BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 11

OMXS30: 21:e ATH-noteringen för i år

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sen skrev jag: ”Efter onsdagens ATH-notering vid 2082 vilket var den 16:e för i år lämnade indexet toppen via två små candlar där fredagen stängde kring zonen vid 2050 där även den korta sentimentsnivån EMA-8 möter upp. Sedan årsskiftet har indexet pendlat mellan 20-dagars medelvärde och regressionslinjen som påbörjades för nästan exakt ett år sedan. Trenden är hälsosam och även om det kan behövas en något kraftigare rekyl eller pausformation talar mer för att vi framöver kommer att få se nya rekordnoteringar på väg upp mot delmålet vid 2200 snarare än att 1850 kommer att ge vika utan att snabbt återtas. Tills vi bjuds på nya lägre lägsta som i sin tur följs av nya lägre högsta ska vi vara köpare vid positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler. Passeras 2069 med en dagsstängning när veckan inleds ställs siktet in mot den stigande motståndslinjen.”

Den gångna veckan inleddes med en extremt kraftig fortsättningsformation som tog ut både 2069 och de senaste ATH-noteringen. Uppgången fortsatte sen och varje dag den gångna veckan har präglats av starka stängningar högre än föregående dag. Senast vi hade en liknande uppgång 5 dagars i rad med stängning i den övre delen var i mitten av september 2019. Totalt steg OMXS30 med hela 5,9 procent den gångna veckan och vi får förflytta oss tillbaks till början av november för att hittaen lika kraftig uppgång. Hittills i år har det svenska storbolagsindexet stigit med 15,7 procent.

Den senaste veckans uppgång har fått RSI att nå upp över 75 och SMACD passerade igår 17. Studerar man Next Day Forecast har edgen för uppgång de kommande dagarna avtagit och risken för en kortsiktig rekyl ökat. Volymbalansen är dock åter mycket positiv vilket gör att det mesta talar för att rekylen kommer att sugas upp innan den riskerar att bli ohälsosam.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer.

Volymen har hela den gångna veckan noterats över det dagliga snittet vilket är en positiv pusselbit. Volymbalansen är åter positiv och pekar uppåt över tremånaderssnittet.

Isens tjocklek i form av det aggregerade noteras inför dagen till 83 procent vilket i min värld är en tjock is. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 87 procent av largecapaktierna över MA-20, 77 procent över MA-50 och 87 procent över MA-200. 81 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2176 följt av 2187 och 2196.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2150-2148 följt av 2138 och zonen kring 2100.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 14 av de 34 senaste åren (41%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,5 procent. Indexet har stigit vid 2 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,4 procent högre.

Sammanfattning: Fredagens ATH-notering vid 2169 var den 21:e bara i år och den femte dagen i rad som stängde på plus. Även om indexet är överköpt, överälskat och högst troligt även övervärderat har vi inte några säljsiganler men väl en del varningssignaler i form av hårt spända momentumindikatorer. Även om risken för rekyl har ökat är ”vill indexet bli handlat” med fortsättningsformationer för uppgång i samband med rekyler. Ett starkt stigande index med underliggande styrka (tjock is) är som ett tåg som rusar fram. Även om det saktar in vid hinder (rekyler) ska det till mer än lite kraft (en trigger) för att stoppa tåget. Just nu gör vi bäst i att vänta på nästa läge i samband med en rekyl. Som jag brukar säga: ”vi jagar inte priset, vi vet vad vi vill se och väntar på att detta ska dyka upp och då agerar vi”. Tills vi bjuds på nya lägre lägsta som i sin tur följs av nya lägre högsta ska vi vara köpare vid positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 2176 / 2187 / 2196
Stöd: 2150-2148 / 2138 / 2100

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 98+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 42%.

SP500: Testar taket i tradingrangen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det finns några absoluta sanningar när det kommer till teknisk analys och en av dem är att det efter extremt låg volatilitet kommer hög. Med tanke på de stigande långräntorna och den allt starkare dollarn kan TINA (there is no alternative) utmanas och det är en del som talar för att det kommer att bli röjigare framöver. Om det visar sig att svansarna från i torsdags och fredags passeras indikerar det troligen starten för nästa positiva trendben. Sedan uppgången startade för ett år sedan har vi bara haft ett par tidigare tillfällen som utmanat den nedre regressionslinjen men även denna gång ser det ut som att köparna är beredda på att åter kliva in och ta tag i taktpinnen. Mitt huvudspår är fortfarande att vi kommer att se indexet dra vidare upp mot högre höjder men det behövs rekyler och andhämtningspauser i alla trender och det är det vi ser nu.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal men indexet segade sig upp för att i torsdags notera en ny redkordnotering vid 3960. Dagsstängningarna var negativa (nedre delen av candlarna) fram till i onsdags. Totalt steg indexet med 2,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,0 procent.

