BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 12

OMXS30: Överköpt kring ATH-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens ATH-notering vid 2169 var den 21:e bara i år och den femte dagen i rad som stängde på plus. Även om indexet är överköpt, överälskat och högst troligt även övervärderat har vi inte några säljsignaler men väl en del varningssignaler i form av hårt spända momentumindikatorer. Även om risken för rekyl har ökat “vill indexet bli handlat” med fortsättningsformationer för uppgång i samband med rekyler. Ett starkt stigande index med underliggande styrka (tjock is) är som ett tåg som rusar fram. Även om det saktar in vid hinder (rekyler) ska det till mer än lite kraft (en trigger) för att stoppa tåget. Just nu gör vi bäst i att vänta på nästa läge i samband med en rekyl. Som jag brukar säga: “vi jagar inte priset, vi vet vad vi vill se och väntar på att detta ska dyka upp och då agerar vi”. Tills vi bjuds på nya lägre lägsta som i sin tur följs av nya lägre högsta ska vi vara köpare vid positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.”

Den gångna veckan inleddes med en dark cloud cover och en ny ATH-notering, den 22:e för i år. Resten av veckan handlades innanför måndagens begränsningar. OMXS30 var i fredags nere och testade av den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 men stängde på samma nivå som för en vecka sedan vilket innebär att årets uppgång skrivs till 15,7 procent. I veckografen utvecklades en spinning top som hade tydliga svansar på både ovan- och nedsidan.

Efter den impulsartade uppgången som inleddes vid det senaste månadsskiftet har uppgången fått indexet att bli överköpt och SMACD var i veckan uppe över 17. När indexet vänder ner från denna typ av stretchade nivåer leder det ofta till rekyler, som inte sällan blir onödigt utmanande.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer. Nivån kring/över 7 innebär att risken vid en bekräftad negativ candlesticksformation är stor för att rekylen blir utmanande.

Volymen har hela den gångna veckan noterats över tremånaderssnittet och drog iväg ordentligt i fredags vilket var väntat i samband med häxfredagen. Volymbalansen är dock åter mycket positiv vilket gör att det mesta talar för att rekylen kommer att sugas upp innan den riskerar att bli ohälsosam.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 82 procent vilket i min värld är en tjock is även om den är något tunnare än inför gårdagen. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 83 procent av largecapaktierna över MA-20, 83 procent över MA-50 och 82 procent över MA-200. 81 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2180 följt av 2188 och därefter området kring 2196-2200.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2158-2156 följt av 2140-2135 och zonen vid 2100.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 34 senaste åren (53%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent. Indexet har bara stigit den kommande veckan vid 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,5 procent högre. Det kan vara intressant att notera att OMXS30 steg hela 12,1 procent den kommande femdagarsperioden förra året, vilket naturligtvis har stor inverkan på snittet för de senaste tio åren.

Sammanfattning: Risken för en utmanande rekyl är stor med tanke på det överköpta läget och de multipla dojisarna. Redan en stängning under den kortsiktiga sentimentsnivån vid EMA-8 kan trigga igång ett säljtryck som har förutsättningar att bli utmanande. Mitt huvudspår är fortfarande att köparna kommer tillbaks innan nedgången blir långsiktigt utmanande. Volymbalansen är positiv och isen tjock vilket tillsammans med intressanta stödnivåer på nedsidan torde skapa goda förutsättningar för en stark utveckling i april. Om däremot en kommande nedgång får indexet att punktera molnet utan att snabbt återta detsamma ökar risken för att vi sett en långsiktig topp men än så länge är det inte vad jag ser.

Motstånd: 2180 / 2188 / 2196-2200 / 2211
Stöd: 2158-2156 / 2140-2135 / 2100

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 78+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Håller stödet vid 3900?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en serie av mindre men allt lägre lägsta var köparna beredda på att ta över kontrollen kring 3750 vilket ledde till en positiv vecka och en ny rekordnotering. Även om det är gott om varningssignaler har vi inte fått någon signal om att indexet är på väg att effektuera en långsiktig topp. Fram till dess ser jag positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler som värda att haka på. Siktet är fortfarande inställt mot i första hand 4000-nivån. Om det visar sig att området kring standard line vid 3845-3840 punkteras ställs siktet in mot den nedre begränsningen av den tradingrange som just nu fångar indexet. Utbrottets riktning från tradingrangen kommer indikerar den fortsatta utvecklingen. Det är svårt att sia om den kortsiktiga utvecklingen men mitt huvudspår är att indexet kommer dra vidare upp mot högre höjder, dock inte utan utmanande rekyler.”

