BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13

OMXS30: Dags för en kortare uppstuds

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt noteras indexet kring golvet i en stigande kanal men om torsdagens lägsta punkteras och inte snabbt återtas är det angeläget att nivån kring 1340 håller för att inte den långsiktiga nedtrenden ska förstärkas.”

Den gångna förkortade handelsveckan innebar att viktiga stödnivåer punkterades och torsdagen innebar en röd marubozu som punkterade både stödet vid 1354 och 50-dagars medelvärde. Totalt föll OMXS30-indexet med 3,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 7,0 procent.

I månadsgrafen noteras mars månad i en bearish shooting star som för tillfället noteras 4,0 procent under årsmedelvärdet. I veckografen var det andra veckan i rad som avslutades negativt.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet den gångna veckan.

Kursen noteras fortfarande under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti, som fortfarande är intakt.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,5 på en tiograding oscillerande skala. Inför mars månad skrev jag att först och främst 1400-nivån behövde tas ut och hållas men ännu viktigare är det att den tidigare toppen kring 1550 elimineras för att mer ska tala för fortsatt upp- än nedgång på längre sikt.

Den gångna veckan var det bara 44 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg och sedan början av mars har 59 procent av dessa aktier stigit. Ingen sektor lyckades stänga veckan på plus. Sämsta sektorer blev oljebolag och finans.

MACD lämnade för lite mer än en vecka sedan en säljsignal relativt högt upp i den positiva delen och nu blir det spännande att se om rekylen kommer vara antingen hälsosam (köparna suger upp säljtrycket innan 1339, tilltar i negativ styrka eller om vi kommer att få se en utdragen konsolidering/uppladdning inför nästa positiva ben upp mot den fallande primärtrenden. Just nu är det säljarna som håller i taktpinnen.

Cykelindikatorn noteras kring 25 vilket innebär att det, om vi får en bekräftad fortsättningsformation, är ”tillåtet” att köpa för uppgång. Gummisnodden är nu extremt spänd på nedsidan vilket ger goda förutsättningar för en positiv månadseffekt. Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i nästan 70 procent av fallen.

På ovansidan möter först de kortare medelvärdena upp vid 1376 och 1389 men den viktigaste nivån på kort/medellång sikt är 1431 på ovansidan som utgör taket i den rådande tradingrangen. Om taket i denna range tas ut är det med stor sannolikhet många fysiska och mentala stoppar som ryker och det kommer trigga ytterligare uppgångar mot i första hand den fallande primärtrenden kring 1469.

På nedsidan bevakar jag först utvecklingen kring fib 50%-nivån vid 1339 och därefter golvet i tradingrangen vid 1324.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren. Om däremot årsmedelvärdet tas ut med en månadsstängning och även de tidigare topparna med början vid 1550, ja då börjar sannolikheterna åter tala mer för upp- än nedgång på sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag återigen svagt negativ så länge MA-50 inte tas ut och börjar luta uppåt.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag för tillfället neutral och bevakar i första hand utbrott, med en dagsstängning, från den nuvarande tradingrangen mellan 1431 och 1324.

Sammanfattning: Cykliskt-, säsongsmässigt och med en extremt hårt spänd gummisnodd är sannolikheten god för ett bra månadsskifte. För tillfället har vi dock inga tecken på att köparna är på väg tillbaks men redan om 1355 tas ut eller ett positivt omslag kring 1324 kan vara läge att haka på för att utnyttja månadsskifteseffekten. När månadseffekten är över om någon vecka är det med stor sannolikhet åter dags att börja navigera för nedgång.

Motstånd: 1354 / 1362 / 1385 / 1413 / 1431
Stöd: 1345 / 1339 / 1324 / 1310 / 1296

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 6,5 och en stop loss på 1161.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP165 med en häv kring 5,6 och en stop loss på 1554.

S&P 500: Mer talar för ned- än uppgång

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Mycket talar för att vi kommer att få se en rekyl inledas och därefter blir det intressant att se var köparna åter är villiga att suga upp säljtrycket, det kommer i sin tur att säga mycket om fortsättningen. Sannolikheten talar för att veckan stänger nedåt.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish haramit cross som bekräftades i onsdags men redan i torsdags visade köparna att de inte är uträknade när de, åtminstone till viss del sög upp säljtrycket kring 2022-nivån. Veckan som helhet stängde på -0,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till marginella 0,4 procent.

Veckan stängde vid 2036 och årsmedelvärdet hittar vi inför veckostarten kring 2030 och mars månad bekräftar än så länge den positiva omslagsformationen som februari blev. I veckodiagrammet däremot effektuerades en bearish harami vilket är den första negativa veckostapeln på åtta veckor.

