BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 10 – 2023

OMXS30: Bryter åter upp över standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det fortsätter att vara skvalpigt innanför begränsningarna för den senaste tradingrangen. Efter den senaste veckans nedgång utmanas nu både den stigande stödlinjen som förbinder bottnarna sedan i slutet av september, nacklinjen för den inverterade huvudskuldraformationen, fib 38% och dubbelnollenivån vid 2200. Även om det är ett starkt stödområde ser vi en del varningssignaler i form av negativa divergenser, avtagande volymbalans och bredd. Trots varningssignalerna anser jag att positiva fortsättningsformationer är köpvärda, åtminstone ner till 2120. Med den låga vollan bör fortsättningsformationer ta fart kring tydliga stödnivåer och utbrott som sker med tilltagande volym och starka stängningar. Jag är positiv på medel- och lång sikt.”

Den viktiga stödnivån som bla nacklinjen kring 2200 utgjorde, som jag skrev om för en vecka sedan, stod pall. I fredags testades nivån igen och denna gång ledde det till en bullish meeting line som bekräftades med en kraftfull candle i fredags lyckades bryta upp genom både MA-20 och standard line. Totalt steg OMXS30 med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,2 procent. I veckografen utvecklades en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är sedan i onsdags negativ.

SMACD lämnade den 8 februari en negativ trampolin efter det negativa korset den 26/1 vilket indikerar att det fortsatt kan behövas en konsolidering eller en C-våg ner mot stödnivån som gapet från den 9 januari markerar pågår. I den positiva vågskålen noteras ett avtagande momentum och nu närmar sig istället en köpsignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 59 procent. Just nu är det 70 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,0 procent vilket är lägre snittet som noteras vid 8,2. Vollan är nu den lägsta sedan den 9 november 2021. Vi vet aldrig om expansionen kommer ske upp eller ner från ett lågvollaläge men att det håll det sker i de flesta fall är värt att följa och just nu ser det ut som det blir norrut.

På ovansidan möter närmast 2259 följt av 2269 och zonen kring 2295-2305.

På nedsidan möter närmast 2230 följt av 2210 och av zonen kring 2205-2195.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: OMXS30 noteras i en stigande trend men har rekylerat ner efter årshögstanoteringen i början av februari. Torsdagens studs på nacklinjen där även fib 38% mötte upp bekräftades i fredags med en fortsättningsformation som inleddes med ett positivt gap. Med tanke på att vårrallyt brukar starta ungefär vid denna tidpunkt i mars har förutsättningarna stärkts ett nytt trendben i uppgången har inletts. Självklart hänger mycket av riskaptiten på hur hökaktiga central- och riksbanker väljer att vara och det är nog den största risken för tillfället. Lagging line tog sig upp över priset igen och det stärker oddsen för lite mer positiva tongångar än det som gällt för de senaste tre veckorna. Om priset istället vänder ner innan den senaste toppen kring 2295 tagits ut kommer det vara en allvarlig varningssignal om gapet från den 9 januari inte står pall ifall det testas. Passeras 2300 ställs siktet in mot ett nytt börsrekord och det är faktiskt inte mer än 8,7 procent kvar upp till den senaste ATH:n den 4/1-2022.

Motstånd: 2259 / 2269 / 2295-2305
Stöd: 2230 / 2210 / 2205-2195 / 2189

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Dubbla positiva icebreaks

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckan har SP500 punkterat tradingrangen och rekylerat ner till MA-200 som just nu testas. I fredags bjöds vi på en positiv reversal kring just 200-dagars medelvärde där även fib 62% mötte upp. I den positiva kortsiktiga vågskålen höll MA-200 i samband med fredagens test, SMACD utmanar nollzonen och det effektuerades en positiv minidivergens mot cykelindikatorn i fredags, vilket har goda förutsättningar att leda till en uppstuds.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör men det skulle behövas ytterligare ett test av MA-200 innan köparna vågade sig tillbaka. I torsdags effektuerades en bullish engulfing som i fredags bekräftades av en kraftfull lång grön candle som lyckades passera både EMA-8, MA-50 4000-nivån och fib 38%. Totalt steg indexet med 1,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,4 procent. I veckografen utvecklades en bullish piercing line.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har planat ut och saknar nu lutning. Trendfasindikatorn noteras åter i zonen där vi rekommenderas att agera defensivt och vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats strax under snittet den gångna veckan. Volymbalansen är negativ.