Den gångna veckan inleddes med ett tre ny ATH-noteringar men när det defensiva delmålet för swingrekylen vid 3980 nåddes gick det tungt och indexet föll tillbaks för att testa av stödet kring 3887 som nåddes i fredags. Efter den initala uppgången lämnades toppen för att bla täppa gapet från den 11 mars. Totalt backade indexet 0,8 procent den gångna veckan och effektuerade en stängning i veckocandlens nedre tredjedel. Årets uppgång är därmed reducerad till 4,2 procent.

Det har varit mycket fokus på den tioåriga räntan, dollarn och Feds ränte/QE-besked den gångna veckan. Om tioåringen fortsätter upp och eventuellt passerar 2 procent är risken stor för en del rotation från aktier till räntor. På kort sikt kan dessa faktorer leda till ett visst säljtryck, speciellt som det inte är så långt kvar till vårt/mångas delmål kring 4000.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 10 punkter till 1,72 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras fortsatt på en nivå som innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier och i nuläget fokusera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i fredags (häxfredag) legat kring snittet. Volymbalansen har fallit ner mot tremånaderssnittet som är helt platt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 noteras inför den gångna veckan till 87 procent vilket fortfarande är tjock is.

VIX (den förväntade vollan) föll inledningsvis den gångna veckan och noterades kring den lägsta nivån på över ett år men tog fart upp under torsdagen och fredagen för att avsluta under de viktiga medelvärdena vid 23 vilket jag tolkar positivt.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta strax innan årsskiftet och efter en viss uppgång under februari föll den brant i början av veckan för att åter vända upp något och närmar sig nu 6.

På ovansidan möter närmast 3930-3935 följt av 3950 och 3984-3987.

På nedsidan möter närmast 3902-3898 följt av 3886 och 3874 samt zonen kring standard line vid 3855.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 3984 den 17/3

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna har tagit fart uppåt
– Dollarn stärks även om den avtagit något
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Negativ omslagsformation kring delmålet för korrektionsvågen

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: I mitten av den gångna veckan nåddes det defensiva symmetrimålet för den senaste ABC-korrektionen vilket ledde till en rekyl ner mot den första egentliga stödnivån strax under 3900. I fredags såg vi tecken på att köparna står och väntar kring 3890. Om köparna kommer tillbaks redan nu och driver priset upp och förbi 4000-nivån ställs siktet in mot det offensiva målet för den swingen mellan 3700-3950, som vi hittar kring 4100. Vi ska dock vara beredda på att fortsatt stigande långräntor riskerar att sätta press på en överköpt, överälskad och övervärderad börs, speciellt när stora runda nivåer närmar sig. Jag tror inte att uppgången kommer att ske utan rekyler men än så länge tolkar jag fortsättningsformationer i samband med dessa som köpvärda. Lagging line som kört in i priset efter en lång tids uppgång i fritt utrymme är en liten varningssignal för stundande skvalpiga rörelser. Om det visar sig att den gångna veckan blir en mer signifikant topp vill jag inte se att zonen kring 3700 ger vika för då har vi ett nytt och betydligt mer utmanande utseende.

Motstånd: 3930-3935 / 3950 / 3984-3987
Stöd: 3902-3898 / 3886 / 3874 / 3855

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Spänt på ovansidan men positivt utseende

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är indexet överköpt men den tilltagande och positiva volymbalansen talar för att en rekyl kommer att följas av en fortsättningsformation som blir värd att följa. Den nivå jag framförallt bevakar på nedsidan, som helst inte ska punkteras utan att snabbt återtas, är 13500-nivån. Historiskt (tillbaks till 2001) har perioden från nu till slutet av april inneburit uppgångar med i snitt 3,9 procent.”

Den gångna veckan inleddes med en pausformation kring den defensiva målkursen för den senaste swingen mellan 13300-14200 vid 14500. När nivån i torsdags passerades ställdes siktet in mot 15000-nivån men gapet i torsdags behövde täppas under häxfredagen. Totalt avancerade DAX 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,6 procent och två nya ATH-noteringar, den senaste i torsdags vid 14804.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD noteras med köp som senaste signal och har dragit upp över februarihögsta vilket är positivt. Det råder däremot en negativ divergens mellan prisgrafen och SMACD.

