BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 10

OMXS30: Noteras kring målkursen och närmar sig en säljsignal

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den svenska börsen har gått över i en parabolisk uppgång och för tillfället finns inget annat än navigera för fortsatt uppgång.”

De senaste sju veckorna har OMXS30 stängt på allt högre nivåer och i fredags stängde indexet vid 1691 vilket var den högsta stängningen någonsin och bara 0,5 procent under den pskologiskt viktiga 1700-nivån. Uppgången med 1,6 procent den gångna veckan har skickat iväg uppgången sedan årsskiftet till 15,5 procent vilket motsvarar en årsuppgång med nästan 100 procent. Sedan bottennoteringen hösten 2008 har indexet nu stigit med över 200 procent.

I fredags skrev jag: ”Att ta position inför fredagen och stänga i samband med stängningen på måndag har historiskt gett en genomsnittlig uppgång med 0,4 procent och i 60 procent av månadsskiftena har kursen stigit dessa dagar.”

Avslutningen av veckan innebar en något högre volym än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer den gångna veckan har varit hälsovård och finans medan oljebolagen som enda sektor stängt på minus. Bortsett från i onsdags har mer än hälften av aktierna på OMXS30 stigit. Getinge B, SHB A och SCA B är de aktier som gått bäst medan MTG B, Sandvik och SSAB A noterar de största nedgångarna.

Den långa trenden pekar upp och kursstaplarna befinner sig klart ovanför G-krafterna som är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Uppgången sedan lågpunkten den 15 januari uppgår nu till 19,1 procent och avståndet ner till primärtrenden uppgår till 15,6 procent.

Vi får förflytta oss tillbaks till augusti 2009 för att hitta en lika kraftig uppgång som den vi sett de senaste sex veckorna. De senaste 18 åren har vi sett liknande uppgångar vid 23 tillfällen men endast 17 av dessa har skett i positiva marknadsfaser och av dessa har kursen stått högre en vecka senare vi 8 fall. Om vi däremot studerar utvecklingen en månad fram i tiden efter dessa uppgångar har kursen stått högre i mer än 60 procent av fallen.

MACD befinner sig i köp både i månads-, vecko- och dagsupplösning och noteras på den högsta nivån sedan mars år 2000. Vi bör hålla koll på utvecklingen om det visar sig att MACD lämnar en säljsignal vilket för dagen inte kräver mer än någon dags nedgång. En säljsignal på denna nivå i MACD skulle vara den högsta sedan den 13 mars år 2000.

Jag har tidigare sagt att en potentiell målkurs ligger någonstans kring 1700 och nu är det bara några tiondels procent kvar.

På ovansidan möter motstånd vid 1700 följt av 1780. På nedsidan bevakar jag 1676, 1667 och 1624.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda men att det är inte är något bra läge för entré just nu. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1440, talar det mesta för en fortsatt uppgång på sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde kring 1540 en psykologisk vattendelare. Rekyler är köpvärda på medellång sikt så länge inte MA-50 punkteras och bekräftas. Avståndet ner till MA-50 har inte varit lika stort i en positiv trendfas sedan oktober 1999.

På kort sikt är jag neutral till nya positioner på nuvarande nivå då nuvarnde uppgångsfas är den kraftigaste uppgången sedan februari år 2000. Något annat än att navigera för uppgång är för tillfället inte aktuellt men vi ska inte bli slarviga och börja jaga priset bara för att vårt tålamod tryter när flocken är euforisk (tom Aftonbladet skriver nu om att det är dags att köpa aktier). Det gäller att ha tålamod och disciplinerat följa sina strategier.

De senaste sju veckorna har OMXS30 stigit och senast i fredags stängde indexet på en ny ATH vid 1691. Vid liknande utseenden har kursen historiskt i de flesta fall stått högre en månad senare men på kort sikt ska vi vara medvetna om att risken för en rekyl inom kort är överhängande men samtidigt kan vi konstatera att en kraftfull uppgångsfas inte i sig själv indikerar att en topp skulle vara i antågande. Den målkurs som utbrottet den 20 januari indikerar noteras strax ovanför 1700-nivån och det kanske kan bli en en kortsiktig topp som sedan kommer att utmanas efter en kommande rekyl. En punktering av förra veckans lägsta vid 1667 kan bli en trigger för nästa rekyl.

Motstånd: 1696-1704 / 1712 / 1721 / 1737 / 1780
Stöd: 1682 / 1676 / 1667 / 1656 / 1642 / 1624
Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP28 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 1088.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 2243.

DAX: Positivt men avvakta rekyl innan nya positioner tas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande femdagarsperioden inte utvecklats positivt mer än i 40 procent av åren men samtidigt ska det vägas mot det positiva utbrottet över 11000-nivån som är en viktig psykologisk nivå.”

