BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 12

OMXS30: Bryter upp från fallande kil

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den pågående rekylen är köpvärd så fort vi får en positiv fortsättningsformation eller en passering av torsdagens högsta. Att gå kort är för tillfället inte aktuellt.”

Den gångna veckan inleddes ungefär som veckan dessförinnan avslutades. När det en månad gamla gapstödet kring från 1635 nåddes sög köparna upp säljtrycket och lyckades i onsdags prestera en bullish engulfing. Indexet har sedan dess testat av de kortare medelvärdena MA-8 och MA-20 som jag använder för att identifiera det kortare sentimentet. Uppgången den senaste veckan uppgick till marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 13,7 procent.

Även om inte månaden är slut har den negativa omslagsformationen för tillfället eliminerats och i veckografen har vi nu en hammerliknande fortsättningsformation.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags och onsdags legat något under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer den gångna veckan har varit teknologi, basråvaror och telekom. Sämst har oljebolag ohc konsumenttjänster gått. Bästa aktier på OMXS30-indexet blev SKF B, Assa Abloy, Boliden, Ericsson B och AstraZeneca. Sämst gick Lundin Petroleum, Hennes & Mauritz, SSAB A, MTG B och Kinnevik.

Den långa trenden pekar upp än så länge är de korta- och medellånga medelvärdena sorterade för fortsatta uppgångar. I torsdags togs den korta sentimentsnivån kring MA-8 ut men än så länge spjärnar MA-20 emot.

Historiskt har den kommande veckan stigit ungefär hälften av åren och efter den bullish engulfing som vi bjöds på i onsdags talar det mesta för att den tidigare ATH:n vid 1701 kommer att testas av.

MACD lämnade en säljsignal i dagsgrafen den 3 mars, från den högsta nivån sedan den 10 mars år 2000. Än så länge har inte momentumet för nedgång tilltagit.

På ovansidan möter motstånd vid 1667, 1676, 1687, 1694 och 1704. På nedsidan bevakar jag 1652, 1644-1642, 1634,8 men framförallt 1624 och golvet i den stigande kanalen som inför veckostarten noteras kring 1574 (stiger med 3,2 punkter per dag).

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1465.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde kring 1583 en psykologisk vattendelare. Rekyler är köpvärda på medellång sikt så länge inte MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt är jag positiv.

Så länge inte onsdagens lägsta vid 1635 punkteras är jag positiv till fortsättning både på kort- och lång sikt. På ovansidan bevakar jag förra torsdagens högsta vid 1679 som kommer vara en bra trigger för fortsattt uppgång när nivån passeras.

Motstånd: 1678,5 / 1701 / 1712 / 1722 / 1750
Stöd: 1660 / 1656 / 1648 / 1635 / 1625 / 1606

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 1148.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 2241.

S&P 500: Cykliskt bra förutsättningar för en uppgång

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet befinner sig nu kring en nivå där det börjar bli dags att leta efter positiva fortsättningsformationer. Om 2065 punkteras har vi ett kluster av stöd hela vägen ner mot 1970-nivån.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men redan under tisdagen fortsatte nedgången mot den stigande stödlinjen och under torsdagen bjöds vi på en positiv fortsättningsformation. Veckan avslutades dock negativt även om den stigande stödlinjen fortfarande är intakt. Årets uppgång är nu utraderad efter föregående veckas nedgång med 0,9 procent.

Volymen har, bortsett från i tisdags, under den gångna veckan legat strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I fredags noterades volymen 4 procent under snittet.

Ingen sektor stängde på plus i fredags. Sämst gick basråvaror och ickecykliska konsumentprodukter.

Endast 98 av aktierna som ingår i indexet steg i fredags medan 388 stängde rött. Efter de senaste dagarnas uppgång var det åter Apple som tyngde indexet mest.

Ingen av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg igår. Apple vände åter ner och backade 0,7 procent till $123,6. Google vände oxå ner och backade med 1,5 procent för att stänga vid $553,00. Twitter tog en paus från de senaste dagarnas uppgång och backade 0,9 procent vilket fick aktien att stänga på $46,7 medan den sociala kollegan Facebook åter vände ner och föll 1,1 procent till och stängde till slut veckan vid $78,0.

