BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 10

OMXS30: Tecken på fortsatt skvalp

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om den korta sentimentsnivån (EMA-8) återtas ställs siktet i första hand in mot 1594-1600. Det råder fortfarande en viss tveksamhet i den rådande uppgången och även en negativ divergens. Om köparna kommer tillbaks och presterar kraftfullare candlesticks är det mycket som talar för ytterligare uppgångar, åtminstone på sikt.”

Efter en svag veckoinledning togs den kortare sentimentsnivån ut och någon dag senare testades årshögstanivån vid 1594 av utan att tas ut. Totalt innebar den gångna veckan att OMXS30 steg med måttliga 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,2 procent och sedan förra året i mars har indexet stigit med 12,6 procent.

I slutet av februari noterades trendstyrkan på nivåer där indexet inte sällan historiskt visat överhettningstendenser men efter de senaste två veckornas konsolidring har dessa tendens mattats av.

Volymen har bortsett från i tisdags och onsdags noterats klart under snittet den senaste veckan. Volymbalansen är positiv och stiger ovanför tremånaderssnittet.

54 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar steg den gångna veckan. Bästa sektorer den gångna veckan blev basråvaror och verkstad medan kraftbolag och oljebolag gick sämst.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket säger oss att vi alltmer ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och även köper utbrott med tilltagande volym när vollan är låg som nu. Som vanligt vid utbrottshandel gäller det att placera stoppen under en signifikant stödnivå och det blir inte sällan väldigt ”brett” vilket innebär att man endast kan handla med extremt små positioner.

MACD lämnade i måndags en säljsignal vilket var den första sedan den 22 december men som jag sagt så många gånger tidigare ska vi inte fästa alltför stor vikt vid den utan istället lägga mer vikt vid nästa köpsignal. Det är inte långt kvar till en köpsignal och om det sammanfaller med ett utbrott bjuds vi på ytterligare en pusselbit som talar för uppgång.

Cykelindikatorn noteras stigande kring 69 och med det begränsade utrymmet upp till årshögstanoteringen vid 1595 är det inte så bra tajming att ta nya entréer för uppgång just nu.

OMXS30 rör sig normalt i 8-veckorscykler och med 70 procents chans får vi en signifikant lågpunkt i tidsspannet 33-47 dagar vilket skulle vara mellan den 28/2 och 20/3. Historiskt vet vi att februari tillhör de bästa månaderna på året och sedan 1990 är det bara vid 7 gånger som månaden inte genererat uppgångar. Om det visar sig att denna trend åter blir stark och euforisk (som i USA) kommer cykelanalysen inte att fungera då cykler mer eller mindre upphör under riktigt starka trender.

Historiskt har OMXS30 stigit och fallit i ungefär hälften av åren den kommande veckan.

På ovansidan möter först 1594-1600 följt av 1609 men framförallt taket i den stigande kanalen vid 1655.

På nedsidan möter först 1574 följt av 1571 men framförallt golvet i den stigande kanalen kring 1560.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1436 och framför allt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge inte golvet i den stigande trendkanalen kring 1550 punkteras utan att snabbt återtas. En ny högre pivotbotten än 1529 kommer jag tolka som fortsatt styrka men det är intressant att haka på för uppgång åtminstone ner till 1500 och förmodligen längre ner än så men det återkommer jag till när vi ser hur/om nivån kommer att testas av. I den negativa vågskålen är de kortare momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och det råder en viss negativ divergens.

Sammanfattning: Historien talar för att det kan bli lite skvalpigt de kommande veckorna och så länge inte någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen tas ut eller punkteras ska vi vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig. Rekyler är köpvärda på kort sikt ner mot kanalgolvet kring 1560 och på längre sikt så länge indexet inte etablerar sig under 1500-nivån.

Motstånd: 1586 / 1594-1600 / 1615 / 1630
Stöd: 1574 / 1571 / 1561 / 1556 / 1548

SP500: Återigen nya ATH:s men kortsiktigt överköpt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge en rekyl inte punkterar 50-dagars medeltal är den i allra högsta grad hälsosam och kan vara så hela vägen ner mot golvet i den stigande kanalen. Än så länge har vi ingen candlesticksformation som indikerar en topp men redan en dagsstängning under EMA-8 kan få köpintresset att avta.”

