BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 12 – 2022

OMXS30: Kraftigaste uppgångsveckan på ett helt år

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Målkursen för toppformationen i början av året nåddes för en vecka sedan och nu blir det intressant att se om köparna vågar sig tillbaka eller om uppstudsen bara blir en paus i nedgången. Om den gångna veckans högsta vid 2098 utvecklas till en lägre topp, vilket vi vet först om 1900 punkteras är det en ny negativ pusselbit. Skulle nästa lågpunkt bli högre än 1902 och därefter 2100 passeras tolkar jag det istället svagt positivt. En passering av 2332 innebär att siktet ställs in mot den senaste rekordnoteringen vid 2467 och skulle även den passeras är den långsiktiga trenden återupprättad och bekräftad. Fram till att indexet noterar nya högre bottnar som följs av nya högre toppar kommer jag tolka det vi ser som att indexet noteras i en pausformation i fas 4 men ett första tecken är naturligtvis att det vi ser nu övergår i en ackumulationsfas.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av zonen kring 2100 och avslutades kring fib 50%-nivån för årets tradingrange. OMXS30 steg den gångna veckan med hela 5,2 procent vilket var den kraftigaste veckouppgången sedan andra veckan i mars förra året. Årets nedgång har därmed reducerats till 10 procent. I veckografen bekräftades en bullish piercing line och mars månad noteras än så länge som en extremt positiv bullish hammer. I dagsgrafen har den kraftiga uppgången lett till att cykelindikatorn noteras högt och utvecklade i torsdags den första negativa minidivergensen sedan den 4 januari.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång men det är inte samma sak som att man ska gå kort eller köpa bearcert. Det innebär för tillfället att vi ska vara betydligt mer kortsiktiga och defensiva när vi tar position, i de flesta fall för uppgång.

Volymen har bortsett från tisdagen och torsdgen den gångna veckan noterats över snittet. Volymbalansen är än så länge negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till hela 72 procent. Just nu är det bara 32 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten kring 12 vilket fortsatt är hög volla. Ett bra tecken på en långsiktig lågpunkt brukar en avtagande volla från en hög nivå vara, vilket jag började skriva om den 9 mars. Än så länge ser det ut som det blev så.

På ovansidan möter närmast 2185-2187 följt av 2196-2204 och 2211.

På nedsidan möter först 2148-2145 följt av 2129 och 2113 samt zonen kring 2104-2096.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Den senaste veckans uppgång tolkar jag som en mycket positiv pusselbit även om det är för tidigt att blåsa faran över. Stochastic är nu uppe på den högsta nivån sedan den 4 januari samtidigt som den psykologiskt tuffa fib 50%-nivån utmanas. En rekyl rycker närmare och kan inledas någon av de närmaste dagarna. Även om jag tolkar det vi sett den senaste veckan som mycket positivt kan det vi ser vara en tjurfälla och utseendet har flera likheter med det vi såg under IT-bubblan år 2000. Oavsett om en rekyl inleds nu eller om det tar ett tag till kommer utseendet på denna att skvallra om hur gediget köptrycket vi sett senaste veckan är. Ju högre upp som köparna suger upp den kommande rekylen, desto angelägnare är de stora elefanterna att komma in i position. Om inte fib 50% för den senaste veckans uppgång punkteras i samband med en kommande rekyl kommer troligen en fortsättningsformation vara värd att agera på. Skulle fib 62% som för tillfället noteras kring 2011 ge vika ska vi vara beredda på ett test av 1900-nivån som är säkerhetsventilen jag gärna ser håller tätt.

Motstånd: 2185-2187 / 2196-2204 / 2211 / 2250
Stöd: 2145 / 2129 / 2113 /2104-2096

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Testar MA-200 efter bästa veckan på 1,5 år