De senaste sju veckorna har DAX stängt på allt högre nivåer och den senaste veckan har stängt på nya ATH-nivåer varje dag. Fredagens stängning vid 11382 motsvarade en uppgång med ytterligare 0,5 procent.

Som jag skrev för en vecka sedan var det positivt med utbrottet över 11.000-nivån och det bäddade för den senaste vekans ytterligare uppgång med 3,2 procent. Jag skrev även att jag trodde något mer på upp- än på nedgång. DAX har nu stigit med imponerande 16,3 procent sedan årsskiftet vilket motsvarar en årstakt på nästan 100 procent.

Förutom i måndags och tisdags har den dagliga volymen noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I fredags var volymen 16 procent högre än snittet.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt, vilket även de korta och medellånga medelvärdena gör.

MACD vände åter upp i köp i torsdags men det är värt att notera att den negativa divergensen varnar för att en rekyl kan ligga nära i tiden.

Gummisnodden är extremt hårt spänd och har inte, vad jag kan se, någonsin noterats lika hårt spänd efter en uppgång på 21,6 procent på 27 dagar. Om man bortser från uppgången som noteras den senaste månaden är det en mycket spännande impuls med bra edge både på några dagar och en månad.

MACD lämnade för en vecka sedan en svag säljsignal, vilket jag påtalade för en vecka sedan.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inte utvecklats positivt mer än i knappt 40 procent av åren men samtidigt har vi inget läge med lika stor uppgång och lika kortsiktigt överköpta nivåer att jämföra med.

Efter en imponerande uppgångstakt närmar sig nu målkursen kring 11450 samtidigt som kursen är kortsiktigt överköpt. Även om det mesta tyder på fortsatta uppgångar ger det en bättre riskkvot att leta efter positiva candlesticksformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 11435 / 11450 / 11570 / 11715 / 12000
Stöd: 11335 / 11260 / 11170 / 11100 / 11020 / 10760

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP40 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 7185.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP30 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 14644.

S&P 500: Bättre förutsättningar för en positiv fortsättningsformation

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den gångna veckans pausformation är det mycket som talar för en uppgång mot i första hand 2130. Historiskt har kursen stigit i mer än 60 procent av fallen den kommande veckan men mot en entré talar både cykelindikatorn och gummisnodden som noteras på nivåer där risken för rekyl är stor.”

I fredags skrev jag: ”Om 2113,7 tas ut kan vi köpa för att stänga redan på måndag.” De tre senaste dagarna har istället inneburit lägre noteringar och en punktering av golvet i den branta stigande kanalen.

Den gångna veckan innebar en nedgång med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,2 procent.

Första handelsdagen i februari satte lägstanivån som dessutom sammanföll med årsmedelvärdet därefter noteras den enskilt kraftfullaste månadsstapeln sedan oktober månad.

Större delen av veckan har volymen legat under snittet men i fredags var aktiviteten den största på en vecka och noteras 4 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer i fredags blev energi och ickecykliska konumentprodukter men det bör nämnas att det var marginella uppgångar. Sämsta sektorer blev hälsovård och teknologi. Nasdaq backade mest av de ledande indexen i USA vilket placeras bland varningssignalerna.

183 av aktierna som ingår i indexet steg medan 307 stängde rött i fredags. Coca Cola och Monster lyfte inexet medan Apple, Facebook och Bank of America tyngde mest.

Endast en av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg igår. Apple vände ner med 1,5 procent till $128,5. Google fortsatte upp och steg med 0,5 procent för att stänga vid $558,4. Twitter vände åter ner och backade med 2,7 procent vilket fick aktien att stänga på $48,1 och den sociala kollegan Facebook föll med 1,8 procent för att stänga vid $80,0. Även detta en liten signal om ökad riskaversion.

Både den långa och korta trenden är fortsatt stigande och G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Jag har hela veckan påtalat att vi ska vara försiktiga med nya positioner för uppgång i och med att kursen noteras nära taket i den långsiktigt stigande kanalen från 2012. Fortsatt är dock både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler köpvärda.

MACD noteras i köp men momentumet för uppgång har försvagats. I månadsgrafen närmar sig en säljsignal och i veckografen råder en påtagligt negativ divergens. Än så länge ser jag detta som varningssignaler och därför är det önskvärt med en tydlig fortsättningsformation i samband med rekyler.

Om 2112,7 tas ut på måndag får vi en treticksliknande formation som jag anser köpvärd med stoppen vid 2102.