Efter en skvalpig veckoinledning bröt de ledande indexen ut uppåt efter Donald Trumps tal i tisdags och markerade nya ATH-nivåer där 2401 är den nya markeringen för SP500. Den gångna veckan adderade ytterligare 0,7 procent till årets uppgång som nu skrivs till 6,4 procent. Uppgången sedan mars förra året noteras nu kring 19 procent.

Februari blev den fjärde månaden i rad som stängde på plus och den gångna veckan blev den sjätte i rad med en positiv stängning. Fram till den 22 februari steg trendstyrkan men har därefter avtagit från en nivå kring 70 som är extremt högt och euforiskt och de senaste 20 åren har jag bara sett det vid i snitt en gång per år och vid de flesta av dessa har det lett till en tids konsoliering men i 15 av dessa har kursen sedan tagit fart i den rådande långsiktiga trendens riktning.

VIX föll den gångna veckan med 4,4 procent till 11,0 och tekniskt ser det ut som en uppladdning inför en större rörelse uppåt. Fear & Greed-indexet steg den gångna veckan från 69 till 74 och noteras i greed-området.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2170 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför veckostarten vid 2187. Trendfasindikatorn noteras kring +1,2 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler men inte längre vara lika aktiva vid utbrott efter som vollan inte är tillräckligt låg.

Cykelindikatorn noteras fallande kring 69 och det är inte speciellt bra tajming att handla utbrott även om inte vollan är speciellt hög.

MACD lämnade den 9 februari en köpsignal i den positiva delen som eliminerar säljsignalen från den 31 januari och har nu även effektuerat en positiv trampolin. Histogrammet indikerar dock en viss negativ divergens och mycket talar för en stundande rekyl eller en kommande konsolideringsfas.

Dagsmomentum vände igår ner från nivån kring 80 vilket var den högsta noteringen på över 20 år och vi vet att den inte är uthålligt hållbar. Det finns ingen naturlag som säger att det måste leda till en nedgång men att jaga priset nu efter en uppgång som fått varningslamporna att blinka rött är vanskligt. Den som kliver på ska dock vara medveten om att det är en betydligt sämre riskkvot än normalt men på sikt är det ett styrkebesked.

På ovansidan möter först 2396-2400 följt av 2413 men framförallt på sikt taket i den stigande kanalen som just nu noteras kring 2450.

På nedsidan möter först EMA-8 följt av gapstödet ner mot 2372-2363 men viktigaste nivån i hyfsad närtid är senaste pivotbotten som vi hittar vid 2267.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– VIX varnar för eufori och steg igår trots att indexet oxå gjorde det
– Risk för en 5-10 procentig rekyl inom den närmaste månaden
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) fortsätter indexet att bryta ut uppåt men det positiva utseendet är på väg att bli lite väl euforiskt.

Sammanfattning: Trendstyrkan var för någon vecka uppe på extremt överhettade nivåer och studerar vi utvecklingen historiskt vid liknande nivåer har de i de flesta fall lett till en tids konsolidering innan uppgången återupptagits. Så länge en rekyl inte punkterar 50-dagars medeltal är den i allra högsta grad hälsosam på kort- och medellång sikt. Än så länge har vi ingen candlesticksformation som indikerar en topp men redan en dagsstängning under EMA-8 kan få köpintresset att avta.

Motstånd: 2386 / 2389 / 2396-2401 / 2411
Stöd: 2378 / 2372 / 2364 / 2356 / 2348

DAX: Alltmer tydlig negativ divergens

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I början av året toppade dagsmomentum kring 80 som är en historiskt hög notering och därefter har vi sett allt lägre toppar vilket tyder på att det råder en viss tveksamhet hos köparna när årshögstanivån närmar sig.”

Som jag skrev inför föregående vecka var det positivt att köparna kom tillbaks kring 20-dagars medeltal och effektuerade en svans. I onsdags bjöds vi på ett positivt gap och kursen tog sig upp och noterade den högsta nivån på 21 månader vid 12074. Totalt innebar den gångna veckan en uppgång med 3,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,8 procent och sedan mars förra året har DAX-indexet stigit med över 22 procent.

