BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 10 – 2022

OMXS30: Översålt med siktet inställt mot 1950 eller 1835

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan föregående vecka har den viktiga vattendelaren kring 2200 gett vika vilket innebär att jag tolkar det som att OMXS30 gått in i fas 4 som är en långsiktig nedtrendsfas. Fram till dess att vi ser en uppstuds som tar ut senaste topp är det mer som talar för att vi kommer att få se nya lägre lägsta där en symmetrisk första målkurs hittas kring 2000-1950. Om även denna nivå punkteras är det troligt med en nedgång mot 1850-1825 eller oktoberlägsta 2020 vid 1700.”

Den gångna veckan inleddes med en Shark 32:a som är en dubbel inside day vilket indikerar att osäkerheten är större än normalt. Utbrottet från hajformationen blev nedåt och veckan avslutades med en ny årslägstanotering och den kraftigaste nedgångsdagen sedan den 24 januari. Totalt backade OMXS30 med 7,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 18 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har nu så börjat luta nedåt och februari månad stängde under årsmedelvärdet. Det gyllene kors som effektuerades i slutet av juli 2020 eliminerades av ett dödskors den 24/2. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång.

Volymen har hela veckan, bortsett från i torsdags noterats klart över snittet. Volymbalansen är än så länge tydligt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick endast till 12 procent. Just nu är det bara 10 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden steg i veckan till 17,3 vilket är den högsta vollan sedan början av juni 2020.

SMACD effektuerade den 17/2 en säljsignal och den är fortfarande intakt även om nivån närmar sig -15 vilket är ett område där vändningar upp ofta leder till tydliga uppstudsar och ibland positiva trendskiften.

På ovansidan möter närmast området kring 2000 följt av 2048 och 2076.

På nedsidan möter först 1956 följt av 1927 och 1910.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: När jag för någon vecka sedan skrev om att en potentiell målkurs om det visade sig att 2200-nivån punkterades hittades kring 1950. Då kändes det nästan överdrivet men redan nu närmar sig nivån (mindre än 2% dit). Så länge indexet inte tar sig upp och stänger över den korta sentimentsnivån som EMA-8 vid 2080 markerar är köparna inte ens närvarande men för att jag ska vända och bli positiv måste den topp som tar ut både MA-200 och närmaste topp (just nu 2332) kommer jag vara negativ till indexet. Eftersom fib 62% för den senaste uppgången punkterats har sannolikheten ökat för en nedgång mot 1835.

Motstånd: 2000 / 2048 / 2076
Stöd: 1978 / 1956 / 1948 / 1935

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 54%.

SP500: Veckan avslutades med en positiv turtle soup

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Inom trading brukar man säga sälj rykten och köp fakta. Inför krigsutbrottet i Ukraina föll börserna världen över och även i USA. Torsdagen inleddes brant nedåt och punkterade vattendelaren kring 4200 men redan efter några minuter klev köparna in, med besked. Innan dagen var slut hade en turtle soup i form av en bullish piercing line effektuerats och veckan stängde trots alla nattsvarta nyheter högre än föregående vecka. Detta utseende har likheter med tidigare krig och de flesta av oss kommer väl ihåg Irakkrigen. Det som däremot tilldrar mitt intresse mer är om det vi såg i veckan verkligen kommer utvecklas till en viktig botten eller bara följas av en uppstuds och sen nya kraftiga nedgångar, det jag kallar för tjurfällor som vi såg flera av i samband med IT-bubblan 2000. Kan det vara så att placerarkollektivet hoppas på att kriget i Ukraina kan få Fed att bli mindre hökaktiga och dra ner på den prognosticerade räntehöjningstakten. Även om det vi såg i veckan var positivt är det gott om motstånd på ovansidan och om indexet vänder ner innan 4600 passerats innebär att risken för en mer varaktig nedtrendsfas inletts. Kort sagt var veckans positiva reversal en formation som inger hopp men har betydligt mer att bevisa innan vi kan säga att det positiva utseendet är tillbaka.”

Den gångna veckan har pendlat mellan 4400 och 4300 för att avsluta veckan med en punktering av 4300 och i fredags en initial nedgång mot 4285. Innan fredagen var slut återtog köparna kommandot och stängningen skedde i den övre delen. Totalt backade S&P 500 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 9,2 procent. Hittills noteras de tre månadscandlarna med allt lägre stängningskurser och indexet noteras i en fallande kort- och medellång trend.