Teknisk har vi ett W och i både det korta- och medellånga utseendet har den senaste tiden präglats av ett avtagande momentum vilket kan leda till ett visst säljtryck. Det är dock inte så mycket som tyder på att det blir en brant nedgång men det kommer att bli intressant att se vilken påverkan jobbstatistiken på fredag får.

Volymen har den gångna veckan legat klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i nästan 70 procent av fallen och cykliskt är det ungefär lika stor chans att vi kommer få en lågpunkt innan den 12
april. Både mars och april har dock historiskt varit ganska bra månader. Även månadsskiftet mellan mars och april har historiskt varit bra, men det är absolut ingen garanti för att det kommer att bli så i år.

Bästa sektor den gångna veckan blev hälsovård. Sämst gick oljebolag och finans.

Årsmedelvärdet saknar i det närmaste lutning och kursen noteras just nu ovanför medelvärdet som vi hittar kring 2030. Det ska bli spännande att se om mars månad håller sig kvar ovanför den långa sentimentsnivån eller inte. 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt och kursen noteras sedan någon vecka ovanför medelvärdet. Trendfasindikatorn noteras precis kring nollan och sannolikheten är stor för att det kommer att bli skvalpigt fram till åtminstone torsdag.

MACD närmar sig sälj efter att de senaste veckorna varnat för att momentumet i uppgången är på väg att avta. Detta kommer i så fallatt bli den första säljsignalen på denna nivå sedan början av november. Dagsmomentum har precis vänt ner från 70-nivån.

Cykelindikatorn noteras kring 56 och dålig tajming att ta nya positioner för uppgång, åtminstone än så länge.

På ovansidan möter först gapet från årsskiftet upp mot 2043 och därefter toppen från i tisdags vid 2057 men de viktigaste topparna på medellång sikt är de vi hittar mellan 2081 till 2135.

På nedsidan hittar vi först primärtrenden kring 2017 och de viktiga 2000-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Både de korta och medellånga medelvärdena har nu tagits ut
– Dubbelbottenformationen från början av året är bekräftad
– Om mars månad stänger som ovanför både MA-200 och årsmedelvärdet är det positivt
– Fed är nu betydligt mer duvaktiga än för bara några månader sedan

I den negativa vågskålen:
– Mars behöver stänga ovanför årsmedelvärdet vid 2030
– En massiv mur av motstånd mellan 2080-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen
– Bearish harami cross den 22/3

Sammanfattning: Även om det inte blir någon dramatisk nedgång talar det mesta för att den kommande veckan kommer innebära något lägre notering. På fredag presenteras de nya jobbsiffrorna och dessa kan mycket väl bli en trigger för nästa kortsiktiga trend. Det som talar emot en nedgång den kommande veckar är den stundande månadseffekten som historiskt varit positiv.

Motstånd: 2038-2043 / 2056 / 2067 / 2082 / 2104
Stöd: 2022 / 2017 / 2005 / 1992 / 1969

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP30 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 1504.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,4 och en stop loss på 2437.

DAX: Avvakta utbrott från tradingrangen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De negativa minidivergenserna mot de flesta momentumindikatorer varnar för att en rekyl närmar sig.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av sekundära vid 10100-nivån och veckan har därefter pendlat mellan 9750 och 10100. I torsdags bjöds vi på den första stängningen under EMA-8 sedan den 10 mars, men än så länge håller MA-20. Totalt föll DAX-indexet med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 8,3 procent.

I månadsgrafen noteras mars månad än så länge positivt men under årsmedelvärdet som just nu noteras kring 10600. I veckografen har de två senaste veckorna öppnat och stängt på samma nivå och den gångna veckan strax under mitten.

Sedan den bearish engulfing som effektuerades för lite mer än en vecka sedan har indexet noterats innanför begränsningarna för den rådande tradingrangen.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -0,9 och det är med fördel jämviktspendlande strategier som ska tillämpas. Kursen har historiskt stått högre i nästan 70 procent av fallen en vecka från nu.

MACD effektuerade i mitten av februari en köpsignal från en nivå under -200 och det har bara skett vid sex tillfällen sedan år 2000 och vid de tidigare har det i de flesta fall lett till kraftfulla uppgångar. Sedan ett par veckor tillbaks har histogrammet varnat för att en lokal topp kan vara i antågande och nu närmar sig antingen en säljsignal eller en positiv trampolin.

Sammanfattning: Så länge inte tidigare toppar återtas talar mycket för att den senaste tidens uppgång är en rekyl i nedtrenden. På kort sikt kommer jag navigera i riktning med utbrott från rangen 9750-10100.

Motstånd: 10025 / 10100 / 10300
Stöd: 9865 / 9750 / 9635 / 9495

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP178 med en häv kring 4,3 och en stop loss på 7723.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP162 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 11655.