BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13

OMXS30: Viss tveksamhet men positiv underton

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om både golvet i den stigande kanalen, de korta och medellånga medelvärdena punkteras talar sannolikheten mer för fortsatta uppgångar på något längre sikt. Om vi får se en punktering av 1555 utan att nivån snabbt återtas kan det leda till åtminstone en del kortsiktiga vinsthemtagningar och ökat säljtryck.”

Veckan inleddes söderut och i onsdags punkterades golvet i den rådande tradingrangen men återtogs snabbt med en turtlesoup som präglade senare delen av veckan. I fredags stängde kursen med minsta möjliga marginal ovanför de kortare medelvärdena men det råder en viss tveksamhet. Totalt backade OMXS30 med 0,3 procent under veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,1 procent.

Än så länge noteras mars månad högre än februari månads stängning och om så blir fallet även på fredag blir det nionde månaden i rad som stänger på plus vilket jag inte kan hitta tidigare, åtminstone inte de senaste 20 åren. I veckografen bjöds vi på en positiv reversal medan det i dagsgrafen markerats två nivåer jag håller koll på och det är 1603 på ovansidan och 1551 på nedsidan. Så länge indexet är fångat i den sedan en månad rådande tradingrangen kan vi vara beredda på tvära kast och mycket av varannandagsmönster. Undertonen är positiv och så länge inte nya signifikanta lågpunkter noteras talar mer för att ett utbrott från denna range kommer att ske norrut.

Volymen den gångna veckan har legat över det dagliga snittet varje dag utom i måndags och fredags som även i prisgrafen indikerades med osäkerhet och små boxar. Volymbalansen har den senaste veckan pekat nedåt men klart över tremånaderssnittet och så länge inte de senaste lågpunkterna punkteras talar mer för att köptrycket återupptas än motsatsen.

Bredden har varit och är en hissad varningsflagga och den senaste veckan var det bara 25 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg och sedan början av månaden är det bara 37 procent av dessa aktier som noterar högre kurser.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumenttjänster och verkstad medan oljebolag och basråvaror gick sämst. I fredags var det oljebolag och hälsovård som gick sämst medan teknologi och kraftbolag gick bäst.

Nordsjöoljan handlades för under 51 dollar fatet, medan basmetallerna uppvisade blandade rörelser med zink på minus.

Blankarna minskade i fredags för fjärde dagen i rad sina negativa positioner i Fingerprint Cards som avslutade fredagen 0,4 procent högre.

RBC har höjt sin rekommendation för Autoliv till sector perform från tidigare underperform. Autoliv-aktien var upp 0,8 procent.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,6 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

MACD lämnade den 27 februari en säljsignal som förstärkts av en negativ trampolin. De senaste dagarna har vi dock sett ett avtagande momentum för nedgång och om inte även denna utvecklas till en negativ trampolin kan en köpsignal vara under uppbyggnad, vilket skulle vara den första sedan den 25 januari.

Cykelindikatorn vände i torsdags upp och noteras inför veckostarten stigande kring 56.

Historiskt har OMXS30 noterat uppgångar i 65 procent av fallen den kommande veckan de senaste 20 åren.

På ovansidan möter först 1585 följt av zonen mellan 1595-1603 där vi hittar senaste signifikanta topp och årshögsta. Om nästa topp blir lägre än så efter att eventuellt tradingrangen punkteras kan vi se en större rekyl torna upp sig.

På nedsidan möter först marubozulinjen för torsdagens candlestick vid 1572 följt av 1567 och golvet i tradingrangen vid 1560 men på något längre sikt är det 1500-nivån som jag ser som en potentiell vattendelare.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1451 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge inte golvet i rådande tradingrangen vid 1560 och 1151 punkteras utan att snabbt återtas. I onsdags punkterades golvet men återtogs snabbt och det är i min värld en positiv formation som indikerar att säljarna inte är tillräckligt aggresiva för att orka driva ner kursen ytterligare.

Sammanfattning: Sista veckan i mars har historiskt utvecklats väl och om inte onsdagens turtlesoup ger vika finns inte någon anledning att tro något annat denna gång. Om det visar sig att fredagens högsta vid 1582 blir en lokal pivottopp är det dock en indikation på att köparna tvekar och då är det angeläget att vi inte bjuds på en ny lägre lågpunkt än 1551 som i så fall indikerar en kortsiktig sentimentsförsvagning.

Motstånd: 1585 / 1595-1603 / 1617
Stöd: 1572 / 1567 / 1560 / 1551

SP500: Vid fortsättningsformation är tajmingen bra

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om veckans högsta vid 2390 blir en lägre topp som föregår en lägre botten än 2354 kan det vara ett kortsiktigt sentimentsskifte på gång. Just nu ser jag dock inga tecken på att säljarna är på väg att ta över och volymbalansen är fortsatt positiv. Även om vi bjuds på ett kortsiktigt sentimentsskifte är det inte läge att gå emot den långa trenden så länge årsmedelvärdet och primärtrenden pekar upp och är intakta.”

Den gångna veckan inleddes med nedgång som tilltog i tisdags och punkterade 2354. Totalt föll den gångna veckan med 1,4 procent vilket innebär att årets nedgång just nu skrivs till 4,7 procent.

