BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 12

OMXS30: Upp- eller urladdning med viss tvekan

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt har gummisnodden blivit hårt spänd på ovansidan samtidigt som årshögstanoteringen vid 1594 testas av. I fredags effektuerades en relativt lång svans på ovansidan vid taket i den rådande tradingrangen vilket kan vara en indikering på att en kortare rekyl är på väg att inledas eller en fortsättning av den pågående tradingrangen. Om det istället visar sig att 1595 tas ut och hålls mer än någon dag är det mycket positivt. På längre sikt ser jag 1500-nivån som en alltmer långsiktig vattendelare.”

Om mars månad stänger högre än februari blir det den nionde månaden i rad där OMXS30 stänger stigande vilket i så fall skulle bli den första gången de senaste 20 åren där det inträffat. Den gångna veckan inleddes upp och noterade den högsta nivån sedan augusti 2015 men avslutades i den nedre delen och en marginell nedgång med 0,2 procent. I veckografen utvecklades kurstapeln till en bearish harami och i dagsgrafen bjöds vi på en bearish engulfing. Hittills i år har OMXS30 stigit med 4,5 procent.

Fredagens negativa omslagsformation vände dock upp kring MA-20 vilket varit mönstret sedan nivån togs tillbaks den 24 januari. Sedan mitten av februari har indexet varit fångat i en tradingrange och de senaste veckorna ser vi tecken på att ett utbrott uppåt kan vara på väg. I den negativa vågskålen råder det en negativ divergens som visar tecken på att utvecklas till en negativ trampolin vilket om 1560 punkteras utan att snabbt återtas kan trigga ett tilltagande säljtryck.

Volymen den gångna veckan har noterats klart över årssnittet och tilltog något under torsdagen och fredagen. Volymbalansen är fortsatt stigande och positiv men det finns absolut en risk för eufori om man jämför med utvecklingen som vi såg i början av 2015.

Sedan början av mars har bara 41 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar stigit och under föregående vecka var det 55 procent av aktierna som steg. Bästa sektorer den gångna veckan blev basråvaror och verkstad medan konsumenttjänster och defensiva kraftbolag gick sämst.

OMXS30 tyngdes naturligtvis den gångna veckan av HM:s kräftgång efter den svaga februariförsälningen men även på Nordeas utdelning.

Bäst bland aktierna i storbolagsindexet gick SSAB A, Fingerprint och Sandvik som alla steg mellan 5,3 och 8,5 procent.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket säger oss att vi alltmer ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och även köper utbrott med tilltagande volym när vollan är låg, som nu. Som vanligt vid utbrottshandel gäller det att placera stoppen under en signifikant stödnivå och det blir inte sällan väldigt ”brett” vilket innebär att man endast kan handla med extremt små positioner.

MACD lämnade den 27 februari en säljsignal och även om vi inte ska fästa så stor vikt vid den i en stigande trend som nu säger den att vi ska vara något försiktiga med att agera vid utbrott.

Cykelindikatorn noteras fallande kring 52-nivån inför veckostarten.

Historiskt har OMXS30 noterat uppgångar vid 60 procent den kommande veckan de senaste 20 åren. Den kommande veckan har dock noterats lägre noteringar de senaste fem åren.

På ovansidan möter först området kring 1595-1603 men på sikt är siktet inställt mot taket i den stigande kanalen vid 1670.

På nedsidan möter först 1578 fölt av golvet i den rådande tradingrangen vvid 1560.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1453 och framför allt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge inte golvet i rådande tradingrangen vid 1560 punkteras utan att snabbt återtas.

Sammanfattning: Den pågående lågvolatila uppladdningen indikerar en viss övervikt för att utbrottet kommer att ske uppåt men samtidigt råder det en negativ divergens. Även om både golvet i den stigande kanalen, de korta och medellånga medelvärdena punkteras talar sannolikheten mer för fortsatta uppgångar på någon längre sikt. Om vi får se en punktering av 1555 utan att nivån snabbt återtas kan det leda till åtminstone en del kortsiktiga vinsthemtagningar och ökat säljtryck.

Motstånd: 1595-1603 / 1617 / 1632
Stöd: 1578 / 1570 / 1560-1556

SP500: Eufori och vaksamhet men fortsatt positivt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Rekylen från ATH-noteringen kring 2400 har nu kommit ner mot den stigande stödlinjen, samtidigt som det gått 46 dagar sedan senaste signifikanta lågpunkt. Trenden är stigande och den kommande veckan har historiskt varit en bra vecka där indexet stigit i ungefär 70 procent av åren. Så länge en rekyl inte punkterar 50-dagars medeltal är den i allra högsta grad hälsosam på kort- och medellång sikt och jag fortsätter till dess att navigera vidare norrut.”