Volymbalansen vände för ett par veckor sedan upp och noteras fortfarande klart över tremånaderssnittet.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten vid 13670 i slutet av februari har indexet stigit med 7 procent, trots nedgången i fredags. På kort sikt är indexet överköpt men den tydligt positiva volymbalansen talar för att en rekyl kommer att följas av en fortsättningsformation som blir värd att följa. Den nivå jag framförallt bevakar på nedsidan, som helst inte ska punkteras utan att snabbt återtas, är 14000 men den senaste mest signifikanta lågpunkten hittar vi kring 13500-nivån. Historiskt (tillbaks till 2001) har perioden från nu till slutet av april inneburit tydliga uppgångar (se WTSDM i blått som är den historiska snittutvecklingen). Fortsättningsformationer är väl värda att haka på, speciellt i samband med rekyler. Att gå kort är för tillfället inget som lockar.

Motstånd: 14750 / 14805 / 15000
Stöd: 14600 / 14560 / 14410 / 14230

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 83-.

Trelleborg B: Bullish engulfing efter hälsosam rekyl

Teknisk analys Trelleborg B: Det blev ingen fortsatt rekyl i OMXS30 efter föregående analys av Trelleborg, vilket innebär att förutsättningarna för en nedgång inte var på plats. Efter ytterligare några dagars paus drog aktien vidare upp till 229 kronor som nåddes den 9 mars. Därefter har aktien rekylerat ner och nådde 20-dagars medelvärde i onsdags som följdes av en doji och en bullish engulfing i fredags.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi uppmanas att agera på positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Målkursen för den rekyl vi bjöds på i januari hittar vi kring 243-245 kronor och för den senaste rekylen noteras densamma, vilket även stämmer överens med den historiska utvecklingen under april.

Volymbalansen har fallit under rekylen de senaste veckorna men stärktes i slutet av förra veckan, precis som i skolboken.

Fredagens bullish engulfing efter den positiva minidivergensen i torsdags utmanar nu regressionslinjen från slutet av oktober och en passering ställer i första hand in siktet mot den övre nivån kring 233 kronor.

Sammanfattning: Om inte börsklimatet (riktningen hos OMXS30) klappar ihop är det goda förutsättningar för att Trelleborg åter har ställt in siktet mot den övre av regressionslinjerna kring 233 kronor. Skulle däremot standard line kring 215 kronor punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för en mer utmanande rekyl. Siktet är i första hand inställt upp mot 243 kronor som är den defensiva målnivån både för den senaste rekylen och den vi bjöds på i januari. Nivån kommer inte nås utan rekyler och skulle börsen som helhet vända ner kommer Trelleborg att dras med.

Motstånd: 222,75 / 225,10 / 229,00 / 233,10
Stöd: 220,20 / 217,40 / 213,80 / 207,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 35+.

NCC B: Long legged doji kring intressant stödnivå

Teknisk analys NCC B: Det blev ingen punktering av EMA-8 efter föregående analys, istället passerades 146,50 och siktet ställdes in mot 149 kronor. Redan samma dag nåddes 150 kronor, en uppgång med 3 procent på en enda dag. Efter några dagars pausformation med små candlar kring nivån tog sig aktien vidare upp till den platta MA-200. Uppgången på mer än 10 procent sedan lågpunkten i februari har aktien rekylerat ner till den platta nivån som standard line markerade under större delen av februari.

I fredags bjöd NCC på en long legged doji kring 148-149 kronor som är en intressant stödnivå.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera är i skrivande stund helt platt. Trendfasindikatorn har fallit tillbaks ner i det område där vi kan förvänta oss tvära kast och slagig handel, som under hösten och i vintras.

Under uppgången mot den platta primärtrenden, som nåddes i tisdags har volymbalansen stärkts, vilket är positivt när en viktig motståndsnivå närmar sig.

Historiskt har NCC varit en jämviktspendlare under vintermånaderna men från slutet av mars utvecklats starkt under april, vilket självklart inte säger att det kommer bli så i år.

Den uppladdningsfas under februari som följdes av en uppgång mot primärtrenden har ett i mina ögon positivt utseende.

En long legged doji är resultatet av osäkerhet, denna skingras i de flesta fall när högsta- eller lägstanivån för candlen passeras.

Cykelindikatorn lämnade två negativa divergenser när primärtrenden testades och har nu nått ner till 20-nivån. En vändning upp från denna nivå tillsammans med en passering av fredagens högsta vid 150,50 ställer in siktet mot 153-154 kronor till att börja med.

Sammanfattning: Passeras 150,50 talar det mesta för att NCC-aktien kommer att försöka sig på ett utbrott upp och förbi tisdagsens högsta vid 154 kronor. När/om 152,50 nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 153 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 147 kronor. Skulle istället fredagens lägsta vid 147,50 punkteras använder vi oss lämpligen av nödutgången då risken för en expansion söderut mot i första hand 145 kronor ökar.

Motstånd: 147,70 / 152,10 / 153,30-154,00
Stöd: 148,20-147,70 / 145,00 / 143,15

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21-.