BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 11

OMXS30: Testar av vattendelaren MA-200

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge tolkar jag den senaste veckans tradingrange som en positiv med goda förutsättningar att bryta ut uppåt. Det kan dock behövas en eller kanske ett par rekyler innan köparna samlat tillräckligt med energi för att ett utbrott uppåt bekräftas. Om det visar sig att lågpunkten vid 1524 från början av februari punkteras med kraft tar jag det som en varningssignal. Mitt huvudspår för tillfället är att vi kommer få se ett test av 1650-1680 snarare än stödet vid 1380. Jag kommer däremot inte vara sen att vända på klacken om säljtrycket tilltar både på Stockholmsbörsen, övriga europeiska ledande index och i USA, men det ser vi ännu inte.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och punkterade både EMA-8 och MA-20 innan OMXS30 i fredags stängde på 200-dagars medelvärde. Totalt backade det svenska storbolagsindexet med 1,4 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 10,6 procent. Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva telekom och kraftbolag medan placerarkollektivet sökte sig bort från risk såsom råvaror och verkstad.

Fredagens test av primärtrenden är det andra sedan medelvärdet togs ut i mitten av februari. Två frågor ställer vi oss: 1. Kommer indexet åter tas sig in i de senaste veckornas tradingrange? 2. Kommer onsdagens säljsignal i dagsmomentum (RSI-14) leda till ytterligare nedgångar?

Som jag skrivit de senate veckorna brukar stigande trender, korta som långa, bjuda på 2-3 korta rekyler men därefter ökar risken för en mer utmanande rekyl. För första gången i år har vi den gångna veckan sett OMXS30 skära ner under 20-dagars medelvärde med en dagsstängning.

Standard line (den röda punktstreckade linjen) ser jag som en vattendelare och redan dagsstängningar under den och 1550 kan locka in säljflöden. Om däremot indexet åter börjar handlas över EMA-8 (den tunna lila streckade linjen), som jag benämner den kortsiktiga sentimentsnivån, har köparna visat att de fortfarande har ett stabilt grepp om taktpinnen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags och fredags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt även om uppgångstakten mattats av och bekräftelsenivån från i slutet av februari utmanas.

På ovansidan möter först 1567 följt av 1571 men framförallt bevakar jag utvecklingen kring 1600-nivån.

På nedsidan hittar vi närmast 1547 följt av 1524 och 1500-nivån.

På lång sikt är jag svagt positiv och kommer att vara så tills 200-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral och avvaktar de närmaste dagarnas utveckling kring 20-dagars medelvärde och standard line.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit +0,2 procent. När gummisnodden (RSI-2) noterats lika lågt som nu har kursen vid de 156 tillfällen jag hittar sedan 2002 stått högre en vecka senare vid 98 av dessa. Snittutvecklingen har då varit +0,7 procent den kommande femdagarsperioden.

Sammanfattning: Sedan standard line togs ut den 14 januari har inte en enda dag stängt under den viktiga sentimentsnivån men de två senaste dagarna har nivån testats. En dagsstängning under standard line har en tendens att locka till säljtryck och i sin tur leda till en något kraftigare rekyl än vi vant oss vid de senaste månaderna. Tar sig indexet åter upp och börjar stänga över EMA-8 ställs siktet i första hand in mot 1600 som är den nivå som behöver rensas av innan sikten blir fri upp mot 1675.

Motstånd: 1563 / 1567 / 1579 / 1592 / 1600
Stöd: 1550-1547 / 1542 / 1531 / 1524 / 1500

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27.

SP500: Risk för skvalpiga rörelser

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge är det mer som talar för att 2815-2817 nivån kommer att tas ut och siktet ställas in mot 2940 än att säljtrycket ska tillta så att 2580 ska punkteras. Det kan behövs någon eller ett par omtag innan tillräckligt med energi laddats upp så att det räcker för att ta ut 2817 men mitt huvudspår är att vi snart får ett utbrott som håller. En första varningssignal är det om den kortsiktigt negativa divergensen leder till att den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 2882 punkteras med kraft. På kort sikt talar dock mycket för en rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 2817 men redan under måndagen utvecklades en negativ candlesticksformation. Varje dag den gångna veckan stängde rött men efter ett negativt gap i fredags avslutades dock veckan med en positiv reversal. Totalt backade SP500 med 2,2 procent vilket var den största veckonedgången sedan julveckan. Uppgången hittills i år reducerades därmed till 9,4 procent.

