BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 1

OMXS30: Än så länge hälsosam rekyl

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den impulsartade uppgången som fick dagsmomentum att passera 70 är positiv om den följande rekylen inte punkterar senaste bekräftelsenivå, som helst ska noteras över 50. Om det istället visar sig att MA-20 punkteras och även bekräftelsenivån hos RSI-14 får vi en signal för ytterligare nedgång och avvaktar nästa positiva fortsättningsformation som dessutom kommer att ge oss bättre riskkvot och eventuellt ske med ännu bättre edge.”

2016 inleddes med dramatiska nedgångar men redan i februari såg vi tendenser till att säljtrycket höll på att avta men flerårslägsta vid 1250 skulle behöva testas en gång till under sommaren innan köparna på allvar klev in i matchen.

Året avslutades med en negativ handelsvecka där kursen föll med 0,6 procent vilket innebär att 2016 steg med 4,9 procent.

Ingen kan påstå något annat än att det varit ett spännande år med Brexit, USA-val och nu senast den italienska premiärministerns förslag om ökad makt för politikerna i Rom där han blev tvungen att avgå. I alla tre fallen har börskursena stigit efter besked som på förhand i media har framställts som mycket negativa. Varför stiger då börserna på negativa besked? Jo i positiva marknadsfaser agerar placerarkollektivet med ”positiva glasögon” och mantrat att det kunde varit värre…

Årets vinnare i OMXS30 blev inför året uträknade SSAB A. Strategin att på lång sikt leta bland årsförlorarna skulle visa sig bli en bra strategi 2016. Hur många analytiker skrev inför 2016 om att det var läge att satsa på råvarubolag och då framförallt olja?

För ett år sedan införlivades Fingerprint i OMXS30 och det väl gått sisådär efter att bolaget bevakas av allt fler. Det var många som under hösten 2015 siade om att den Eiffeltornsliknande uppgången skulle fortsätta länge till och jag kände mig lite ensam när jag påtalade att en högresida som inte var fullt så positiv var ett fullt möjligt scenario. Inför 2017 ska nu Autoliv införlivas i OMXS30 och på kort sikt tror jag det kan vara positivt då många stora aktörer kommer att ta in aktien i sina portföljer.

Tekniskt befinner sig OMXS30 i en stigande trend både på lång och medellång sikt. På kort sikt har nu de kortare medelvärdena punkterats och om även golvet i den rådande tradingrangen ger vika kan det behövas en rekyl ner mot 1500 eller kanske golvet i den stigande kanalen innan köparna står beredda att suga upp säljtrycket. Föregående vecka avslutades med en doji kring golvet i den rådande konsolideringen och om högstanivån tas ut när veckan inleds är det positivt men om istället 1511 punkteras talar mycket för att säljtrycket på kort sikt tilltar.

Volymen i fredags var visserligen den högsta sedan den 22/12 men trots det 34 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Vi ska alltså inte dra några alltför långtgående slutsatser av de senaste dagarnas tekniska utveckling.

50 procent av de 284 aktier jag dagligen följer steg i fredags och under 2016 steg 61 procent av dessa aktier. Bästa sektorer i fredags blev oljebolag och detaljhandel. Sämst gick kraftbolag och hälsovård. Under 2016 blev oljebolag, basråvaror och verkstad de indexet som slog index medan detaljhandel, telekom och teknikaktier föll mest. Det är som sagt alltid intressant att bevaka årsförlorare på lång sikt.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,7 vilket säger oss att vi ska vara relativt kortsiktiga med nya positioner tills en tydligare trend etablerats.

MACD lämnade precis före jul en säljsignal men vi vet sedan tidigare att dessa ska tas med en nypa salt i långsiktigt stigande trender men vi ska aldrig förringa risken för ett djupare nedställ. Däremot ska vi vara betydligt mer aktiva när vi får nästa köpsignal i MACD.

Dagsmomentum befinner sig strax ovanför 50-nivån som just ju även utgör en bekräftelsenivån. Om nivån punkteras talar alltmer för att rekylen behöver bli djupare men en vändning upp och uttag av månadsmedelvärdet indikerar att 1554-nivån kommer att utmanas på nytt.

