BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 12

OMXS30: En rekyl rycker närmare

Teknisk analys OMXS30: För tre veckor sedan skrev jag: ”Den negativa volymbalansen när avståndet ner till MA-20 blivit så stort som nu indikerar att vi kan se fram emot en rekyl alternativt en lugnare uppgångstakt. Om däremot 1380-nivån tas ut och hålls mer än ett par dagar talar mycket för en uppgång upp mot taket i den fallande medellånga kanalen kring 1450 (beroende på när det träffas).”

Det har sedan mars månads början, då avståndet ner till MA-20 var ohälsosamt stort varit en skvalpig, sidledes rörelse, vilket inneburit att de kortare medelvärdena nu ”hunnit ikapp”. Den gångna veckan inleddes med en bearish engulfing men avslutades med en turtle soup för uppgång som dock inte bekräftades i fredags. I veckodiagrammet utvecklades en negativ omslagsformation och mars månad noteras fortfarande under marubozulinjen och även årsmedelvärdet som lutar nedåt.

Totalt föll OMXS30 med 1,9 procent den gångna veckan vilket innebär att kursen fallit med 3,8 procent sedan årsskiftet.

Volymen har legat under snittet under större delen av den gångna veckan och även de senaste veckorna men de två senaste dagarna har dock volymen tilltagit. Nu blir det spännande att se om det är tillfälligt eller om vi kan se tecken på att de stora elefanterna vågar sig tillbaks.

I den svagt positiva vågskålen noterar jag att det varit fler aktier som stigit än fallit sedan mars månads början och även den senaste veckan men sedan årsskiftet är det bara 34 procent av de 284 aktier jag följer som stigit. Bästa sektorer den gångna veckan blev kraftbolag och oljebolagen. Sämst gick hälsovård och konsumenttjänster.

Kursen noteras fortfarande under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti, som fortfarande är intakt.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,2 på en tiograding oscillerande skala. Inför mars månad skrev jag att först och främst 1400-nivån behövde tas ut och hållas men ännu viktigare är det att den tidigare toppen kring 1550 elimineras för att mer ska tala för fortsatt upp- än nedgång på längre sikt.

MACD lämnade i torsdags för första gången sedan början av december en säljsignal i den positiva delen och nu blir det spännande att se om det leder till en hälsosam rekyl eller ett återupptagande av den långsiktiga nedtrenden. Om vi däremot får en ny köpsignal i MACD inom kort kommer jag att tolka det som en positiv trampolin.

Cykelindikatorn noteras kring 33 vilket innebär att det, om vi får en bekräftad fortsättningsformation, är ”tillåtet” att köpa för uppgång.

På ovansidan möter först 1404 följt av 1431 och därefter taket i den medellånga fallande kanalen som möter upp kring primärtrenden vid 1475.

På nedsidan bevakar jag först utvecklingen kring 1387-1384 följt av 1362 och MA-50 vid 1352.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta efter det att den pågående uppgången. Det som dock blir intressant att studera är om tidigare topp vid 1550 tas ut och var den botten som följer i samband med nästa rekyl hamnar. Så länge inte årsmedelvärdet tas ut med en månadsstängning och vänder upp är jag inställd på fortsatta nedgångar.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv så länge MA-50 inte punkteras och åter börjar luta nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men nu börjar jag se lite väl mycket varningssignaler även om det är positiv så länge inte varken MA-20 punkteras eller någon tidigare pivotbotten där vi hittar den närmaste kring fib 50%-nivån vid 1339. Jag tror på en rekyl, som kan bli kortvarig och sedan eventuellt några dagars rally kring månadsskiftet som mellan mars-april brukar inledas tre börsdagar innan månadsskiftet och avslutas andra börsdagen i april.

Sammanfattning: På kort sikt noteras indexet kring golvet i en stigande kanal men om torsdagens lägsta punkteras och inte snabbt återtas är det angeläget att nivån kring 1340 håller för att inte den långsiktiga nedtrenden ska förstärkas. Om däremot torsdagens högsta vid 1404 tas ut anser jag att vi fått en bekräftad turtle soup för uppgång och siktet ställs in på i första hand ett test av taket i den fallande medellånga trendkanalen som kommer möta upp kring 1450-1460.

