BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 10

OMXS30: Mycket bra edge för kortare uppstuds

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter torsdagens doji kring ATH-nivån och den psykologiska 1900-nivån tolkar jag fredagens stängning som att en rekyl är inledd. Korta momentumindikatorer har nu lämnat säljsignaler (%b och RSI) vilket talar för att korrektion är inledd. Om det istället visar sig att ATH-nivån 1906 tas ut och att 1900-nivån sedan står pall för ett återtest ställs siktet in mot 1950/1960 men till dess har vi en indikation på en nergång mot zonen mellan MA-20 och standard line (1845-1335) eller eventuellt 50-dagars medelvärde kring 1815-1811. En positiv fortsättningsformation behöver till att börja med stänga över föregående dags högsta. Att gå emot den stigande trenden är inte något som lockar för tillfället utan istället väntar vi in en positiv fortsättningsformation som startskottet på nästa positiva trendben.”

Den gångna veckan inleddes med ett mindre negativt gap men nedgången accelerade och inte en enda dag stängde över föregående dags högsta. Totalt backade OMXS30 med 11,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets bortgång raderats och inför den kommande veckan noteras indexet 5,8 procent lägre än vid årsskiftet. Februari backade med 6,4 procent. Nedgången har eliminerat flera viktiga sentimentsnivåer där jag fäster mest vikt vid 1700-nivån. Föregående vecka avslutades med en long legged doji kring motpolen från början av juli mellan fib-nivåerna 1,62% och 2,0%. Det är alltså bara sex dagar sedan vi bjöds på en ATH-notering och nu utmanas nivåerna från september/oktober.

Säljtrycket/distributionen har varit kraftfull den gångna veckan och volymen noterades 185 procent över årssnittet. Volymen var den högsta för en negativ vecka sedan början av april 2010.

Den kraftiga nedgången har naturligtvis resulterat i att alla momentumindikatorer är extremt översålda. Fredagens stängning noterades, trots att dagscandlen utvecklades till en long legged doji, 17 procent under det nedre bollingerbandet med RSI-14 kring 25. Detta är dock inte samma sak som att det är köpläge, då den kraftiga distributionen inte visat respekt för någon av sentimentsnivåerna utan brakat ner så att stängningen skedde under MA-200. Nu behöver minst 1765 tas tillbaks och följas av en ny högre lågpunkt.

Jag har de senaste veckorna påpekat att 1700-nivån är en mycket viktig sentimentsnivå, som om den punkteras, riskerar att få säljtrycket att tillta.

Efter det kraftiga nedstället sedan ATH-noteringen vill jag se att vi först får en dagsstängning över föregående dags lägsta och att nästa lågpunkt inte blir lägre än den senaste, innan jag svänger över till att bli svagt positiv. Kraftiga kursstaplar, framförallt i högre timeframes, under hög volym är en indikation på att placerarkollektivet flyr till säkrare hamnar. Sämsta sektorer den gångna veckan var detaljhandel, basråvaror och finans. ”Bäst” gick defensiva telekom som var den enda sektor som stängde veckan med en nedgång som var mindre än 10 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag fortfarande som stigande även om lutningen mattats av. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,3 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel där vi kommer att slängas mellan hopp och ”förtvivlan”. Om OMXS30 fortsätter att stänga under MA-200 och uppstudsar följs av nya lägre lägsta ökar risken för att vi sett en långsiktig topp.

Volymbalansen punkterade i fredags tremånaderssnittet och utmanar nu bekräftelsenivån som lågpunkten från senaste månadsskiftet utgör. Om inte snittet snart återtas är risken stor för att det tilltagande säljtrycket inte är klart.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1679 följt av 1700 och zonen kring 1720.

På nedsidan hittar vi närmast 1648-1646 följt av 1625 och 1600 samt oktoberlägsta vid 1575.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 33 senaste åren (58%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,4 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent högre.

Sammanfattning: Vid kraftiga nedgångar blir ”allt” en källa till likviditet och när de dessutom sker under flera dagar där volymen varje dag är långt över snittet är det ett tecken på panik. Även om edgen för en kortare uppstuds är bra vill jag se att minst 1700 tas ut och inte följs av en ny lägre lågpunkt än förra veckans lägsta vid 1646. Ibland är en bra strategi att sitta på händerna och bestämma sig för att vänta två eller tre dagar efter en signal innan man agerar, just nu är det ett sådant läge.

