BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 11

OMXS30: Etablering under ichimokumolnet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Vid kraftiga nedgångar blir ”allt” en källa till likviditet och när dessa sker under flera dagar med en volym som varje dag är långt över snittet är det ett tecken på panik. Även om edgen för en kortare uppstuds är bra vill jag se att minst 1700 tas ut och hålls mer än några dagar. Kommande lågpunkt ska då helst vara högre än den senaste som just nu är förra veckans lägsta vid 1646. Ibland är en bra strategi att sitta på händerna och bestämma sig för att vänta två eller tre dagar efter en signal innan man agerar, just nu är det ett sådant läge.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök till en uppstuds men när gapet från den 28 januari täppts till avtog köpintresset och torsdagen utvecklades till en kraftfull bearish engulfing som fick veckan av stänga på den lägsta nivån sedan 9 oktober. Totalt backade OMXS30 med 2,4 procent vilket innebär att årets nedgång nu utökats till 8,1 procent. En symmetrianalys för den senaste uppswingen från 1765 till 1905 indikerar nivån kring 1625 som en potentiell målkurs.

Sedan toppen vid 1906 har OMXS30 fallit med mer än 14 procent på 11 dagar och det hittar jag vid 14 tillfällen sedan 1986. Vid 10 av dessa (71%) har indexet stigit den kommande veckan. Den genomsnittliga utvecklingen har vid dessa 14 tillfällen inneburit en uppgång med i snitt 2,5 procent.

Som jag gått igenom många gånger tidigare brukar en snabb impulsartad rörelse söderut följas av en ny lägre topp och test av senaste lågpunkt eller i många fall nya lägre lägsta.

Att det råder en osäkerhet råder det inget tvivel om och förutsättningarna är fortfarande goda för en uppstuds. från det översålda läge som råder nu. Som jag påpekat flera gånger de senaste veckorna är chansen att det bara blir en kortare uppstuds och sedan ett test av förra veckans lägsta eller ännu lägre nivåer är än så länge mitt huvudspår.

Det är framförallt två saker jag studerar nu:
1. Hur högt tar sig en eventuellt uppstuds?
2. Blir måndagens lägsta (1644) en signifikant lågpunkt?

Den gångna veckan punkterade lagging line (den tjocka blå linjen) molnet vilket är en negativ signal men samtidigt är förutsättningarna goda för att en uppstuds kan ta upp indexet mot molnet som möter upp strax över 1765. SMACD noteras kring 15 och när indikatorn vänder upp från extremt låga nivåer leder det ofta till tydliga rörelser.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag som svagt stigande efter en viss avmattning senaste veckorna. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -0,1 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel där vi kommer att slängas mellan hopp och ”förtvivlan”.

Volymen den gångna veckan har legat klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och det under bildandet av en mycket kraftfull bearish engulfing. Volymbalansen håller just nu på att utmana tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från det senaste månadsskiftet utgör.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1656 följt av 1667 och 1680 samt 1732.

På nedsidan hittar vi närmast 1616 följt av 1600 och 1574 samt 1539

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 33 senaste åren (46%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,0 procent högre.

Sammanfattning: OMXS30 är extremt översålt, även med historiska mått och rekylen under föregående veckan högst marginell i förhållande till nedstället dessförinnan, vilket indikerar svaghet. Edgen är dock mycket god för en uppstuds, när man studerar historiska utfall efter liknande nedgångar, men det som blir intressant att se är om i första hand 1765-nivån där fib 50% möter upp eller om 1800-nivån där fib 62% just nu noteras, tas ut. Om någon av dessa fibnivåer tas ut och följs av en ny högre lågpunkt kan en botten vara under bildande. Vid denna typ av inledande nedgång och tilltagande volla är det mycket sällsynt med en V-botten, även om just det var fallet efter höstens nedgång 2018. På kort- till medellång sikt talar dock mer för fortsatta nedgångar. Det är högre risk än normalt och den som väljer att agera gör det med fördel via betydligt mindre positionsstorlekar än normalt. För att hålla koll på risk är lottsedlar (hävstångsinstrument med garanterade stoppar) ett bra alternativ.

