BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13

OMXS30: Läge för kortare uppstuds

Teknisk analys OMXS30: Inför den 2 mars skrev jag: ”Kursen har nu fallit med nästa 5 procent den senaste veckan och studerar vi vad som hänt historiskt vid liknande nedgångar kan vi se att kursen stått högre en vecka senare vid ungefär 65 procent av fallen och den genomsnittliga uppgången har legat på ungefär 1,1 procent. På ovansidan hittar vi närmaste viktiga motstånd vid 1600.”

Inför den 23/3 skrev jag: ”Om historiken gäller även denna gång kommer vi få ett test av lågpunkten i början av februari.”

Den gångna veckan föll indexet med 3,8 procent och var innan stängningen i fredags nere och testade av lågpunkten från den 6 februari. Årets nedgång skrivs nu till 4,0 procent.

I månadsgrafen är mars än så länge den sämsta månaden sedan januari 2016 och ser ut att bli den fjärde månaden i rad som stänger under årsmedelvärdet.

Sämst under den gångna veckan och även under året har finanssektorn gått medan oljebolagen har fortsatt överprestera mot börsen.

Oron för ett tilltagande handelskrig som troligen inte kommer att gynna någon ligger och pyr. Konjunkturen som varit så bra och som en del tror påverkar börsen har ju bara pekat upp men som ni alla vet håller jag inte med om det. Det är precis tvärtom att börsen styr konjunkturen, hur skulle den annars ”alltid” vara ett halvår före konjunkturen? Vi fick den senaste signifikanta toppen på den svenska börsen i början av november och därefter har det pekat nedåt. Om denna nedgång fortsätter kommer vi snart, framåt slutet av april eller så, få se rubriker som: ”Konjukturen har toppat nu vänder ekonomin ned”…

Fredagens stängning under det nedre bollingerbandet, med en positiv minidivergens och extremt hårt spänd gummisnodd skapar goda förutsättningar för en kortare uppstuds. Detta utseende kan jag räkna till 15 tillfällen sedan början av 2002 och vid 11 av dessa (73%) har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 1,6 procent. Det är absolut för få tillfällen att dra några slutsatser av 15 tillfällen men det som stärker min tro och gör att jag ändå tycker det är värt att fästa vikt vid denna setup är att exakt samma körning på Large Cap visar att dessa aktier har 768 träffar och hela 62 procent av dessa har lett till högre kurser en vecka senare med i snitt 1,4 procent.

Än så länge fångas OMXS30 av en större tradingrange som jag markerat med 1682 på ovansidan och 1488 på nedsidan. Tills dess att någon av dessa nivåer passeras ska vi vara beredda på tvära kast och skvalpig handel. I det något kortsiktigare perspektivet är det 1545-1568 på ovansidan som skulle kunna stärka köparna om nivån tas tillbaks och hålls. Än så länge är det 1490-nivån på nedsidan som förhindrar ett ytterligare tilltagande säljtryck.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att beskriva har sedan början på februari vridit ner och tyngs även av ett dödskors strax innan dess. Trendfasindikatorn skrivs till -0,8 vilket påtalar att vi ska vara både kortsiktiga och beredda på tvära kast med en viss negativ underton.

Volymen den gångna veckan har varje dag legat strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer i fredags var detaljhandel och telekom medan finans åter tillhörde förlorarna.

Bredden som jag klagat på den senaste tiden är fortsatt svag, vilket innebär att uppgångar sker på tunn is. Den gångna veckan var det bara 16 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg. Sedan årsskiftet är det bara 36 procent som noteras högre.

På ovansidan möter närmast 1516 följt av 1535 och 1548.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1493-1488 följt av 1456.

På lång sikt är jag nu svagt negativ och vi ser flera varningssignaler med bland annat lägre långsiktiga toppar. Om även nästa signifikanta topp blir lägre än 1603 förstärks den negativa bilden och om sedan indexet etablerar sig under 1488 övergår jag till att tolka det långsiktiga sentimentet negativt. G-krafterna och Ichimoku indikerar nu att en långsiktig nedgång blir alltmer sannolikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är svagt negativ så länge indexet misslyckas med att ta tillbaks 50-dagars medelvärde som dessutom lutar nedåt under primärtrenden.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ så länge vi inte ser indexet etablera sig över 20-dagars medelvärde eller åter notera ny högre lägsta.

