BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13 – 2024

OMXS30: Ny rekordstängning kring kiltaket

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det blev totalt fyra nya ATH-noteringar den gångna veckan men avslutningen på veckan präglades av små candlar kring den övre begränsningen av den stigande kilen. Det är nu mindre än 2 procent kvar till taket i den långsiktiga trendkalen som inleddes med lågpunkten i slutet av september 2022. Det råder nu en tydlig negativ divergens mot både RSI och %b vilket innebär att det är stor risk för en rekyl, som har goda förutsättningar för att bli köpvärd. Om priset punkterar standard line som noteras kring 2450 utan att snabbt återta nivån ökar risken för en nedgång mo i första hand 50-dagars medelvärde som möter upp vid 2400. Jag navigerar än så länge vidare norrut, åtminstone tills vi får en bekräftad negativ omslagsformation, vilket vi inte sett ännu. Fortsättningsformationer ner tills det medellånga medelvärdet ger vika ser jag som köpvärda. Om en kommande nedgång mot förmodan blir så djup att årslägsta vid 2286 punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag den matematiska målkursen för en sådan formation till 2150.”

Jag skrev för en vecka sedan att en rekyl troligen skulle bli köpvärd och redan i tisdags eliminerades nedgångsstapeln från i måndags och veckan avslutades met två nya rekordnoteringar. Det blev dock en veckostängning på exakt samma nivå som för en vecka sedan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet fortfarande skrivs till 5,8 procent. I veckografen utvecklades en doji som är ett tecken på osäkerhet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har legat runt snittet men tilltog i slutet av veckan. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnar negativa kors och köpsignaler om vartannan kring en relativt hög nivå. Veckan avslutades med en köpsignal men jag vill se en tydlig divergens mot signallinjen innan jag fäster någon vikt vid den.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 58 procent. Just nu är det 81 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,8 procent vilket är strax över snittet.

På ovansidan möter närmast 2546 följt av 2555 och 2580 där taket i den långsiktiga trendkanalen möter upp samt området vid 2590-2610.

På nedsidan möter närmast 2525 följt av området mellan 2510-2490 och 2475 samt 2440.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om det bara var med någon enstaka punkt blev den gångna veckan den sjätte i rad som stängde på plus, vilket vi får förflytta oss tillbaka till oktober 2022 för att hitta. Den gångna veckan avslutades med en ny rekordnotering som dock testade av kiltaket utan att ta ut detta. Med tanke på trendfasindikatorn, volymbalansen, vollan och momentumet anser jag att trenden är hälsosam även om den nu närmar sig en välbehövlig rekyl. Det är nu bara 7 dagar kvar tills snittiden för de signifikanta bottnarna nås och däremellan ska vi få en topp. Säsongsmässigt är OMXS30 inne i en period som brukar vara positiv fram till ”Cash Season” som brukar inledas i början av maj. Det jag inte vill se är en rekyl som får indexet att punkterar 50-dagars medelvärde som nu noteras kring 2415 men ner dit är positiva fortsättningsformationer köpvärda. En Snapshot med nuvarande utseende visar att indexet stått högre en vecka senare vid 73 procent av de 872 liknande tillfällen jag hittar. Det har dock varit 11 av dessa då indexet fallit brant den närmaste tiden men det är alltså sällsynt. Om vi lyfter blicken och studerar vad som hänt vid de tillfällen indexet stigit lika mycket sedan årsskiftet har det i 72 procent av fallen inneburit uppgångar de kommande tre månaderna. Om en kommande nedgång mot förmodan skulle bli så djup att årslägsta vid 2286 punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag den matematiska målkursen för en sådan formation till 2150 som kan hota bullmarknaden, men det är än så länge inte mitt huvudspår.

Motstånd: 2546 / 2555 / 2567 / 2580 / 2590-2610
Stöd: 2525 / 2510-2490 / 2475-2467 / 2440

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 65+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: 100 handelsdagar sedan senaste botten

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om vi nu ser tecken på att teknologiaktier tappar och indexen rekylerar ser jag det än så länge som positivt att en eventuell rotation mot mer defensiva sektorer kan ge spännande möjligheter. Under snart en månads tid har vi bjudits på flera varningssignaler och nu blir det intressant att se hur långt ner indexet behöver innan köparna står redo att suga upp säljtrycket. Volymbalansen har varit positiv sedan den 7 november men är nu på väg att utmana tremånaderssnittet. Närmast på nedsidan möter MA-20 upp kring 5100 och därefter den viktigaste kortsiktiga sentimentsnivån som standard line markerar, just nu vid 5055. Det är dock först om 50-dagars medelvärde vid 4965 punkteras som risken för ett utmanande omtag/nedgång tornar upp sig. Det är nu 95 dagar sedan vi såg en signifikant botten och snittet är för tillfället 55 dagar mellan dessa. Riskaptiten är med andra ord god men det är hög tid för en liten avkylning. I min bok vill indexet bli handlat med fortsättningsformationer som eliminerar rekyler och det är precis vad vi nu väntar på.”