Motstånd: 1679 / 1700 / 1720 / 1765
Stöd: 1648-1646 / 1625 / 1600 / 1575

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21.

SP500: Extremt översålt på kort sikt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är gott om varningssignaler men trots det kommer jag vara positiv tills dessa att signifikanta lågpunkter punkteras utan snabbt tas tillbaks. Rekylen som nu är inledd anser jag vara både välkommen och hälsosam. I samband med nästa positiva fortsättningformation kan vi åter navigera för uppgång. Optimalt är en rekyl ner till zonen mellan standard line och 50-dagars medelvärde. Den nivå som sugit upp säljtrycket vid tre tillfällen och sammanfaller med en platt cloud span b är 3200. Om det visar sig att nivån punkteras, utan att snabbt återtas, ökar risken för ett tilltagande säljtryck som jag i så fall återkommer med när det blir aktuellt. När väl 3400 rensas av ställs siktet in mot nästa delmål kring 3450-3460.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap på 2,3 procent och därefter har varje dag effektuerat en ny lägre lägsta som lett till att viktiga sentimentsnivåer och medelvärden gett vika. Fredagen var den sjunde dagen i rad som indexet backade. Totalt backade SP500 med 11,5 procent den gångna veckan och när jag går tillbaks till 1980 hittar jag bara 8 tillfällen totalt med lika eller större veckonedgångar. Årets uppgång är därmed helt utraderat och indexet står inför den kommande veckan 8,6 procent lägre än vid årsskiftet.

Efter veckans brutala nedställ som resulterade i att februari stängde på den lägsta nivån sedan september vilket naturligtvis resulterat i att alla momentumindikatorer är extremt översålda. Detta är dock inte samma sak som att det är köpläge, då den kraftiga distributionen inte visat respekt för någon av sentimentsnivåerna utan brakat ner hela vägen till oktoberlägsta. Även om edgen för en uppstuds naturligtvis är bra vill jag se att vi bjuds på en passering av någon av de närmaste sentimentsnivåerna och en kommande signifikant lågpunkt noteras högre än fredagens lägsta.

Den övergripande frågan som de flesta ställer sig är naturligtvis om vi sett toppen på en av de längsta uppgångarna i historien eller bjudits på ett nedställ som skapar ett fantastiskt köpläge. Det är ingen som har en aning om det och därför får vi göra som vi alltid gör, nämligen börja med att se tecken på att köparna är på väg tillbaks och sedan att de i samband med rekyler suger upp säljtryck på allt högre nivåer.

I det längre tidsperspektivet (från julen 2018) testas nu fib 50%-nivån av och det är en viktig långsiktig sentimentsnivå. RSI-14 är nere vid den lägsta nivån sedan julen 2018 och dessförinnan oktober. Som jag förklarat många gånger tidigare räcker det inte med att RSI eller någon annan momentumindikator noteras lågt för att vi ska få en signal om en signifikant lågpunkt, det krävs ytterligare pusselbitar. Först behöver RSI bryta upp över 30 och sedan måste priset eller RSI ta ut en bekräftelsenivå. Varför? Jo, för att i de flesta fall behövs minst ett återtest av lågpunkten antingen hos RSI eller prisgrafen för att bekräfta en botten. Faktum är att vi vid mer än 85 procent av alla signifikanta lågpunkter sett detta beteende.

Den långa trenden som jag använder lutning på 200-dagars medelvärde för att peka ut är fortsatt stigande även om den senaste veckan fått lutningen att avta och gårdagens stängning skedde under medelvärdet. Priset har dock punkterat medelvärdet och som jag förklarat är det svårt att få stopp på en massa som från hög hastighet försöker stanna exakt på en linje. Trendfasindikatorn har fallit ner och noteras kring 0,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på skvalpigare och röjigare handel ett tag.

Volymen den gångna veckan har varit extremt mycket högre än normalt och i fredags hela 155 procent över det dagliga snittet. Volymbalansen har vikt av och noteras nu under både tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från slutet av december.

Bredden (isens tjocklek) har gått från att den 22 januari notera 83 procent av aktierna över 50 dagars medelvärde till i fredags endast 4 procent av de 500 aktierna i indexet noteras över det medellånga medelvärdet. De varningssignaler jag har skrivit om när det gäller bredden besannades alltså. Om jag går tillbaks i tiden hittar jag en bredd mindre än 20 procent vid dessa tillfällen: augusti 2015, januari 2016, mars 2018, oktober 2019 och december 2019. Nu närmar sig antal aktier över MA-200 med stormsteg 20 procent och om den nivån oxå punkteras är det en pusselbit som har bra statistisk historisk för att mejsla ut bottnar.