Motstånd: 1399 / 1404 / 1431 / 1456 / 1464
Stöd: 1384 / 1378 / 1362 / 1352 / 1342 / 1321

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 1100.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP146 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 1673.

S&P 500: Stigande kil och dags för en rekyl

Teknisk analys S&P 500: För tre veckor sedan skrev jag: ”En passering av 1963 och om nivån inte omedelbar punkter kommer jag att tolka positivt. Om nollinjen i MACD tas ut och ännu hellre 1947/ EMA-8 talar mycket för att det förstärker den kortare uppgång som inleddes den 11 februari och har en matematisk målkurs uppåt 2060 eller 2100.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt med att testa av MA-200 men efter räntebeskedet från FED tog uppgången fart och tog upp kursen till den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från november och december ifjol. Av de senaste sex veckorna har varje vecka stängt positivt. Om mars månad stänger kring den nivå kursen noteras nu innebär det att årsmedelvärdet tagits ut.

Den 12 februari skrev jag: ”Optimisten ser nu en potentiell dubbelbotten och gårdagens bekräftade omslagsformation talar för att vi kan se fram emot några dagars uppgång eller ännu hellre en bekfräftelse av dubbelbottnen som kommer att ge en målkurs upp mot 2060 eller 2100 (beroende på om svansarna tas med eller ej).

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i fredags som var häxfredag, legat klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i nästan 60 procent av fallen men i lite mer än hälften av fallen. Cykliskt är det stor chans för vi kommer att få se en lokal topp nu och att det sedan i slutet på den kommande veckan kan vara läge att leta position över månadsskiftet. Studerar vi mars månad har vi sett uppgångar vid 13 tillfällen de senaste 20 åren och för april är det hela 15 gånger som månaden stängt positivt. Uppgångarna har varit i snitt 1,7 respektive 2,1 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev basråvaror, oljebolag och verkstad. Hälsovård gick sämst. Glaset tolkas fortfarande halvfullt. Studerar vi transportindexet (som är bra barometer) ser vi en negativ divergens både mot momentum och volym.

Kursen avslutade föregående vecka och inledde den gångna med att ta en välbehövlig paus kring primärtrenden innan vi bjöds på en imponerande avslutning. De senaste fem veckorna har kursen stigit med 12 procent och det har bara hänt en gång tidigare de senaste 20 åren med en lika hårt spänd gummisnodd och det var i slutet av 1998.

MACD lämnade för ungefär en månad sedan en köpsignal från en relativt sett låg nivå kring -30 (positivt) men det råder en viss avmattning i histogrammet.

Cykelindikatorn noteras kring 92 med en negativ minidivergens vilket innebär att det inte är någon bra tajming att kliva på för uppgång kring nuvarande nivå. Gummisnodden är extremt hårt spänd på ovansidan och de gånger vi sett en lika hårt spänd gummisnodd

På ovansidan möter flera tidigare toppar upp från 2081 till 2135.

På nedsidan hittar vi en stigande stödlinje kring primärtrenden vid 2018 och därefter är det 1994 som jag bevakar.

I den positiva vågskålen:
– Både de korta och medellånga medelvärdena har nu tagits ut
– Dubbelbottenformationen från början av året är bekräftad

I den negativa vågskålen:
– Mars behöver stänga ovanför årsmedelvärdet vid 2030
– En massiv mur av motstånd mellan 2080-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen

Sammanfattning: Cykler och tekniska omslagformation fungerar inte så bra när optimismen är alltför utbredd och trots att mycket talar för att en topp är i antågande och med det tilltagande volla noteras VIX på en ”lugn” nivå. Mycket talar dock för att vi kommer att få se en rekyl inledas inom kort och sen blir det intressant att se var köparna åter är villiga att suga upp säljtrycket, det kommer i sin tur att säga mycket om fortsättningen.

Motstånd: 2054 / 2059 / 2070 / 2082 / 2104
Stöd: 2043 / 2036 / 2025 / 2014 / 1993 / 1969 / 1948

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP30 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 1504.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,6 och en stop loss på 2438.

DAX: Negativ minidivergens och stigande kil

Teknisk analys DAX: För tre veckor sedan skrev jag: ”I månadsgrafen är februari på väg att stänga med en positiv hammer, den mest positiva sedan oktober 2014.”

Februari månad stängde som en mycket kraftfull hammer, men under årsmedelvärdet men som det ser ut nu indikerar mars månads candle om en bekräftelse. I veckostapeln råder det en viss osäkerhet när motståndet kring 10100-10200 närmar sig.