Precis som vi sett flera gånger under de senaste månadernas uppgång är det positivt när försök till rekyler snabbt sugs upp och respekterar de korta sentimentsnivåerna. Även denna vecka blev det så och när indexet förra fredagen testade golvet i kanalen där MA-20 mötte upp kom köparna åter tillbaka och drev upp priset till en ny rekordnivå vid 5261 innan veckan avslutades med den minsta dagsrangen sedan den 8 februari. Totalt steg indexet med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,7 procent. I veckografen utvecklades en positiv fortsättningsformation och ett pattern gap.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och det gör indexet känsligt för information.

Volymen har hela veckan, bortsett från i torsdags, noterats under snittet. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD effektuerades en köpsignal i fredags men ska den betyda något ska den positiva divergensen mot signallinjen hålla i sig.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 81 procent, vilket är den tjockaste isen sedan mitten av augusti 2021. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan med 9,4 procentenheter för att stänga fredagen vid 13,1 vilket var under både 200-dagars och de kortare medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 4,0 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,7 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog MA-20 den 18/1 MA-20
– 25st nya ATH sedan den 19 januari

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer

På ovansidan möter närmast 5240 följt av den senaste ATH-noteringen vid 5261 och 5270 samt zonen vid 5290-5310.

På nedsidan möter närmast 5225 följt av zonen vid 5210-5190 och 5180.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: I samband med räntebeskedet i onsdags bröt indexet upp till en ny rekordnotering och återigen testas den övre begränsningen i den stigande kilen. Fed låter nu duvaktigare än på länge och säger sig önska räntesänkningar under detta år, vilket stärker det underliggande sentimentet och riskaptiten. Det saknas inte varningssignaler men så länge inte dessa övergår i säljsignaler gör vi bäst i att glida med norrut. Rekylerna är korta och köparna tar snabbt över kontrollen. Detta har inneburit att det nu är hela 100 handelsdagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten. Snittiden mellan signifikanta bottnar i indexet är 55 dagar så man kan utan att överdriva tala om en utdragen trend och då ökar risken för FOMO hos de som missat racet. En gyllene regel i starka uppgångsfaser är att de ofta pågår längre än man har resurser i att gå emot genom att försöka träffa en topp. Vid positiva utseenden som nu när indexet stigit mer än 10 procent med G-krafterna på plats för uppgång och Stochastic noteras över 90 har indexet stigit även den kommande veckan i 57 procent av de 175 tillfällen jag hittar. De största nedgångarna har dock varit större än de största uppgångar och därför har snittutvecklingen varit svagt negativ för den kommande veckan. På medellång sikt har däremot indexet stigit i 80 procent av fallen de kommande tre månaderna när den tekniska bilden sett ut som nu. Antingen är man lång i indexet eller åskådare enligt min bok som säger att detta utseende bör handlas med fortsättningsformationer i samband med paus- och rekyler.

Motstånd: 5240 / 5261 / 5270 / 5290-5310
Stöd: 5225 / 5210-5190 / 5180 / 5130 / 5110-5090

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 54%.

DAX: 2 dagar från en "snittbotten"

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Mitt huvudspår är dock att en kommande rekyl blir köpvärd och att våren kommer bli en positiv period för DAX men att det för tillfälligt är dålig tajming att jaga priset vid utbrott.”

Den gångna veckan inleddes avvaktande men testet av den korta sentimentsnivån EMA-8 lockade tillbaka köparna och veckan avslutades med en ny ATH-notering vid 18229. Totalt steg DAX den gångna veckan med 1,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,7 procent. I veckografen blev det den 7:e veckan i rad som stängde på plus vilket jag inte sett sedan mitten av november 2022. Den gången blev det ytterligare en veckas uppgång innan en rekyl på 5 procent inleddes. En rekyl på 5 procent nu skulle innebära att vi bjuds på ett test av 50-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nu noteras däremot indikatorn zonen där vi varnas för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade i fredags en köpsignal men den är hög och jag vill se att divergensen mot signallinjen tilltar innan jag anser att den har något signalvärde.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 4,4 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,1 procent.