Rysslands agerande i Ukraina står högt på nyhetsagendan och hamnade lite vid sidan av den amerikanska jobbrapporten.

Krigssituationen i Ukraina fortsätter att förvärras och Rysslands ekonomi blir alltmer isolerad. S&P Dow Jones och Bloomberg följde andra stora indexoperatörer och tar bort ryska aktier från sina index. Ryssland har samtidigt valt att blockera tillgången till både Twitter och Facebook, enligt CNBC.

Den amerikanska jobbrapporten på fredagseftermiddagen var solid med en högre sysselsättningsökning än väntat, lägre arbetslöshet och ökat deltagande i arbetskraften. Samtidigt ökade lönerna mindre än väntat. Statistiken antas inte ändra förväntningarna på Fed, som troligen nöjer sig med att höja räntan med 25 punkter vid mötet den 16 mars.

Oljepriset har fortsatt att rusa den gångna veckan och steg med hela 19,9 procent. Brent stängde på 118 dollar per fat. Biden-administrationen diskuterar nu eventuella importförbud av rysk olja.

Den amerikanska tioårsräntan föll den gångna veckan med 12 procentenheter till 1,73 och påverkat av detta backade banksektorn kraftigt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt men indexet har punkterat både ichimokumolnet och MA-200. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara kortsiktiga med en dragning åt nedgång.

Volymen har hela veckan legat över det dagliga snittet och i fredags var noteringen 14 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras just nu kring 45. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) har den gångna veckan pendlat mellan 28 och 45 för att stänga vid 32 vilket var en uppgång med 15 procentenheter sedan förra fredagen.

Bredden mellan bollingerbanden noteras 8 vilket är över snittet kring 5,3.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4355-4363 följt av 4396-4404 och 4468-4490.

På nedsidan möter närmast zonen kring 4304-4296 följt av 4287 och 4265 men viktigast på nedsidan är 4114.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den normalt positiva halvan av året
– Extremt kraftfull turtle soup kring årslägsta den 24/3

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Nya lägre toppar 12/1, 2/2, 10/2 senast 16/2
– Noteras under både de längre och kortare medelvärdena

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Trots kriget i Ukraina och risken för skenande räntor tycker jag SP500 står emot ganska bra. Vid oroliga tider är det viktigt att luta sig tillbaka och studera vad som hänt vid liknande tillfällen historiskt. Det man alltid kommer fram till är att det enda som fungerar på sikt är att disciplinerat hålla sig till planen. Det är viktigt att inte låta känslor och nyhetsflöden påverka investeringsbeslut. Alltför stor rädsla för att förlora pengar och överdriven girighet får många att hamna snett. När ett värdepapper eller indexet stiger mycket under lång tid närmar sig en topp och ju fler stöd som punkteras, desto fler blir rädda för att förlora sina vinster och säljer av i allt högre takt. Så länge inte indexet orkar notera högre toppar som följs av högre lägsta kommer jag vara negativ till fortsättningen. Ett första litet positivt tecken vore en passering av 4420 vilket innebär att förra veckans högsta, zonen vid 4400 och taket i den fallande kanalen passeras men det räcker inte för att få mig positiv till indexet. För att jag åter ska bli positiv behöver även 4600 passeras. Om det istället visar sig att 4416 blir en ny lägre topp och 4114 punkteras bekräftas det negativa utseendet. På kort sikt är det positivt om fredagens positiva reversal leder till att torsdagens högsta passeras.

Motstånd: 4355-4363 / 4396-4404 / 4468-4490
Stöd: 4304-4296 / 4287 / 4265 / 4114

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 64-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Vattenfallet fortsätter

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge DAX fortsätter att notera lägre och lägre toppar som i sin tur följs av lägre lågpunkter kommer jag vara negativ till indexet. Det jag vill se för att svänga om och bli svagt positiv igen är att toppen vid 15737 strax ovanför MA-200 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta.”

Den gångna veckan inleddes med en inside day och därefter bröt DAX ner under föregående veckas lägsta. Totalt backade indexet med hela 10,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,6 procent. Vi måste förflytta oss tillbaka till mitten av mars 2020 för att hitta en lika kraftig veckonedgång.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i området där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång och se uppstudsar som pausformationer i nedgången. MA-50 skar för snart två veckors sedan ner under MA-200 med ett dödskors, vilket var det första sedan den 19 mars 2020.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 18 februari ett negativt kors och har därefter fallit ner till under -15 vilket vi inte sett sedan slutet av oktober 2020. Det blir nu intressant att se om indexet är så översålt att placerarkollektivet tycker det är värt risken att börja skala sig in så att SMACD vänder upp.

