BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 10

OMXS30: Testar av regressionslinjen som firar 1 år

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu testas 2000-nivån där även den stigande stödlinjen möter upp. Om det visar sig att standard line vid 1993 ger vika utan att snabbt återtas hittar vi MA-50 kring 1965 och därefter fäster jag störst vikt vid 1934 och 1920-nivån där cloud span b möter upp. Vid de tillfällen OMXS30 testat av standard line sedan april förra året har köparna kommit tillbaks snabbt, även om det tog lite mer än en vecka vid månadsskiftet oktober/november. Historiskt har den kommande treveckorsperioden varit svag och skvalpig men därefter brukar ett härligt vårrally ta vid under april med start i slutet av mars. Om det blir så i år vet ingen men de senaste månaderna har toppar och bottnar korrelerat väl med historien och så länge de sammanfaller med det tekniska nuläget är det en bra pusselbit att ha med i verktygslådan.”

Den gångna veckan inleddes med en ny rekordnotering, den 14:e i år och i onsdags sattes den senaste vid 2082 innan veckan avslutades med två relativt små candlar i en mindre rekyl. Totalt steg OMXS30 1,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,3 procent.

I veckografen utvecklades den gångna veckan till en shooting star-liknande candle vilket självklart innehåller en viss portion av varningstecken. Både SMACD och RSI varnar för att en rekyl eller konsolidering ligger bland korten men bägge befinner sig i positiva territorium.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer.

Volymen har fallit något i samband med de två senaste dagarnas relativt små candlar men noteringarnar har ändå legati över det dagliga snittet.

Isens tjocklek i form av det aggregerade noteras inför dagen till 69 procent vilket i min värld är en ganska tjock is. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 80 procent av largecapaktierna över MA-20, 58 procent över MA-50 och 80 procent över MA-200. 58 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2055 följt av 2074-2076 och 2082 samt zonen vid 2096-2104.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2042 följt av 2030 och 2010 samt zonen kring 2000.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 34 senaste åren (56%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,3 procent. Indexet har stigit vid 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,2 procent lägre vilket naturligtvis påverkas påtagligt av förra årets nedgång med 13,8 procent den kommande femdagarsperioden.

Sammanfattning: Efter onsdagens ATH-notering vid 2082 vilket var den 16:e för i år lämnade indexet toppen via två små candlar där fredagen stängde kring zonen vid 2050 där även den korta sentimentsnivån EMA-8 möter upp. Sedan årsskiftet har indexet pendlat mellan 20-dagars medelvärde och regressionslinjen som påbörjades för nästan exakt ett år sedan. Trenden är hälsosam och även om det kan behövas en rekyl eller pausformation talar mer för att vi framöver kommer att få se nya rekordnoteringar på väg upp mot delmålet vid 2200 snarare än att 1850 kommer att ge vika utan att snabbt återtas. Tills vi bjuds på nya lägre lägsta som i sin tur följs av nya lägre högsta ska vi vara köpare vid positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 2055 / 2074-2076 / 2082 / 2096-2104
Stöd: 2045-2042 / 2030 / 2010 / 2000

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 55%.

SP500: Inleder nästa trendben kring nedre regressionslinjen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter ATH-noteringen för ett par veckor sedan bjöds vi i veckan på en ny lägre pivottopp och ett test av zonen vid MA-50 och 3800. De kommande veckorna har historiskt varit de svagare under våren och med tendenser till högre långräntor ser vi en sektorrotation mot mer defensiva aktier. Så länge trenden är upp och S&P 500 samt de flesta övriga ledande börsindex befinner sig i hälsosamma stigande trender talar mer för att den pågående rekylen kommer att sugas upp innan indexet etablerar sig under den stigande primärtrenden. Min målkurs kring zonen vid 4000 ligger kvar. Mitt huvudspår är alltså fortfarande att vi kommer att se indexet dra vidare upp mot högre höjder men som jag påtalat en tid är risken stor för att vi nu går in i en period med något skvalpigare rörelser vilket tidsmässigt stämmer bra överens med den historiska utvecklingen.”

Den gångna veckan inleddes med ytterligare en lägre pivottopp och i torsdags även en stängning under tradingrangens lägsta, efter att ha varit nere och testat av ichimokumolnet. Veckoavslutningen blev däremot postitiv och utvecklades till en intressant positiv reversal som återtog både standard line och MA-50 som punkterades under torsdagen. Efter att ha pendlat upp och ner i en range på hela 5,2 procent blev veckouppgången till slut 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,3 procent.