Den kommande veckan har lett till högre kurser de senaste fem åren men om vi studerar utvecklingen första veckan i mars efter att februari månad stigit med mer än 6,3 procent har kursen vid de få tillfällen jag kan leta upp de senaste 20 åren stått lägre i 60 procent av fallen.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2120 och därefter 2135. På nedsidan bevakar jag 2100 och den tidigare ATH-nivån vid 2094 följt av 2080. Det är gott om stöd på nedsidan hela vägen ner mot 2000-nivån som borde suga upp säljtrycket och därför väntar vi på en positiv candlesticksformation för en fortsättning uppåt.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2119,6 den 25/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet
– MACD befinner sig i köp och har tagit ut nollinjen

I den negativa vågskålen:
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Cykelmässigt dålig tajming att ta entré för uppgång
– Momentumindikatorerna noteras på en nivå där det råder förhöjd risk
– Negativa divergenser

Det implicita volatilitetsindexet VIX föll med 4,1 procent i fredags till låga 13,3 trots att de ledande indexen backade. Den gångna veckan backade VIX med 6,7 procent och sedan årsskiftet noteras nedgången till 30,5 procent. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2185 och 2025 den närmaste månaden.

För en vecka sedan skrev jag att sannolikheten var ungefär lika stor för upp- och nedgång vilket väl sammanfattar den senaste veckans utveckling. Det börjar dyka upp lite varningssignaler, vilket är helt i sin ordning efter den uppgång som präglat februari månad. Så länge vi inte får någon säljsignal eller indikation på att en topp träffats kommer jag fortsätta navigera för uppgång mot i första hand 2140-området. Om fredagens högsta tas ut på måndag får vi en köpsignal men risken finns att köparna inte vågar kliva på igen förrän kring 20-dagars medelvärde eller 2065-nivån.

Motstånd: 2110 / 2116 / 2125 / 2135 / 2142
Stöd: 2100 / 2094 / 2089-2085 / 2076 / 2065
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP12 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 1514.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP19 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 2794.

SSAB: Setup för både upp och nedgång

Teknisk analys SSAB A: Flaggan mellan 50,90 och 49,30 var intakt fram till i fredags då nivån punkterades men stängningen skedde åter ovanför golvet i tradingrangen/flaggan.

Den långa trenden pekar svagt nedåt och därför tillämpar vi med fördel jämviktspendlande strategier.

I och med att 8 dagars medelvärde, som utgör en av de kortsiktiga sentimentsindikationerna, punkterats ökar sannolikheten för en nedgång ner mot i första hand 47,80 alternativt 46,40 där vi åter ska vara beredda på positiva candlesticksformationer för vidare uppgång.

Gummisnodden är på väg ner mot kortsiktigt överköpta nivåer vilket gör att vi ska vara på hugget när det blir en jämviktspendlande köpsignal kring denna nivå.

I och med att stängningen i fredags stängde precis ovanför golvet i konsolideringen är det nu stor chans för att de som ”inte ska vara med på festen” lämnat och redan om fredagens högsta vid 50 kronor tas ut kan köp ske med stoppen precis under senaste dags lägsta.

Om 8 dagars medelvärde återtas i början på veckan kan vi köpa med stoppen strax under föregående dags lägsta. Punkteras däremot 48,85 kan vi gå kort ner mot 47,80 med stoppen strax ovanför 51 kronor.

Motstånd: 50,00 / 50,90 / 52,50 / 54,40
Stöd: 48,80 / 47,80 / 46,80 / 45,90

Du kan handla SSAB med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SSAB BP2 med en hävstång på 3,3 och en stop loss vid 36,30.
Nedgång: MINISHRT SSAB BNP24 med en hävstång på 3,1 och en stop loss vid 62,10

Volvo B: Utbrott över sjuårig motståndslinje

Teknisk analys Volvo B: Tajmingen på föregående analys var perfekt och även målkursen där det sedan bjöds på en bullish engulfing den 12 februari som är en positiv fortsättningsformation. Efter lågpunkten den 11/2 har kursen nu stigit med över 11 procent och tog i fredags ut den fallande motståndslinjen som varit intakt sedan juli månad 2007.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 lutar nu endast svagt nedåt medan både de korta och medellånga medelvärdena nu pekar upp.

I fredags tog alltså den fallande motståndslinjen men även den psykologiskt viktiga 100-kronorsnivån ut.

MACD lämnade i veckan som gick en svag köpsignal vilket hamnar i den positiva vågskålen tillsammans med volymbalansen som visar tecken på att vända upp.

Däremot noteras cykelindikatorn på höga nivåer vilket gör att fredagens utbrott riskerar att bli falskt och då blir det istället en säljsignal som vi ska ta på allvar.

Om fredagens högsta vid 100,80 tas ut i början av veckan och den tidigare fallande motståndslinjen inte punkteras med en stängning får vi en köpsignal med målkursen 103,75. Stoppen bör inte placeras långt under 97,90 som kommer att bli en blankningssignal om nivån punkteras.

Motstånd: 102,30 / 102,90 / 103,75 / 105,60
Stöd: 99,50 / 98,55 / 97,90 / 95,90

Du kan handla Volvo med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG VOLV BNP18 med en hävstång på 4,7 och en stop loss vid 83,10
Nedgång: MINISHRT VOLV BNP11 med en hävstång på 4,4 och en stop loss vid 117,20