BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 11 – 2024

OMXS30: Nytt ATH och test av kiltaket

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet avslutade den gångna veckan med en ny rekordnoteringen som ersatte den tidigare från den 4 januari 2022. Även om priset nu precis som då var överköpt är det en skillnad som jag tycker är viktig och det är att volymbalansen den gången var negativ, vilket den definitivt inte är nu. Fredagens doji kring den stigande motståndslinjen varnar naturligtvis för att en rekyl kan stå för dörren men den blir troligen både hälsosam och köpvärd. Vid de tillfällen RSI-14 noterats kring eller högre än nuvarande nivå och positivt börsklimat har indexet stigit med i snitt 1,0 procent den kommande månaden och noterar uppgångar i 60 procent av de 53 tillfällen jag hittar sedan 1997. En positiv fortsättningsformation högre upp än standard line vid 2405 ser jag som ett bra läge att agera på.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish engulfing men redan i tisdags effektuerades en doji kring den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 markerar och det följdes av en positiv fortsättningsformation som ledde till att indexet avslutade veckan med en ny rekordnotering vid 2496. Totalt steg OMXS30 med 1,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,8 procent. Indexet har nu stigit fyra veckor i rad och stängt i den övre delen av veckocandlen sju veckor i rad.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har legat strax under snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade i fredags ett högt negativt kors och nu blir det intressant att se om det leder till en rekyl eller en konsolidering.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 45 procent. Just nu är det 73 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,0 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 5,5 procent.

På ovansidan möter närmast området vid 2490-2510 följt av 2518 och 2540.

På nedsidan möter närmast 2472 följt av 2460 och 2454 samt 2443.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Även om den gångna veckan inleddes med en negativ candlesticksformation kom köparna tillbaka redan vid den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 markerar och det ledde till att veckan avslutades med en ny rekordnotering vid 2496. Veckostängningen noterades precis vid taket i den stigande kanalen med hårt spända momentumindikatorer. Perioden från den 10:e till den 15:e mars har historiskt vid positivt börsklimat tillhört en av de sämre under våren och det blir intressant att se om så blir fallet även i år. Trots det överköpta läget och det säsongsmässiga utseendet, där indexet brukar gå svagt från den 10:e till den 15:e mars är det mer som talar för att indexet kommer stå högre om en månad än att en rekyl blir så djup att den riskerar det positiva utseendet. En första varningssignal får vi om standard line vid 2420 punkteras utan att snabbt återtas, då hittar vi nästa viktiga stöd kring 50-dagars medelvärde kring 2380. Om en kommande nedgång blir så djup att årslägsta vid 2286 mot förmodan punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag den matematiska målkursen för en sådan formation till 2150. Om inte en kommande rekyl/nedgång blir extremt kraftfull med hög volym kommer en rekyl att vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation åtminstone ner mot 50-dagars medelvärde, som möter upp kring 2380. Helst vill jag dock se köparna komma tillbaka högre upp, gärna innan standard line vid 2405 punkteras.

Motstånd: 2490-2510 / 2518 / 2538-2542
Stöd: 2472 / 2460 / 2454 / 2443 / 2420-2416

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 55%.

SP500: Närmar sig spetsen i en stigande kil

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det låter tjatigt men även denna vecka avslutades med en ny ATH-notering. Den senaste tidens uppgång har fått flera av de korta momentumindikatorerna såsom %b och Stochastic att blir hårt spända på ovansidan. Även om priset vid likande tillfällen fortsatt upp den kommande veckan vid ungefär 60 procent av fallen har nedgångarna varit klart större än uppgångarna på en veckas sikt. När trendfasindikatorn sett ut som nu och RSI-14 passerat upp över 70 har indexet stått högre en månad senare i 66 procent av fallen (364st sedan 1997). En första signal på att en rekyl värd namnet är inledd skulle en punktering av standard line vid 5000, som inte återtas snabbt, vara. Än så länge har vi inte, trots flera varningssignaler, fått någon indikation på att en rekyl är inledd. Säsongsmässigt har dock tiden från nu till mitten av mars varit relativt svag. Den historiska snittuvecklingen har varit -1,0 procent från nu till mitten av mars, men det är inget som säger att det kommer bli så även i år. I min bok är detta ett index som nu vill att vi handlar det med positiva fortsättningsformationer som eliminerar rekyler. Att gå kort är för tillfället inte något som lockar.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men avslutades med två nya ATH-noteringar. Totalt backade dock indexet med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,4 procent. I veckografen resulterade det i en bearish harami cross.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och det gör indexet känsligt för information.

Volymen har legat strax över snittet hela veckan. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD effektuerades ett högt negativt kors för två veckor sedan vilket är en varningssignal för att en lokal topp eller att en konsolidering närmar sig. Vi ser nu tecken på att avståndet till signallinjen ökar och det blir intressant att se om det avspeglas i prisgrafen genom tilltagande säljtryck, vilket vi ännu inte ser mycket av.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 80 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 12 procentenheter och noteras inför veckan vid 14,7.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 4,5 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,7 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog MA-20 den 18/1 MA-20
– 21st nya ATH sedan den 8 mars

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer

På ovansidan möter närmast 5148 följt av 5165-5167 och 5176 samt zonen vid 5190-5210.

