BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 12

OMXS30: Det börjar bli upp till bevis

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är extremt översålt, även med historiska mått och rekylen under föregående vecka högst marginell i förhållande till nedstället dessförinnan, vilket indikerar svaghet. Edgen är dock mycket god för en uppstuds, när man studerar historiska utfall efter liknande nedgångar, men det som blir intressant att se är om i första hand 1765-nivån där fib 50% möter upp eller om 1800-nivån där fib 62% just nu noteras, tas ut. Om någon av dessa fibnivåer tas ut och följs av en ny högre lågpunkt kan en botten vara under bildande. Vid denna typ av inledande nedgång och tilltagande volla är det mycket sällsynt med en V-botten, även om just det var fallet efter höstens nedgång 2018. På kort- till medellång sikt talar dock mer för fortsatta nedgångar.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap med nästan 6 procent och efter att tisdagen misslyckats att etablera sig över 1600-nivån bar det av söderut igen. Inför torsdagen var det åter dags för ett negativt gap på över 5 procent och stängningen skedde på hela minus 10,6 procent. Totalt backade OMXS30 med 15,5 procent den gångna veckan och sedan 1987 hittar jag bara ett tillfälle då indexet föll lika brant, vilket var andra veckan i oktober 2008, vilket var två veckor innan lågpunkten i samband med finanskrisen. Veckostängningen var den lägsta sedan den 3 augusti 2016. Om mars månad stänger lika lågt som nu eller lägre blir det den sämsta månaden sedan september 1990. Hittills i år noteras OXMS30 för en nedgång med 22,3 procent.

Dagsmomentum (RSI-14) har inte noterats lika lågt sen den 26 september 1990 men i fredags såg vi åtminstone ett litet tecken på att indikatorn kan vara på väg att vända upp. Jag vill i så fall se att bekräftelsenivån från den 4 mars tas ut för att vi ska ha en tendens till en eventuell botten formation.

De senaste tre veckorna har OMXS30 fallit med mer än 26 procent och jag hittar bara två liknande nedgångar sedan 1987 och en av gångerna föll indexet den kommande veckan och den andra blev det en uppgång. Även om bägge dessa tillfällen var relativt nära en botten går det inte att dra några slutsatser på två ynka träffar.

Jag har de senaste veckorna påpekat att det mesta tyder på att en kommande uppstuds troligen kommer att bli kortvarig och därefter följas av förnyat säljtryck, det gäller fortfarande. Att det skulle bli en en V-formad botten är det än så länge inte mycket som tyder på.

Det som betyder något i grafen är:
1. Hur högt en eventuellt uppstuds når?
2. Blir förra veckans lägsta vid 1344 en signifikant lågpunkt?

Två globala intressepunkter:
1. Vad kommer centralbankerna att göra? Paniken är nu så utbredd att löften från centralbanker inte verkar påverka placerarkollektivet rädsla.
2. Tilltar eller avtar den globala utvecklingen av Corona? Just nu är det Europa som är epicentrum och antalet insjukade stiger fortfarande men inte lika brant som antalet tillfrisknade. Dödligheten ligger nu kring är högre i Europa än den varit hittills i Sydkorea där man valt att masstesta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag nu som ”platt” även om den nu börjat vrida ner. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -2,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar efter eventuella uppstudsar.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat 50-120 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Under mer normala förhållanden hade jag tolkat det som en urblåsning men än så länge ser vi inga tecken på att säljtrycket är på väg att avta. Volymbalansen punkterade den 6 mars och indikerar inte att distrubutionen är på väg att avta.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1400 följt av 1448 och nivån kring 1500.

På nedsidan hittar vi närmast 1367 följt av 1344 och 1300-nivån.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 14 av de 33 senaste åren (42%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,3 procent. Indexet har stigit 3 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,7 procent lägre.