I veckografen utvecklades veckan till en long legged doji vilket är ett tecken på osäkerhet. Stora svängningar men med en återgång till hemmaläget. Veckans högsta blev 3915 och lägsta 3723. I den positiva vågskålen kan vi konstatera att teknik vände upp brant och Nasdaq 100 steg hela 4 procent från dagslägsta i fredags och S&P500 3 procent, den största dagsrangen sedan den 3/9. Denna typ av multipla extremt positiva reversalcandlar som efter rekyler ofta blir startskottet på nya positiva trendben. För att inte ropa hej för tidigt bör vi hålla koll på hur den senaste pivottoppen vid 3915 kommer att respekteras, förutsatt att swingen tar indexet dit. En tydligt lägre ny pivottopp är en ny varningssignal.

Jag är fortfarande positivt inställd till S&P 500 och har 4000-nivån som närmaste målkurs. Om även den nivån knäcks ökar sannolikheten för att vi befinner oss i en positivt ben i den så kallade 18-årscykeln. 3600-nivån å andra sidan tolkar jag alltmer som en mindre vattendelare då en punktering av detta troligen kommer ställa in siktet mot 3500 där årsmedelvärdet och fib 62% för uppgången som inleddes i slutet av oktober möter upp.

Räntan på den amerikanska tioåringen steg från 1,42 till 1,57 procent efter att ha varit uppe kring 1,62 som högst i fredags vilket var den högsta nivån sedan vilket var den högsta nivån sedan den 13 februari 2020.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras fortsatt på en nivå som innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier och i nuläget fokusera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen noterades i slutet av veckan klart över det dagliga snittet. Volymbalansen noteras strax under ett platt tremånaderssnitt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 föll i början av veckan för att stiga till 83 procent i fredags.

VIX (den förväntade vollan) har pendlat mellan 22 och 32 men stängde veckan strax under MA-200 vid 25.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta strax innan årsskiftet och efter en viss uppgång under februari föll den brant i början av veckan för att åter vända upp något och stängde i fredags strax under 5.

På ovansidan möter närmast 3850-3852 följt av 3864-3874 och 3900-3915.

På nedsidan möter närmast 3830-3827 följt av 3815 och zonen kring 3800 samt området kring 3750.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Nytt ATH vid 3950 den 16/2

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna har tagit fart uppåt
– Dollarn visar åter tecken på att stärkas
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Historiskt är perioden från nu till mitten av mars svag
– Lagging line har kört in i priset efter en stabil uppgång
– De korta medelvärdena utmanas

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Det finns några absoluta sanningar när det kommer till teknisk analys och en av dem är att det efter extremt låg volatilitet kommer hög. Med tanke på de stigande långräntorna och den allt starkare dollarn kan TINA (there is no alternative) utmanas är det mycket som talar för att det kommer att bli röjigare framöver. Om det visar sig att svansarna från i torsdags och fredags blir starten för nästa positiva trendben fortsätter köparna att fyndköpa en marknad som troligen kommer att bryta ut upp mot ytterligare rekordnivåer. Sedan uppgången startade för ett år sedan har vi bara haft ett par tidigare tillfällen som utmanat den nedre regressionslinjen men även denna gång ser det ut som att köparna är beredda på att åter kliva in och ta tag i taktpinnen. Mitt huvudspår är fortfarande att vi kommer att se indexet dra vidare upp mot högre höjder men det behövs rekyler och andhämtningspauser i alla trender och det är det vi ser nu.

Motstånd: 3850-3852 / 3864-3874 / 3900-3915
Stöd: 3830-3827 / 3815 / 3800 / 3750

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Intressant uppladdning

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX har nu fallit ner mot den nedre begränsningen av tradingrangen där både standard line och cloud span a möter upp. Mitt huvudspår är än så länge att även om rekylen blir ett djupare omtag än önskat kommer köparna tillbaks och driver indexet vidare norrut, innan det positiva utseendet hotas.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång som i onsdags testade av taket i tradingrangen och hann med att sätta en ny ATH innan en del av veckouppgången eliminerades i sluett av veckan. Den totala uppgången föregående vecka blev 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 1,5 procent. I veckografen fick den gångna veckan ett shooting star-liknande utseende som stängde ungefär mitt i den rådande tradingrangen. Det blir nu intressant om en balanspunkt håller på att bildas där MA-50 nu möter upp eller om vi kan se fram emot ytterligare en tid av skvalpiga rörelser.

Lagging line som körde in i priset för två veckor sedan är nu uppe i något friare luft och en passering av 14170 talar för att vi kommer att bjudas på ytterligare nya rekordnoteringar.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +1,7 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler men utbrott bör ske med antingen ett gap, en lång grön candle och tilltagande volym.

