BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13 – 2022

OMXS30: Check på rekyl och gaptäppning

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckans uppgång tolkar jag som en mycket positiv pusselbit även om det är för tidigt att blåsa faran över. Stochastic är nu uppe på den högsta nivån sedan den 4 januari samtidigt som den psykologiskt tuffa fib 50%-nivån utmanas. En rekyl rycker närmare och kan inledas någon av de närmaste dagarna. Den stundande rekylen kommer indikera hur gediget det alltmer positiva sentimentet på kort sikt är. Ju högre upp köparna suger upp den kommande rekylen, desto angelägnare är de stora elefanterna att komma in i position. Om inte fib 50% (just nu kring 2045) för den senaste uppstudsen punkteras i samband med den kommande rekylen kommer troligen en fortsättningsformation vara värd att agera på. Skulle däremot fib 62% som för tillfället noteras kring 2011 ge vika ska vi vara beredda på ett test av 1900-nivån som är säkerhetsventilen jag gärna ser håller tätt.”

Den gångna veckan inleddes med två dojisar kring fib 50% för årets range varnade för att köparna behöver en andhämtningspaus. Resten av veckan rekylerade indexet ner och i fredags täpptes gapet från den 16 mars i stort sett till när veckostängningen skedde vid 20-dagars medelvärde. OMXS30 föll med 3,3 procent den gångna veckna vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 12,9 procent. I veckografen bjöds vi på en bearish harami som är en negativ omslagsformation som behöver bekräftas då den har ganska dålig träffsäkerhet. Om det visar sig att 2200 passeras tolkar jag det som en fortsättningsformation för uppgång. Om däremot 2085 ger vika ställs siktet i första hand in mot 2050-nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt och G-krafterna är fortfarande sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där sannolikheten talar för nedgång. Sedan några veckor tillbaka har däremot trendfasindikatorn vridit uppåt och nu blir det intressant om det positiva utseendet som rådde fram till årsskiftet återgår eller om det på nytt vrider av söderut. Att trendfasindiktorn noteras i den negativa området betyder för tillfället inte att man ska gå kort utan istället vara mer selektiv och kortsiktig när man agerar för uppgång.

Volymen har hela veckan noterats klart under snittet vilket jag tolkar positivt. Att volymen faller i uppgångar, som vi sett sedan början av mars, är helt enligt skolboken. Volymbalansen är än så länge negativ även om den stärkts de senaste två veckorna.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 50 procent. Just nu är det bara 17 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 12,6 vilket fortsatt är hög volla. Ett bra tecken på en långsiktig lågpunkt brukar en avtagande volla från en extremt hög nivå vara, vilket jag började skriva om den 9 mars. Än så länge ser det ut som det blev så.

På ovansidan möter närmast 2135 följt av 2159 och zonen kring 2194-2204.

På nedsidan möter först zonen 2104-2090 följt av 2072 och 2045.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan låg en rekyl bland korten och nu är den i full gång. I fredags nådde indexet ner till nedre delen av gapet där även fib 38% och MA-20 mötte upp. Timingmässigt är gummisnodden hårt spänd på nedsidan och det innebär vid intressanta stöd att det är en nivå som bjuder på ett utmärkt läge för att haka på en fortsättningsformation. Om fredagens högsta passeras effektueras dessutom ett tretick som ställer in siktet mot i första hand 2200 och eventuellt MA-200. Det är dock flera tuffa motstånd på vägen dit, där först 50-dagars medelvärde möter upp vid 2200. Om det istället visar sig att nedersta nivån av gapet från den 16 mars vid 2087 punkteras ställs siktet in söderut och då är det viktigt att inte fib 62% vid 2012 ger vika för då kommer 1900 med stor sannolikhet att testas. Även om den gångna veckans högsta än så länge är en ny lägre topp imponerar mars månads utseende som har en lång svans på nedsidan i ett turtlesoupliknande utseende.

Motstånd: 2135 / 2159 / 2194-2204
Stöd: 2104-2090 / 2072 / 2056 / 2045

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 60%.