Motstånd: 1656 / 1667 / 1680 / 1732
Stöd: 1616 / 1600 / 1574 / 1539

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33.

SP500: Ny högre lågpunkt vid översålt läge

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens test av oktoberlägsta, efter en nedgång från senaste ATH-noteringen den 19 februari på nästan 16 procent, ledde i fredags till en positiv reversalstapel. Studerar vi liknande nedställ historiskt kan vi konstatera att edgen är bra för en uppstuds men jag vill se att den i så fall följs av en ny högre lågpunkt innan jag tycker att vi fått en lågpunkt som är värd att agera på. Jag vill se att gapet upp mot 3117 tas tillbaks och följs av en ny högre lågpunkt innan en ny signifikant botten är bildad. Efter branta vattenfallsliknande nedställ är det vanligaste att vi först bjuds på en uppstuds, för att lura in köpare (som inte ska vara med festen) i marknaden och sedan kommer nästa brutala våg nedåt som får många att sälja i panik. När ”de som ska ur” spolats bort ökar förutsättningarna för att en botten bildats. För tillfället kan det vara klokt att sitta på händerna och vänta tills den värsta paniken lagt sig.”

Den gångna veckan inleddes inte oväntat med en uppstuds till zonen mellan gapmotståndet från den 27 februari och standard line. Efter ett misslyckat utbrottsförsök, som iofs var marginellt, brakade indexet ner mot 2900-området som åter nåddes i fredags. Tack vare den positiva reversalstapeln i fredags stängde indexet upp med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att det nu råder en nedgång med 8 procent sedan årsskiftet.

Trots den mycket positiva jobbrapporten i fredags inleddes S&P 500 nedåt med 4 procent men hämtade upp en del av nedgången, framförallt den sista timmen innan stängning. Det var den andra fredagen i rad som stängde som en positiv reversal och vände upp från zonen kring 2900.

Efter att under den gångna veckan ha pendlat kring primärtrenden med tvära kast stängde veckan under det långsiktiga medelvärdet.

Än så länge följer indexet det vanligaste historiska mönstret efter kraftiga nedställ och nu testas åter området mellan 2900-2850 som sugit upp säljtrycket i oktober och nu senast i slutet av februari. Fredagens positiv reversal från just denna nivå är en positiv pusselbit men det räcker inte utan det är först om förra veckans högsta tas ut som vi ser en indikation på ett visst köpintresse.

Dagsmomentum (RSI-14) har vänt upp något från förra veckans extremt låga nivå vilket om SMACD vänder uppåt kan innebära att den värsta paniken håller på att lägga sig. Ytterligare två positiva pusselbitar är att fredagens lägsta är högre än lågpunkten i slutet av februari och att stängningen skedde i den övre delen av gapet från den 28 februari.

Det är dock inte lika muntert i de något längre tidsperspektiven då det råder en tydlig negativ divergens upp mot februarihögsta hos både RSI och SMACD. Om mars månad stängde nu skulle shooting star formationen från februari vara tydligt bekräftad och dessa pusselbitar indikerar att en långsiktig topp kan vara under uppbyggnad.

Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen noteras inför veckostarten på extremt låga 0,76 procent.

Den långa trenden som jag använder lutning på 200-dagars medelvärde för att peka ut är fortsatt stigande, även om lutningen mattats av. Trendfasindikatorn har fallit ner och noteras kring +0,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på skvalpigare och röjigare handel ytterligare ett tag.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat långt över det dagliga snittet. igår var högre än i onsdags och hela 53 procent över det dagliga snittet. Volymbalansen punkterade för en vecka sedan tremånaderssnittet och ser fortfarande negativ ut.

Bredden (isens tjocklek) har minskat under nedstället och inför veckostarten noteras endast 35 procent av aktierna som ingår i SP500 över 200-dagars medelvärde.

VIX var i fredags uppe och vände kring 55 vilket var den högsta nivån sedan den 20 januari 2009. Totalt steg VIX med 171 procent den gångna veckan och stängde kring 42. Om inte den höga nivån snart ger vika är risken stor för ytterligare utmaningar.

På ovansidan möter närmast 3000 följt av 3025 och 3052 samt hela zonen kring 3083 samt zonen kring standard line vid 3125.