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet försöker hitta fotfäste kring nivån som markerades i samband med att kriget i Ukraina inleddes. Än så länge är indexet fångat i en tradingrange mellan 4417 och 4115 vilket troligen kommer att leda till skvalpiga rörelser tills någon av nivåerna passeras. Trots allt negativt som sätter press på börsen, i form av krig och inflation, har SP500 stått emot bra. Om det visar sig att 4100 punkteras hittar vi nästa intressanta stödnivå vid 4000 men om 4417 passeras kommer det bli intressant att se om indexet orkar ta sig förbi 200-dagars medelvärde. För att jag ska bli positiv till indexet vill jag se att en ny högre lågpunkt följs av en ny högre topp. Det innebär att om förra veckans lägsta håller och att 4490 tas ut kommer jag svänga över och bli positiv och tolka det som en signal om uppgång mot 4800-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av stödet från den 8/3 och i tisdags inleddes en av de starkaste perioderna på länge. Veckan stängde på plus 6,2 procent efter fyra marubozuliknande candlar. Senast indexet steg lika mycket på en vecka var i början av november 2020 och med facit i hand vet vi vad som följde. Nedgången i år har därmed reducerats till -6,4 procent. Inför den gångna veckan skrev jag att det var risk för slagig handel tills 4417 passerades. Jag hade inte vågat drömma om att jag en vecka senare skulle skriva att nivån tagits ut. Fredagen stängde över MA-50 och testar nu av 200-dagars medelvärde och frågan är nu ifall detta är en gigantisk tjurfälla som kommer att följas av nya lägre signifikanta lågpunkter eller om området kring 4500 kommer passeras och sentimentet återgå till att bli positivt. Jag kommer vara ”misstänksam” tills en rekyl inleds och visar vilket säljtryck som döljer sig bakom detta rally.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt men indexet har punkterat både ichimokumolnet och MA-200. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara kortsiktiga med en dragning åt nedgång, vilket i sak innebär att man ska vara extremt kortsiktig men fortfarande företrädesvis handla för uppgång.

Volymen har bortsett från i onsdags och fredagen denna vecka (häxfredag) varit lägre än snittet. Volymbalansen är negativ även om den stärkts de senaste dagarna.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras just nu kring 51 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan från 34 till 24 och noteras nu under både MA-20 och MA-50.

Bredden mellan bollingerbanden uppgår just nu till 7,5 procent vilket är strax över snittet kring 5,5 procent.

På ovansidan möter närmast 4472 följt av zonen kring 4500 och 4520 samt topparna från början av februari vid 4600.

På nedsidan möter närmast 4417 följt av zonen vid 4404-4396 och 4352.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den normalt positiva halvan av året
– Extremt kraftfull turtle soup kring årslägsta den 24/3
– Noteras nu över EMA-8, MA-20, MA-50 och standard line
– Passerade i veckan taket i den fallande trendkanalen och toppen av tradingrangen

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Nya lägre toppar 12/1, 2/2, 10/2 senast 16/2
– Noteras under MA-200 och molnet
– Dödskors den 14/3

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: En ny högre lågpunkt och en passering av den övre begränsningen av de senaste veckornas tradingrange blev facit för den gångna veckan. Vi bevittnade precis den största eckouppgången sedan början av november 2020 som den gången blev startskottet på en fantastisk uppgångfas som varade fram till i år. Nu är frågan om man kan blåsa faran över eller om detta är en gigantisk tjurfälla? Även om jag tolkar det vi sett den senaste veckan som mycket positivt är jag på min vakt och beredd på en ny jobbig nedgångsfas. Det vi ser nu är inte helt olikt IT-bubblan 2000 därför kommer jag fästa stor vikt vid nästa nedgång, hur den ser ut och vilken nivå som behöver nås innan köparna vågar sig tillbaka. På kort sikt är cykelindikatorn uppe på den högsta nivån sedan mars 2016 och gummisnodden sedan den 2 februari i år. Det är viktigt att dansa nära nödutgången med små steg. Om inte fib 50% för den senaste veckans uppgång punkteras i samband med en kommande rekyl kommer troligen en fortsättningsformation vara värd att agera på. Skulle fib 62% som för tillfället noteras kring 4275 ge vika ska vi vara beredda på ett test av 4115 som är säkerhetsventilen jag gärna ser håller tätt.

Motstånd: 4472 / 4500 / 4520 / 4600
Stöd: 4417 / 4404-4396 / 4352 / 4304-4296

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 99+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 48%.

DAX: Utmanar fib 50% för årets tradingrange

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag vill se för att svänga om och bli svagt positiv igen är att toppen vid 15737 strax ovanför MA-200 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Det jag inte vill se är att uppstudsar vänder ner på allt lägre nivåer och därefter bjuder på nya lägre lägsta.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men DAX drog i onsdags upp och förbi fib 50% för årets range. Totalt steg indexet med 5,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 9,3 procent. Förutsättningarna för att vi ser en bottenformation formeras har ökat men samtidigt är det lite tidigt att blåsa faran över.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras i området där vi rekommenderas att agera med strategier för nedgång och se uppstudsar som pausformationer i nedgången. Det är för mig inte detsamma att man går kort och navigerar för nedgång. För mig innebär det i de flesta fall att man agerar ännu mer defensivt, kortsiktigt och kräver extremare setuper. MA-50 skar den 21/2 ner under MA-200 vilket effektuerade ett dödskors, vilket var det första sedan den 19 mars 2020. G-krafterna är nu sorterade för nedgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade i måndags ett positivt kors efter att ha varit nere under -15 vilket historiskt har startat uppgångsfaser i många fall.

