vollan är låg är det ok att både köpa utbrott med tilltagande volym och fortsättningsformationer i samband med rekyler. Trendpoängen (G-krafterna) skrivs inför veckan till +7 (max är +8).

Volymen den gångna veckan har som det brukligt i mellandagarna noterats klart lägre än snittet. I onsdags var dock volymen högre än de senaste uppgångsdagarna vilket är en liten varningssignal. Volymbalansen utmanar nu tremånaderssnittet som om nivån punkteras utan att snabbt återtas kan trigga en onödigt utmanande nedgång. Om lågpunkten hos OBV från 15 december punkteras kommer jag tolka volymbalansen negativ.

Isens tjocklek noteras kring 78 inför dagen vilket är positivt. Inför dagen noteras 70 procent av largecapaktierna över MA-20, 78 procent över MA-50 och 90 procent över MA-200. 72 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1887 följt av 1898-1902 och 1910.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1872-1867 följt av 1858 och 1834.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ. Jag vill gärna se indexet stänga över både EMA-8 och MA-20 innan jag åter svänger över och blir positiv även på kort sikt.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 34 senaste åren (50%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,5 procent. Indexet har stigit vid 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,03 procent högre. Historiskt har vi haft en negativ utveckling hos OMXS30 fram till ungefär den 10:e då ett par veckors uppgång brukar ta vid. Om det blir så i år är det ingen som vet.

Sammanfattning: Efter fyra gap i rad var det ingen högoddsare att sista handelsdagen på året skulle bli en negativ omslagsformation i form av en bearish separating line. Den långsiktiga undertonen är positiv men på kort sikt har den lägre toppen den 9 december följts av en lägre lågpunkt kring 1834 som markerades den 21 december. Så länge varken den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan slutet av november passeras och ännu hellre decemberhögsta är risken stor för att det historiska mönstret för början av året med en nedgång kommer bekräftas. Mitt huvudspår är dock att den fallande motståndslinjen kommer att passeras istället för att 1800-nivån punkteras. Skulle det visa sig att USA tar fart söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.

Motstånd: 1887 / 1898-1902 / 1910-1912 / 1934
Stöd: 1872-1867 / 1856 / 1850-1848 / 1834

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 40%.

SP500: Nytt ATH årets sista dag

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge kommer köparna tillbaks och suger upp säljtryck så fort det blir rea. Även om den gångna veckan inleddes med att testa av den senaste mindre lågpunkten från den 11/12 kring 3635 blev det åter tydligt att köparna inte vill missa festen om lågvollaläget leder till en ny uppgång i fritt utrymme. S&P500 brottades under hösten med zonen mellan 3600 och 3200 som togs ut i november. Denna range är ny symmetrimålet för nästa positiva trendrörelse och det blir då upp mot 4000-nivån. Om indexet istället åter faller ner under utbrottsnivån vid 3590 kan det leda till en onödigt stökig period. Studerar vi den historiska utvecklingen från början på det nya året och fram till ungefär den 26 januari brukar det innebära uppgångar på i snitt 3,1 procent, men det är som sagt historia. Det vi kan konstatera är att förutsättningarna med nuvarande lågvollaläge kan anses goda för ett kommande positivt och spännande trendben. Än så länge är detta enligt mitt synsätt en marknad där vi köper positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med den låga vollan även utbrott.”

Sista handelsveckan för året öppnade med ett positivt gap och 3 av 4 dagar noterades nya ATH-noteringar. Årets högsta notering sattes alltså den sista handelsdagen. Totalt steg den gångna veckan med 1,4 procent vilket innebär att årets uppgång blev hela 16,3 procent efter att året inleddes med tre månaders nedgång läggs året till handlingarna som ett av de bättre men förmodligen det märkligaste på många år. Årscandlen fick utseendet av en positiv reversal med en svans på nedsidan som omfamnade hela 2019 årsstapel.

I slutet av mars lät det som om vi var på väg in i en ny depression och rubrikerna var inte nådiga kring framtiden. Med facit i hand visade sig att skolboken fungerade även denna gång. Branta nedgångar är ofta bra köplägen och konjunkturoro är inte det som styr börsutvecklingen.

