BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 12 – 2024

OMXS30: Dojisar kring ATH-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om den gångna veckan inleddes med en negativ candlesticksformation kom köparna tillbaka redan vid den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 markerar och det ledde till att veckan avslutades med en ny rekordnotering vid 2496. Veckostängningen noterades precis vid taket i den stigande kanalen med hårt spända momentumindikatorer. Perioden från den 10:e till den 15:e mars har historiskt vid positivt börsklimat tillhört en av de sämre under våren och det blir intressant att se om så blir fallet även i år. Det är mer som talar för att indexet kommer stå högre om en månad än att en rekyl blir så djup att den riskerar det positiva utseendet. En första varningssignal får vi om standard line vid 2420 punkteras utan att snabbt återtas, då hittar vi nästa viktiga stöd kring 50-dagars medelvärde kring 2380. Om en kommande nedgång blir så djup att årslägsta vid 2286 mot förmodan punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag den matematiska målkursen för en sådan formation till 2150. Om inte en kommande rekyl/nedgång blir extremt kraftfull med hög volym kommer en rekyl att vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation åtminstone ner mot 50-dagars medelvärde, som möter upp kring 2380. Helst vill jag dock se köparna komma tillbaka högre upp, gärna innan standard line vid 2405 punkteras.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång med redan vid den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 kom köparna tillbaka i måndags och inledde en uppgång mot nya ATH-noteringar. Totalt steg OMXS30 med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,7 procent. I veckografen var det den 5:e veckan i rad som stängde på plus och den 8:e som stängde i den övre delen av veckocandlen. Detta hittar jag bara en gång tidigare sedan 2001 och den gången backade indexet den kommande veckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen har bortsett från i måndags varit över snittet och i samband med lösen i fredags rejält över snittet då det dessutom var häxfredag. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade i onsdags en köpsignal men än så länge är momentumet för platt för att det ska vara en intressant signal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 53 procent. Just nu är det 76 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,2 procent vilket är marginellt högre än snittet som noteras vid 5,6 procent.

På ovansidan möter närmast 2542-2550 följt av området vid 2590-2610 och 2635.

På nedsidan möter närmast 2525 följt av området vid 2513-2490 och 2472-2467 samt 2460.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det blev totalt fyra nya ATH-noteringar den gångna veckan men avslutningen på veckan präglades av små candlar kring den övre begränsningen av den stigande kilen. Det är nu mindre än 2 procent kvar till taket i den långsiktiga trendkalen som inleddes med lågpunkten i slutet av september 2022. Det råder nu en tydlig negativ divergens mot både RSI och %b vilket innebär att det är stor risk för en rekyl, som har goda förutsättningar för att bli köpvärd. Om priset punkterar standard line som noteras kring 2450 utan att snabbt återta nivån ökar risken för en nedgång mo i första hand 50-dagars medelvärde som möter upp vid 2400. Jag navigerar än så länge vidare norrut, åtminstone tills vi får en bekräftad negativ omslagsformation, vilket vi inte sett ännu. Fortsättningsformationer ner tills det medellånga medelvärdet ger vika ser jag som köpvärda. Om en kommande nedgång mot förmodan blir så djup att årslägsta vid 2286 punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag den matematiska målkursen för en sådan formation till 2150.

Motstånd: 2542-2550 / 2590-2610 / 2635
Stöd: 2525 / 2513-2490 / 2472-2467 / 2460 / 2454

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 33%.

SP500: Hur djupt behöver rekylen för att locka fram köparna?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste tiden har indexet varnat oss för att rekyl troligen rycker närmare vilket bla visats i en stigande kil där priset nu närmar sig spetsen. Veckan avslutades dock med en ny ATH vid 5189. Så länge volymbalansen är positiv och trenden likaså talar det mesta för att rekyler kommer vara köpvärda så fort positiva fortsättningsformationer eliminerar dem. En första varningssignal får vi om standard line vid 5020 punkteras utan att återtas vilket ställer in siktet mot MA-50 som just nu noteras vid 4925. Närmast på nedsidan bevakar jag den stigande stödlinjen som just nu möter upp vid 5100. Det saknas inte varningssignaler men även om det på några dagars sikt historiskt vid liknande tillfällen inneburit nedgångar har det redan efter en veckan noterats fler upp- än nedgångar vid lika spända korta momentumindikatorer och den starkt stigande trend. Detta är ett indexet som vill bli handlat med fortsättningsformationer som eliminerar rekyler.”