Sammanfattning: Nedgången har den senaste veckan antagit ett alltmer vattenfallsliknande utseende och tekniskt borde inte rekyl vara speciellt långt bort. Så länge indexet fortsätter att notera lägre och lägre toppar som i sin tur följs av lägre lågpunkter kommer jag vara negativ till indexet. Det jag vill se för att svänga om och bli svagt positiv igen är att toppen vid 15737 strax ovanför MA-200 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Det jag inte vill se är att uppstudsar inte når upp i närheten av den senaste toppen utan vänder ner och noterar nya lägre lägsta. Fram till dessa att vi bjuds på nya högre toppar kommer jag se uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Motstånd: 13300 / 13485 / 13700 / 14000
Stöd: 13100 / 13010 / 12950 / 12745

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 13-.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

Africa Oil: Shooting stop

Teknisk analys Africa Oil: Det blev en uppgånt på 28 procent på två veckor efter föregående analys. Den som följde planen och stängde vid en lång grön candle efter att 17 kronor punkteras klev troligen av vid 19 kronor och fick med sig runt 17 procent gånger eventuell hävstång. Efter den extrema uppgången i samband med bokslutet toppade Africa Oil vid 21 kronor och föll sedan ner till 16 kronorsnivån innan köparna i fredags vågade sig tillbaka.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av januari i den positiva delen där vi rekommenderas att köpa utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler men har kommit upp över euforinivån.

Volymbalansen vände ner i samband med bokslutet och är negativ vilket är en negativ pusselbit.

MA-20 lutar upp och aktien befinner sig i en positiv trend samtidigt som lagerstapeln från den 22 februari passerades i fredags och effektuerade en shooting stop-formation för uppgång.

Sammanfattning: När/om 19 kronor flyttas lämpligen den initiala stoppen upp och trailas strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (3% eller mer i range) efter att 18,50 passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras kring 16,80.

Motstånd: 18,35 / 19,15 / 19,60 / 20,00
Stöd: 17,40 / 16,15 / 15,70 / 15,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 20-.

SAAB B: Dojisar kring tvåårshögsta

Teknisk analys SAAB B: Efter ett antal försök bröt SAAB efter en bollinger squeeze upp genom primärtrenden och fortsatte till 317 kronor som nåddes i onsdags. Veckan avslutades med två dojisar strax under 317-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut saknar fortfarande lutning men både MA-20 och MA-50 har vridit av uppåt. Trendfasindikatorn noteras nu i området där vi rekommenderas att agera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är tydligt positiv även om den mattats av något de senaste dagarna.

SMACD lämnade den 25 februari ett positivt kors strax under nollzonen som nu passerats. Den kraftiga uppgång sedan lågpunkten vid 200 kronor har dock fått upp SMACD till över +15.

Även om SAAB kan fortsätta upp över 320 kronor utan att först rekylera bör man invänta en rekyl innan man agerar på en fortsättningsformation. Den senaste tidens uppgång har skapat stora obalanser i priset på aktien och vid en eventuell rekyl kan det bli många som passar på att ta hem sina vinster = större säljtryck än väntat. Idag på morgonen har jag sett flera höjda målkurser på SAAB vilket naturligtvis kan trigga ytterligare köpintresse men samtidigt öka risken ännu mer för en kommande jobbig rekyl.

Sammanfattning: Vollan i SAAB har inte varit lika stor sedan coronanedstället i mars 2020 men den gånger var det i samband med nedgång. Om bredden mellan bollingerbanden drar ihop sig från en extremt hög nivå, som 51 procent är, bjuds vi troligen på en motreaktion. Det finns ingen naturlag som säger att en kraftig uppgång måste följas av en rekyl, åtminstone inte i närtid. Att gå kort i SAAB är förenat med mycket hög risk, lite som att försöka stoppa ett skenande tåg. Så fort vi bjuds på en rekyl är det intressant att kliva på för uppgång i samband med en dagsstängning över föregående dags högsta, i den övre tredjedelen av dagscandlen.

Motstånd: 317 / 329 / 342 / 353
Stöd: 299 / 290 / 278 / 265

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84-.