Även om vi sett nya högre toppar och bottnar den senaste tiden har både momentumet och trendstyrkan avtagit.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i ungefär hälften av åren. Så länge inte 11400 punkteras utan att snabbt återtas är det mer som talar för att uppgången kommer att fortsätta och även om en rekyl blir djupare än så ska vi vara försiktiga med att gå emot den rådande upptrenden.

Volymen i har bortsett från inledningen av veckan noterats högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

I början av året toppade dagsmomentum kring 80 som är en historiskt hög notering och därefter har vi sett allt lägre toppar vilket tyder på att det råder en viss tveksamhet hos köparna när årshögstanivån närmar sig.

Sammanfattning: Momentumet i uppgången har avtagit och mycket talar för en lugnare uppgångstakt eller att en rekyl är i antågande. Så länge inte senaste signifikanta lågpunkt vid 11400 punkteras ser jag rekyler som bra lägen att kliva på för uppgång i samband med positiva fortsättningsformationer. Vid djupare rekyler vill vi dock se tydligare formationer för uppgång men att navigera för nedgång är att göra det onödigt svårt.

Motstånd: 12055 / 12088 / 12150 / 12210
Stöd: 11992 / 11962 / 11900 / 11835

Tele2 B: Stor chans för nedgång mot tidigare stöd

Teknisk analys Tele2 B: Det skulle visa sig att köparna stod och väntade vid 76 kronor och när ett några nya högre lägsta indikerade att aktien inte ”svalde” lägre priser bjöds vi på en impulsartad stapel. För en vecka sedan nåddes en motståndsnivå strax under 82 kronor och nu ser vi åter att stora blankare börjar kliva in i positioner för nedgång.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,6 vilket innebär att det avstånd som nu råder till MA-200 (>10%) skapar spänningar och vi ska därför vara beredda på en nedgång för att gummibandet ska bli mindre spänt.

Dagsmomentum har varit uppe strax ovanför 70 vilket i samband med impulser och starka trender är positivt men när bekräftelsenivån punkteras som i torsdags och även månadsmedelvärdet ökar istället risken för ett nedställ. Om även 60-nivån punkteras och 80 kronor i prisgrafen är det mycket som talar för att siktet ställs in mot 79,30-78,10 eller åter ner mot 76 kronor.

Sammanfattning: Vid platta primärtrender och en trendfasindikator som faller vid noteringar under 1,0 brukar vi ofta se lokala toppar bildas. Om 80 kronor punkteras och samtidigt 60-nivån hos RSI-14 är det mycket som talar för en nedgång mot i första 79,50-78,00 kronor eventuellt 76 kronor.

Motstånd: 80,95 / 81,50 / 82,40 / 83,30
Stöd: 80,00 / 79,65 / 78,80 / 77,80

Lundin Mining: Håller vattendelaren vid 54,40?

Teknisk analys Lundin Mining: Det blev ingen effektuerad signal i samband med föregående analys utan Lumi har fortsatt att lämna allt lägre pivottoppar. På nedsidan har dock 54,40 stått pall och nu har golvet i den stigande kanalen nåtts.

Den långa trenden pekar upp och och trendfasindikatorn noteras nu kring 4,4 vilket är en kraftfull notering men trendstyrkan har nu kommit ner till en nivå där vid tidigare sett nya uppgångar tagit fart.

både fortsättningsformationer och och närmar sig euforinotering.

Om man studerar rubrikerna efter bokslutssiffrorna verkar de positiva men vi ska för den sakens skull inte ha några förutfattade meningar om åt vilket håll expansionen kommer att ske.

Det är för tillfället två nivåer som är intressanta och kan bli triggers för nästa uppgång och det är den fallande motståndslinjen som förbinder topparna i rekylen samt 58,45 som är högstanivån för onsdagens kraftfulla candlestick.

Sammanfattning: På nedsidan möter nu golvet i den stigande kanalen upp vid stödnivån 54,40 som jag ”pratat om” någon vecka. De kortare momentumindikatorerna har kommit ner till nivåer där det börjar bli bra tajming att leta nya positioner för uppgång. Om den fallande motståndslinjen tas ut är förutsättningarna goda för ett besök upp mot 60-kronorsnivån. Punkteras däremot golvet i den stigande kanalen hittar vi stöd vid 52- och 50-kronor.

Motstånd: 56,10 / 56,80 / 58,45 / 59,50
Stöd: 54,40 / 53,45 / 52,30 / 51,40