BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 10 – 2024

OMXS30: Nytt ATH efter 13 raka uppgångsdagar

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är nu ungefär 1,3 procent upp till den senaste ATH-noteringen från början av januari 2022. Vad kan vi nu vänta oss efter 8 dagars konstant uppgång? Senast vi såg ett liknande utseende var i september 2018 och då krävdes ett par rejäla omtag innan köparna åter vågade sig tillbaka, men trenden är starkare idag. Det som skulle hota det positiva utseendet är en punktering av årslägsta vid 2285 men dessförinnan möter både MA-20-, MA-50 och standard line upp.”

Den gångna veckan inleddes positivt och fortsatt upp hela veckan för att i fredags ta ut den senaste ATH-nivån. Totalt steg indexet med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,7 procent. Det som är intressant är att varje dag av de senaste 13 handelsdagarna stängt på plus. När jag går tillbaka till 1986 och letar efter liknande tillfällen hittar jag bara ett och det var den 3 oktober 2017. Den gången steg indexet en dag till innan en rekyl ner mot MA-20 inleddes. Två veckor senare toppade indexet och det skulle ta fram till april 2019 innan nivån passerades.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i torsdags, noterats under snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 26 januari en köpsignal som fortfarande är i spel men nu är noteringen hög samtidigt som histogrammet avtar. De korta momentumindikatorna noteras nu på överköpta nivåer.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 51 procent. Just nu är det 72 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,6 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 5,4 procent.

På ovansidan möter närmast 2473-2476 följt av zonen vid 2490-2510 och 2534.

På nedsidan möter närmast 2456 följt av 2440 och utbrottsnivån vid 2420-2416 samt zonen mellan 2410-2390.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Indexet avslutade den gångna veckan med en ny rekordnoteringen från den 4 januari 2022. Den gången vände priset ner dagen efter vilket skulle visa sig inleda en björnmarknad som varade till mitten av oktober samma år. Även om priset nu precis som då var överköpt är det en skillnad som jag tycker är viktig och det är att volymbalansen den gången var negativ, vilket den definitivt inte är nu. Fredagens doji kring den stigande motståndslinjen varnar naturligtvis för att en rekyl kan stå för dörren men den blir troligen både hälsosam och köpvärd. Det jag inte vill se är att standard line vid 2405 punkteras utan att snabbt återtas men om så blir fallet är det angeläget att den senaste signifikanta lågpunkten vid 2285 respekteras. Vid de få (22st) tillfällen som priset befunnit sig i en positiv trend och gummisnodden noterats lika högt som nu eller högre har det varit upp/nedgångar den följande veckan i lika många fall. Det kan dock vara intressant att notera att den största nedgången varit 8,7 procent och uppgången 7,7 procent. Vid de tillfällen RSI-14 noterats kring eller högre än nuvarande nivå och positivt börsklimat har indexet stigit med i snitt 1,0 procent den kommande månaden och noterar uppgångar i 60 procent av de 53 tillfällen jag hittar sedan 1997. Om en kommande nedgång blir så djup att årslägsta vid 2286 mot förmodan punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag det som en dubbeltoppsvariant och den matematiska målkursen för en sådan formation hittar vi kring 2150. En positiv fortsättningsformation högre upp än standard line vid 2405 ser jag som ett bra läge att agera på.

Motstånd: 2473-2476 / 2490-2510 / 2534
Stöd: 2440 / 2420-2416 / 2410-2390

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på xx%.

SP500: 18:e ATH-noteringen sedan mitten av januari

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om vi tar en kik på vad som hänt när indexet stigit lika mycket som nu (eller mer) de senaste tre månaderna och Stochastic (kortsiktigt momentum) är extremt spänt på ovansidan har indexet stått högre i 90% av fallen tre månader senare. Snittuppgången har då varit 4,6% för de kommande tre månaderna. Det jag inte vill se nu är att uppgångstakten tilltar så att den blir parabolisk för då är det risk för en mer utmanande framtid än vad jag önskar. Den första medellångsiktiga vattendelaren hittar vi kring 4800/4700 där bla cloud span b möter upp. För tillfället rekommenderar trendfasindikatorn och volymbalansen oss att invänta rekyler och agera på positiva fortsättningsformationer men vara försiktiga med att jaga priset.”

