BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13 – 2023

OMXS30: Alltmer negativ underton men viktigt att inte decemberlägsta ger vika

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan den senaste toppen i början av mars vid 2069 har vi inte bjudits på en enda positiv fortsättningsformation och så länge så inte är fallet pågår rekylen. Nu vill jag till att börja med se cloud span b kring 2160 återtas och så småningom marshögsta. Det jag inte vill se är att decemberlägsta ger vika utan att snabbt återtas, det innebär att vi sett en ny lägre signifikant botten som i sin tur ställer in siktet mot förra årets lägsta vid 1800-nivån. Nu vill jag se indexet vända upp och ta ut årshögstanivån så att vi bjuds på en riktigt shortsqueeze. Fram till att den kortsiktiga toppen från den 6 mars passeras tolkar jag uppgångar som andhämtningspauser i den kortsiktiga nedgången. Det kortsiktigt översålda läget borde leda till en uppstuds men om så inte blir fallet ser vi ett allt mer negativt sentiment. Man bör fortsatt vara beredd på tvära kast och slagig handel den närmaste tiden.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 2050-nivån som lockade tillbaka köparna som fick till en bullish piercing line. Tisdagen var inte långt ifrån att stänga som en fortsättningsformation men missade målet med någon punkt och därefter följdes en doji precis under den platta cloud span b. Veckan avslutades med en tydligt negativ candle. Indexet stängde vid samma nivå som föregående vecka och i veckografen utvecklades en tydlig lagerstapel.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har nu planat ut och pekar bara svagt svagt uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn doppar nu fötterna i jämviktspendlingszonen och varnar därmed för att det kan komma att bli skvalpigt och slagigt en tid framöver.

Volymen har den gångna veckan noterats under snittet förutom i måndags och fredags. Volymbalansen är sedan den 1 mars negativ och den behöver bli positiv för att se tecken på att de stora elefanterna åter ackumulerar aktier.

SMACD lämnade ett negativt kors den 10 mars och noteras nu under nollzonen men börjar visa tecken på avtagande negativt momentum.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick 44 procent. Just nu är det 44 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 10,7 procent vilket är strax över snittet som noteras vid 8,1.

På ovansidan möter närmast zonen kring 2096-2104 följt av 2123 och 2145 samt den platta cloud span b vid 2160.

På nedsidan möter närmast 2072 följt av 2050 och zonen kring MA-200 kring 2042 samt decemberlägsta vid 2025.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Sedan den senaste toppen i början av mars vid 2069 har vi inte bjudits på en enda positiv fortsättningsformation (även om det var nära i tisdags) och så länge så inte är fallet pågår rekylen. Nu vill jag till att börja med se cloud span b kring 2160 återtas och så småningom marshögsta, så att vi bjuds på en riktig shortsqueeze. Det jag inte vill se är att decemberlägsta ger vika utan att snabbt återtas, det innebär i så fall att vi sett en ny lägre signifikant botten som i sin tur ställer in siktet mot förra årets lägsta vid 1800-nivån. På kort sikt är gummisnodden hårt spänd på nedsidan men cykelindikatorn varnar tillsammans med SMACD för att mer nedförsåka ligger bland korten. Den positiva månadsskifteseffekten tillsammans med den historiska utvecklingen för april talar för en uppgång men om så inte blir fallet är det ytterligare en varningssignal.

Motstånd: 2096-2104 / 2123 / 2145 / 2160
Stöd: 2072 / 2050 / 2042 / 2025

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 57%.

SP500: Positiv reversal och bullish engulfing kring MA-200

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet fortsätter att slängas fram och tillbaka men noteras sedan någon vecka i en range mellan 4078 och 3809. Ena dagen verkar det som att den svarta svan som jag pratat om sedan krisen för SVB seglade upp på agendan (bankfrossan) är inom kontroll för att nästa dag eskalera. För tillfället noteras SP500 under ichimokumolnet men än så länge håller sig lagging line över cloud span b. Det är med andra ord motstridiga signaler där det på kort sikt är en viss dragning åt det negativa hållet. Om det visar sig att decemberlägsta kring 3760 håller är det goda chanser till en så kallad långsiktig vändning, det jag brukar kalla för en 123:a. Skulle indexet dra ner genom decemberlägsta ställs siktet in mot oktoberlägsta kring 3500 men det kommer jag i så fall återkomma till när/om det sker. Historiskt har den kommande månaden utvecklats starkt men om så inte blir fallet är det en tydlig påminnelse om att nedgången troligen inte är klar. Jag tolkar än så länge utseendet som att en 123-vändning är under uppbyggnad.”