Nu närmar sig 3800-nivån och som jag skrivit den senaste tiden är siktet inställt mot 4000 på lite sikt. Efter de två senaste månadernas uppgång har momentumindikatorerna blivit hårt spända på ovansidan samtidigt som den första veckan på nya året ofta är lite skvalpig. Risken är därför stor för lite slagig handel under den närmaste veckan innan vi åter bjuds på en fortsättning på resan norrut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen har varit något lägre än snittet under årets sista vecka men ändå på en hyfsat bra nivå. Volymbalansen har fallit tillbaks och håller som bäst på att testa av tremånaderssnittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) steg den gångna veckan till 92 procent vilket fortfarande beskriver en tjock/stabil is enligt mitt synsätt.

VIX (den förväntade vollan) steg något den gångna veckan och noteras nu kring 23 vilket innebär att både EMA-8 och MA-20 passerats, vilket på kort sikt är en liten varningssignal. Så länge dagsstängningarna sker under både MA-50 och MA-100 är dock risken inte överdrivet stor för att en jobbig nedgång står inför dörren.

Bredden mellan bollingerbanden har fallit sedan toppen vid 14 i slutet av november och noteras nu kring 3 och visar eventuellt lite begynnande indikation på att tillta. För en vecka sedan skrev jag att om 3727 passerades var det goda förutsättningar för att det skulle bli starten på ett nytt positivt trendben och nu tolkar jag det som inlett.

På ovansidan möter närmast 3767 följt av 3785 och 3800.

På nedsidan möter närmast 3745 följt av 3724 och zonen vid 3704-3696.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3760 på nyårsafton

I den negativa vågskålen:
– Den branta uppgången sedan oktoberlägsta skapar viss obalans och tendens till kilformation
– Volymbalansen håller på att utmana tremånaderssnittet
– Hårt spänd gummisnodd

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Trenden är positiv och köparna suger upp säljtrycket i samband med rekyler på allt högre nivåer. I den negativa vågskålen har indexet stigit på ett sätt som de senaste månaderna fått utseendet av en stigande kil, som är är en varningssignal. Utbrottet upp förbi decemberhögsta tolkar jag som intakt och troligen ett tecken på att ett nytt positivt trendben är inlett. Studerar vi den historiska utvecklingen från början på det nya året och fram till ungefär den 26 januari brukar det innebära uppgångar på i snitt 3,1 procent, men det är som sagt historia. Det vi kan konstatera efter måndagens positiva utbrott från ett extremt lågvollalägen är att förutsättningarna är goda för att ett positivt och spännande trendben inletts när nya rekordnoteringar noteras. Än så länge är detta enligt mitt synsätt en marknad där vi köper positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med den låga vollan även utbrott.

Motstånd: 3767 / 3785 / 3800
Stöd: 3745 / 3724 / 3704-36960

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 55%.

DAX: Kortsiktigt spänd gummisnodd efter ATH-notering

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Redan när årets sista vecka inleddes passerades ATH-noteringen från i våras. Efter att ha tillbringat större delen av året på minut lyckades DAX kravla sig upp och stängde till slut 2020 3,9 procent högre än stängningen 2019. Efter att ha varit nere kring lägsta nivån för 2015 vände alltså 2020 upp och noterades året till slut som en dragonfly doji, vilket är en mycket positiv fortsättningsformation.”

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har börjat vrida upp och trendfasindikatorn har snabbt stigit till +2,8 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober och efter en period som varit något avvaktande tolkar jag den åter positivt.

Sedan både lagging line och priset brutit upp i en ILL-formation i början av november (se gröna ringen) har sentimentet stärkts och laddat upp för ett utbrott uppåt som nu är på plats. Efter ATH-noteringen den 28/12 är siktet inställt mot 15000-nivån.

Sammanfattning: Efter utbrottet upp över septemberhögsta noteras både priset och lagging line i relativt fritt utrymme med siktet inställt mot i första hand 15000-nivån. Den första handelsveckan i januari tillhör historiskt inte de bättre för DAX och men negativa divergenser mot de flesta av momentumindikatorerna är risken stor för en skvalpig inledning av det nya året. Den positiva trendfasen, volymbalansen och låga vollan innebär däremot att vi ska agera på positiva fortsättningsformationer både i samband med rekyler och utbrott. Att gå emot och försöka blanka indexet just nu ser jag i dagsläget som fakirtrading och inget som lockar.