Cykelindikatorn har vänt upp något från den låga nivån kring 15 inför julen och noteringen kring 30 med en positiv divergens ger en skaplig edge för uppgång, åtminstone på kort sikt. Studerar vi 40-dagarscykeln är det en relativt stor chans till en lågpunkt från nu och fram till någon eller ett par veckor in i januari.

På ovansidan möter först 1525 följt av pivottoppen vid 1537 och taket i den rådande tradingrangen vid 1554.

På nedsidan hittar vi stöd vid gapet kring 1505-1490 och de tidigare pivotbottnarna 1460 och 1390.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1403 och att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men om golvet i den rådande tradingrangen punkteras utan att snabbt återtas är det mycket som talar för att rekylen behöver längre ner för att locka till sig tillräckligt med nya köpare.

Sammanfattning: December blev den sjätte månaden i rad som stängde på plus och även om den pågående rekylen lämnade en tydlig svans på ovansidan talar mer för att indexet ska vidare uppåt när rekylen är klar. Dojistaplar, likt fredagens, kring begränsningarna i en tradingrange är ofta bra signaler för ett vändning. Om det däremot visar sig att fredagens lägsta punkteras ökar sannolikheten för ett besök nedåt golvet i den stigande trendkanalen som sammanfaller med området mellan MA-50 och MA-100.

Motstånd: 1522-1525 / 1536-1540 / 1548-1554
Stöd: 1514 / 1511 / 1505 / 1496 / 1491

SP500: Mycket talar för en kortare uppstuds

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt befinner sig SP500 i en mindre konsolidering som eventuellt är på väg att rulla över i en rekyl ner mot någon av de närmaste stödnivåerna. Utifrån cykelanalysen är det nu ungefär 70 procents chans till en signifikant lågpunkt fram till den 11 januari och det indikerar att det är dålig tajming att ta position för uppgång kring nuvarande nivå.”

Fram till i onsdags höll golvet i tradingrangen men efter ett misslyckat försök att punktera nivån avslutades året med en nedgång framförallt för teknikaktier som fick SP500 att falla med 0,5 procent och stängde året på 2238,8. På årsbasis steg dock indexet med 9,5 procent vilket kan jämföras med 13,4 för Dow Jones industriindex och 7,5 procent för Nasdaq kompositindex.

Inför fredagen nämnde jag att en punktering av torsdagens lägsta innebar att det historiskt cykliska mönstret var i spel. Det är nu 70 procents chans för en signifikant lågpunkt från nu och fram till den 11 januari.

Eftersom undertonen är positiv bör vi vara försiktiga med att gå emot den rådande stigande trenden och istället se den pågående rekylen som ett bättre läge att ta nya positioner för uppgång? När ska vi då agera? Som du vet navigerar jag i den riktning som den senaste bekräftade candlesticksformationen indikerar och just nu är den senaste signifikanta formationen den bearish engulfing som effektuerades i onsdags. Eftersom vi ska undvika att navigera för nedgång väntar vi alltså tills en positiv fortsättningsformation är på plats. Fortsätter nedgången kommer både edgen och riskkvoten att förbättras.

Volymen i fredags var visserligen högre än tidigare under den gångna veckan men trots det 30 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen visar tecken på att ha toppat och utmanar just nu tremånaders medelvärde. Senast vi såg volymbalansen vända ner under medelvärdet var den 7 september och den gången behövde kursen ner mot MA-50 för att köparna skulle vara villiga att suga upp säljtrycket. Denna gång skulle det i så fall innebära att rekylen ska ner och utmana den senaste utbrottsnivån men det kommer jag i så fall att återkomma till.

VIX steg i fredags med med ytterligare 5,0 procent till 14,0 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2330 och 2150 den närmaste månaden. Optimismen eller Fear & Greed Index som CNN Money noteras nu vid 58 vilket kan jämföras med 66 för en vecka sedan och 73 för en månad sedan.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2106 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2136. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi för tillfället ska vara något mer kortsiktiga oavsett om man väljer att agera för upp- eller nedgång.