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap upp mot motståndsområdet kring det sekundära motståndet vid 10140. Det råder nu en viss tvekan hos köparna när den övre begränsningen i den stigande kilen närmar sig.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -0,8 och det är med fördel jämviktspendlande strategier som ska tillämpas. Ungefär i 60 procent av fallen har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt historiskt.

Normalt noteras den lägsta nivån i mars 3 dagar före månadsskiftet och de första två dagarna i april är de bästa bortsett från de två sista.

MACD effektuerade i mitten av februari en köpsignal från ett en nivå under -200 och det har bara skett vid sex tillfällen sedan år 2000 och vid de tidigare har det i de flesta fall lett till kraftfulla uppgångar.

I fredags bjöds vi på en bearish harami efter en negativ minidivergens och cykelindikatorn på en hög nivå. Det är med andra ord mycket som talar för att en rekyl är nära förestående.

Sammanfattning: De negativa minidivergenserna mot de flesta momentumindikatorer varnar för att en rekyl närmar sig. Om inte nivån strax under 9400 punkteras är det god chans för att uppgången kommer att fortsätta ytterligare ett tag men på längre sikt är det fortfarande större chans för ytterligare nedgångar om ett par månader.

Motstånd: 10005 / 10055 / 10190 / 10350 / 10505
Stöd: 9865 / 9775 / 9640 / 9495 / 9330 / 9115

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP178 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 7722.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP162 med en häv kring 5,1 och en stop loss på 11661.

Guld spot: Stigande triangel med två alternativ

Teknisk analys Guld: Uppgången har fortsatt enligt skolboken och inte förrän $1280 närmade sig har det varit lite lugnare. Nu börjar dock åter de korta- och medellånga medelvärdena komma ikapp och den pågående andhämtningspausen har utseendet av en stigande triangel.

För tillfället har vi inte fått någon signal för fortsatt uppgång men om $1280 tas ut talar mycket för att uppgången återupptagits.

MACD noteras i sälj och dagsmomentum är nedåtriktad, vilket talar om för oss att avvakta lite med att ta position.

Sammanfattning: Vi ska nu göra oss beredda på att kliva in i guldet eller öka på befintliga postioner för uppgång. En positiv fortsättningsformation för uppgång kan tas kring 1230-1240 då med så hög hävstång som möjligt. Vid utbrott av $1280 kan även den tas dock med en ganska låg hävstång och en mindre position och den initiala stoppen ska i bägge alternativen ligga strax under $1220.

Motstånd: 1175 / 1183 / 1191 / 1206
Stöd: 1162 / 1148 / 1130 / 1108

Du kan handla guld med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG GULD BNP45 med en hävstång på 8,7 och en stop loss vid 1140.
Nedgång: MINISHRT GULD BNP13 med en hävstång på 5,9 och en stop loss vid 1429.

Lundin Mining: Negativ divergens och turtle soup

Teknisk analys Lundin Mining: Det tog några dagar men därefter togs nästa motståndsnivå ut och kursen tog sig snabbt upp till primärtrenden. De senaste veckorna har det dock varit betydligt mer avvaktande kring nivån och motståndsnivån vid 28,50 har visat sig bli svårpasserad. I fredags inledde kursen med att ta ut nivån men föll sedan tillbaks som fick till följt att en turtle soup för nedgång effektuerades.

Den långa trenden pekar nedåt och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,9 vilket innebär att vi företrädesvis ska leta efter nya positioner för nedgång.

Samtidigt som 28,50 testats av har vi nu sett en alltmer tydlig negativ divergens men volymbalansen är dock fortsatt positiv och därför ser jag två möjliga setuper.

Sammanfattning: Om fredagens högsta tas ut kan vi skala in oss med en lite position för uppgång men om däremot EMA-8 och 24,60 punkteras kommer vi få se ett test av 23-kronorsnivån (tror jag) och potential finns för ytterligare nedgång.

Motstånd: 28,69 / 29,20 / 30,35 / 21,56
Stöd: 27,00 / 26,80 / 25,60 / 24,70

Du kan handla Lundin Mining med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG LUMI BNP38 med en häv kring 1,7 och en stop loss på 12,10.
Nedgång: MINISHRT LUMI