Sammanfattning: Varje dag får jag flera mail om när jag tror OMXS30 kommer att bottna och hur djupt. Ingen har en aning om när detta slutar och det är som jag ser det bättre att vänta på att vi ser tecken på en botten än att försöka gissa sig till det. Jag vill se att standard line (50%-nivån av nedgången) tas ut och därefter följs av en ny högre botten. För att vi sedan ska börja agera med trendföljande strategier för uppgång bör vi helst se flera av de ledande börsindexen uppvisa nya högre bottnar. Om vi ska leta positiva pusselbitar har nedgångar som lett till lika stretchade indikatorer på nedsidan effektuerats nära kommande bottnar. Som jag påpekat de senaste dagarna har historiska tillfällen med lika hög kortsiktig volatilitet i de flesta fall uppnåtts när botten varit nära. För tillfället är det dock, för de flesta, bättre att sitta på händerna tills vi ser det vi vill se.

Motstånd: 1400 / 1448 / 1500
Stöd: 1367 / 1344 / 1319 / 1300

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 6.

SP500: Bullish above the stomach kring 11-årigt stöd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500 är nu fångad i en kortsiktig range mellan 3137 och 2855. Den något högre lågpunkten i fredags kan vara en första pusselbit som indikerar att köparna ”stoppar tårna i vattnet”. Det krävs dock att tisdagens högsta vid 3137 tas ut och inte följs av en ny lägre botten för att en lågpunkt ska bekräftas. Historiskt har uppstudsar efter branta nedgångar ofta testat av både fib 50% och 62% ett antal gånger innan siktet åter ställts in mot senaste signifikanta topp. Punkteras 2855 hittar vi nästa intressanta stöd vid 2825-2822. Vi ska fortsatt vara beredda på tvära kast och slagig handel och just nu kan det vara bra för nattsömnen att sitta på händerna.”

Det blev ingen passering av 3137 utan istället öppnade föregående vecka nedåt med ett 3,6% gap och fortsatte ner för att i torsdags notera en nedgång med nästan 17 procent på fyra dagar. Till slut stängde veckan 8,8 procent lägre vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet utökades till 16,1 procent. Vändningen och den positiva avslutningen på veckan ledde till en svans på nedsidan som var mer än 50 procent.

Om vi förbinder lågpunkterna från början av 2009 träffades denna långsiktiga trendlinje med kirurgisk precision i slutet av förra veckan. Den elvaåriga trenden som börjande i mars 2009 har nu testats efter att S&P 500 fallit med mer än 900 punkter från toppen i februari till torsdagens lågpunkt. Inför fredagen hade överstigit 20 procent vilket tillsammans med punktering av långsiktigt stigande trendlinjer brukar definiera att björnmarknader är inledda.

Tack vare fredagens kraftiga uppstuds förhindrades en stängning under de psykologiskt viktiga nivåerna för den långsiktiga trendlinjen och 2500-nivån. Men den intressanta frågan som nu uppstår är om vi sett en begynnande bottenformation och att den senaste mest signifikanta lågpunkten i månadsgrafen från slutet 2018 kommer vara intakt?

En positiv pusselbit är att indexet vände upp kring det nedre bollingerbandet, vilket skett varje gång det utmanats sedan mars 2009 (se den infällda bilden på månadsgrafen). Även om köparna försöker ta sig tillbaks är det gott om motstånd på ovansidan i form av fibonaccinivåer där jag framförallt fäster mitt intresse kring 2830 och 2935-2940 samt de rödmarkerade områdena i dagschartet.

En positiv pusselbit är att dagsmomentum (RSI-14) noterar en positiv divergens via torsdagens lägsta och skulle bekräftelsenivån från den 4:e mars passeras får vi ytterligare en. Jag vill dock se standard line som inför veckan noteras kring 2936 tas ut och följas en ny högre lågpunkt innan jag på allvar tror det är förutsättningar för en signifikant lågpunkt.

Den långa trenden som jag använder lutning på 200-dagars medelvärde för att peka ut har nu så smått börjat vända ner, även om lutningen är i det närmaste obefintlig. Trendfasindikatorn har fallit ner och noteras kring -0,8 vilket innebär att risken absolut inte är över för tvära kast och slagig handel.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats långt över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är nu negativ och indikerar att uppstudsar troligen kommer vara bra lägen att gå kort.