SP500: Bryter upp över MA-200 och molnet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi bevittnade precis den största veckouppgången sedan början av november 2020. Den gången blev det startskottet på en fantastisk uppgångfas som varade fram till i år. Nu är frågan om man kan blåsa faran över eller om detta är en gigantisk tjurfälla? Även om jag tolkar det vi sett den senaste veckan som mycket positivt är jag på min vakt och beredd på att en ny jobbig nedgångsfas kan inledas när som helst. Det vi ser nu är inte helt olikt IT-bubblan 2000 därför kommer jag fästa stor vikt vid nästa nedgång, hur den ser ut och vilken nivå som behöver nås innan köparna vågar sig tillbaka. På kort sikt är cykelindikatorn uppe på den högsta nivån sedan mars 2016 och gummisnodden sedan den 2 februari i år. Det är viktigt att dansa nära nödutgången med små steg. Om inte fib 50% för den senaste veckans uppgång punkteras i samband med en kommande rekyl kommer troligen en fortsättningsformation vara värd att agera på. Skulle fib 62% som för tillfället noteras kring 4275 ge vika ska vi vara beredda på ett test av 4115 som är säkerhetsventilen jag gärna ser håller tätt.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 200-dagars medelvärde som passerades och fredagens stängning nära dagshögsta noterades precis vid 100-dagars medelvärde strax ovanför cloud span b. Totalt steg S&P 500 med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 4,7 procent. De senaste två veckorna har stängt kring absolut veckohögsta. Sedan uppgången startade kring den 15 mars har endast en röd candle effektuerats vilket indikerar en högerställd cykel = god riskaptit.

Den tioåriga räntan har stigit från 2,15 procent till 2,48 procent den gångna veckan vilket innebär en uppgång med 10 procentenheter.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt och i fredags passerade priset även ichimokumolnet. Den 14 mars skar dock MA-50 ner genom MA-200 i ett dödskors. Trendfasindikatorn har tagit sig upp från det negativa området till zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagigt jämviktspendlande rörelser.

Volymen har hela veckan noterats under snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ men närmar sig nu raskt snittet och en passering av detta innebär att förutsättningarna stärks för positiva börsrörelser.

SMACD har efter det positiva korset den 16 mars tagit sig upp över nollzonen vilket är positivt. Senast vi såg ett liknande utseende var den 18 oktober.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras just nu kring 53 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) har fortsatt ner under veckan och föll med totalt 13 procentenheter till 20,8. Nu testas 200-dagars medelvärde och en etablering under nivån kommer vara lugnande för börsen.

Bredden mellan bollingerbanden uppgår just nu till 10,6 procent vilket är över snittet kring 5,7 procent.

På ovansidan möter närmast 4548 följt av området mellan 4590-4600 där de närmaste topparna möter upp följt av zonen vid 4700.

På nedsidan möter närmast 4524 följt av 4504-4494 och 4456 samt motpolen vid 4417.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den normalt positiva halvan av året
– Extremt kraftfull turtle soup kring årslägsta den 24/3
– Noteras nu över EMA-8, MA-20, MA-50, MA-200 och standard line
– Passerade taket i den fallande trendkanalen för en vecka sedan
– Ny högre topp den 23/3

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Nya lägre toppar 12/1, 2/2, 10/2
– Noteras under molnet
– Dödskors den 14/3

På lång sikt är jag svagt neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: En ny högre botten den 14 mars och därefter en passering av den senaste toppen vid 4417 från den 3 mars fick indexet att dra upp mot primärtrenden. Den gångna veckan avslutades dessutom med att indexet tog sig upp över ichimokumolnet. Ytterligare en positiv pusselbit är att aktierna på Nasdaq Composite gått bättre än S&P 500 och att indexen stiger trots hot om räntehöjningar och Rysslands terrorbombningar i Ukraina. Om indexet vänder ner och punkterar stanard line kring 4330 med kraft är risken stor för att årets lägstanivån kommer att testas och en punktering innebär att säljtrycket troligen tilltar påtagligt Ifall stundande rekyler istället blir måttliga och låt säga att köparna kommer tillbaka redan innan motpolen vid 4417 ger vika kommer jag tolka det som att den underliggande styrkan är god. Det är alltså fler positiva pusselbitar den senaste veckan än negativa och förhoppningvis fortästter det så, även om det börjar bli välkommet med en rekyl.

Motstånd: 4548 / 4590-4600 / 4700
Stöd: 4524 / 4504-4494 / 4456 / 4417

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Utmanar fib 50% för årets tradingrange

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag vill se för att svänga om och bli svagt positiv igen är att toppen vid 15737 strax ovanför MA-200 passeras och inte följs av en ny lägre lägsta. Förutsättningarna för att vi ser en bottenformation formeras har ökat men samtidigt är det lite tidigt att blåsa faran över.”

DAX har tillbringat hela veckan med att mjuka upp zonen kring fib 50%. Den gångna veckans range är den minsta sedan veckan då den senaste ATH sattes i mitten av januari. Totalt backade indexet med 0,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 9,9 procent. Efter två mycket positiva veckor var dags för en paus och det resulterade i en doji i veckografen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors (MA-50 har skurit ner under MA-200). Trendfasindikatorn har vridit upp från en extremt låg nivå men indikatorn varnar fortfarande för att risken är stor för ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ men nedgångstakten har planat ut.

SMACD lämnade den 14 mars ett lågt kors och närmar sig nu nollzonen, som om den passeras placeras bland de positiva pusselbitarna.

