BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 11

OMXS30: Nytt test av årshögstanivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Historien talar för att det kan bli lite skvalpigt de kommande veckorna och så länge inte någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen tas ut eller punkteras ska vi vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna närmar sig. Rekyler är köpvärda på kort sikt är siktet inställt mot kanalgolvet kring 1560.”

Den gångna veckan inleddes ner mot golvet i den rådande tradingrangen och vid 1568 sög köparna upp säljtrycket och resten av veckan har vi sett en uppgång mot årshögstanivån vid 1595 som nåddes i fredags. I fredags morse nåddes nivån men efter några försök att ta ut nivån föll dock indexet tillbaks och stängde veckan vid 1587,9 vilket innebär att OMXS30 steg med måttliga 0,4 procent och uppgången sedan årsskiftet skrivs nu till 4,7 procent.

I månadsgrafen noteras nu, förutsatt att mars stänger över 1570, 9 månader rad med stigande kurser och det skulle inte vara något oväntat med en något lite större rekyl eller utdragen konsolidering.

Volymen har visserligen fallit något men noteras fortfarande kring snittet för de senaste månaderna. igår var den högsta sedan förra onsdagen och 6 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är stigande och positiv och har nu nått upp till samma nivå som i maj 2015. Är utvecklingen kanske lite väl euforisk?

Endast 32 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar steg den gångna veckan vilket är en liten varningssignal under uppgångar. Bästa sektorer den gångna veckan blev kraftbolag och konsumenttjänster. Sämst gick oljebolag och basråvaror.

Antalet sysselsatta i USA ökade med 235.000 personer i februari, alltså högre än väntade 200.000. Arbetslösheten nådde som väntat 4,7 procent i den amerikanska ekonomin.

Statstiken bedöms förstärka bilden av att centralbanken Federal Reserve kommer att höja styrräntan vid nästa veckas räntemöte.

I Europa har ECB-ledamöterna vid mötet den 9 mars diskuterat om det är möjligt att höja räntan innan QE-programmet är avslutat. Tyska räntor steg efter beskedet och euron stärktes på uppgifterna, som ECB inte ville kommentera.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket säger oss att vi alltmer ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och även köper utbrott med tilltagande volym när vollan är låg, som nu. Som vanligt vid utbrottshandel gäller det att placera stoppen under en signifikant stödnivå och det blir inte sällan väldigt ”brett” vilket innebär att man endast kan handla med extremt små positioner.

MACD lämnade den 27 februari en säljsignal som vi inte ska fästa så stor vikt vid. Däremot om nästa köpsignal effektueras kring ett stöd eller ett utbrott under hög volym och relativt kraftfull candlestick är det en positiv sentimentsförstärkare.

Cykelindikatorn noteras stigande kring 68 och med det begränsade utrymmet upp till årshögstanoteringen vid 1595 är det inte så bra tajming att ta nya entréer för uppgång just nu även om mycket talar för att siktet är inställt på årshögstanoteringen vid 1594.

OMXS30 rör sig normalt i 8-veckorscykler och med 70 procents chans får vi en signifikant lågpunkt i tidsspannet 33-47 dagar vilket skulle vara mellan den 28/2 och 20/3. Historiskt vet vi att februari tillhör de bästa månaderna på året och sedan 1990 är det bara vid 7 gånger som månaden inte genererat uppgångar. Om det visar sig att denna trend åter blir stark och euforisk (som i USA) kommer cykelanalysen inte att fungera då cykler mer eller mindre upphör under riktigt starka trender.

Historiskt har OMXS30 noterat upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren de senaste 20 åren.

På ovansidan möter först området kring 1594-1600 men på sikt framförallt är siktet inställt på taket i den stigande kanalen vid 1660.

På nedsidan möter först 1585 följt av 1567 där golvet i den stigande kanalen möter upp och naturligtvis även 1560 som är den nedre begränsningen av den rådande tradingrangen.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1436 och framför allt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge inte golvet i den stigande trendkanalen kring 1567 punkteras utan att snabbt återtas. En ny högre pivotbotten än 1529 kommer jag tolka som fortsatt styrka men det är intressant att haka på för uppgång åtminstone ner till 1500 och förmodligen längre ner än så men det återkommer jag till när vi ser hur/om nivån kommer att testas av. I den negativa vågskålen är de kortare momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och det råder en viss negativ divergens.

Sammanfattning: På kort sikt visar har gummisnodden blivit hårt spänd på ovansidan samtidigt som årshögstanoteringen vid 1594 testas av. I fredags effektuerades dessutom en relativt lång svans på ovansidan vid taket i den rådande tradingrangen vilket kan vara en indikering på att en kortare rekyl är på väg att inledas. om det istället visar sig att 1595 tas ut, samtidigt som MA-20 är tydligt stigande kommer det att utvecklas till en Shooting Stop-stapel för uppgång. Så länge 1500-nivån är intakt är rekyler utan tvekan intressanta att agera på.