Den gångna veckan inleddes ner med en liten nedgång och ett test av den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan oktober. I tisdags stängde indexet på den högsta nivån någonsin men fredagen avslutades svagt där bla teknikaktier gick svagt. Totalt backade indexet med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång skrivs till 7,3 procent. Precis som förrförra veckan utvecklades veckocandlen till en doji vilket är ett resultat av det råder osäkerhet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och det gör indexet känsligt för information.

Volymen den gångna veckan var inledningsvis svag men tilltog i takt med att häxfredagen närmade sig. Volymbalansen är positiv sedan 7/11 men närmar sig nu tremånaderssnittet brant.

SMACD effektuerades ett högt negativt kors den 21 februari och i slutet av veckan effektuerades en negativ trampolin.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 78 procent, vilket är den tjockaste isen sedan mitten av augusti 2021. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) har successivt noterat högre lägsta och högsta sedan i mitten av december och i fredags passerades MA-200 och standard line innan stängningen vid 14,4 som hittas precis under primärtrenden.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 4,3 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,7 procent, vilket är över 200-dagars medelvärde.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog MA-20 den 18/1 MA-20
– 22st nya ATH sedan den 8 mars

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Tendens till osäkerhet och varannandagsrörelser

På ovansidan möter närmast 5137 följt av 5150 och zonen mellan 5175-5180 samt området vid 5190-5210.

På nedsidan möter närmast zonen vid 5110-5090 följt av 5057-5055 och gapet mellan 5039-4983.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om vi nu ser tecken på att teknologiaktier tappar och indexen rekylerar ser jag det än så länge som positivt och en eventuell rotation mot mer defensiva sektorer kan ge spännande möjligheter. Under snart en månads tid har vi bjudits på flera varningssignaler och nu blir det intressant att se hur långt ner indexet behöver innan köparna står redo att suga upp säljtrycket. Volymbalansen har varit positiv sedan den 7 november men är nu på väg att utmana tremånaderssnittet. Närmast på nedsidan möter MA-20 upp kring 5100 och därefter den viktigaste kortsiktiga sentimentsnivån som standard line markerar, just nu vid 5055. Det är dock först om 50-dagars medelvärde vid 4965 punkteras som risken för ett utmanande omtag/nedgång tornar upp sig. Det är nu 95 dagar sedan vi såg en signifikant botten och snittet är för tillfället 55 dagar mellan dessa. Riskaptiten är med andra ord god men det är hög tid för en liten avkylning. I min bok vill indexet bli handlat med fortsättningsformationer som eliminerar rekyler och det är precis vad vi nu väntar på.

Motstånd: 5137 / 5150 / 5175-5180 / 5190-5210
Stöd: 5110-5090 / 5057-5055 / 5039-4983

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 60%.

DAX: Negativa divergenser kring kiltaket

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om risken är relativt stor för att en lokal topp närmar sig talar statistiken på en månads sikt för uppgång.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång men redan vid EMA-8 kom köparna tillbaka. Veckan avslutades med en ny ATH efter tre dagar med små osäkerhetscandlar kring den övre begränsningen för den stigande kilen. Totalt steg DAX med måttliga 0,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,1 procent. I veckografen blev det den 6:e veckan i rad som steg

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nu noteras däremot indikatorn zonen där vi varnas för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade i torsdags ett högt negativt kors och nu blir det intressant att se om divergensen mot signallinjen tilltar och säljtrycket tilltar.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 6,3 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,1 procent.

