BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 12

OMXS30: Siktet ställs in mot högre höjder

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan standard line togs ut den 14 januari har inte en enda dag stängt under den viktiga sentimentsnivån men de två senaste dagarna har nivån testats. En dagsstängning under standard line har en tendens att locka till säljtryck och i sin tur leda till en något kraftigare rekyl än vi vant oss vid de senaste månaderna. Tar sig indexet istället åter upp och börjar stänga över EMA-8 ställs siktet i första hand in mot 1600 som är den nivå som behöver rensas av innan sikten blir fri upp mot 1675.”

Efter punkteringen av MA-200 och testet av standard line i början av veckan tog sig indexet i slutet av veckan åter upp till 1600-nivån som testades av i fredags. Totalt steg OMXS30 med 2,4 procent den gångna veckan vilket var den näst kraftigaste veckouppgången i år. OMXS30 står nu 13,3 procent högre än vid årsskiftet.

Rekylen och punktering av 200-dagars medelvärde för en vecka sedan har nu återtagits och för första gången sedan den 9 oktober bjöds vi i fredags på en dagsstängning över 1595. Även om indexet åter är kortsiktigt överköpt har sannolikheten stärkts för en uppgång mot höstens toppar vid 1680-nivån. Bästa sektorer den gångna veckan blev kraftbolag som steg med 4,9 procent och teknikrelaterat med en uppgång på 3,6 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,5 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång.

Volymen låg den gångna veckan strax under snittet bortsett från i fredags då den var extremt hög, tack vare lösen av derivat. Volymbalansen tolkar jag fortsatt positivt även om uppgångstakten mattats av och bekräftelsenivån från i slutet av februari utmanas.

Bredden mellan bollingerbanden är nere på den lägsta nivån sedan den 20 augusti och utseendet då har vissa likheter.

På ovansidan möter närmast 1600-nivån följt av 1610 och 1634.

På nedsidan hittar vi närmast 1581 och den korta sentimentsnivån kring EMA-8 som noteras kring 1575 följt av standard line vid 1562 och primärtrenden vid 1554.

På lång sikt är jag svagt positiv och kommer att vara så tills 200-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte ett stigande 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit +0,04 procent.

Sammanfattning: Sedan nyår har varje signifikant lågpunkt i samband med rekyler noterats på en allt högre nivå, så även förra fredagens vid 1547. Även om indexet är kortsitigt överköpt och en uppgång mot höstens högsta kring 1680 inte kommer att ske utan andhämtningspauser är det mer troligt med en uppgång dit på sikt, än att vi kommer att få se ett besök ner mot vändningsnivån kring 1380. För tillfället är jag positiv till OMXS30 och den svenska börsen tills vi ser tecken som indikerar något annat. En första varningssignal skulle vara en tydlig etablering under 1524 men fram till dess är minsta motståndet att agera för uppgång.

Motstånd: 1596 / 1600 / 1634 / 1640
Stöd: 1581-1578 / 1567 / 1548 / 1531

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93.

SP500: Högsta stängningen sedan november

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det kommer nu bli spännande att se om den gångna veckan var starten på en nedgång för att testa av lågpunkten från i julas eller en hälsosam rekyl. Bortsett från de två sista veckorna i december och två första i januari har indexet noterats innanför den tradingrangen som markerades de sista två veckorna i oktober. Denna range motsvarar avståndet mellan toppen vid 2817 och 38% rekyl. Mitt huvudspår är fortfarande att vi sett en hälsosam rekyl inledas och att vi därefter kommer bjudas på ett nytt försök till utbrott upp mot ATH-nivån vid 2940 från slutet av september. Om det istället visar sig att vi bjuds på nya lägre toppar och lågpunkter finns självklart en risk för att de senaste månaderna istället varit en tjurfälla som nu håller på att slå igen.”

Den positiva reversal strax under MA-200 som jag beskrev för en vecka sedan blev lågpunkten för den första ”riktiga” rekylen sedan i julas. Totalt steg SP500 med 2,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,6 procent. I månadsgrafen noteras mars hittills som en hammerliknande reversal och förra veckans candlestick utvecklades till en bullish grön opening marubozu.

Rekylen och punktering av 200-dagars medelvärde för en vecka sedan har nu återtagits och för första gången sedan den 7 november bjöds vi i fredags på en dagsstängning över 2815. Även om indexet åter är kortsiktigt överköpt har sannolikheten stärkts för en uppgång mot ATH-nivån kring 2940.

Den senaste tiden har vi sett obligationsräntorna falla och de offensiva sektorerna med IT i täten ta på sig ledartröjan, risk on.

Volatiliteten mätt som bredden mellan bollingerbanden är nere på den lägsta nivån sedan den 9:e oktober och chansen för en expansion har ökat även om vi ännu inte sett tendeser till en tilltagande rörelse – än.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast.

Volymen för den gångna vecka var av naturliga skäl extremt mycket högre än snittet, vilket till stor del hänger ihop med options- och derivatlösen. Volymbalansen har varit positiv sedan slutet av januari, även som vi sett en viss avmattning sedan slutet av februari.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) föll med 20 procent den gångna veckan för att stänga kring 12,9.

På ovansidan möter närmast av 2821 följt av 2832 och 2840.

På nedsidan möter närmast 2800 följt av 2783 och 2767 men framförallt fredagens lägsta vid 2722.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– Mars har historiskt varit den fjärde bästa månaden

I den negativa vågskålen:
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december
– Indexet utmanar vändningsnivåerna oktober-december
– Mindre än 60 procent av aktierna i SP500 noteras över MA-200

På lång sikt är jag neutral så länge indexet pendlar kring det platta 200-dagars medelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv och avvaktar de närmaste dagarnas utveckling.