Den gångna veckan har pendlat i en relativt tajt range mellan 2390 och 2358 för att till slut stänga med en dojiliknande veckostapel kring 2378,2 vilket innebär en marginell uppgång med 0,2 procent. Sedan årsskiftet har SP500 nu stigigt med 6,2 procent. Mars månad noteras för tillfället som en doji och en måttlig uppgång med 0,6 procent.

I onsdags markerades 2390 som en lokal pivottopp och om det visar sig att det blir en lägre topp än ATH-noteringen för en knapp månad sedan vid 2401 följt av en lägre lågpunkt än 2354 har vi en indikation på en eventuellt djupare rekyl än vi vant oss vid de senaste 4 månaderna. Om den stigande stödlinjen som markerar lågpunkterna sedan början av november och inför veckostarten noteras kring 2372 punkteras är det en första mindre varningssignal. Än så länge tolkar jag dock veckoavslutningen som en kortare paus i den stigande trenden.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet men i fredags var lösen av derivat (häxfredag) vilket naturligtvis leder till betydligt större volym än normalt. Volymbalansen är fortfarande positiv men uppgångstakten har avtagit något den senaste veckan.

VIX föll med 1,8 procent till 11,3 den gångna veckan och jag har under en tid påtalat att jag ser tecken på att en expansion uppåt är på gång. Än så länge ser vi dock inga signaler på det. Fear & Greed-indexet föll den gångna veckan från 65 till 45 och befinner sig nu i det neutrala området.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2196 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför veckostarten vid 2202. Trendfasindikatorn noteras kring +1,1 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler men att det alltmer pekar på en tid av konsolideringar och tvära kast.

Cykelindikatorn noteras stigande och noteras inför veckostarten kring 74.

MACD lämnade den 7 mars en säljsignal som man inte bör agera på i en så pass positiv trend som råder just nu. Senast vi bjöds på en säljsignal på en liknande nivå var precis innan jul.

På ovansidan möter först taket i den rådande tradingrangen vid 2396-2400 och på längre sikt taket i den stigande långsiktiga kanalen som just nu noteras kring 2460.

På nedsidan möter först den stigande stödlinjen vid 2372 som förbinder bottnarna från början av november. Något längre ner hittar vi golvet i tradingrangen vid 2355 och därefter 50-dagars medelvärde som inför veckostarten hittas vid 2323.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– MACD lämnade den 7 mars en säljsignal från en relativt hög nivå

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) fortsätter indexet att bryta ut uppåt men det positiva utseendet är på väg att bli lite väl euforiskt.

Sammanfattning: Den kommande veckan tillhör historiskt de bättre i mars men det är alltid svårt att sia om hur länge en tradingrange kommer att pågå. Om veckans högsta vid 2390 blir en lägre topp som föregår en lägre botten än 2354 kan det vara ett kortsiktigt sentimentsskifte på gång. Just nu ser jag dock inga tecken på att säljarna är på väg att ta över och volymbalansen är fortsatt positiv. Även om vi bjuds på ett kortsiktigt sentimentsskifte är det inte läge att gå emot den långa trenden så länge årsmedelvärdet och primärtrenden pekar upp och är intakta. Vid lika kraftiga uppgångar som från november till slutet av februari och positiva marknadsfaser har kursen stått högre en månad senare vid 10 av de 14 tillfällen det inträffat de senaste 20 åren. Senast vi hade ett liknande utseende var för exakt 5 år sedan och den gången föll kursen med 11 procent till primärtrenden för att sedan ta fart uppåt igen.

Motstånd: 2385 / 2390 / 2394-2401 / 2415
Stöd: 2375-2372 / 2356-2354 / 2348 / 2339

DAX: Allt starkare trend men just nu överköpt

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”MACD lämnade i fredags en säljsignal men som vanligt ska vi inte fästa alltför stor vikt vid säljsignaler i stigande trender utan istället avvakta och bli mer aktiva i samband med köpsignaler. Att däremot navigera för något annat än uppgång är inte intressant även om tajmingen för nya positioner just nu inte är så bra.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men i onsdags togs 12000-nivån ut och kursen tog sig upp till kanaltaket men köptrycket avstod relativt snabbt. Totalt steg den gångna veckan med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,4 procent.