SMACD varnar för att det kan bli ytterligare en tid med tvära kast och varannandagsliknande rörelser men noteringen i den den positiva delen talar för att vi kommer att bjudas på en ny våg uppåt, så småningom.

Volymbalansen noteras för tillfället under tremånaderssnittet men än så länge håller bekräftelsenivån från den 26 januari och därför är jag neutral till volymutvecklingen.

Sammanfattning: Den gångna veckan har visat att det fortfarande råder viss tveksamhet från köparna men samtidigt är det ett styrkebesked att inte tradingrangen har gett vika. De nivåer jag bevakar på nedsidan är 13500-13000 där både 200-dagars medelvärde, den nedre regressionslinjen och flera vändningar skett som nu utgör motpoler. Även de kommande veckorna varit skvalpiga historist är det goda förutsättningar för en fin uppgång i april. Punkteras däremot 13000-nivån ökar risken för en nedgång mot oktoberlägsta vid 11500.

Motstånd: 14000 / 14068 / 14170-14195 / 14250
Stöd: 13865 / 13805-13800 / 13740 / 13675-13665

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 56-.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 41%

NCC B: Bearish engulfing kring gapmotstånd

Teknisk analys NCC B: Efter föregående analys steg NCC-aktien 8 procent på tre dagar men vände ner när MA-200 nåddes och föll sedan till 142 kronor innan köparna sög upp säljtrycket från en högre lågpunkt. Jag skrev även att om 140 kronor höll och MA-200 passerades ställdes siktet in mot 165 kronor och i början av juli nåddes 166,70. Efter en alltför brant eiffeltornsliknande uppgång i september har aktien haft svårt att lyfta. Sedan början av februari har vi dock sett tecken på att aktien inte sväljer lägre priser.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera är i skrivande stund helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,0 vilket varnar för skvalpiga rörelser och tvära kast när stöd- och motståndsnivåer närmar sig.

I torsdags testades nedersta delen av rapportgapet från den 28 januari men det blev en en doji kring motståndet som bekräftades med en bearish engulfing i fredags.

Priset befinner sig under MA-200 och molnet och inför slutet av förra veckan rådde det negativa minidivergenser mot bla det övre bollingerbandet.

Sammanfattning: Återigen visar NCC svaghet när viktiga motståndsnivåer närmar sig. Även om vi sett tecken på att köparna, sedan börjana av februari, suger upp säljtryck på allt högre nivåer ser det ut som att det behövs något eller några omtag till för att trigga en gaptäppning av rapportgapet. Siktet är inställt ner mot i första hand zonen mellan 142- och 141 kronor men om nivån ger vika ligger en nedgång mot 139 till 137 kronor bland korten. Om det istället visar sig att 146,50 passeras ställs siktet in mot 149-kronorsnivån.

Motstånd: 145,00 / 146,30 / 148,70 / 150,00
Stöd: 143,20 / 141,30 / 139,00 / 137,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72-.

Volvo B: Bearish harami cross

Teknisk analys Volvo B: Som jag skrev för ett par veckor sedan var det goda förutsättningar för Volvo att upp mot 225 kronor. I fredags nåddes 227 kronor och en ny rekordnotering som följdes av en shooting star-liknande candle som bekräftade torsdagens bearish harami cross.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras inför dagen på en nivå som indikerar att trenden är värd att följa där position lämpligen tas med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Cykelindikatorn var i torsdags uppe vid 88 och lämnade i fredags en negativ minidivergens i samband med ATH-noteringen vid 227,20.

SMACD noteras i köp men det råder just nu en tydlig negativ divergens mot topparna i slutet av januari.

Volymbalansen har fallit tillbaks mot tremånaderssnittet och om bekräftelsenivån från den 26 februari punkteras tolkar jag det negativt.

Sammanfattning: Efter en uppgång med nästan 9 procent sedan slutet av februari och en ny ATH-notering med negativ minidivergens är risken stor för att en rekyl är på väg att inledas. En potentiell rekylnivån kan 220-217 kronor vara och därifrån ner mot 210 kronor kan det vara intressant att haka på en positiv fortsättningsformation. Punkteras bekräftelsenivån från den 26 februari i %b ökar risken för tilltagande säljtryck och ger 210 kronor vika ställs siktet in mot den psykologiska 200-kronorsnivån. Även om fredagens högsta vid 227,20 passeras är det inte intressant att haka på ett utbrott innan en del av den kortsiktiga obalansen ackumulerats.

Motstånd: 217,60 / 218,50 / 220,00-220,80
Stöd: 214,30 / 210,65-208,90 / 204,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56+.