Motstånd: 1594-1600 / 1611 / 1622
Stöd: 1585-1583 / 1578 / 1567 / 1556

SP500: Återtar även den korta sentimentsnivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Trendstyrkan var i onsdags uppe på extremt överhettade nivåer och studerar vi utvecklingen historiskt vid liknande nivåer har de i de flesta fall lett till en tids konsolidering eller rekyl innan uppgången återupptagits. Så länge en rekyl inte punkterar 50-dagars medeltal är den i allra högsta grad hälsosam på kort- och medellång sikt. Den bearish harami som effektuerades i torsdags kan vara en indikation på att en kortare rekyl är i antågande.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot golvet i den rådande tradingrangen som nåddes i torsdags men redan under eftermiddagen samma dag kom köparna så smått tillbaks. I fredags avslutades veckan med en uppgång och ett återtagande av EMA-8. Den gångna veckan kan summeras med en nedgång på 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång reducerades till 6,0 procent.

Veckan utvecklades till en röd hammerliknande candlestick och det var faktiskt den försa röda veckostapeln i år.

Efter testet av golvet i den rådande tradingrangen i torsdags stängde både torsdagen och fredagen med positiva utseenden. Både nivå och cykliskt är nu förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand taket i den rådande tradingrangen kring 2400.

Volymen den gångna veckan var något lägre än snittet men volymbalansen är fortfarande positiv även om uppgången mattats av den senaste veckan.

VIX steg med med 6,4 procent den gångna veckan och noteras nu vid 11,7 vilket innebär att placerarkollektivet inte har någon omedelbar rädsla. Det ser dock som jag sagt i flera veckor ut som en uppladdning inför en större rörelse uppåt. Fear & Greed-indexet sjönk den gångna veckan från 74 till 66 och noteras precis under mitten i greed-området.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2196 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför veckostarten vid 2195. Trendfasindikatorn noteras kring +1,1 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler men inte längre vara lika aktiva vid utbrott efter som vollan inte är tillräckligt låg.

Cykelindikatorn vände i slutet av veckan upp från en nivå strax under 20 och har nu hunnit upp till 38.

MACD lämnade i tisdags en säljsignal som vi dock inte ska agera på i en så pass positiv trend som råder just nu. Senast vi bjöds på en säljsignal på en liknande nivå var precis innan jul. Chansen är nu stor att det även denna gång leder till en konsolidering så att spänningen mot både de korta och längre medelvärdena minskar.

På ovansidan möter först 2375-2380 men framförallt 2396-2400 och på längre sikt taket i den stigande långsiktiga kanalen som just nu noteras kring 2450.

På nedsidan möter först området kring 2355 där vi hittar gapstödet från den 21 februari och en stigande stödlinje. Något längre ner hittar vi de senaste pivotbottnarna vid 2285 och 2267.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– VIX varnar för eufori och steg igår trots att indexet oxå gjorde det
– Risk för en 5-10 procentig rekyl inom den närmaste månaden
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Kortare sentimentsnivån punkterades i tisdags
– MACD lämnade i tisdags en säljsignal från en hög nivå

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) fortsätter indexet att bryta ut uppåt men det positiva utseendet är på väg att bli lite väl euforiskt.

Sammanfattning: Rekylen från ATH-noteringen kring 2400 har nu kommit ner mot den stigande stödlinjen, samtidigt som det gått 46 dagar sedan senaste signifikanta lågpunkt. Trenden är stigande och den kommande veckan har historiskt varit en bra vecka där indexet stigit i ungefär 70 procent av åren. Så länge en rekyl inte punkterar 50-dagars medeltal är den i allra högsta grad hälsosam på kort- och medellång sikt och jag fortsätter till dess att navigera vidare norrut.

Motstånd: 2378 / 2385 / 2396-2401 / 2412
Stöd: 2365 / 2356-2354 / 2342 / 2330 / 2319

DAX: Bättre att avvakta rekyl innan nya positioner tas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det avtagande momentumet talar för en stundande rekyl eller lugnare uppgångstakt.”

Den gångna veckan har pendlat mellan 12067 och 11918 för att till slut stänga vid 11968 vilket innebar en måttlig nedgång med 0,6 procent. Hittills i år har det tyska storbolagsindexet stigit med 4,2 procent och sedan mitten av mars förra året noteras en uppgång med 21,7 procent.

Föregående vecka utvecklades till en bearish harami cross vilket är en negativ omslagsformation med relativt låg tillförlitlighet. Så länge inte 11780 punkteras talar dock mer för en upp- än nedgång.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i ungefär 60 procent av åren. Så länge inte 11400 punkteras utan att snabbt återtas är det mer som talar för att uppgången kommer att fortsätta och även om en rekyl blir djupare än så ska vi vara försiktiga med att gå emot den rådande upptrenden.