Motstånd: 13795-13800 / 13875 / 14000-14010
Stöd: 13645 / 13610 / 13565 / 13500 / 13375

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 83-.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 56%

Pandora (DK): Överköpt kring kanaltaket

Teknisk analys Pandora (DK): Redan samma dag som föregående analys bröt Pandora upp över MA-200 och det tog inte ens två veckor för att nå 370 dkk (en uppgång med 26 procent. Efter en veckas konsolidering passerades den tidigare dubbeltoppen och en månad senare hade nästa nivå kring 450 kronor nåtts. Aktien har fortsatt en imponerande och snygg 45-gradare och nådde i onsdags 700 kronor där det nu ser ut att gå lite tungt.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noters inför veckostarten kring +5,4 vilket indikerar risk för överhettning. Trendpoängen är +8 vilket är max och ichimokuanalysen bekräftar det positiva utseendet som rått sedan den 28 maj.

Volymbalansen är stigande och har ett mycket positivt utseende.

SMACD noteras i den positiva delen men med en negativ divergens och varnar för att det kan behövas en rekyl eller konsolidering för att ackumulera upp de senaste veckornas uppgång.

Förra veckans uppgång nådde i onsdags upp till 700 dkk där taket i den stigande trendkanalen och det övre bollingerbandet mötte upp. Ondagens stängning noterades 8 procent över det övre bollingerbandet, vilket i sig bara påvisar att uppgången mot nivån var stark.

Problemet med denna typ av uppgång är att den kan pågå länge och risken om man köper nära taket i den stigande kanalen är att en rekyl gör att man direkt sätts på prov. Å andra sidan kan ett utbrott upp och förbi ex.vis onsdagens högsta vid 700 dkk få korta stoppar att ryka och trigga en trendförstärkning. I dessa fall kan det psykologiskt vara bekvämt att köpa en lottsedel, som kan vara en minifuture med så hög hävstång som möjligt och sedan vänta på nästa fortsättningsformation (stängning över föregående dags högsta i den övre tredjedelen av candlen).

Sammanfattning: Om 700 dkk passeras är chansen god för att det triggar en starkare uppgångstakt. Det troligaste är dock att en rekyl ner mot nivån mellan 650-600 dkk som därefter följs av en positiv fortsättningsformationer är ett bättre alternativ att ta position vid. Om 700 dkk passeras och inte omgående punkteras ställs siktet in mot 795-800 dkk. Det kan vara en god idé att ta hem vinst redan om 720 nås och sedan traila stoppen strax under föregående dags lägsta och stänga om nivån punkteras med en dagsstängning. Punkteras istället 600 dkk utan att snabbt återtas kan det behövas en rekyl ner mot i första hand MA-100 som möter upp kring 550 dkk.

Motstånd: 700 / 721 / 735 / 742
Stöd: 656 / 650-648 / 624 / 600

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68-.

Lundin Mining: Impulsartad bullish engulfing

Teknisk analys Lundin Mining: Som jag skrev inför den 4 december var risken för en rekyl ner mot i första hand 20-dagars medelvärde stor och så blev det. Vidare skrev jag att siktet var inställt mot 74-kronorsnivån som inte riktigt nåtts än men nivån närmar sig nu snabbt.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut pekar upp. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring +4,4 vilket är en varningssignal för att uppgången börjar gå mot överhettad. Trendpoängen är +8 vilket är max och det säger oss att vi ska agera för uppgång och vid rekyler invänta positiva fortsättningsformationer.

Volymbalansen är positiv och SMACD lämnade i onsdags en köpsignal, även om den inte än så länge är så övertygande. Onsdagens bullish engulfing effektuerades med en högre volym än vid de föregående dojisarna.

Uppgången den senaste veckan fick i onsdags aktien att stänga 8 procent över det övre bollingerbandet vilket egentligen bara säger att uppgången skett med bra hastighet. Självklart är rekylrisken stor men det positiva utseendet säger oss att vi ska vänta på en positiv fortsättningsformation och agera på den när så blir fallet. Om däremot dagsstängningarna börjar ske under standard line ökar risken för att vi sett en signifikant topp.

Sammanfattning: Risken för en rekyl är stor men så länge inte nya lägre lågpunkter under standard line noteras anser jag att rekyler som följs av positiva fortsättningsformationer är värda att agera på. När G-krafterna är på plats och MA-20 stiger som nu är även utbrott värda att agera på. När/om 73,90 nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle som följs av en liten candle innanför den gröna boxen stänger vi direkt (haramivarning). Den initiala stoppen bör placeras strax under 64 kronor.

Motstånd: 72,65 / 73,90 / 75,85 / 77,00
Stöd: 68,70 / 67,45 / 65,50 / 64,55 / 64,05

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.