VIX steg den gångna veckan med 135 procent för att stänga vid 40, vilket var den högsta dagsstängningen sedan mitten av 2015 vilket inte händer speciellt ofta.

På ovansidan möter närmast 3000-nivån följt av zonen kring MA-200 vid 3050 och gapet kring 3100.

På nedsidan möter närmast 2918 följt av 2900 och 2856.

I den positiva vågskålen:
– MA-200 pekar fortsatt upp (även om det är marginellt)
– Extremt översålt kring signifikant stödnivå på kort sikt

I den negativa vågskålen:
– Hindenburg Omen åter i spel och sedan i torsdags McClellan under 0
– ILL-formation i Ichimoku
– Kraftfull distribution under den senaste veckan
– VIX är uppe på den högsta mitten av 2015

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu negativ.

Sammanfattning: Fredagens test av oktoberlägsta, efter en nedgång från senaste ATH-noteringen den 19 februari på nästan 16 procent, ledde i fredags till en positiv reversalstapel. Studerar vi liknande nedställ historiskt kan vi konstatera att edgen är bra för en uppstuds men jag vill se att den i så fall följs av en ny högre lågpunkt innan jag vi bjuds på en lågpunkt som är värd att agera på. Jag vill se att gapet upp mot 3117 tas tillbaks och följs av en ny högre lågpunkt innan en ny signifikant botten är bildad. Efter branta vattenfallsliknande nedställ är det vanligaste att vi får en uppstuds, för att lura in köpare (som inte ska vara med festen) i marknaden och sedan kommer nästa brutala våg nedåt som får många att sälja i panik. När ”de som ska ur” spolats bort ökar förutsättningarna för att en botten bildats. För tillfället kan det vara klokt att sitta på händerna och vänta tills den värsta paniken lagt sig.

Motstånd: 3000 / 3048-3052 / 3100
Stöd: 2918 / 2900 / 2856 / 2820

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9.

DAX: Utmanar bottenformationen från augusti

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har under några veckors tid påtalat att det råder en negativ divergens mot SMACD och att de flackare topparna i prisgrafen varnade för att risken ökat för en rekyl. Även om rekylen skulle ta ner indexet till nivån kring 13000 är positiva fortsättningsformationer intressanta att haka på.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap som punkterade MA-20, MA-50 och standard line för att redan under måndagen stänga under 13000-nivån. Nedgången fortsatte och inte en enda dag den gångna veckan har indexet lyckats stänga högre än föregående dags högsta. Februari stängde 8,4 procent lägre än januaristängningen och den senaste veckan noterade DAX en nedgång med hela 12,4 procent vilket innebär att årets uppgång helt raderats och noteras nu istället med en nedgång på 10,2 procent.

Jag har sedan årsskiftet varnar då och då för den negativa divergens som råder mot RSI och att de flackare topparna varnar för en pyspunka om senaste bekräftelsenivå, som inför föregående veckan noterades kring 13000-nivån.

Efter veckans brutala nedställ som resulterade i att februari stängde på den lägsta nivån sedan slutet av augusti innebär det naturligtvis att alla momentumindikatorer är extremt översålda. Detta är dock inte samma sak som att det är köpläge, då den kraftiga distributionen inte visat respekt för någon av sentimentsnivåerna. Även om edgen för en uppstuds naturligtvis är bra vill jag se att vi bjuds på en passering av någon av de närmaste sentimentsnivåerna och en kommande signifikant lågpunkt noteras högre än fredagens lägsta.

När jag förflyttar mig tillbaks till 1975 för att hitta liknande branta nedställ hittar jag bara 10 tillfällen och vid dessa har kursen vänt upp och stängt positivt nästa femdagarsperiod vid 4 av dessa. Snittutvecklingen har vid dessa tio tillfällen varit en nedgång med 0,1 procent den kommande veckan.

I det längre tidsperspektivet (från årsskiftet 2018/2019) punkterades i fredags fib 50%-nivån och nu hittar vi nästa stöd vid fib 62% kring 11600.

Jag vill nu se att den kommande uppstudsen tar ut 200-dagars medelvärde och att nästa lågpunkt sker över den vi såg i fredags, eller när den visar sig. Risken är stor för att vi nu kommer att bjudas på en uppstuds men att nästa nedgång kommer att ske med liknande kraft och markera en ytterligare lägre lågpunkt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200, medelvärdenas lutning och sortering samt trendfasindikatorn säger oss att vi ska vara beredda på skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymbalansen som varit positiv sedan början av februari har nu vänt ner och punkterat både tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från slutet av januari vilket är en negativ pusselbit.