För en vecka sedan testades området kring 3800 av där både standard line och 50-dagars medelvärde mötte upp. Efter förra fredagens positiva reversal har indexet dragit vidare upp genom både de korta och medellånga medelvärdena för att i torsdags sätta ett ny ATH, det 13:e för i år.

En del av den osäkerhet som rått har nu skingrats eftersom den lägre lågpunkten för lite mer än en vecka sedan nu följts av en ny högre topp. Självklart kan ett oförutsett event (typ Corona eller att Fed kommer med besked om att det inte blir stödpengar i samma omfattning som väntat) riskera att vi bjuds på ett nedställ som kastar oss in i en bearmarket, men det är inte det vi ser nu i alla fall.

Även om man inte ska ta den historiska säsongsutvecklingen med för stor respekt har utvecklingen från mitten av mars till slutet av april varit en av de bästa under året. Om jag tar en titt på snittet från nu till slutet av april sedan 1950 har uppgången varit 2,2 procent och för de sista 10 åren är den 3,5 procent. Självklart har då förra årets uppgång med över 20 procent stor inverkan på snittet.

Den tioåriga statsobligationsränta steg till 1,63 procent den gångna veckan och om inte 1,60 ger vika talar allt mer för en uppgång mot 2,0 procent och det blir naturligtvis intressant att se hur det påverkar riskaptiten för aktier.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras fortsatt på en nivå som innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier och i nuläget fokusera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen avtog dag för dag den gångna veckan och noterades i fredags 8 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras strax ovanför ett platt tremånaderssnitt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 steg från 81 till 86 procent den gångna veckan.

VIX (den förväntade vollan) har fallit hela veckan och stängde i fredags strax under 21 vilket var den lägsta nivån på en månad.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta strax innan årsskiftet och efter en viss uppgång under februari föll den brant i början av veckan för att åter vända upp något och stängde i fredags strax över 5.

På ovansidan möter närmast 3960 följt av 3967 och 3976.

På nedsidan möter närmast 3935-3929 följt av zonen kring 3900 och 3872.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 3960 den 12/3

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna har tagit fart uppåt
– Dollarn stärks
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– De korta och medellånga medelvärdena utmanas

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter en serie av mindre men allt lägre lägsta var köparna beredda på att ta över kontrollen kring 3750 vilket ledde till en positiv vecka och en ny rekordnotering. Även om det är gott om varningssignaler har vi inte fått någon signal om att indexet är på väg att effektuera en långsiktig topp. Fram till dess ser jag positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler som värda att haka på. Siktet är fortfarande inställt mot i första hand 4000-nivån. Om det visar sig att området kring standard line vid 3845-3840 punkteras ställs siktet in mot den nedre begränsningen av den tradingrange som just nu fångar indexet. Utbrottets riktning från tradingrangen kommer indikerar den fortsatta utvecklingen. Det är svårt att sia om den kortsiktiga utvecklingen men mitt huvudspår är att indexet kommer dra vidare upp mot högre höjder, dock inte utan utmanande rekyler.

Motstånd: 3960 / 3967 / 3976
Stöd: 3935-3929 / 3900 / 3872

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 29%.

DAX: Läge för en rekyl som troligen blir köpvärd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har visat att det fortfarande råder viss tveksamhet från köparna men samtidigt är det ett styrkebesked att inte tradingrangen har gett vika. Det blir nu intressant att se om dojin från i fredags krinng mitten av rangen där MA-50 möter upp kan bli en balanspunkt som startar nästa trendben uppåt.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap uppåt som triggade en uppgång och som fick indexet att passera de korta medelvärdena och den tidigare ATH-nivån vilket ledde till en Reverse and Go formation. Uppgången fortsatte och fram till i torsdags effektuerades nya ATH-noteringar, den senaste vid 14595. Totalt steg DAX den gångna veckan med 4,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,7 procent.