Bredden (isens tjocklek) har minskat under nedstället och inför veckan noteras bara 12 procent av aktierna som ingår i SP500 över 200-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) stängde i torsdags kring 75 men föll i fredags tillbaks för att stänga vid 58. Totalt steg indexet med 38 procent den gångna veckan.
Även om VIX vänder ner behöver vi se mer normala noteringar under en tid för att placerarkollektivet ska våga söka risk igen. Som du kan se nedan har jag placeraat den extrema nivån i VIX både bland positiva och negativa pussebitar då dessa normalt inte håller så länge.

BBW (vollan på kort sikt) noteras nu kring 33 vilket är den högsta nivån sedan november 1987.

På ovansidan möter närmast 2735 följt av 2800 och 2867 samt området kring 2890.

På nedsidan möter närmast 2660 följt av 2570 och området kring 2479.

I den positiva vågskålen:
– Studsar upp från extremt översåld nivå vid 11-årigt stöd
– Extremt stora volymer som blankas
– Extrema rörelser
– (VIX är upp på nivåer som liknar december 2008)

I den negativa vågskålen:
– Hindenburg Omen åter i spel sedan 20 februari
– Indexet noteras under Ichimokumolnet och lagging line under molnet
– Tilltagande volla (BBW > 32)
– VIX är fortsatt uppe på en extremt hög nivå

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu negativ.

Sammanfattning: Jag kommer osökt att tänka på Lisa Ekdahls text: Vem vet, inte du. Vem vet, inte jag. Precis så är det, ingen vet var detta tar vägen. Om vi kan rätta oss efter det historien, även om det börjar bli allt färre tillfällen att jämföra med, har vi flera pusselbitar som kan vara tecken på en botten. Det gäller som alltid att ha tålamod och även i detta fall vänta på att standard line kring 2936 tas ut och följs av en ny högre botten, innan vi kan förvänta oss att en botten håller på att mejslas ut. Till att börja med blir det intressant att se om fredagens bullish above the stomach kommer att följas upp av ytterligare positiva candlar som tar ut fler motståndsområden. Tills motsatsen bevisas talar dock mer för att vi snart bjuds på en ny lägre topp som följs av ytterligare tilltagande säljtryck.

Motstånd: 2735 / 2800 / 2867 / 2890
Stöd: 2445 / 2425 / 2400

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22.

DAX: Extremaste noteringen någonsin

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I månadsgrafen har SMACD effektuerat ett negativt medelvärdeskors och senast vi såg det var i februari 2018. Edgen är god för en uppstuds när DAX är översålt kring stödområdet som blev en högerskuldra i augusti. Det är dock först om fib 50% men helst fib 62% tas ut och följs av en ny högre lågpunkt som sannolikheten är god för att en ny signifikant botten är under bildande.”

Inte en enda dag sedan den 19 februari har DAX stängt över föregående dags högsta och den gångna veckan inleddes med ännu ett negativt gap. I torsdags följdes veckoinledningen av ytterligare ett gap ner under 10.000-nivån och stängningen vid 9232 motsvarade en nedgång med hela 20 procent. Sedan den 19 februari har DAX backat med 33 procent och noteras därmed 30 procent lägre än vid årsskiftet kring lågpunkten från slutet av juni 2016.

Om vi förbinder bottnarna sedan 1980 med en trendlinje hittar vi den kring 8000 och skulle nivån punkteras utan att snabbt tas tillbaks tolkar jag det mycket negativt.

Jag har dagsdata sedan 1975 för DAX och inte en enda gång hittar jag där dagsmomentum (RSI-14) noterats lika lågt som inför veckostarten.

Trots att bredden mellan bollingerbanden uppgår till 47 procent noterades fredagens stängning kring det nedre bandet men med en positiv divergens. Om bekräftelsenivån från den 4 mars tas ut är det för mig en första positiv pusselbit men som jag sagt så många gånger tidigare vill jag se standard line tas ut och följas av en ny högre botten för att vi ska börja tro på en bottenformation.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har vridit av nedåt och indexet befinner sig under medelvärdet. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -3,5 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång efter nästa försök till uppgång är stor.

Volymbalansen pekar nu tydligt nedåt.