Sammanfattning: Vid de 18 tillfällen sedan 1975 som RSI-14 varit nere kring liknande låga nivåer har nästa dag stängt upp i 61 procent av fallen och uppgången har i snitt varit +0,7 procent vid dessa 18 tillfällen. Om vi istället studerar vad som hänt på en veckas sikt har snittutvecklingen varit +1,1 procent och indexet har stått högre i 75 procent av fallen. Edgen är alltså god för en uppstuds men risken är stor för att vi därefter kommer att bjudas på en ny nedgångsvåg med en ny lägre botten. Det är ett mycket svårbedömt läge och när så är fallet kan vi med fördel unna oss att sitta på händerna tills osäkerheten minskat.

Motstånd: 12010 / 12160 / 12240 / 12370
Stöd: 11725 / 11650 / 11550 / 11265

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 15.

SKF B: Stängning under nedre bollingerbandet

Teknisk analys SKF B: Efter föregående analys nåddes målkursen vid 200 kronor samma dag. Den som agerade med en lottsedel fick med sig mellan 12- och 15 procent. SKF B toppade sedan vid 204 kronor den 6 februari och därefter har husse kallat tillbaks hunden. I fredags avslutades dagen med en positiv reversal.

Den långa trenden som jag använder kursens förhållande till MA-200 lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring 0,1 vilket innebär att vi ska vara försiktiga och beredda på tvära kast samt slagig handel.

Fredagen avslutades med en stängning som var 5 procent under det nedre bollingerbandet och bredden mellan banden var 18,9 procent. När liknande utseenden föregås av en positiv minidivergens, som i fredags, har SKF-aktien stått högre fem dagar senare vid 64 procent av fallen, med i snitt 1,5 procent.

Sammanfattning: Risken för att börsklimatet fortsätter vara negativt är stort och därför bör man vara extremt kortsiktig om man agerar för uppgång (även nedgång iofs) i nuläget. Fredagens setup i SKF B har dock en bra edge för en uppstuds mot åtminstone 172,80. Den som agerar med en lottsedel (minifuture) väljer med fördel en med så hög hävstång som möjligt och stänger direkt när 172,80 nås. Den initiala stoppen bör inte ligga högre än 164 kronor.

Motstånd: 169,40 / 171,00 / 172,90
Stöd: 166,00 / 164,60 / 163,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27.

ABB: Doji kring stöd

Teknisk analys ABB: Efter föregående analys noterades ABB i en konsolidering fram till rapporten den 5 februari då aktien lyfte till 240 kronor innan rekylen inleddes. I fredags nåddes nivån jag ”pratade” om vid föregående analys med en doji, som har en del likheter med den vi bjöds på den 3 december på samma nivå.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på MA-200 för att identifiera pekar svagt upp. Trendfasindikatorn har fallit tillbaks och noteras inför veckan kring +0,8 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera på uppstudsar.

Fredagens stängning som skedde vid stödet från den 3 december noterades med en doji som stängde 15 procent under det nedre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden uppgår till 15 procent. I torsdags effektuerades en positiv minidivergens. Vid de tillfällen detta inträffat sedan början av 2002 har aktien stått högre en vecka senare vid 78 procent av fallen. Snittutvecklingen har då varit en uppgång med 4,4 procent.

Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan och vid de 57 liknande tillfällen jag hittar sedan 2002 har kursen stått högre en vecka senare vid 36 av dessa (63%).

Sammanfattning: Fredagens stängning och setup ger en bra edge på fem dagars sikt men vi ska vara beredda på att det är stor risk för ytterligare nedgångar vid nya negativa nyheter kring Coronaviruset vilket kommer dra med sig det mesta nedåt, troligen även ABB. Om inte stödet från den 5 december punkteras är det bra förutsättning för en gaptäppning upp mot 215 kronor. Den som använder sig av en lottsedel med runt 9,8 gångers hävstång får en stopp kring 196 kronor vilket är perfekt i detta läge (strax under primärtrenden och den psykologiska 200 kronorsnivån). Man bör inte försöka krama ur mer då risken för bakslag är stor.

Motstånd: 210,30 / 211,45 / 213,30 / 215,00
Stöd: 205,80 / 203,15 / 201,60 / 200,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19.