Den gångna veckan inleddes med en rekyl men redan vid den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 markerar kom köparna tillbaka och avslutade veckan starkt. Totalt steg den gångna veckan med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,7 procent. I veckografen har de senaste 8 veckorna stängt i den övre delen av veckocandlen och senast vi såg detta var i mitten av december och då behövdes en avkylningsvecka innan nästa våg uppåt vidtog. Veckan avslutades med en ny ATH-notering.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och det gör indexet känsligt för information.

Volymen den gångna veckan var avtagande fram till i torsdags och det tolkar jag positivt vid rekyler i stigande trender. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD effektuerades ett högt negativt kors för snart två veckor sedan vilket är en varningssignal för att en lokal topp eller att en konsolidering närmar sig. Än så länge har dock indikatorn inte någon tydlig riktning.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 76 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan med 4,7 procentenheter och noteras nu vid 13,1.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 4,4 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog MA-20 den 18/1 MA-20
– 18st nya ATH sedan den 19 januari, senast igår

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Negativ divergens mot bredden

På ovansidan möter närmast 5140 följt av 5167 och zonen vid 5190-5210 samt 5235.

På nedsidan möter närmast zonen vid 5110-5090 följt av 5076 och 5058 samt 4985.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det låter tjatigt men även denna vecka avslutades med en ny ATH-notering. Den senaste tidens uppgång har fått flera av de korta momentumindikatorerna såsom %b och Stochastic att blir hårt spända på ovansidan. Även om priset vid likande tillfällen fortsatt upp den kommande veckan vid ungefär 60 procent av fallen har nedgångarna varit klart större än uppgångarna på en veckas sikt. När trendfasindikatorn sett ut som nu och RSI-14 passerat upp över 70 har indexet stått högre en månad senare i 66 procent av fallen (364st sedan 1997). En första signal på att en rekyl värd namnet är inledd skulle en punktering av standard line vid 5000, som inte återtas snabbt, vara. Punkteras standard line ställer det in siktet mot i första hand 50-dagars medelvärde som möter upp vid 4900. Än så länge har vi inte, trots flera varningssignaler, fått någon indikation på att en rekyl är inledd. Säsongsmässigt har dock tiden från nu till mitten av mars varit relativt svag. Den historiska snittuvecklingen har varit -1,0 procent från nu till mitten av mars, men det är inget som säger att det kommer bli så även i år. I min bok är detta ett index som nu vill att vi handlar det med positiva fortsättningsformationer som eliminerar rekyler. Att gå kort är för tillfället inte något som lockar.

Motstånd: 5140 / 5167 / 5190-5210 / 5235
Stöd: 5110-5090 / 5076 /5058 / 4985

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 65%.

DAX: Stretchat kring övre begränsningen av stigande kilen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Vid de 238 liknande tillfällen jag hittar sedan 1997 har indexet fortsatt upp den kommande veckan vid 59% av dessa. Så länge indexet noterar nya högre högsta och rekylerna sugs upp på allt högre nivåer kommer jag vara positiv till att köpa fortsättningsformationer kring stödnivåer.”

Efter utbrottet och det positiva gapet jag skrev om för en vecka sedan inledde DAX uppåt även den gångna veckan. Totalt steg DAX med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,9 procent. I veckografen var det den fjärde veckan i rad som priset steg och i Next Week Forecast indikeras vid en +4/+3 att det är 60 procents risk för en nedgång den kommande veckan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade den 23 februari en köpsignal som visserligen fortfarande är i spel men med ett avtagande momentum kring en relativt hög nivå.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 6,4 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 4,9 procent.