I flera veckor har jag pratat om att S&P 500 varit överköpt och att en rekyl har legat bland korten. I måndags testades vändningsnivån från den 17 oktober av och det ledde till osäkerhet följt av en ”lång” bearish engulfing. Både %PO, MACD och dagsmomentum (RSI-14) har nu vänt ner och effektuerat negativa signaler. Det blir nu mycket spännande att se om detta blir en hälsosam rekyl, där köparna suger upp rekylen innan viktiga sentimentsnivåer punkteras och därefter laddar på vidare uppåt. Om det istället visar sig att distributionen tilltar och vägen mot ett återtest av decemberlägsta är inledd finns det självklart en stor risk för att det vi nu sett blir en långsiktig topp med en potentiell nedgång mot lågpunkten från början av 2015 kring 1800.

Även om jag anser att den positiva volymbalansen och den kraftiga uppgången som inlett året skapar förutsättningar för ytterligare uppgång finns naturligtvis fortfarande en överhängande risk för att de senaste två månaderna är en gigantisk tjurfälla.

Vollan mätt som bredden mellan bollingerbanden är nere på den lägsta nivån sedan den 10:e oktober och chansen för en expansion har ökat.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast. Än så länge befinner sig lagging line i ichianalysen ovanför priset men närmar sig kursen, som om den träffas, varnar för att det kan vara en skvalpig tid framöver.

Volymen har bortsett från i fredags noterats över det dagliga snittet varje dag den gångna veckan. Volymbalansen har varit positiv sedan slutet av januari men har tillsammans med bredden (antal aktier som stiger under upp- och nedgångsdagarna) vridit av söderut igen. Om inte detta negativa mönster snart bryts ökar definitivt risken för att vi sett en ny nedgångsfas inledas.

VIX har för första gången sedan början av december visat tecken på att vända upp. Om det leder till ytterligare fallande kurser är för tidigt att säga, men väl värt att hålla koll på.

På ovansidan möter närmast 2748 följt av 2756 och 2770 följt av området kring 2800-2817.

På nedsidan möter närmast 2731 följt av 2722, 2710 och den senaste lågpunkten vid 2682.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-50 och MA-100
– Över ichumokumolnet
– Mars har historiskt varit den fjärde bästa månaden

I den negativa vågskålen:
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet befinner sig under vändningsnivåerna oktober-december
– Allt lägre signifikanta pivottoppar
– %PO (även MACD) har effektuerat höga säljsignaler
– Bearish engulfing kring 2817
– Avtagande och nedåtriktad volymbalans
– Mindre än 60 procent av aktierna i SP500 noteras över MA-200

På lång sikt är jag neutral så länge indexet pendlar kring det platta 200-dagars medelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral och avvaktar de närmaste dagarnas utveckling.

Sammanfattning: Det kommer nu bli spännande att se om den gångna veckan var starten på en nedgång för att testa av lågpunkten från i julas eller en hälsosam rekyl. Bortsett från de två sista veckorna i december och två första i januari har indexet noterats innanför den tradingrangen som markerades de sista två veckorna i oktober. Denna range motsvarar avståndet mellan toppen vid 2817 och 38% rekyl. Mitt huvudspår är fortfarande att vi sett en hälsosam rekyl inledas och att vi därefter kommer bjudas på ett nytt försök till utbrott upp mot ATH-nivån vid 2940 från slutet av september. Om det istället visar sig att vi bjuds på nya lägre toppar och lågpunkter finns självklart en risk för att de senaste månaderna istället varit en tjurfälla som nu håller på att slå igen.

Motstånd: 2748 / 2756 / 2770 / 2800-2817
Stöd: 2731 / 2722 / 2710 / 2691 / 2682

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14.

DAX: Hårt spänd gummisnodd vid MA-20

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I dagsgrafen avslutades veckan med en bearish shooting star kring motståndsområdet strax under 11700 samtidigt som vi ser tecken på att indexet är kortsiktigt överköpt. Om detta läge leder till en rekyl kommer djupet och kraften den sker på ge en fingervisning om hur starkt det underliggande sentimentet är. Så länge indexet inte etablerar sig under 11000-nivån talar mer för att vi på sikt kommer att få se DAX etablera sig över 200-dagars medelvärde.”