Volymen i har bortsett från inledningen av veckan noterats högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

MACD lämnade i fredags en säljsignal men som vanligt ska vi inte fästa alltför stor vikt vid säljsignaler i stigande trender utan istället avvakta och bli mer aktiva i samband med köpsignaler. Däremot bör vi avvakta med att ta nya positioner för uppgång strax under en viktig motståndsnivå när MACD precis lämnat en säljsignal.

Sammanfattning: Noteringen strax under årshögsta och en tydlig negativ divergens indikerar att det för tillfället inte är speciellt bra tajming att ta nya positioner för uppgång just nu. Att däremot navigera för något annat än uppgång är inte intressant så länge köparna kommer tillbaks på allt högre nivåer och inte någon av de tidigare pivotbottnarna punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 12044 / 12120 / 12250 / 12380
Stöd: 11914 / 11860 / 11730 / 11600

Volvo B: NDIV vid övre bollingerbandet

Teknisk analys Volvo B: Efter föregående analys togs både EMA-8 och MA-20 ut igen och några dagar senare dessutom 120-kronorsnivån med en kraftfull stor candlestick. Föregående vecka avslutades dock med en bearish engulfing.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 lutar uppåt vilket är positivt i min värld. Trendfasindikatorn skrivs till +2,3 vilket innebär att man företrädesvis ska vara köpare vid rekyler och utbrott som sker med engagemang.

Avståndet ner till primärtrenden är nu 18,9 procent samtidigt som vi i fredags bjöds på en negativ minidivergens kring det övre bollingerbandet.

Historiskt när vi bjudits på negativa divergenser och en bearish engulfing har kursen stått lägre i hälften av fallen tre dagar senare men den genomsnittliga avkastningen har varit negativ beroende på att nedgångarna i snitt varit betydligt större. Om vi studerar vad som hänt vid en bearish engulfing och ett avstånd på mer än 18 procent ner till primärtrenden har kursen i Volvo B stått lägre i 7 av de tio fall de inträffat de senaste 15 åren.

Sammanfattning: Edgen på tre dagars sikt talar för att en rekyl kan vara inledd men därefter är förutsättningarna mycket goda för en uppgång. Ett lyckat återtest av utbrottsnivån vid 120 kronor kan därför vid en positiv fortsättningsformation vara ett bra läge att ta nya positioner för uppgång.

Motstånd: 124,70 / 126,50 / 1294,40 / 132,30
Stöd: 121,80 / 120,70 / 117,80 / 114,90

Fingerprint: Bra edge åt bägge håll...

Teknisk analys Fingerprint Cards: Det blev inget uttag av triggernivån i samband med föregående analys men efter torsdagens icke bekräftade bearish engulfing har vi åter två intressanta scenarion i Fingerprint.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut är nedåtriktad och G-krafterna är sorterade för fortsatt nedgång. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -10,0 vilket innebär att trenden på kort sikt är ”för” negativ”.

Jag sade inför den 27 februari att om 50-kronorsnivån punkterades ställdes siktet in mot i första hand 44 kronor och för en vecka sedan nåddes men lägstanoteringen i torsdags punkterade inte 44 kronor och det ger två mycket intressanta setuper.

I början av mars tilltog vollan med turning bands som ofta är inledningen på en ny trend men när kursen inte lyckas ta sig ner till det nedre bandet efter rekyler och uppstudsar är det ofta ett tecken på att säljarna är på väg att köra slut på bränsle. Fingerprint är snart den mest blankade aktien i Europa (läste jag någonstans utan att ha kollat upp det) men det jag ser varje dag är hur stora aktörer blankar aktien. När uppgången förr eller senare tar fart i Fingerprint kommer det alltså vara många som behöver bli ”köpare” mot sin vilja. Än så länge har vi dock inte sett några som helst tecken på detta men vi ska ha det med oss när vi studerar utbrott framöver.

I fredags bjöds vi alltså på en ny högre lägsta och en bullish haramiliknande formation strax ovanför 44 kronor.

Sammanfattning: Punkteras 44 kronor utan att snabbt återtas får vi en signal om nedgång mot i första hand 40 kronor. Om 47,80 tas ut och därefter 48,90 utan att snabbt punkteras får vi en signal om uppgång mot 53-kronorsnivån där vi hittar den övre delen av gapet från början av februari. När och om vi bjuds på en impuls uppåt och samtidigt sitter i position ska vi vara relativt snabba med att ta hem åtminstone en del av vinsten för driften nedåt är fortfarande det som styr aktien.

Motstånd: 46,40 / 47,00 / 48,30 / 49,60
Stöd: 45,10 / 44,15 / 43,05 / 41,75