Sammanfattning: Sedan i julas har varje signifikant lågpunkt i samband med rekyler noterats på en allt högre nivå, så även förra fredagens vid 2722. Även om indexet är kortsitigt överköpt och en uppgång mot ATH-nivån vid 2940 inte kommer att ske utan andhämtningspauser är det mer troligt med en uppgång dit, än att vi kommer att få se ett besök ner mot 2350. För tillfället är jag positiv till SP500 och den amerikanska börsen tills vi ser tecken som indikerar något annat. En första varningssignal skulle vara en tydlig etablering under 2680 men fram till dess är tåget skyltat norrut.

Motstånd: 2821-2825 / 2832 / 2840 / 2856
Stöd: 2800 / 2783 / 2767 / 2748 / 2722-2718

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90.

DAX: Utmanar primärtrenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I dagsgrafen avslutades veckan med en bearish shooting star kring motståndsområdet strax under 11700 samtidigt som vi ser tecken på att indexet är kortsiktigt överköpt. Om detta läge leder till en rekyl kommer djupet och kraften den sker på ge en fingervisning om hur starkt det underliggande sentimentet är. Så länge indexet inte etablerar sig under 11000-nivån talar mer för att vi på sikt kommer att få se DAX etablera sig över 200-dagars medelvärde.”

Den gångna veckan inleddes med en positivt gap och fortsatte upp för att stänga vid den högsta veckostängningen sedan den 5 oktober. Totalt steg DAX med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu uppgår till 10,7 procent.

Nu närmar sig för första gången på ett halvår 200-dagars medelvärde samtidigt som indexet redan tagit sig upp över ichimokumolnet med lagging line i ett alltmer positivt utseende.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fortsatt nedåtriktat och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,4 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volatiliteten, mätt som bredden mellan bollingerbanden, är nere på den lägsta nivån sedan den 31 januari 2018 och vid en stigande trend anser jag det som positivt.

Sammanfattning: Även om gummisnodden är spänd på ovansidan är förutsättningarna goda för en passering av 200-dagars medelvärde inom kort. Skulle det behövas ytterligare omtag för att ladda upp tillräckligt för ett utbrott kan standard line (den punktstreckade linjen) vara en viktig vattendelare att bevaka. En dagsstängning under standard line kan åtminstone tillfälligt locka fram ett tilltagande säljtryck men fram till dess anser jag rekyler vara bättre lägen att kliva på för uppgång.

Motstånd: 11495 / 11520 / 11590 / 11660
Stöd: 11425 / 11380 / 11310 / 11020

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 93.

SAAB B: Positiv divergens kring stödet vid 300 kronor

Teknisk analys SAAB B: Det utvecklades en signifikant topp två dagar efter föregående analys och därefter har 300-kronorsnivån testats av vid tre tillfällen och än så länge stått pall.

Efter det senaste lågvollaläget har de senaste fem kursstaplarna varit extremt små och föregående vecka avslutades med ett misslyckat försök att ta ut EMA-8 och 308 kronor.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera saknar i stort sett riktning och trendfasindikatorn skrivs till -0,8 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga, speciellt med positioner för uppgång.

På nedsidan är det angeläget att inte aktien börjar stänga under 297 kronor vilket kan trigga tilltagande säljtryck. I annat fall skapar den positiva divergensen mot stochastic kring en relativt låg nivå bra chanser till en uppstuds från nuvarande nivå.

Sammanfattning: Förutsatt att inte börsen (OMXS30) klappar ihop är det goda förutsättningar för en dagsstängning över EMA-8 och fredagens högsta. Edgen är hyfsad för någon veckas uppgång men redan när 50-dagars medelvärde testas kan det vara idé att stänga halva positionen och rida resten med stoppen strax under föregående dags lägsta. Om däremot 297 kronor punkteras med en dagsstängning ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 308,25 / 311,85 / 317,55 / 323,20
Stöd: 302,50 / 300,00 / 297,00 / 294,60 / 289,05

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 38.

Getinge B: Välbehövlig paus som flaggar för tilltagande rörelser

Teknisk analys Getinge B: Dagen efter föregående analys effektuerades en shooting star som följdes av en bearish engulfing vilket blev inledningen på en 8-procentig rekyl. För en vecka sedan nåddes standars line (den punktstreckade röda linjen) och sedan dess har kursen klamrat sig fast kring nivån. Föregående vecka avslutades med ett test av 20-dagars medelvärde och en svans på ovansidan.

Den långa trenden som jag använder bla lutning på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till +2,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska navigera för uppgång och agera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är, åtminstone än så länge, positiv och pekar upp ovanför tremånaderssnittet.

I samband med den senaste rapporten bröt Getinge upp över den fallande motståndslinjen, effektuerade en Ichimoku ILL, tog ut standard line men blev ganska snabbt överköpt. Nu är det angeläget att inte lagging line kör in i priset utan bryter upp över 112,50.

Den kraftiga uppgång sedan rapporten har nu lett till en pausformation med goda förutsättningar för ett utbrott uppåt och vidare norrut från 112,50. Om däremot förra fredagens lägsta vid 103,50 istället punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot i första hand 100 kronor som kommer att bli en viktig vattendelare.

Sammanfattning: Det är angeläget att inte priset bryter ut söderut från den rådande tradingrangen och att laggin line (den tjocka blå linjen) ”kör in i priset” vilket skapar förutsättningar för ett tilltagande säljtryck. Om däremot fredagens högsta vid 108,10 tas ut med en dagsstängning och därmed även 20-dagars medelvärde talar mycket för att nästa uppgångsfas kan vara inledd.

Motstånd: 107,95 / 109,00 / 110,80 / 112,65
Stöd: 106,10 / 105,25 / 103,40 / 101,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67.