Den långa trenden är fortsatt stigande men både 20- och 50-dagars glidande medelvärde har vänt ner och kursen befinner sig mellan 100- och 50-dagars medelvärde.

MACD lämnade för 1,5 vecka sedan en säljsignal i dagsgrafen och nu blir det spännande att se om nollinjen som punkterades i fredags återtas eller om vi kommer att bjudas på ett tilltagande nedställ. Även i månads- och veckografen råder nu säljsignaler som kommer att bli mycket intressanta att följa. I fredags bjöds vi på en E2MACD som är en bra headsup för någon eller några dagars uppgång, vilket styrks av edgeberäkningen nedan.

Historiskt har kursen den kommande veckan fallit mer än hälften av åren. Om vi däremot enbart studerar de tillfällen då kursen fallit lika mycket på två veckor eller mer och de tillfällen då MACD har haft ett liknande utseende har kursen stått högre en vecka senare i ungefär 60 procent av fallen.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2065, 2072, 2086, 2096, 2108 och 2120. På nedsidan bevakar jag i första hand utvecklingen kring den stigande stödlinjen som inför veckostarten möter upp vid 2045 och om den punkteras är det angeläget att 2040 står pall för att inte ge en ny lägre botten.

Om den stigande stödlinjen punkteras hittar vi det första stödet kring 2030 men om den psykologiska nivån kring 2000-1970 punkteras ökar sannolikheten för att en långsiktig topp kan vara på väg att bildas.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2119,6 den 25/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras strax under 2000
– Cykelmässigt bra tajming att ta entré för uppgång

I den negativa vågskålen:
– Indexet noteras under 20- och 50-dagars medeltal
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Momentumindikatorerna noteras på en nivå där det råder förhöjd risk
– MACD noteras i sälj i både dags-, vecko- och månadsgrafen.

Under de senaste veckorna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå och även om nivån stigit något den senaste veckan är det en falsk säkerhet som råder. VIX steg den gångna veckan med knappt 9 procent och stängde veckan vid 16,0. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2150 och 1960 den närmaste månaden.

På tisdag presenteras de tyska finansanalytikernas förtroende, inflationssiffror för euroländerna samt amerikanska bygglov. På onsdag är det dags för inkomstsiffror från Storbritannien och på torsdag håller jag koll på Philadelphia Fed.

Så länge 2040 är intakt är förutsättningarna goda för att en ny uppgångsfas är på väg att inledas vilket en dagsstängning ovanför MA-8, som utgör den korta sentimentsnivån, skulle skapa goda förutsättningar för. Än så länge ser jag inga tekniska setuper för nedgång även om det inte saknas varningssignaler.

Motstånd: 2064 / 2072 / 2085 / 2100 / 2108 / 2123
Stöd: 2145-2142 / 2030 / 2006 / 1988 / 1974
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 1377.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 2987.

DAX: Rekylen är inte långt bort

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”För tillfället är indexet kraftigt kortsiktigt överköpt. Nu behövs en rekyl, som är köpvärd ner mot 10600, och en positiv fortsättningsformation för att ta nya positioner för uppgång. Något annat än uppgång är för tillfället inte aktuellt.”

Veckan inleddes med en nedgång ner mot 11400 där en positiv reversalformation som åter tog indexet upp över den korta sentimentsnivån.
Den senaste veckan innebar en uppgång med hela 3,0 procent vilket innebär att indexet stigit med hela 21,4 procent sedan årsskiftet. Kursen har nu stigit 9 veckor i rad, vilket inte hänt någon gång de senaste 20 åren.

Sedan lågpunkten i början av januari har det tyska storbolagsindexet stigit med 26,7 procent på 48 dagar, vilket bara inträffat 5 gånger de senaste 18 åren men inte en enda gång tidigare i en positiv marknadsfas.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt och G-krafterna indikerar att vi fortsatt ska vara köpare i samband med rekyler.

MACD noteras i köp både i dags-, vecko- och månadsgrafen men samtidigt som den relativt höga nivån är en varningssignal är det ett styrkebesked.