Den gångna veckan inleddes med en ny negativ reversal och fortsatte ner för att testa av 20-dagars medelvärde i fredags, som sammanföll med golvet i den rådande tradingrangen. Totalt backade DAX med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu har reducerats till 8,5 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing och nu blir det intressant att se om den bekräftas eller fallerar som en fortsättningssignal.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,7 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Gummisnodden (RSI-2) noteras inför veckostarten kring 6,8 och historiskt hittar jag 79 liknande tillfällen då kursen befinner sig under 200-dagars medelvärde. Vid 42 av dessa tillfällen (53%) har kursen stått högre en vecka senare och den genomsnittliga utvecklingen har varit +0,4 procent.

Sammanfattning: DAX har den senaste veckan rekylerat efter att ha testat novembertoppen och nådde i fredags ner till 20-dagars medelvärde som befinner sig strax ovanför golvet i den stigande kanalen. Redan om vi bjuds på en dagsstängning över 11500 talar statistiken för att taket i den rådande tradingrangen kommer att testas av. Om rekylen fortsätter och istället punkterar golvet i den stigande kanalen med en dagsstängning ställs siktet in mot 11000-nivån.

Motstånd: 11495 / 11520 / 11590 / 11660
Stöd: 11425 / 11380 / 11310 / 11020

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 40.

MTG B: Bullish engfulging från squeeze

Teknisk analys MTG B: Det tog stopp i den markerade zonen efter föregående analys men föregående vecka avslutades med en bullish engulfing som tog fart vid den stigande stödlinjen och effektuerades med 45 mer volym än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen hos MA-200 för att definiera pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,7 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga om vi går emot den rådande trenden.

Sedan några dagar tillbaks har keltnerbanden noterats innanför bollingerbanden i en så kallad squeeze (extremt lågvollaläge). Vi vet aldrig när utbrottet från en squeeze tar fart och inte heller åt vilket håll, men däremot att de ofta blir kraftfulla.

Fredagens bullish engulfing var den kraftfullaste positiva kursstapeln sedan den 22 februari och även om kraftfulla candles ofta leder till vinsthemtagningar visar de på lite längre sikt att köparna åter bygger positioner för uppgång.

Sammanfattning: På ovansidan ska vi vara beredda på att området mellan 318-325 kan leda till motreaktioner men när kursen bryter upp genom 321 kronor innebär det att både priset att det är ”fri luft” upp mot i första hand gapmotståndet vid 331,60. Aktien börjar dessutom att se mycket intressant ut i ichimokuanalysen. Den som tar position för uppgång bör vara beredd på att en punktering av 300 kronor som inte snabbt tas tillbaks ökar risken för ett nytt tilltagande säljtryck.

Motstånd: 320,55 / 325,80 / 340,65 / 355,50
Stöd: 305,75 / 300,00 296,25 / 280,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41.

ABB: PDIV och extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys ABB: Det blev ingen passering av föregående dags högsta i samband med föregående analys istället punkterades 180 kronor i onsdags. I fredags nåddes 50-dagars medelvärde samtidigt som cykelindikatorn visar tecken på att vända upp från en låg nivå.

Den långa trenden som jag lutningen på MA-200 hjälper till att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring -1,2 vilket innebär att man bör vara snabbt med att ta hem vinst om man agerar för uppgång.

Vid de 35 tillfällen som gummisnodden (RSI-2) varit extremt hårt spänd (under 5) sedan 2002 och cykelindikatorn vänt upp under 20 (PDIV som nu) har ABB-aktien stått högre en vecka senare vid 21 av dessa. Den genomsnittliga utvecklingen på en veckas sikt har varit goda +2,9 procent.

Sammanfattning: En dagsstängning över fredagens högsta 178,70 blir den första positiva candlesticksformationen sedan den 19 februari. Det är goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 182 kronor där det kan gå tungt. Förutsatt att börsklimatet vänder upp och blir positivt är chansen stor för en uppgång mot primärtrenden på lite sikt. Om 175 kronor punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck.

Motstånd: 178,40 / 180,00 / 183,05 / 190,00
Stöd: 175,40 / 174,05 / 171,00 / 165,05

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 11.