Sammanfattning: Historiskt tillbaks till 1975 kan jag inte hitta något som är värre än det vi nu ser. Chansen till en uppstuds är stor men jag vill se att standard line tas ut och följs av en ny högre botten för att jag ska börja tro på att en botten är på väg att mejslas ut. En ny lägre topp än fredagens lägsta vid 9065 som punkteras utan att omgående tas ut ställer in siktet ner mot 8700 som om nivån nås samtidigt innebär att den långsiktiga stödlinjen som förbinder bottnarna sedan 1980 (i logskala) har gett vika och det kommer jag tolka mycket allvarligt.

Motstånd: 9980-10000 / 10330 / 10900 / 11250
Stöd: 9065 / 8840 / 8490 / 7920 / 7570

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 3.

Skanska B: Bullish harami cross vid hemmahamnen

Teknisk analys Skanska B: Det blev en rekyl till 200 kronor följt av en tajt range och sedan en ny topp vid 218 kronor. Uppgången fortsatte med positiva fortsättningsformationer kring zonen mellan 50-dagars medelvärde och golvet i den stigande kanalen fram till mitten av februari då 240 kronorsnivån blev en viktig topp. Sedan högstanoteringen vid 240,50 den 14 februari har Skanska B fallit med över 30 procent på fyra veckor. Nu närmar sig startpunkten för det senaste 8 månadernas uppgång kring 160-150 kronor.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka har planat ut och saknar nu lutning. Trendfasindikatorn har fallit från +2,7 i mitten av februari till -0,7 inför veckostarten. Vi bör alltså även fortsättningsvis vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Dagsmomentum (RSI-14) är nere på den lägsta nivån någonsin och studerar vi avståndet upp till standard line har det bara varit lika spänt vid två tidigare tillfällen sedan 1997 och det var 7/10-1998 och 24/8-2008.

SMACD är nere på en extremt låg nivå och när signallinjen tas ut efter att indikatorn varit lika långt ner och vänt har det historiskt varit bra lägen att skala in för uppgång.

Sammanfattning: Oavsett vad man köper om man gör det i det kaos som råder nu är det hög risk. Någon gång kommer det troligen att bli bra läge att åter skala in i aktier. Skanska är en aktie som har goda förutsättningar både fundamentalt och tekniskt att prestera bra när det vänder. Att börja skala in sig med små positioner för något längre sikt börjar se spännande ut. När SMACD skär upp genom den röda signallinjen efter att ha varit så långt ner som nu är förutsättningarna goda för att en uppgång är inledd. Om det istället visar sig att 150 kronor ger vika ökar risken för ett ytterligare tilltagande säljtryck.

Motstånd: 168,90 / 172,95 / 180,10 / 186,85
Stöd: 161,05 / 158,10 / 152,10 / 148,15

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 6.

Guld spot: Positiv reversal kring cloud span b

Teknisk analys Guld: Rekylen var inte klar men golvet i kanalen, strax ovanför molnet sög upp säljtrycket och den 9 mars bjöds vi på en ny högre topp som testade av 1700-nivån. Den senaste veckan har nedstället varit brant då även guldet blivit en källa till likviditet. I torsdags testades både cloud span b och primärtrenden av och följdes i fredags av en positivt reversal kring molnets nederdel.

SMACD har nått ner till nollan men har nått nivån efter ett brant fall, vilket är en varningsignal när ett stöd nås.

I samband med den positiva reversalen i fredags vände %b upp från en nivå under det nedre bollingerbandet.

Sammanfattning: Det är extremt hög i risk att ta position även i guld eftersom ”allt” blir en källa till likviditet när nedgångarna är lika branta som nu. Edgen är dock mycket bra för en uppstuds men om så blir fallet är omöjligt att spekulera i. Vid svåra lägen som nu kan det vara klokt att agera med ett hävstångsinstrument, exempelvis en minifuture, då man vet vilken risk man tar. För tillfället kan en hävstång kring 12-15 vara intressant då den inbyggda stoppen hamnar kring 1455. Man bör, om man agerar, göra det med en extremt liten position och stänga hälften direkt om en lång grön candle effektueras, som stänger i den övre tredjedelen. Resten stängs lämpligen när/om det börjar svansa till på ovansidan av dagscandlen kring 1645.

Motstånd: 1532 / 1505 / 1459
Stöd: 1567-1571 / 1598-1604 / 1652

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17.