SMACD noteras med ett negativt kors som senaste signal och håller just nu på att testa av nollzonen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 65 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 14,7 procentenheter och noteras nu kring 18,5.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 6,8 procent vilket är under snittet som noteras vid 9,5 procent. Det blir nu intressant att se om de två senaste dagarnas positiva candlar blir startskottet på nästa prisexpansion vilket skulle indikera att ett nytt positivt trendben kan vara på väg att inledas. Om däremot fib 62% punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot decemberlägsta vid 3765.

I den positiva vågskålen:
– Så länge inte 3930 punkteras med en tydlig stängning är fortsättningsformationer köpvärda
– Bröt den 6/1 upp från området kring 3800
– Noteras över MA-50, MA-100 och MA-200
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– Punkterade 16/2 vattendelaren kring 4100
– Noteras under MA-20 och standard line

På ovansidan möter närmast 4062 följt av zonen kring 4095-4195 och 4150-4160.

På nedsidan möter närmast zonen kring 4005-3995 följt av 3980 och området kring MA-200 vid 3940-3930.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: 200-dagars medelvärde har nu testats och än så länge lockar den viktiga stödnivån tillbaka köparna. Vid denna nivå möter förutom MA-200 även fib 62%, som är den starkaste stödnivån av fibnivåerna upp. Studsen innebär dessutom att S&P 500 återtagit 50-dagars medelvärde som dessutom noteras över MA-200 efter det gyllene korset i början av februari. Som jag skrivit under hela februarirekylen har VIX hållit sig under sitt MA-200 och dessutom fallit under de flesta av nedgångsdagarna vilket är en positiv signal (jag har gick igenom detta scenario för VIX den 9 augusti på Tobbe Spekulerar). Det största hotet för en positiv börsutveckling är högre räntor och ett hökaktigt Fed. Än så länge ser jag inga tecken på förbättring. Tvåårsräntan är nu uppe på den högsta nivån sedan 2007, vilket är den högsta nivån på 16 år. Längre räntor stiger också men inte lika brant. Den amerikanska tioåringen var i torsdags uppe över 4%-nivån. Studerar man kvoten mellan den tio- och den tvååriga räntan innebär divergensen mellan kort- och långräntor att den inverterade kvoten mellan dem är nere på den lägsta nivån på 20 år och detta brukar vara en varning för recession. I fredags såg vi däremot räntorna falla en del och det var säkert orsaken till att börserna steg. Det största hotet mot börsutvecklingen är utan tvekan stigande räntor och en fortsatt låsning hos Fed där de tror att alla typer av inflation har samma grundorsaker. Säsongsmässigt brukar dock indexet ta fart upp i vårrallyt under andra veckan i mars, nu blir det intressant att se om så blir fallet även i år. Även om jag tolkar den senaste studsen från MA-200 som positiv är det många goda anledningar att vara mer defensiv och kortsiktig än normalt.

Motstånd: 4062 / 4095-4195 / 4150-4160
Stöd: 4005-3995 / 3980 / 3940-3930

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 57+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Stark vecka som återtog kortsiktiga sentimentsnivåer

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det positiva utseendet och volymbalansen indikerar att den pågående rekylen kommer vara köpvärd så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation. Mitt huvudspår är att indexet ska vidare upp men att det är stor risk för att rekylen eller de skvalpiga rörelserna innanför tradingrangen kan hålla i sig ett tag till.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och fram till i fredags höll sig indexet innanför förra fredagens range. Veckan avslutades med ett positivt gap och en passering upp genom både standard line, MA-20 och 15500-nivån. Totalt steg DAX med 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,9 procent. I veckografen utvecklades en bullish above the stomach.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och har sedan dess varit positiv. De senaste dagarna har dock volymbalansen övergått till att vara neutral.

SMACD lämnade den 26 januari ett högt negativt kors vilket är en varningssignal för att det kan behövas ytterligare en tid av konsolidering men den senaste veckan noterar jag att momentumet för nedgång avtagit något.