Den gångna veckan inleddes upp men Jerome Powell sänkte riskaptiten efter räntebeskedet i onsdags. Sedan några dagar tillbaka testar priset av 200-dagars medelvärde. Totalt steg indexet med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,4 procent. Sedan några veckor är indexet fångat i en tradingrange mellan 4078 och 3809 vilket är ett resultat av att det råder osäkerhet. Två uppgångsdagar i rad där den senaste stängt i den övre delen kallar jag på mitt NDF-språk (Next Day Forecast) för en +2/+1 och det har vi sett 89 gånger sedan 2001. Vid 64% av dessa har nästa dag stängt på plus och det innebär att det är ganska bra odds för att den fallande motståndslinjen tas ut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har planat ut och lutar nu svagt, svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras åter i zonen där vi rekommenderas att agera defensivt och vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har hela veckan legat strax över snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade i tisdags ett positivt kors men nu behöver indikatorn dra upp i en tydlig divergens mot signallinjen och för tillfället ser vi inte det, men det är ändå lite tecken på ett mer positivt momentum.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 43 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) inledde veckan upp över MA-200 men har fallit tillbaka ner till 22-nivån.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 5,1 procent vilket är under snittet som noteras vid 9,2 procent.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över decemberlägsta, 3800-nivån och MA-200
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Historiskt har den kommande månaden haft en stark utveckling

I den negativa vågskålen:
– Noteras under MA-50, standard line och den fallande motståndslinjen
– Ny lägre topp vid 4078 den 6 mars

På ovansidan möter närmast 3980-3984 följt av zonen vid 3992-4008 och 4039 men framförallt 4078 som markerar högstanivån i rangen.

På nedsidan möter närmast 3950 följt av zonen kring MA-200 vid 3930 och området kring 3900 men viktigaste nivån i närtid på nedsidan är 3800.

På lång sikt är jag neutral till neutral till svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Skakigare börser, fallande långräntor och en svagare dollar har fått placerarkollektivet att söka sig till säkrare hamnar, framförallt guld som noteras kring årshögsta. Det jag däremot gillar är att teknik och IT går starkare än börsen som helhet vilket inte är speciellt vanligt historiskt. Om detta är en allvarlig varningssignal vilket vi sett några gånger historiskt kan det bli jobbigt framöver och därför vill jag lyfta ett varningens finger att vara mer defensiv än normalt. En annan intressant indikator är Baltic Dry Index (BDI) som många gånger visat sig vara en ledande indikator, exakt varför vet jag inte. Vi ser nu tecken på att indikatorn är på väg att brida upp vilket historiskt varit en tillförlitlig indikator på en kommande börsuppgång. Man brukar jobba med 26 perioders eftersläpning, ungefär som för lagging line och med tanke på det indikeras att en lågpunkt i slutet av mars följt av en uppgång under april är att vänta. Som alla andra ledande indikatorer funger inte heller BDI alltid. Som vi ser i grafen noterade S&P 500 en ny lägre topp vid 4078 den 6 mars och skulle det följas av en punktering av 3764 ökar risken för en nedgångsfas mot förra årets lägsta. Så länge indexet är fångat i den snart månadslånga konsolideringen ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Den av nivåerna som passeras eller punkteras ställer troligen in siktet för den närmaste månaden. Historiskt har april varit en stark månad och det finns alltså fortfarande indikationer på att det kan bli så även i år.

Motstånd: 3980-3984 / 3992-4008 / 4039 / 4078
Stöd: 3950 / 3930 / 3900 / 3800

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 64%.

DAX: Än så länge lockar molnet tillbaka köparna

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om indexet fortsätter punktera viktiga stöd med tilltagande volym, utan att köparna snabbt kommer tillbaka är risken stor för fortsatta nedgångar.”