På nedsidan möter närmast 2955 följt av 2918 och 2902-2900 samt 2856-2855.

I den positiva vågskålen:
– Än håller sommarens lågpunkter
– Positiv reversal och dragning upp i kortare tidsperspektiv

I den negativa vågskålen:
– Hindenburg Omen åter i spel sedan 20 februari
– Indexet noteras under Ichimokumolnet och lagging line under molnet
– Tilltagande volla (BBW = 20)
– VIX är fortsatt uppe på en ohälsosamt hög nivå

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu negativ.

Sammanfattning: SP500 är nu fångad i en kortsiktig range mellan 3137 och 2855. Den något högre lågpunkten i fredags kan vara en första pusselbit som indikerar att köparna ”stoppar tårna i vattnet”. Det krävs dock att tisdagens högsta vid 3137 tas ut och inte följs av en ny lägre botten för att en lågpunkt ska bekräftas. Historiskt har uppstudsar efter branta nedgångar ofta testat av både fib 50% och 62% ett antal gånger innan siktet åter ställts in mot senaste signifikanta topp. Punkteras 2855 hittar vi nästa intressanta stöd vid 2825-2822. Vi ska fortsatt vara beredda på tvära kast och slagig handel och just nu kan det vara bra för nattsömnen att sitta på händerna.

Motstånd: 3000 / 3025 / 3052 / 3083 / 3125
Stöd: 2955 / 2918 / 2902-2900 / 2855

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62.

DAX: Extremaste noteringen sedan augusti 2011

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Edgen är alltså god för en uppstuds men risken är stor för att vi därefter kommer att bjudas på en ny nedgångsvåg med en ny lägre botten. Jag vill nu se att den kommande uppstudsen tar ut 200-dagars medelvärde och att nästa lågpunkt sker över den vi såg i fredags, eller när den visar sig.”

Den gångna veckan inleddes en uppstuds upp mot gapet kring 12270 som jag inför föregående vecka markerade som en potentiell motståndsnivå. Efter torsdagens bearish engulfing punkterade fredagen måndagens lägsta. Totalt backade indexet 2,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 12,9 procent.

I månadsgrafen har SMACD effektuerat ett negativt medelvärdeskors och senast vi såg det var i februari 2018. SMACD har bara varit lika lågt som nu vid 13 dagar sedan 1975. Senast var i augusti 2011. Snittutvecklingen har dock varit ytterligare nedgång med -1,3 procent den kommande veckan vid liknande utseenden och DAX har stått högre vid 7 av dessa tillfällen en vecka senare.

De senaste 12 handelsdagarna har DAX fallit med mer än 16 procent och när jag letar hittar jag bara 16 tillfällen sedan 1975 som detta inträffat. Vid 10 av dessa (62%) har indexet stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen på en veckas sikt har varit +2,5 procent. Man ska naturligtvis inte dra några långtgående slutsatser av i snitt ett tillfälle var tredje år.

Jag vill nu se att en kommande uppstuds tar ut 200-dagars medelvärde och att nästa lågpunkt sker över den vi såg i fredags.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har vridit av nedåt och indexet befinner sig under medelvärdet. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -0,9 vilket innebär att risken för tvära kast är stor men att undertonen är svagt negativ.

Volymbalansen har nu vänt ner och punkterat både tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från slutet av januari vilket är en negativ pusselbit.

Sammanfattning: Edgen är god för en uppstuds när DAX är översålt kring stödområdet som blev en högerskuldra i augusti. Det är dock först om fib 50% men helst fib 62% tas ut och följs av en ny högre lågpunkt som sannolikheten är god för att en ny signifikant botten är under bildande. En ny lägre topp än tisdagens högsta kring 12275 innebär att risken ökar för ett test av sommarens lägsta kring 11265. Läget är svårbedömt läge och när så är fallet kan vi med fördel unna oss att sitta på händerna tills osäkerheten minskat.

Motstånd: 11625 / 11770 / 11950 / 12000
Stöd: 11500 / 11445 / 11265 / 11265

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 38.