Sammanfattning: Studsen på nacklinjen den gångna veckan tolkar jag svagt positivt och förutsättningarna för att vi kommer bjudas på ett utbrott upp över årshögsta har därmed stärkts. På ovansidan är det framförallt 15650 som behöver passeras för att ställa in siktet mot i första hand 16000-nivån. Mitt huvudspår är att indexet ska vidare upp men att det är stor risk för att rekylen och/eller konsolideringen kan hålla på ett tag till. Än så länge har vi inga signaler på att indexet toppat. Jag är positiv på både kort-, medel- och lång sikt. Historiskt brukar vårrallyt inledas under andra veckan i mars och i DAX brukar perioden från nu till början av maj vara den bästa på året, men det är historia och inte någon garanti för att det kommer upprepas. Om indexet istället tar fart nedåt och viktiga stödnivåer punkteras med tilltagande volym, utan att köparna snabbt kommer tillbaka är det en varningssignal, men än så länge är det inte det vi ser.

Motstånd: 15635-15660 / 16000 / 16285
Stöd: 15500 / 15410 / 15150 / 15010-14990

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 60+.
– Next day forecast indikerar att det är 44 procents chans för uppgång under måndagen.

Ericsson B: Tar ut bekräftelsenivå och standard line

Teknisk analys Ericsson B: Den som agerade på föregående analys fick med sig 4,6%xhävstången på 8 dagar när exit gjordes enligt planen vid 62,10. Därefter följde en rekyl ner mot stödnivån vid 57,50 där vi bjöds på en bullish harami (nästan cross) i torsdags som följdes av ett pattern gap och en stängning kring standard line i fredags.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där nedgång är troligare än uppgång. Agerar vi mot detta bör det vara med betydligt mindre positioner än normalt och med betydligt defensivare mål.

Volymbalansen är negativ sedan en vecka tillbaka men stärktes påtagligt i fredags när standard line närmade sig och det är nu inte långt kvar till medelvärdet. Volymen i fredags var hela 70 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

SMACD lämnade ett positivt kors i fredags.

Fredagens pattern gap och stängning över en platt standard line ställer in siktet mot i första hand 62,50. Passeras den nivån tolkar jag det som en effektuerad dubbelbotten med målet kring 69-70 kronor och nås det innebär det att även MA-200 tas ut och därmed är förutsättningarna goda för en 123-vändning, men det återkommer jag till om så blir fallet.

Sammanfattning: Fredagens pattern gap och stängning över standard line efter en bullish harami kring årslägsta ställer in siktet mot den senaste toppen vid 63 kronor. När/om 62 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 62 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 58,70.

Motstånd: 60,65 / 62,50 / 65,15 / 68,50
Stöd: 59,65 / 58,75 / 57,30 / 56,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 46+.

Investor B: Bryter upp från squeeze

Teknisk analys Investor: Det skulle behövas ett par omtag innan 196 kronor passerades och hölls. Formationen kallar jag för ”Tredje gången gillt” och i början av februari nåddes 210 kronorsnivån. De senaste veckorna har aktien testat av 50-dagars medelvärde vilket lett till ett extremt lågvollaläge, en så kallad squeeze. I fredags fick vi tecken på att aktien är på väg att bryta sig loss från detta lågvollaläge och med tanke på att standard line passerade ser det ut som expansionen kommer att ske norrut.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och G-krafterna indikerar att en långsiktig uppgång är mer trolig än motsatsen. Trendfasindikatorn har sedan mitten av oktober rekommenderat oss att agera med positiva trendföljande strategier och gör det fortfarande.

Volymbalansen är negativ men vände upp i fredags från en låg nivå, men är fortfarande en varningssignal.

SMACD lämnade i slutet av januari ett högt negativt kors vilket i positiva trender påtalar att det behövs en rekyl eller konsolidering för att eliminera en del av de obalanser som den kraftiga uppgången lett till. De senaste veckorna har nollzonen, som är ett viktigt stöd testats och respekterats, vilket nu innebär att en köpsignal är nära.

För lite mer än en vecka sedan effektuerades en turtle soup kring fib 50% som sammanföll med 200-kronorsnivån. Tillsammans med fredagens pattern gap och bekräftelse av torsdagens bullish piercing line är förutsättningarna goda för att nästa positiva trendben är på väg att inledas.

Sammanfattning: En passering av 187,45 med en stängning i den övre delen av dagscandlen ställer in sikte mot i första hand 190 kronor men delmålet för den senaste formationen hittar vi kring 195 kronor. När/om 190 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 190 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under lägstanivån för utbrottscandlen som tar ut 187,45.

Motstånd: 207,50 / 208,20 / 211,10
Stöd: 204,50 / 203,50-202,30 / 200,00-197,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 64+.