På nedsidan möter närmast 5119 följt av området vid 5110-5090 och 5057.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Den gångna veckan avslutades i dagsgrafen med en bearish engulfing och veckocandlen utvecklades till en bearish harami cross. Den senaste tiden har indexet varnat oss för att rekyl troligen rycker närmare vilket bla visats i en stigande kil där priset nu närmar sig spetsen. Veckan avslutades dock med en ny ATH vid 5189. Så länge volymbalansen är positiv och trenden likaså talar det mesta för att rekyler kommer vara köpvärda så fort positiva fortsättningsformationer eliminerar dem. En första varningssignal får vi om standard line vid 5020 punkteras utan att återtas vilket ställer in siktet mot MA-50 som just nu noteras vid 4925. Närmast på nedsidan bevakar jag den stigande stödlinjen som just nu möter upp vid 5100. Det saknas inte varningssignaler men även om det på några dagars sikt historiskt vid liknande tillfällen inneburit nedgångar har det redan efter en veckan noterats fler upp- än nedgångar vid lika spända korta momentumindikatorer och den starkt stigande trend. Detta är ett indexet som vill bli handlat med fortsättningsformationer som eliminerar rekyler.

Motstånd: 5148 / 5165-5167 / 5176 / 5190-5210 / 5222
Stöd: 5119 / 5110-5090 / 5057-5048 / 5019

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 65+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Stretchat kring övre begränsningen av stigande kilen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Vid de 20 tillfällen gummisnodden varit lika hårt spänd och vollan högre än snittet har priset stått högre/lägre en vecka senare i hälften av fallen. Om en eventuell rekyl leder till att standard line vid 17320 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 17060. Den positiva volymbalansen och trendutseendet talar dock för att en kommande rekyl kommer att bli köpvärd när den elimineras av en positiv fortsättningsformation.”

Den gångna veckan inleddes med tre dojisar men i torsdags effektuerades en positiv reversal som ledde till en ny ATH-notering, denna gång vid 17879. Totalt steg DAX med marginella 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,3 procent. Det blev den fjärde veckan i rad som noterade en ny ATH.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nu närmar sig däremot indikatorn zonen där vi varnas för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade den 23 februari en köpsignal som visserligen fortfarande är i spel men med det avtagande momentumet kring den höga nivån ser ut att närma sig ett negativt kors.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 7,3 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,0 procent.

Sammanfattning: Säsongsmässigt brukar denna period på året vara relativt svag men så har det inte varit i år. Priset fångas än så länge i en stigande kil vilket är en varningssignal för att en expansion löper stor risk att ske söderut. Just nu noteras standard line vid 17355 där även den nedre begränsningen i den stigande kilen möter upp. En punktering av standard line som inte omgående återtas ställer in siktet mot i första hand MA-50 som vi just nu hittar kring trippelnollenivån vid 17000. Även om risken är relativt stor för att en lokal topp närmar sig talar statistiken på en månads sikt för uppgång. Vid de 77 liknande tillfällen jag hittar sedan 1997 har indexet stått högre vid 61 procent av dessa. Det jag inte vill se är att 17000-nivån ger vika utan att snabbt återtas då det riskerar att få säljtrycket att tillta så att husse kallar hem hunden. Mitt huvudspår är dock att en kommande rekyl blir köpvärd och att våren kommer bli en positiv period för DAX.

Motstånd: 17865 / 17980-18020 / 18100
Stöd: 17620 / 17430 / 17325 / 17065

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 70+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans för uppgång under måndagen.

Castellum: Kraftfullt utbrott indikerar att nästa positiva ben är inlett

Teknisk analys Castellum: Den som följde reglerna vid föregående analys fick med sig 3,6%*hävstången. Efter toppen vid 149 kronor i december har aktien rekylerat ner till området vid 200-dagars medelvärde där priset ser ut att ha bottnat i samband med rapporten den 14 februari.

Den långa trenden, som jag låter riktningen på MA-200 peka ut stiger. Trendfasindikatorn noteras sedan den 15 november i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 1 mars ett positivt kors och utmanar nu nollzonen som om den passeras innebär en köpsignal.

Vollan noteras under snittet vilket innebär att det kan vara värt att agera på positiva utbrott som det som avslutade den gångna veckan.

Sammanfattning: Utbrottet i slutet av veckan är värt att agera på men det bör vara med en relativt luftig stopp så att man får upp hitration, vilket påverkar positionsstorleken och gör att man med fördel agerar med en minifuture. När/om 140 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 140 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 123,60.

Motstånd: 137,60 / 140,50 / 149,30
Stöd: 129,50 / 125,00 / 120,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 74+.

Hexagon B: Bryter upp genom kontraktionen

Teknisk analys Hexagon B: För två veckor sedan skrev jag att Hexagon testade decembertoppen och om den passerades i samband med låg volla var det goda förutsättningar för ett expansivt utbrott.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noterades sedan den 5 december i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. En av dessa är utbrott vid låg volla som vi nu ser.

Volymbalansen är positiv sedan den 20 november.

SMACD lämnade en köpsignal den 2 februari och har sedan dess effektuerat två positiva trampoliner men för tillfället saknar indikatorn riktning vilket innebär att risken för skvalpiga rörelser är stor. Om däremot SMACD-linjen tar fart upp från nuvarande nivå kan det vara en bekräftelse på att nästa positiva trendben är inlett.

Sammanfattning: Vollan har sedan mitten av januari varit låg och aktien har efterhand noterat högre lägsta. I fredags bröt priset upp genom decemberhögsta och har nu ställt in siktet mot juli- och junitopparna vid 133-135 kronor vilket målkursen för triangeln indikerar. På lite längre sikt är dock målet för bottenformation ställt mot 155 kronor. När/om 129,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 129,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 117,40

Motstånd: 125,00 / 131,50 / 133,79-134,70
Stöd: 121,30 / 119,50 / 118,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 44-.