Lundin Petroleum: Uppstudsar är värda att agera på

Teknisk Analys Lundin Petroleum: Det blev en uppgång till 314 kronor efter föregående analys och den som följde planen fick med sig 2,5 procent på två dagar medan den som valde att hänga kvar till standard line fick med sig ytterligare ett par procent nästa dag. Efter den lägre toppen den 20 februari, precis under den platta cloud span b har Lundin Petroleum fallit med över 20 procent och under normala omständigheter hade det varit ett mycket bra läge att agera för en uppstuds. Ni som följer mig vet att jag brukar prata om att man bör följa den ”heliga gralen” och det är börsklimatet. Om ”allt” brakar ner kommer ”alla” aktier att bli en källa till likviditet och korrelationen mellan börsklimatet och i stort sett alla tillgångar ökar.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att definiera har börjat vrida av nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen vid -2,3 vilket innebär att vi företrädesvis bör agera med trendföljande strategier för nedgång. När vi agerar med trendföljande strategier krävs tålamod. Man jagar inte position, utan väntar på att de kommer till oss.

Med ett oljepris som kollapsar är risken stor för att även Lupe brakar nedåt när börsen öppnar idag. Om ett eventuellt gap blir stort (>10%) ökar risken för en kortare motreaktion uppåt.

Istället för att jaga priset söderut och riskera att ta position strax innan en uppstuds är att istället vänta på att turning line nås (den gröna streckade linjen) och så fort föregående dags lägsta punkteras smyger man sig in, gärna med en lottsedel (extremt liten position i en minishort, gärna med så hög hävstång som möjligt).

Sammanfattning: Lupe befinner sig under ichimokumolnet, som pekar nedåt och SMACD bekräftar att vi med fördel ska agera för nedgång. Problemet är dock att om aktien gapar ner när handeln inleds är risken stor för en uppstuds. Bra lägen att gå kort är vid negativa fortsättningsformationer (föregående dags lägsta punkteras) för nedgång vid någon av följande nivåer: turning line och standard line. När vollan är så hög som nu (BBW>20) gäller det att vara kortsiktig och beredd på tvära kast. En nedgång mot 215- och därefter 200-kronor ligger bland korten. Om lagging line (den tjocka blå linjen) ”kör in i priset” ska vi vara beredda på ännu stökigare rörelser och att en botten eventuellt är på väg att effektueras.

Motstånd: 256,60 / 268,40 / 280,00
Stöd: 242,00 / 233,40 / 220,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45.

Millicom: På väg att bryta ner genom molnet

Teknisk analys Millicom: Det blev ingen passering av 470 kronor efter föregående analys utan istället markerades en ny lägre högsta vid kanaltaket följt av en punktering av 442 kronor. Nu utmanas cloud span b (nedre delen av molnet) samtidigt som lagging line (den tjocka blå linjen) ser ut att bryta ner under molnet. Sedan ett par veckor tillbaks har priset skvalpat omkring i molnet och testar just nu av cloud span b.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -2,4 vilket innebär att risken fortfarande är större för en expansion söderut än en 123-vändning. När vi agerar med trendföljande strategier för nedgång krävs tålamod. Man jagar inte positioner, utan väntar på att de kommer till oss. Eftersom vollan är förhållandevis låg (BBW<10) kan vi dock tillåta oss att gå kort eller köpa en minishort när/om 420 kronor punkteras.

SMACD noteras nu i den negativa delen vilket stärker oddsen för fortsatt nedgång.

Volymbalansen bröt senaste månadsskiftet ner genom tremånaderssnittet och den 2 mars punkterades den senaste bekräftelsenivån.

Efter att de senaste 6 handelsdagarna testat av och försökt bryta upp genom standard line utan att lyckas stärks nu oddsen för en nedgång mot novemberlägsta kring 400 kronor.

Sammanfattning: En punktering av 421 kronor ställer in siktet mot 400 kronor. Risken är stor för att det blir en stökig resa med tvära kast därför bör en initial stopp loss noteras strax över molnet vid 457 kronor. När/om 410 kronor nås flyttas stoppen med fördel ner till break even och trailas vidare strax över föregående dags högsta. Exit sker med fördel så fort föregående dags högsta tas ut, utan att vänta på en stängning.

Motstånd: 430,50 / 440,00 / 450,90
Stöd: 421,60 / 420,20 / 410,00 / 406,20 / 394,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 24.