Efter att ha stängt 30 procent över det övre bollingerbandet för en vecka sedan vände indexet ner under det övre bandet i fredags. Flera av de korta momentumindikatorerna visar tecken på att vända ner från höga nivåer och risken för rekyl är stor.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD noteras med köp som senaste signal och har dragit upp över februarihögsta vilket är positivt.

Volymbalansen har vänt upp och tog i veckan ut topparna för det senaste halvåret.

Sammanfattning: Den gångna veckan gick från osäkerhet till god riskaptit. På kort sikt är indexet överköpt men den tilltagande och positiva volymbalansen talar för att en rekyl kommer att följas av en fortsättningsformation som blir värd att följa. Den nivå jag framförallt bevakar på nedsidan, som helst inte ska punkteras utan att snabbt återtas, är 13500-nivån. Historiskt (tillbaks till 2001) har perioden från nu till slutet av april inneburit uppgångar med i snitt 3,9 procent. Självklart spelar förra årets uppgång med 20 procent in. Fortsättningsformationer är väl värda att haka på, speciellt i samband med rekyler.

Motstånd: 14595 / 14705 / 15055
Stöd: 14440 / 14385 / 14210 / 14170

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 93-.

SAAB B: Laddar upp i molnet

Teknisk analys SAAB B: Efter föregående analys bjöds vi på en ny högre platå innan både den fallande motståndslinjen passerades. Aktien är upp 6,5 procent sen föregående analys. Nu jobbar aktien med att mjuka upp februaritoppen och 200-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn varnar för att det fortfarande är stor risk för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet, trots en viss uppgång senaste tiden och det krävs en passering av bekräftelsenivån från början av februari för att jag ska börja tolka den positivt.

SMACD har nu skurit upp över nollzonen och mycket talar för att aktien kommer dra vidare norrut.

Säsongsmässigt tillhör SAAB en av de aktier som brukar prestera bra från nu till slutet av april.

Sammanfattning: SAAB utmanar nu cloud span b och håller nivån är det goda förutsättningar för att vi inom kort kommer att se MA-200 passeras och siktet ställas in mot i första hand 260-262 kronor men på lite lägre sikt är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot 283-290 kronor. Redan nu är fortsättningsformationer värda att haka på (stängning över föregående dags högsta) men om 230 kronor punkteras är risken stor för ett besök ner mot i första hand 220 kronor.

Motstånd: 246,70 / 255,40 / 258,90
Stöd: 235,90 / 230,85 / 222,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67-.

Ericsson B: Punkterar det förankrade volymmedelvärdet

Teknisk analys Ericsson B: Det blev en nedgång till 101,90 efter föregående analys och där sög cloud span b upp säljtrycket. När den fallande motståndslinjen och därefter 109 kronor passerades tilltog uppgången mot den senaste toppen vid 113-kronorsnivån som nåddes i torsdags. Den snabba uppgången har fått gummisnodden att bli extremt hårt spänd på ovansidan och risken för en rekyl har därmed ökat.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn indikerar att den positiva trenden är värd att följa men företrädesvis via rekyler som följs av positiva fortsättningsformationer.

Självklart är det positivt med kraftiga impulser men alltför snabba uppgångar tenderar att följas av jobbiga rekyler.

I fredags effektuerades en hanging man som är en formation som effektueras efter en uppgångsfas. En dagsstängning under fredagens lägsta vid 111,90 ställer in siktet ner mot 110 kronor men troligen lägre än så. Efter kraftiga uppgångar typ den vi så under föregående vecka är standard line vid 108 kronor eller cloud span b vid 105 två potentiella stöd. om det visar sig att cloud span b punkteras ställs siktet in mot 100-kronorsnivån.

Sammanfattning: Risken för att en rekyl inleds om fredagens lägsta punkteras är stor. Så länge trenden är positiv inväntar vi positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och den första intressanta nivån hittar vi kring standard line vid 108 kronorsnivån. Även djupare rekyler, ner mot cloud span b vid 105 kronor kan vara intressanta att haka på vid positiva fortsättningsformationer. Skulle priset dra vidare upp och förbi 114 kronor ställs siktet in mot 118 kronor men risken för att utbrottet blir falkst är överhängande. En punktering av molnet ställer in siktet mot 100-kronorsnivån.

Motstånd: 113,90-114,10 / 116,50 / 118,00
Stöd: 111,90 / 110,65 / 108,00 / 105,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 97+.