Sammanfattning: Indexet tuffar på vidare norrut vilket stämmer bra överens med den säsongsmässiga utvecklingen. Indexet är överköpt och det är nu 47 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten samtidigt som snittiden är 49 dagar vilket tillsammans innebär att risken för en rekyl är stor. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone 50-dagars medelvärde när de elimineras av en positiv fortsättningsformation. När jag tar en Snapshot på utseendet hittar jag 165 liknande tillfällen och vid 144 av dessa (87%) har även nästa vecka fortsatt uppåt. Lyfter vi på blicken har uppgångar likt den vi sett sedan årsskiftet lett till uppgångar de närmaste tre månaderna i 80 procent av de 473 tillfällen jag tittat på. Detta är inte ett läge där jag tycker det ser intressant ut att gå kort.
Mitt huvudspår är att även kommande rekyler blir köpvärda när de elimineras av positiva fortsättningsformationer.

Motstånd: 18210-18190 / 18110-18090 / 18230 / 18370 / 18490-18510
Stöd: 17900 / 17620 / 17625 / 17430 / 17325 / 17065

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 92+.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans för uppgång under måndagen.

Kinnevik B: MA-200 icebreak

Teknisk analys Kinnevik B: För en vecka sedan skrev jag att aktien laddade upp inför ett utbrott upp över MA-200 och i fredags kom det. Sedan förra veckan har vi sett blanknigar stängas samtidigt som aktien är inne i en period som historiskt har varit stark.

Den långa trenden som bland annat indikeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn har tagit sig upp i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel men stiger och närmar sig trendzonen.

Volymbalansen är positiv sedan den 14 december och har tilltagit tydligt de två senaste veckorna.

SMACD lämnade den 16 februari ett positivt kors och har därefter lämnat tre positiva trampoliner, senast i början av förra veckan.

Sedan mitten av januari har högre lägsta noterats och nu utmanas MA-200 med stigande MA-20 och volymbalans från ett lågvollaläge.

Vollan är inte superlåg men tillräckligt för att det ska vara intressant att agera på utbrott.

Sammanfattning: I fredags passerade Kinnevik upp genom 200-dagars medelvärde med ett positivt icebreak vilket i detta fall även innebar att taket i den stigande triangeln togs ut. Om aktien gapar upp idag kan position tas. När/om 122,80 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 122,80 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 111,20. På lite längre sikt är siktet inställt mot 135-137 kronor.

Motstånd: 121,50 / 125,80 / 131,00 / 139,50
Stöd: 113,30 / 110,40 / 108,70 / 105,15 / 101,00-99,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72+.

Husqvarna B: Bryter upp över triangeln under hög volym

Teknisk analys Husqvarna B: Inte helt oväntat behövdes ytterligare ett omtag innan priset bröt upp genom standard line och satte kurs mot MA-200. Efter en veckas kelande med primärtrenden passerades den i onsdags med en positiv fortsättningscandle. Veckan avslutades med att även den stigande motståndslinjen vid 88 kronor passerades.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på 200-dagars glidande medelvärde för att pekat ut saknar i stort sett riktning. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi varnas för att det är stor risk för fortsatt nedgång.

Volymbalansen är positiv sedan den 16 februari. Volymen i samband med fredagens utbrott var hela 118 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

SMACD lämnade den 23 februari ett positivt kors och har därefter effektuerat en trampolin över nollan som tolkas som en köpsignal.

Vollan är högre än snittet och fredagens stängning skedde 13 procent över det övre bollingerbandet. Risken för en kortsiktig rekyl är därför stor. Om man väljer att agera direkt vid ett positivt gap med risk för att inleda med en nedgång är stor. Risken med att inte agera är att aktien drar vidare uppåt och då blir man kvar på perrongen.

Sammanfattning: Husqvarna har följt skolboken den senaste tiden och bröt i slutet av förra veckan upp genom den övre begränsningen för den stigande triangeln. På kort sikt är aktien överköpt och risken för en motreaktion är stor. Man kan välja entrémodell på lite olika sätt men för att inte missa tåget kan det vara en god idé att agera med en liten position i en minifuture där den inbyggda stoppen inte bör ligga över 82,50. Gapar aktien upp idag är det ytterligare ett styrkebesked. När/om 94,30 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 94,30 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 86,60 om man är beredd på att det kan behövas något eller några återtest innan nästa trendben är inlett och vid 82,60 om man har större mål för resan.

Motstånd: 90,50 / 94,70 / 96,00-104,00
Stöd: 88,00 / 87,20 / 86,40 / 82,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89+.