Sammanfattning: Det har inte hänt så mycket i den tekniska bilden den senaste veckan. DAX har i snart två veckor skvalpat omkring vid fib 50% för årets range. Om fib 62% för den senaste uppgången vid 13255 punkteras, ställs siktet in mot lågpunkten kring 12500. En grundare rekyl än så indikerar att köparna vaknat till liv och förutsättningar för att indexet övergår i ett positivt utseende ökar. Den obalans som skapats i samband med den kraftiga uppgången från årslägsta kan naturligtvis elimineras genom en konsolidering och det är kanske just början på det vi ser nu.

Motstånd: 14500 / 14555 / 14845 / 15470
Stöd: 14175 / 14000 / 13580 / 13630

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 43-.
– Next day forecast indikerar att det är 40 procents chans till en uppgång under måndagen.

Husqvarna B: Rekylgap från kanalbotten

Teknisk analys Husqvarna B: Trots att det inte blev något trendskifte träffades nivåerna som nämndes vid senaste analysen den 24/1 perfekt. Aktien har därefter följt begränsningarna för den fallande trendkanalen och nådde i fredags den lägsta nivån sedan den 4 december 2020, där även golvet i den fallande kanalen mötte upp och aktien reverserade upp från dagslägsta.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på 200-dagars glidande medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i ett läge som påtalar att risken är stor för fortsatt nedgång. Det är inte samma sak som att man ”ska” gå kort men om man köper för uppgång ska man vara mer defensiv och kortsiktig än normalt.

I fredags inledde Husqvarna med ett extremt stort gap på hela 8,8 procent efter att bolaget vinstvarnat. På grund av komponentbrister, högre inköpspriser och logistikproblem väntas omsättningen för Q1 komma in ungefär 10 procent lägre än tidigare estimat. Vinsten väntas ligga på ungefär samma nivå som Q1 2021.

Cykelindikatorn vände i fredags upp från en extremt låg nivå och effektuerade en positiv minidivergens.

Sammanfattning: Den typen av gap som vi bjöds på i fredags kallar jag för rekylgap och med den volym candlen effektuerades med (143% över snittet) är det goda förutsättningar för att det var en urblåsning. En stängning innanför torsdagens box (över 100,25) indikerar en uppgång mot i första hand taket i den fallande kanalen vid 105 kronor. Om toppen från den 17 mars vid 114 kronor passeras ställs siktet in mot området vid februarihögsta kring 130 kronor. Passeras inte taket i den fallande kanalen ökar risken för ytterligare nedställ som kan bli brant om 90 kronor ger vika.

Aktien skiljs från utdelningen (1 krona) den 8/4.

Motstånd: 99,00-101,00 / 104,20 / 108,10
Stöd: 94,40 / 91,40 / 88,10 / 85,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 11-.

Tele2 B: Bryter upp från vimpeln

Teknisk analys Tele2 B: Det blev inte någon fortsättningsformation kring 130 kronor eller utbrott med tilltagande volym efter föregående analys. Den som ändå valde att köpa utbrottet stängde positionen när 2%-candlen noterades en 2 februari. Därefter har aktien åter testat stödområdet vid 120 kronor som efter två studsar kring senaste månadsskiftet bröt upp över MA-200 och nu har fortsatt upp till gapet från den 14/2 där det blev en liten svans på ovansidan i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar svagt uppåt och både priset och lagging line noteras sedan i fredags ovanför molnet. Trendfasindikatorn bröt i fredags upp i zonen där vi åter rekommenderas att köpa fortsättningsformationer för uppgång i samband med rekyler.

SMACD lämnade den 14 mars ett positivt kors och tog efter några dagars försök ut nollzonen under den gångna veckan.

Volymbalansen är negativ, även om den stärkts något i samband med utbrottet från vimpelformationen i fredags.

Tele2 räknar med att slutföra försäljningen av T-Mobile Nederländerna inom kommande veckor. Bolaget föreslår en extrautdelning på 13 kronor om betalning för T-mobile erhålls.

På kort sikt är gummisnodden hårt spänd på ovansidan och risken för en kortare rekyl är stor.

Sammanfattning: Det är alltid svårt att jaga priset i samband med ett utbrott, som i fredags. Ett sätt är att köpa en lottsedel för att inte missa avgången om priset drar vidare trots att gummisnodden är spänd. I så fall kan man köpa en minifuture med så hög hävstång som möjligt för extremt litet belopp. Den inbyggda stoppen bör dock inte vara högre än 126 kronor. Positionen ökas på vid nästa fortsättningsformation (stängning över föregående dags högsta i den övre tredjedelen av dagscandlen) i samband med en rekyl, som inte får vara djupare än 130 kronor. När/om 137 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 137 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 128,50.

Motstånd: 135,00 / 136,10 / 137,20
Stöd: 133,80 / 132,50 / 131,35 / 129,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87+.