BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 11

OMXS30: Dags att leta efter en positiv fortsättningsformation

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda men att det är inte är något bra läge för entré just nu. Målkursen kring 1700 testas nu av och edgen för fortsatt uppgång utan en föregående rekyl är inte så bra.”

Den gångna veckan avbröt de senaste sju veckornas uppgångssvit med en bearish engulfing som åter tagit ner kursen i den medellånga stigande kanalen. Måndagen inleddes med en marginell passering av 1700-nivån men i mitten av veckan rekylerade indexet ner mot 20-dagars medelvärde och stängde till slut 1,7 procent lägre än föregående vecka. Årets uppgång har därmed reducerats till 13,5 procent.

Jag har de senaste dagarna skrivit om att vi ska hålla koll på zonen mellan 1644-1700.

De två senaste dagarnas boxar har varit extremt små och svansarna har varit både på ovan- och nedsidan. I onsdags stod köparna och ”väntade” kring den stigande MA-20 medan min korta sentimentsindikator (MA-8) blev svårpasserad igår.

Volymen under veckan har bortsett från i onsdags då den tilltog under nedstället legat kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Ingen sektor har stigit i veckan. Sämst har kraftbolag, basråvaror och verkstad utvecklats. Sämst utveckling av OMXS30-aktierna gick SSAB A, Boliden och Alfa Laval. Bäst gick MTG B och Swedish Match.

Den långa trenden pekar upp och kursstaplarna befinner sig klart ovanför G-krafterna som är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.

Som jag skrev inför fredagen noterades en lagerstapel i en positiv marknadsfas i torsdags. Om högstanivån 1678,50 på lagerstapeln tas ut inom de närmaste fem dagarna är sannolikheten mycket god för en uppgång mot delmålet kring 1700.

Den kommande veckan har historiskt inte utvecklat positivt mer än i lite mer än 30 procent av åren medan utvecklingen på en månads sikt räknat från den 9/3 har varit positiv i ungefär 70 procent av fallen.

Om vi studerar vad som hänt när kursen stigit lika mycket på sju veckor och sedan bjuder på en bearish engulfing i veckografen har det bara inträffat en gång de senaste 20 åren och det var i slutet på 1998, den gången föll indexet med 2 procent den kommande veckan.

MACD lämnade en säljsignal i dagsgrafen i tisdags. Säljsignalen effektuerades från den högsta nivån sedan den 10 mars år 2000. Momentumet för nedgång har snarare tilltagit än avtagit och det blir spännande att se om 1644 kommer att suga upp säljtrycket om det nås, även denna gång.

På ovansidan möter motstånd vid 1679, 1687, 1694 och 1704. På nedsidan bevakar jag 1656, 1644 men framförallt 1624.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1465.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde kring 1565 en psykologisk vattendelare. Rekyler är köpvärda på medellång sikt så länge inte MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt är jag positivt till nya positioner på nuvarande nivå så fort vi bjuds på en positiv fortsättningsformation och vid en passering av torsdagens lagerstapel vid 1678,50.

Vid negativa omslagsformationer efter lika kraftiga uppgångsfaser som den vi sett de senaste veckorna är edgen på en veckas sikt inte så bra. Den pågående rekylen är köpvärd så fort vi får en positiv fortsättningsformation eller en passering av torsdagens högsta. Att gå kort är för tillfället inte aktuellt.

Motstånd: 1671 / 1680 / 1694 / 1701-1704
Stöd: 1656 / 1648 / 1639 / 1625 / 1644 / 1600
Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP28 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 1088.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 2243.

S&P 500: Köp vid positiv CS-formation

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag har sedan den 23/2 påtalat att vi ska vara försiktiga med nya positioner för uppgång. Om vi studerar utvecklingen första veckan i mars efter att februari månad stigit med mer än 6,3 procent har kursen vid de få tillfällen jag kan leta upp de senaste 20 åren stått lägre i 60 procent av fallen.”

Den gångna veckan inleddes med ett utbrottsförsök som misslyckades. Kursen har sedan pendlat inom en smal rangen mellan 20-dagars medelvärde och 2120-området som de senaste två veckorna utgjort ett alltför tufft motstånd. I fredags inledde kursen söderut efter de positiva jobbsifforna som spär på oron för en stundande räntehöjning. När veckans tidigare lägstanivå kring 2090 från i onsdags punkterades stärktes säljarna och köparna kom inte tillbaks vid något tillfälle. Fredagen stängde vid 2071,4 vilket motsvarade en nedgång med 1,4 procent.

Vi kan därmed summera den senaste veckan med en nedgång på 1,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu är nere på marginella 0,6 procent.