Sammanfattning: Efter en positiv vecka som passerat upp genom både EMA-8, MA-20, standard line och nu nosar på fib 50% har stochastic kommit upp på den högsta nivån sedan den 6 januari. Risken är därmed stor för en rekyl, även om vi inte i förväg vet exakt när den inleds. Om fib 62% för den senaste uppgången, som just nu noteras kring 13255, punkteras ställs siktet in mot lågpunkten kring 12500. En grundare rekyl än så indikerar att köparna vaknat till liv och förutsättningar för att indexet övergår i ett positivt utseende ökar.

Motstånd: 14500 / 14555 / 14845 / 15470
Stöd: 14175 / 14000 / 13580 / 13630

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 86-.
– Next day forecast indikerar att det är 44 procents chans till en uppgång under måndagen.

Boliden B: Low10Bar i tydligt stigande trend

Teknisk analys Boliden: Det blev en uppgång till 451 kronor efter föregående analys och den som stängde positionen på den 3 procent långa candlen den 17 mars kom i så fall ut vid 450,60. I fredags utvecklades en candle som stängde på absolut dagslägsta vid EMA-8.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) pekar uppåt sedan slutet på förra året. G-krafterna är på plats för uppgång. Trendfasindikatorn noteras i zonen som indikerar att aktien ska handlas med fortsättningsformationer för uppgång.

Volymbalansen är positiv och SMACD noteras i den positiva delen, dock med ett relativt högt negativt kors som senaste signal.

Efter testet av fib 62% och motpolen från den 11 februari med en turtle soup är förutsättningar goda för fortsatta uppgångar.

Sammanfattning: Även om det inte är någon konkret signal för uppgång är förutsättningarna goda för att aktien drar vidare norrut efter den pågående pausformationen. Vid stängningar i de nedre 10 procent av dagsrangen, som i fredags, samtidigt som trendfasindikatorn noteras i området för positiv trend har aktien vid de 91 liknande tillfällen som jag hittar sedan 2002 stått högre i 61 procent av fallen en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har då varit +1,1 procent. Passeras bekräftelsenivån i %b från den 10 mars ställs siktet in mot 475 kronor. Om det istället visar sig att 410 kronor ger vika är risken stor för att lågpunkten vid 378 kronor behöver besökas.

Motstånd: 442,20 / 450,70 / 453,70 / 471,80
Stöd: 432,40 / 424,10 / 409,90 / 402,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42+.

Africa Oil: Potentiell Shooting stop

Teknisk analys Africa Oil: Det blev ett stort gap upp på hela 9,6 procent samma dag som föregående analys och vid gap på mer än 7 procent ska man vara beredd på vändningar åt andra hållet. I ST3 kallar vi detta för antingen ett U-svängsgap eller ett rekylgap beroende på hur stor det är och hur candlarna dagen före utvecklats. I detta fall blev det ett rekylgap. Första målkursen är då en gaptäppning och nästa om boxen inför gapet nås är det startpunkten för den senaste uppgången, i detta fall 16 kronor. Aktien föll till 15,80 och nu hittar vi åter ett nytt spännande läge.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av januari i den positiva delen där vi rekommenderas att köpa utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler men indikatorn noteras nära euforinivån.

Volymbalansen är neutral men SMACD noteras i den positiva delen och är på väg att testa av nollzonen.

MA-20 stiger och i fredags bjöds vi på en lagerstapel. Passeras 17,80 idag effektueras en köpsignal med siktet inställt upp mot i första hand 19-kronorsnivån.

Sammanfattning: Passeras 17,80 idag bjuds vi på en Shooting Stop-signal för uppgång. När/om 19 kronor nås flyttas lämpligen den initiala stoppen upp och trailas strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (minst 3%) efter att 18,50 passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras kring 15,80.

Motstånd: 17,70 / 18,30 / 19,55 / 20,10
Stöd: 16,40 / 15,80 / 15,30-15,10 / 14,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42+.