Mars månads candlestick som än så länge är negativ noteras inför månadens sista vecka ovanför sentimentsnivån för februari som vi hittar kring 2320. I veckografen måste vi förflytta oss tillbaks till månadsskiftet mellan oktober och november för att hitta en lika negativ veckostapel. För första gången sedan i mitten av oktober ser vi just nu en ny lägre topp följt av en ny lägre botten. En rekyl har varit väntad men det blir nu spännande att se hur djup den blir.

Volymen den gångna veckan var något lägre än veckan dessförinnan och noterades kring årssnittet. Volymbalansen har fallit tillbaks från toppnoteringen som rått under mars och som vi inte sett sedan januari 2015. Om vi bjuds på en punktering av tremånaderssnittet blir det första gången sedan början av september.

VIX steg den gångna veckan med 14,9 procent till 13,0 och igår med 2,4 procent till 13,1 och närmar sig nu primärtrenden som vi hittar vid 13,5. Om primärtrenden tas ut är det mycket som talar för att vi kommer att få en implicit vollauppgång och högst troligt även en motsvarande nedgång hos indexet SP500. Fear & Greed-indexet föll från 45 till 30 från och noteras nu området för extreme fear.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2194 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen vid 2208 men uppgångstakten har avtagit i styrka i samband med att den pågående rekylen som inleddes för snart en månad sedan. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner och vara beredda på tvära kast och mer av varannandagsrörelser tills dess att trendfasindikatorn åter visar trend.

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 20 och indikerar en positiv divergens.

MACD lämnade den 7 mars en säljsignal och istället för att elimineras av en köpsignal effektuerades en negativ trampolin i början av veckan.

På ovansidan möter först 2355-2360 följt av förra veckans topp vid 2390 men framförallt taket i den fram till igår rådande tradingrangen vid 2396-2400. På längre sikt taket hittar vi taket i den stigande långsiktiga kanalen kring 2460.

På nedsidan möter först golvet i den eventuellt kortsiktigt fallande kanalen upp vid 2336 följt av MA-50 kring 2329 men framförallt den beräknade målkursen för en punktering av tradingrangen vid 2300.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatorerna
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– MACD markerade en negativ trampolin i tisdags
– Förra veckans topp vid 2390 blev en ny lägre topp än ATH-nivån och nu får vi en ny lägre pivotbotten

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) riskerar vi nu att få en djupare rekyl efter den lägre toppen och en ny lägre pivotbotten. Det som nu blir intressant att se är var nästa botten markeras och om 2390 tas ut vid nästa uppsving.

Sammanfattning: Efter den senaste veckan har kursen kommit ner till en nivå där tajmingen ifall vi får en positiv fortsättningsformation är god för att ta nya positioner för uppgång. I torsdags försökte sig köparna på att ta tillbaks golvet i tradingrangen men misslyckades. Om 2359 tas ut är förutsättningarna goda för att nästa positiva ben inleds. Så länge kursen håller sig under både EMA-8/MA-20 och inte lyckas ta ut toppen vid 2390 är risken stor för att den pågende rekylen inte är klar än. Ett första positivt tecken är ett uttag av EMA-8 som inte snabbt punkteras.

Motstånd: 2355-2360 / 2367 / 2376 / 2390 / 2394-2401
Stöd: 2336-2334 / 2325 / 2304-2300 / 2275

DAX: Osäkert läge med många frågetecken

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På lång sikt möter ett tufft motståndsområde mellan 11950-12400 och detta område testas just nu med en påtagligt negativ divergens. Från slutet av juni till i torsdags har DAX stigit med 32 procent. Senast vi såg en lika kraftig uppgång var från hösten 2014 till våren 2015 och den gången ledde det till en nedgång men det säger egentligen ingenting om det vi ser nu. På nedsidan hittar vi den första ackumulationsnivån kring 11900-11800.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot stödet vid 11850 där köparna sög upp säljtrycket i onsdags och veckan avslutades med att de kortare sentimentsnivåerna återtogs. Totalt stängde veckan ner med måttliga 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 5,1 procent.

På lång sikt möter ett tufft motståndsområde mellan 11950-12400 och detta område testas just nu med en påtagligt negativ divergens. Kursen har sedan i somras stigit med över 30 procent och när vi historiskt sett denna typ av uppgångar under 8 månader har kursen tre månaders sikt stigit vid 11 av de 15 tillfällen vi sett detta historiskt men på en månads sikt har det varit ungefär fiftyfifty. Senast vi såg en lika kraftig uppgång var från hösten 2014 till våren 2015 och den gången ledde det till en nedgång men det säger egentligen ingenting om det vi ser nu.

Noteringen relativt nära kanaltaket, som nu är inte ett optimalt läge om man vill ta nya, mer långsiktiga positioner för uppgång. Å andra sidan är det definivt inte läge att börja leta efter positioner för nedgång, än.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i ungefär 60 procent av åren. Förra året blev det dock en nedgång med hela 3,3 procent sista veckan i mars.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags legat över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket jag tolkar svagt positivt.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

Sammanfattning: Även om undertonen är positiv är DAX-indexet uppe på en nivå där vi sett köparna tveka mer än en gång. Risken är stor att vi snart får se en ny rekyl och att den kan komma att reducera avståndet delvis eller helt mot primärtrenden. Det som däremot talar för att det kan vara värt att haka på ett utbrott om det är kraftfullt är den låga vollan som råder.

Motstånd: 12096 / 12125 / 12200 / 12270
Stöd: 12025 / 11980 / 11910 / 11835