Sammanfattning: Säsongsmässigt brukar de kommande månaderna utvecklas positivt. I den negativa vågskålen konstaterar jag att det råder negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna och stochastic har vänt ner från en hög nivå. Priset fångas i en stigande kil vilket är en varningssignal för att en expansion löper stor risk att ske söderut. Just nu noteras standard line vid 17440. En punktering av standard line som inte omgående återtas ställer in siktet mot i första hand MA-50 som vi just nu hittar kring 17140. Det jag inte vill se är att 17000-nivån ger vika utan att snabbt återtas då det riskerar att få säljtrycket att tillta så att husse kallar hem hunden. Mitt huvudspår är dock att en kommande rekyl blir köpvärd och att våren kommer bli en positiv period för DAX men att det för tillfälligt är dålig tajming att jaga priset vid utbrott.

Motstånd: 18000-18040 / 18100 / 18200
Stöd: 17900 / 17620 / 17430 / 17325 / 17065

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 78-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

Securitas B: Extremt liten doji i stödzon

Teknisk analys Securitas B: Det skulle behövas ett omtag till innan uppgången mot 95-kronorsnivån tog vid i slutet av september, efter föregående analys. Sedan dess har aktien präglats av högre toppar och bottnar. Just nu rekylerar aktien från den högsta notereringen sedan november 2021 och håller som bäst på att testa av zonen mellan 109- och 106-kronor, där fredagen stängde med en doji som noterades med den minsta rangen sedan den 29 december. En passering av en extremt liten dojis begränsningar brukar visa vägen för den närmaste veckan.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera pekar upp. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 1 december.

SMACD lämnade den 6 mars ett högt negativt kors som fortfarande är i spel.

Securitas har varit och är hårt blankad men sedan början av februari ser vi små tecken på att de som gått kort börjar köpa tillbaka sina korta positioner.

Alla rapporterade insynsaffärer (15st) i år har varit köp.

Om vi studerar den säsongsmässiga utvecklingen från nu till slutet av april har det varit uppgångar i 73 av åren sedan 1997. Den genomsnittliga utvecklingen under denna period har varit imponerande 7,9 procent.

Sammanfattning: Vid liknande rekyler historiskt där cykelindikatorn och Stochastic (14) noterats lika lika lågt och priset över MA-200 har Securitas stått högre en vecka senare vid 72 procent av fallen. Snittutvecklingen har då varit +2,1% och medianen 1,3% vilket är ganska hyfsat. Om priset gapar upp idag kan vi ta positon, alternativt stänger starkt ovanför standard line vid 109 kronor. När/om 111,80 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 111,80 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 105,20.

Motstånd: 108,50 / 111,00 / 112,90-114,15
Stöd: 106,20 / 103,80 / 101,00-98,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 10-.

Kinnevik B: Laddar upp inför MA-200 icebreak

Teknisk analys Kinnevik B: Det har varit en stökig period efter föregående analys för en månad sedan men aktien nådde målet och ser åter intressant ut. I fredags nådde priset upp till 200-dagars medelvärde men där effektuerades en long legged doji, som är ett resultat av att det råder osäkerhet. På kort sikt är aktien överköpt och noteras kring det övre bollingerbandet med en negativ minidivergens, samtidigt som den är på väg att bryta upp över en intressant motståndsnivå.

Den långa trenden som bland annat indikeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn har tagit sig upp i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan den 14 december och har tilltagit senaste veckan.

SMACD lämnade den 16 februari ett positivt kors och har därefter lämnat två positiva trampoliner, senast i början av förra veckan.

Sedan mitten av januari har högre lägsta noterats och nu utmanas MA-200 med stigande MA-20 och volymbalans från ett lågvollaläge.

De två insynsaffärer som skett i år har varit positiva köp.

Blankningar har varit negativa (ökat) sedan mitten av februari men det tolkar jag som positivt, förutsatt att aktien tar sig upp över viktiga motstånd (MA-200 är ett sådant).

Sammanfattning: En passering upp genom 200-dagars medelvärde ställer in siktet mot i första hand 135-137 kronor. När/om 123 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 123 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 108,60.

Motstånd: 117,00 / 121,50 / 131,00
Stöd: 110,40 / 108,70 / 105,15 / 101,00-99,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81-.