Både gummibandet (avståndet ner till MA-200) och gummisnodden (korta momentumindikatorer) är nu hårt spända. Historiskt har vi inte sett liknande utseenden vid mer än 31 gånger de senaste 12 åren och vid 21 av dessa har kursen stått högre en vecka senare men uppgången har i snitt varit marginell.

Den historiska utvecklingen den kommande veckan har varit positiv i nästan 70 procent av åren och den senaste tidens kraftiga uppgång är ett styrkebesked. För tillfället är indexet något överköpt vilket innebär att vi ska vänta med att ta nya positioner för uppgång tills vi får positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler. Det är gott om stöd på nedsidan som har goda förutsättningar att suga upp säljtrycket varför något annat än uppgång inte är aktuellt för tillfället.

Motstånd: 11955 / 12000 / 12167 / 12325
Stöd: 11797 / 11692 / 11533 / 11400 / 11000

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP33 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 8106.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP145 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 15254.

Boliden B: Köparna påtagligt tveksamma vid motstånd

Teknisk analys Boliden: Tajmingen på föregående analys var i det närmaste perfekt och även slutsatsen att vi skulle bevaka nivån kring 155-150 för en positivt fortsättningsformation. Den 5:e mars bjöds vi på den första positiva reversalstapeln sedan toppen den 26:e februari och kursen har därefter åter testat av motståndsområdet kring 169-173 kronor, även denna gång ser vi tecken på att köparna vacklar och säljarna enkelt tar över.

De långa och medellånga trenderna pekar upp och G-krafterna är sorterade för fortsatt långsiktig uppgång. Avståndet ner till primärtrenden är fortsatt stort (>27%) och vi har historiskt sett att utbrott upp vid dessa tillfällen inte haft speciellt bra hitrate.

Dagsmomentum (RSI-14) har varit uppe och vänt vid 80-nivån men i samband med det senaste trendbenet tog sig inte momentumet upp över sitt månadsmedelvärde, en varningssignal.

I fredags bjöds vi, efter varningssignaler i form av en negativ divergens, på en bearish engulfing. Dagsmomentum misslyckades ta ut månadsmedelvärdet och mycket talar för att kursen åter ska ner kring 159-154 kronorsnivån.

Motstånd: 171,90 / 172,75 / 178,00 / 183,30
Stöd: 16,00 / 162,10 / 156,85 / 152,30 / 149,00

Du kan handla Boliden med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong BNP28 med hävstång 5,3 och stopploss kring 141,45
Nedgång: Minishort BNP21 med hävstång 7,2 och stopploss kring 179,40

Skanska B: Hamrar ut en startnivå för nästa ben i trenden

Teknisk analys Skanska B: Några dagar efter utbrottet som jag skrev om i december fick vi det återtest jag önskade. Titta i diagrammet med vilken precision köparna kom tillbaks, exakt vid den nivå jag pratade om. Därefter höll sig kursen mellan 8-dagars medelvärde och det övre stigande bollingerbandet fram till rapporten i början av februari då uppgången blev lite väl euforisk.

De senaste veckorna har aktien rekylerat ner till det nedre bollingerbandet som nästan sammanfaller med den stigande stödlinjen. Den gångna veckan har vi bjudits på två positiva fortsättningsformationer, senast i fredags då en positiv reversal skapar goda förutsättningar att bli startskottet på nästa trendben.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp och G-krafterna är sorterade i rätt ordning för fortsatt långsiktig uppgång.

Stochastics noteras dessutom på en nivå där det är bra tajming att ta entré i samband med rekyler.

Skanska har visat bra styrka sedan i mitten av oktober och reagerade positivt på rapporten den 12 februari. Efter de senaste veckornas rekyl är det åter en bra edge att ta position för uppgång. Om MA-8 som noteras strax ovanför 200 kronor tas ut kan vi åter kliva på för uppgång med stoppen strax under den stigande stödlinjen.

Motstånd: 200,90 / 203,80 / 205,30 / 209,90
Stöd: 195,60 / 193,30 / 186,80 / 184,40

Du kan handla Skanska med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong SKA BNP19 med hävstång 5,0 och stopploss kring 167,60
Nedgång: Minishort SKA BNP18 med hävstång 4,6 och stopploss kring 230,80