Cykelindikatorn noteras kring 11 och pekar nedåt. En positiv minidivergens från denna nivå och/eller en positiv fortsättningsformation är definitivt värt att agera på. Senast vi hade liknande låga värden var den 2/12 och dessförinnan den 4 november.

MACD lämnade precis före jul en säljsignal men vi vet sedan tidigare att dessa ska tas med en nypa salt i starkt stigande trender men vi ska aldrig förringa risken för ett djupare nedställ. Däremot ska vi vara betydligt mer aktiva när vi får nästa köpsignal i MACD.

På ovansidan möter först 2248 följt av 2256 och området 2264-2267 men framförallt 2274-2278 som utgör den övre begränsningen i den just nu punkterade tradingrangen.

På nedsidan möter först 2234 följt av 2225 och utbrottsområdet kring 2214.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger kraftigt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 13/12 vid 2277,5
– Kursen vände senast upp exakt vid den stigande primärtrenden

I den negativa vågskålen:
– Bearish engulfing som senaste candlestickssignal
– Negativ divergens strax under viktigt motstånd
– Säljsignal som senaste signal i MACD

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2080 om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag den senaste veckan påtalat att risken är stor för att konsolideringen rullar över i en rekyl vilket nu skett. Nu avvaktar vi en positiv fortsättningsformation och en sådan kan vara en positiv reversalstapel, en turtle soup eller att föregående dags högsta tas ut med tilltagande volym.

Sammanfattning: Om tradingrangen återtas idag räknar jag det som en positiv turtle soup för uppgång vilket är en formation som vi får agera på när läget hos cykelindikatorn är så attraktivt som nu. Vi ska dock vara beredda på att en uppstuds kan bli kortvarig och att det fortfarande är stor chans till en signifikant lågpunkt fram till den 11/1.

Motstånd: 2245-2248 / 2254-2256 / 2267 / 2274-2278
Stöd: 2233-2230 / 2225-2222 / 2214 / 2202 / 2191

DAX: Kortsiktigt överköpt vid tuff motståndsnivå

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om 11500-nivån tas ut är tajmingen just nu inte den bästa för att haka på med nya positioner för uppgång.”

DAX-indexet fortsatte den gångna veckan att noteras med extremt små kursstaplar strax under 11500-nivån. Den senaste veckan steg indexet med 0,3 procent vilket innebär att 2016 kan summeras till en uppgång med 6,9 procent.

Vi får förflytta oss tillbaks till oktober 2015 för att hitta en lika positiv månadsstapel som december 2016 blev. Vad innebär det? Jo, att förutsättningarna för ytterligare uppgång är goda men att indexet är överköpt med fyra veckostängningar i rad ovanför det övre bollingerbandet, vilket vi inte sett på flera år. Även om det är viss risk för rekyl ser jag det snarare som ett bättre läge att komma in i nya positioner för uppgång.

De första fem handelsdagarna i januari har historiskt inte varit så bra då de i 65 procent av åren inneburit fallande kurser. Sedan finanskrisen är det bara 2014 och 2015 som inletts positivt.

Volymen har de senaste två veckorna noterats klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

För tillfället noterar jag dock en negativ divergens mot både dagsmomentum och cykelindikatorn som dessutom noteras över 80 under en viktig motståndsnivå.

När vi får ett lyckat utbrott förbi 11500-nivån så hittar vi ett symmetriskt prisobjektiv kring 14250 men det finns flera tuffa motståndnivåer bla ATH-noteringen och 13500 som först måste tas ut men dessa lär jag få möjlighet att återkomma till och mycket vatten ska först rinna under broarna innan dess.

Sammanfattning: En rekyl hade varit både hälsosam och välkommen så att köparna kunde agera med kraft och engagemang. Ett utbrott nu med negativ divergens och ett hårt spänt gummiband ner mot MA-200 riskerar att utvecklas till en säljsignal. En rekyl ner mot MA-20 eller 11000-nivån följt av en positiv fortsättningsformation ger både bättre edge och vettigare riskkvot.

Motstånd: 11500 / 11530 / 11610 / 11685
Stöd: 11430 / 11400 / 11380 / 11305 / 11230