Bortsett från i fredags har volymen under veckan legat under snittet men i fredags uppgick volymen till 12 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Ingen sektor stängde på plus i fredags. Sämsta sektorer blev basråvaror, energi och ickecykliska konsumentprodukter.

Endast 51 av aktierna som ingår i indexet steg medan 439 stängde rött igår. Morgan Stanley, SunTrust Banks och American International Group azon var de aktier som lyfte indexet mest medan Facebook, Google och Ingersoll tyngde mest.

En av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple vände upp och steg med marginella 0,1 procent till $126,6. Google vände ner igen (verkligen varannandag) och backade med 1,3 procent för att stänga vid $567,8. Twitter fortsatte ner med ytterligare 1,3 procent vilket fick aktien att stänga på $46,7 medan den sociala kollegan Facebook vände ner med 1,5 procent för att stänga vid $80,0.

Fredagens röda opening marubozu punkterade på en dag 20-dagars medelvärde och stödet vid 2086. Nu testas åter zonen mellan 2072-2065 som jag tidigare angett som ett spännande område där vi vi kan leta efter positiva fortsättningsformationer.

Både den långa och korta trenden är fortsatt stigande men vi har fått ytterligare en heads up i och med att MA-20 punkterats.

MACD lämnade i onsdags en säljsignal i dagsgrafen som de senaste dagarna tilltagit i styrka och som jag skrev inför fredagen är det alltmer som talar för att en rekyl kan vara i antågande. Än så länge bevakar jag dock denna för positiva fortsättningsformationer. I månadsgrafen lämnades i veckan en säljsignal och med efter den negativa divergensen i veckografen närmar sig även den sälj.

Historiskt har kursen den kommande veckan stigit i ungefär hälften av fallen. Om vi istället studerar vad som hänt i positiva marknadsfaser när gummisnodden noteras på liknande låga nivåer och det medellånga sentimentet saknar riktning har kursen stått högre i nästan 60 procent av fallen, men har utvecklingen varit måttlig.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2086, 2096, 2108 och 2120. Ett utbrott upp förbi ATH och jag sätter målkursen kring 2175 men redan vid 2140 är förutsättningarna för att det börjar gå tungt påtagliga. Om däremot 2065 punkteras har vi ett kluster av stöd hela vägen ner mot 1970-nivån. Om mars månad stänger under årsmedelvärdet, som inför veckostarten befinner sig strax under 2000, får vi en ny varningssignal för att upptrendsfasen kan vara på väg mot sitt slut.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2119,6 den 25/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Cykelmässigt dålig tajming att ta entré för uppgång
– Momentumindikatorerna noteras på en nivå där det råder förhöjd risk
– MACD noteras i sälj i både dags- och månadsgrafen
– Negativa divergenser

Den starka sysselsättningsrapporten i fredags fick de ledande amerikanska indexet att glida ner under de närmast rådande stödområdena. Oron för en att stundande räntehöjning rycker närmare tyngde framförallt bolag med hög direktavkastning. Den kommande veckan kommer ECB att inleda sina köp av statsobligationer och från flera länder presenteras inflationssiffror och industriproduktion.

Sedan den 12 februari har jag skrivit och talat om att en lämplig nivå att börja leta efter positiva fortsättningsformation skulle vara nedåt 2065. Nu befinner sig indexet kring denna nivå och i samband med en positiva candlesticksformation kan vi nu åter navigera för uppgång. Att navigera för något annat än uppgång är inte aktuellt, än så länge.

Motstånd: 2080 / 2092 / 2114 / 2140 / 2175
Stöd: 2065 / 2056 / 2048 / 2037 / 2013 / 2000
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1377.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 2990.

DAX: Rekyler är köpvärda men dålig edge på en veckas sikt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det mesta tyder på fortsatta uppgångar ger det en bättre riskkvot att leta efter positiva candlesticksformationer i samband med rekyler.”

För något mer än en vecka sedan passerade indexet taket i den medellånga stigande kanalen men som jag sade för en vecka sedan var den senaste tidens impuls positiv men att det vore önskvärt med en rekyl innan nya positioner på ytterligare uppgångar tas. Den senaste veckan innebar ytterligare en uppgång på 1,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till knappt 18 procent. Med föregående veckas uppgång noterar vi nu 8 veckors uppgång, vilket är ovanligt historiskt.

Sedan lågpunkten i början av januari har det tyska storbolagsindexet stigit med 23 procent på 36 dagar, vilket bara inträffat 7 gånger de senaste 18 åren men bara vid 2 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt och G-krafterna indikerar att vi fortsatt ska vara köpare i samband med rekyler. I den negativa vågskålen noterar jag att avståndet ner till primärtrenden är väl stort när inte den långsiktiga trendstyrkan är störren än nu.