Sammanfattning: Säsongsmässigt brukar denna period vara en av de svagaste på året men som jag brukar säga är det en av de svagare pusselbitarna. Däremot varnar den oss för att bli alltför riskbenägna, vilket även den stigande kilen som just nu råder är viktig att hålla koll på. Vid de 20 tillfällen gummisnodden varit lika hårt spänd och vollan högre än snittet har priset stått högre/lägre en vecka senare i hälften av fallen. Det kan dock vara värt att nämna att nedgångarna vid dessa tillfällen varit större än uppgångarna. Avståndet ner till 200-dagars medelvärde är det största sedan mitten av juni. Den extremt positiva volymbalansen och trendutseendet talar dock för att en kommande rekyl kommer att bli köpvärd när den elimineras av en positiv fortsättningsformation. Om en eventuell rekyl leder till att standard line vid 17320 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 17060.

Motstånd: 17800 / 17980-18020 / 18100
Stöd: 17620 / 17430 / 17325 / 17065

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 88-.
– Next day forecast indikerar att det är 67 procents chans för uppgång under måndagen.

Calliditas Therapeutics: Extremt lågvollaläge med positiv underton

Teknisk analys Calliditas Therapeutics: Det blev ingen passering av MA-200 med en stark stänging förrän den 13 december, som jag skrev om i senaste analysen, men då tog aktien fart uppåt. Toppen markerades vid 142 kronor och därefter har aktien testat av området mellan 110- och 94-kronor. Den senaste rapporten mottogs till en början svagt men innan dagen var slut hade aktien vänt upp till en positiv stängning och effektuerat en turtle soup. Sedan dess har aktien brottats med att ta sig upp i gapet från den 21 december men ännu inte lyckats.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut saknar lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen är positiv sedan den 12 augusti.

SMACD lämnade ett positivt kors den 13 februari och det är fortfarande i spel.

Vollan är extremt låg och de senaste dagarnas snittrange indikerar att det inom kort kommer en expansion och den positiva volymbalansen talar för att den kommer att ske norrut.

Sammanfattning: En stark stängning över 113,60 alternativt ett gap upp över nivån kan vara ett bra läge att smyga sig in i aktien. När/om 120 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 120 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 105,60

Motstånd: 113,40 / 116,10 / 125,20 / 136,00 / 142,00
Stöd: 106,50 / 103,00-97,00 / 93,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 76-.

Genmab DKK: Impulsartad grön marubozu

Teknisk analys Genmab: Priset steg med 12,3 procent på en vecka efter föregående analys men toppade vid 2947. Den som följde reglerna fick med sig 2,7%*hävstången. Därefter har toppen inte återtagits utan priset har fortsatt ner och nådde inför den senaste rapporten 1825 DKK. Aktien är nu inne i ett intressant läge där flera av de korta medelvärdena dragit ihop sig i ett tajt område.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är fortfarande nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas vara beredda på ytterligare nedgång och därför bör man vara mer defensiv än normalt om man agerar på en köpsignal kring dessa nivåer.

Volymbalansen är nu neutral och pekar uppåt vilket innebär att den kommer bli positiv om bekräftelsenivån från den 23 februari passeras.

SMACD lämnade den 7 februari ett positivt kors, som fortfarande är i spel. Nu jobbar indikatorn med att ta ut nollzonen som i så fall tolkas som en köpsignal.

På ovansidan möter först den fallande motståndslinjen och den senaste kortsiktiga toppen vid 2113 upp.

Historiskt har Genmab haft en positiv period från miten av mars till mitten av maj. Priset har stigit under denna period i 65 procent av åren och snittutvecklingen har varit nästan 13 procent.

I fredags bekräftades torsdagens bullish harami med en extremt positiv grön marubozu. Vid liknande utseenden, i fallande lång- och medellångsiktig trend och RSI-14 som stiger över 50 har aktien i snitt stått 4,5 procent högre vid de 28 tillfällen jag hittar sedan 2003.

Sammanfattning: Man kan antingen ta position om aktien gapar upp över den fallande motståndslinjen eller stänger starkt över 2113. Eftersom trenden är nedåtriktad bör man vara mer defensiv än normalt med mindre positionsstorlek och ett delmål relativt nära samt inverterad riskkvot för att få upp hitration. När/om 2060 DKK nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 2060 DKK nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 1886.

Motstånd: 2033 / 2113 / 2285
Stöd: 1973 / 1892 / 1825

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39+.