Den gångna veckan inleddes med en punktering av stödet vid 14700 men redan samma dag kom köparna tillbaka och effektuerade en turtle soup för uppgång. När indexet nådde upp till nacklinjen och cloud span a avtog köpintresset vilket lett till att priset fortsätter skvalpa omkring i molnet. Totalt blev uppgången den senaste veckan 1,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,4 procent. I veckografen utvecklades en long legged dojiliknande candle som ytterligare bekräftar den osäkerhet som råder.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har sedan fyra veckor vänt ner från att ha varit positiv till att nu vara neutral.

SMACD har nu punkterat nollzonen i dagsgrafen men momentumet för nedgång har avtagit.

Sammanfattning: Om senaste veckans lägsta vid 14460 punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag de senaste två månaderna som en pyspunka och att siktet är inställt ner mot i första hand MA-200. Så länge indexet är fångat i den senaste veckans tradingrange ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Den av nivåerna som passeras eller punkteras ställer troligen in siktet för de närmaste veckorna. Om inte 15300 passeras utan istället 14460 punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för en nedgång mot decemberlägsta. Det jag istället vill se är att indexet tar ut 15300 och att nivån inte omgående punkteras. Jag är neutral till svagt negativ på både kort- och medellång sikt men positiv på lång sikt. Historiskt har april varit en stark månad och det finns alltså fortfarande indikationer på att det kan bli så även i år. Med tanke på den historiska utvecklingen, månadsskifteseffekten och turtle soupen för en vecka sedan borde vi se en uppgång den kommande veckan men om förra veckans högsta följs av en ny lägre topp är det en ny negativ pusselbit.

Motstånd: 15000 / 15500 / 15700 / 16000
Stöd: 14800 / 14725 / 14500-14450 / 14240 / 14000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 80-.
– Next day forecast indikerar att det är 56 procents chans för uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Bryter upp över platt cloud span b

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev en uppgång till 1463 innan husse kallade tillbaka hunden. Sedan början av mars har aktien studsat ett par gånger på MA-200, på något högre nivå innan aktien i fredags bröt upp genom den platta cloud span b och standard line.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan två veckor i zonen där vi bör vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är neutral men har tagit fart upp från en högre nivån än i februari. I torsdags passerades snittet och indikatorn är nu neutral.

I fredags bjöds vi på ett MA-50 och Standard line icebreak med den högsta volymen under föregående vecka.

Sammanfattning: På kort sikt är AstraZeneca överköpt och fredagens stängning noterades 15 procent över det övre bollingerbandet, men banden har inte varit lika smala sedan den 2 januari. Trots det överköpta läget är det goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 1450, även om det kan behövas ett omtag först. Om man väljer att agera redan nu bör man redan från början placera stoppen strax under fredagens lägsta vid 1389. Traila stoppen dag för dag strax under föregående dags lägsta, eller om vi bjuds på en lång candle (range 2%) så stänger vi direkt. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 1420 / 1430 / 1442-1448
Stöd: 1405-1395 / 1390 / 1385

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90+.

Netflix Inc: Icebreak upp över cloud span b

Teknisk analys Netflix Inc: Det skulle ta fram till den 20 juli innan vi bjöds på den första positiva formationen, efter föregående analys. När både priset och lagging tog ut molnet den 17 oktober skapades bättre förutsättningar för en varaktig uppgång och det var inte förrän vid $375 i början av februari som den senaste toppen effektuerades. Den senaste rekylen fortsatte till den 10 mars då lagging line studsade på en platt cloud span b som vi såg ny tecken på att ett positivt trendben åter var på väg att effektueras. I fredags bröt aktien upp genom både den platta cloud span b och standard line, med en volym som var över 60 procent högre än snittet.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras åter efter att ha doppat fötterna i jämviktspendlingszonen i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv och medelvärdet har pekat upp sedan mitten av juli.

SMACD lämnade i torsdags ett positivt kors, vilket var det första sedan den 5 januari.

Sammanfattning: Det är stor risk att det kan behövas något eller ett par omtag innan 333-dollarsnivån passeras. När/om 347 dollar nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 347 dollar nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 310 dollar.

Motstånd: 332-335 / 348 / 372-379
Stöd: 320 / 313 / 304-296 / 285

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 61+.