MACD noteras i köp både i dags-, vecko- och månadsgrafen men det råder en påtagligt negativ divergens i de kortare tidsinställningarna.

Både gummibandet (avståndet ner till MA-200) och gummisnodden (korta momentumindikatorer) är nu hårt spända.

Statistiskt är det dålig edge för uppgång på en veckas sikt men på någon månads sikt talar mer för upp- än nedgång.

Inte oväntat inleddes den gångna veckan med fallande kurser men redan vid 11200 sög köparna upp säljtrycket vilket ledde till nya ATH och goda förutsättningar för ytterligare uppgångar. För tillfället är dock indexet kraftigt kortsiktigt överköpt. Nu behövs en rekyl, som är köpvärd ner mot 10600, och en positiv fortsättningsformation för att ta nya positioner för uppgång. Något annat än uppgång är för tillfället inte aktuellt.

Motstånd: 11600 / 11655 / 11760 / 11865 / 12000
Stöd: 11496 / 11450 / 11340 / 11200 / 10590

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP25 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 6883.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP30 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 14637.

Hexagon: Efter uppstudsen bär det av ner mot primärtrenden

Teknisk analys Hexagon B: Redan dagen efter föregående genomgång punkterades stödet vid 282,30 och aktien var därmed nere i den ”magnet” som gapet i början av februari utgör.

Den långa trenden pekar uppåt och medelvärdena är sorterade för en fortsatt långsiktig uppgång. Det kombinerade trendindexet pekar nedåt och visar inga tecken på att vända upp.

MACD lämnade en säljsignal från en relativt hög nivå i slutet av februari och momentumet för nedgång har tilltagit.

De senaste dagarnas små kursstaplar indikerar fortsatt osäkerhet och så länge varken 20- eller 8-dagars medelvärde tas ut i samband med uppstudsar är det inte mycket som talar för att köparna är på väg tillbaks.

Om fredagens högsta kring 285,60 tas ut inom kort finns en viss chans till att rekylen är över men om däremot onsdagens lägsta vid 276 kronor punkters är de angeläget att gapstödet vid 271 kronor suger upp säljtrycket.

Allt mer talar för att det blir som jag skrivit och sagt den senaste månaden, nämligen att husse kommer att kalla hem hunden. Det blir naturligtvis inte en spikrak resa ner mot primärtrenden men alltfler pusselbitar talar för en fortsatt nedgång. På kort sikt ser vi däremot tecken på att kursen är översåld.

Motstånd: 285,60 / 291,00 / 295,40 / 300-306
Stöd: 275,45 / 266,50 / 261,30 / 257,10 / 242,70

Du kan handla Hexagon B med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG HEXA BNP10 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 212,60
Nedgång: MINISHRT HEXA BNP11 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 330,60

MTG B: Laddar för utbrott

Teknisk analys MTG B: I förra veckan pratade jag ett par gånger och skrev även om det spännande utseendet i MTG-aktien. Nu har aktien tagit ut två av de tre svansarna jag nämnde och inte oväntat har det lett till en kraftfull impuls. Det tuffaste av motstånden utmanas nu och det ska bli spännande att följa aktien de närmaste dagarna.

Den långa trenden pekar nedåt men de korta- och medellånga trendlinjerna har vänt upp även om det fortfarande är en liten bit kvar innan vi får ett gyllene kors.

MACD bildade en positiv trampolin i fredags och det samtidigt som toppen av lagerstapeln från den 20:e februari vid 272,30 testades i fredags.

Nu närmar sig kursen det övre bollingerbandet och avståndet ner mot 50- och 20-dagars medelvärde har de senaste två dagarna blivit lite väl spänt. Det är med andra ord upplagt för en rekyl och ett par test till av 273-kronorsnivån innan den tas ut, vilket i så fall kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för en kommande bra resa.

Så länge inte MA-20 punkteras men framförallt 250,30 är förutsättningarna goda för ett utbrott och en impuls förbi lagerstapeln från den 20:e februari.

När 272,30 tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång mot 295-300 kronor. För tillfället är MTG-aktien kortsiktigt överköpt men så länge köparna suger upp säljtrycket på allt högre nivåer

Motstånd: 262,30 / 266,90 / 272,30 / 275,00
Stöd: 253,70 / 249,00 / 242,20 / 239,60

Du kan handla MTG B med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG MTG B BNP21 med en häv kring 5,4 och en stop loss på 230,70
Nedgång: MINISHRT MTG B BNP21 med en häv kring 5,0 och en stop loss på 306,30