På lång sikt möter ett tufft motståndsområde mellan 11950-12400 och detta område testas just nu med en påtagligt negativ divergens. Från slutet av juni till i torsdags har DAX stigit med 32 procent. Historiska uppgångar på mer än 30 procent under 8 månader har lett till upp- och nedgångar i ungefär hälften av fallen på en månads sikt. Studerar vi utvecklingen på tre månaders sikt har kursen stigit vid 11 av de 15 tillfällen vi sett detta historiskt. Senast vi såg en lika kraftig uppgång var från hösten 2014 till våren 2015 och den gången ledde det till en nedgång men det säger egentligen ingenting om det vi ser nu.

Noteringen kring kanaltaket, som nu, med negativ divergens talar för en kortare rekyl men när vi därefter får en ny köpsignal via en fortsättningsformation och bättre riskkvot är det definitivt något vi ska överväga. Att istället börja leta positioner för nedgång har historiskt visat sig vara en betydligt mer riskfylld strategi.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i ungefär 75 procent av åren. Så länge inte 11400 punkteras utan att snabbt återtas är det mer som talar för att uppgången kommer att fortsätta och även om en rekyl blir djupare än så ska vi vara försiktiga med att gå emot den rådande upptrenden.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags och fredags legat över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

Trendstyrkan har sedan toppen i februari fallit men visar nu tecken på att vända upp från den lägsta nivån sedan slutet av november.

Sammanfattning: Även om trendstyrkan åter börjar visa tecken på att stärkas och att uppgången kan fortsätta vid överköpta nivåer är det för tillfället inte lätt att jaga priset kring taket i den stigande kanalen. Det behövs en rekyl och en positiv fortsättningsformation för att visa på en mer varaktig uppgångspotential. Att för tillfället navigera för något annat än uppgång är inte aktuellt.

Motstånd: 12125 / 12200 / 12395
Stöd: 12020 / 11925 / 11870

Skanska B: Intressant vattendelare

Teknisk analys Skanska B: Efter ytterligare ett par försök att ta ut 220-kronorsnivån har nu Skanska-aktien fallit ner mot 210 kronor som testades i tisdags.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut är stigande och trendfasindikatorn skrivs just nu till 1,0 vilket innebär att vi alltmer ska snegla åt kortsiktiga positioner men företrädesvis för uppgång.

210 kronor är alltjämt en vattendelare och nedgången mot nivån och tecken på nya högre lågpunkter är positivt vilket i fredags följdes av en positiv omfamnande candle med högre volym än snittet. Det positiva testet av 210 kronor och en positiv minidivergens följt av en positiv fortsättningsformation skapar goda förutsättningar för en uppgång.

Skulle 210 kronor punkteras med tilltagande volym och en kraftfull candle som inte omgående tas tillbaks hittar vi nästa stöd nedåt 200 kronor.

Sammanfattning: Redan om den korta sentimentsnivån kring EMA-8 tas ut får vi en indikation om uppgång mot 220 kronor men vi ska ha respekt för 214,50-215,00 där vi ser en del svansar de senaste månaderna. Om även 220 kronor tas ut ställs siktet in mot 225-230 kronor. Punkteras 210 kronor utan att snabbt återtas kommer husse (primärtrenden) att kalla hem hunden.

Motstånd: 213,35 / 214,00 / 215,95 / 217,85
Stöd: 211,45 / 210,25 / 208,40 / 206,50

NCC B: Ett kraftfullt "engagemangsbevis"

Teknisk analys NCC: Vi bjöds på en uppgång upp till 228,20 men där satte en bearish engulfing stopp för uppgången och husse har nu kallat hem hunden.

Den långa trenden pekar visserligen fortfarande svagt upp men trendfasindikatorn noteras vid +0,4 och vi ska därmed vara relativt kortsiktiga med nya positioner som företrädesvis ska tas för uppgång.

I torsdags bjöds vi på en XL-candle (hinner inte gå in på definitionen här men jag kan säga att det är något jag verkligen håller koll på.

På ovansidan möter nu ett motståndsområde strax under 220-kronor där ett platt Leading Span B (Ichimoku) möter upp. När/om detta tas ut och hålls är förutsättningarna goda för en uppgång mot tidigare motståndsnivån kring 225 kronor.

Sammanfattning: På kort sikt är nu gummisnodden spänd på ovansidan men en rekyl ner mot ackumulationsområdet mellan 216,20 och 214,40 som följs av en positiv fortsättningsformation är ett bra läge att haka på för uppgång. Om man istället väljer att innan ackumulationsområdet testats kliva på vid utbrott av 220 kronor innebär det att man måste ha långt ner till stoppen som då placeras kring 208 kronor och det ger inte så bra riskkvot.

Motstånd: 219,80 / 220,90 / 223,50 / 226,10
Stöd: 217,20 / 215,70 / 213,10 / 210,50