Sammanfattning: Sedan toppen vid 1682 i början av november har både de signifikanta topparna och bottnarna noterats allt lägre. Nu vill jag till en början se att 1604 tas ut och därefter följs av en ny högre signifikant lågpunkt för att inte det långsiktiga negativa sentimentet ska bita sig fast. April månad har historiskt varit den tredje starkaste under året medan vi inte sällan sett en topp kring månadsskiftet april/maj. Även i Ichimokuanalysen ser vi tecken på svaghet och så länge inte 1568 tas ut och hålls mer än några dagar ska uppstudsar ses som lägen att minska förluster eller lägen att gå kort vid negativa fortsättningsformationer. På riktigt kort sikt (upp till någon vecka) talar dock den statistiska edgen för en uppstuds.

Motstånd: 1525 / 1535 / 1561 / 1600
Stöd: 1493-1488 / 1481 / 1456 / 1426

SP500: Testar av primärtrenden med extremt spänd gummisnodd

Teknisk analys SP500: Inför den 2 mars skrev jag: ”Det är för tidigt att dra några längre slutsatser av den senaste tidens branta rekyl som följts av en kraftig återhämtning. Mycket talar dock för att historien med ett återtest av lågpunkten kring 2580-2530 kommer att återtestas under mars månad. Det utseende vi ser är tydligt och det är att nedställen är kraftfullare än den segare uppgången.”

I fredags skrev jag: ”Om det visar sig att 2650 punkteras utan att snabbt återtas talar mer för ett test av februaribotten men om gårdagens högsta vid 2739,1 tas ut innan måndagens lägsta vid 2694,6 punkterats ska 2800-nivån testas av inom kort.”

Historien ser ut att upprepa sig vilket medfört att SP500 fallit med nästan 8 procent sedan toppen kring 2800 den 13 mars vilket motsvarar nästan 1 procent per dag i snitt. Veckan avslutades med en nedgång på hela 2,1 procent och en stängning kring primärtrenden som innebär att nedgången föregående veckan uppgår till hela 6 procent och indexet noteras nu 3,2 procent lägre än vid årsskiftet.

Räntebeskedet den gångna veckan var väntat och gav initialt inte några större avtryck men däremot ökar nu oron för ett eskalerande handelskrig vilket fått VIX att åter ta sig över 25. Placerarkollektivet ser åter ut att söka sig bort från risk då både teknik och finans tillhör de sektorer som backat mest senaste dagarna.

Den gångna veckan har den stigande kilen punkterats vilket i fredags ledde till att lägstanivån för dubbeltoppformationen kring 2800 punkterades med en matematisk målkurs kring 2500-området. Den gångna veckans candlestick var den mest negativa sedan första veckan 2016.

Det är nu endast 1,2 procent kvar ner till årsmedelvärdet som möter upp kring 2559 och om mars månad skär ner under nivån kring månadsskiftet kommer det vara första gången sedan december 2015.

Årsmedelvärdet som just nu noteras kring 2559 och primärtrenden har nu nått upp till 2585. Trendfasindikatorn har med den senaste veckans nedgång fallit tillbaks till +0,3 och vi kan inte räkna bort risken för tvära kast.

Som jag skrev i torsdags effektuerades en säljsignal hos dagsmomentumi onsdags och nu är RSI-14 nere kring 30. I det kortare tidsperspektivet har dock gummisnodden nått ner till en nivå under 1 vilket bara inträffat 20 gånger sedan början av 2002. Vid 14 av de 20 gånger (70%) vi sett en lika spänd gummisnodd har indexet stått högre en vecka senare och den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 1,8 procent.

Volymen har stigit de senaste dagarna och var 12 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna i fredags. Volymbalansen noteras nu precis kring tremånaderssnittet och om nivån punkteras är det första gången sedan början av april förra året och dessförinnan september 2016.

VIX steg den gångna veckan med 57 procent och testar nu av toppen från början av mars kring 25-26 nivån. Risken för tilltagande volla är alltså stor och vi ska inte blåsa faran över, än.

På ovansidan möter närmast nivån kring 2626 följt av 2650 och 2700-nivån.

På nedsidan möter först primärtrenden upp kring 2585 följt av 2533 och den matematiska målkursen för dubbeltoppen vid 2500-området.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 26/1 vid 2872,9

I den negativa vågskålen:
– Bearish engulfing strax under viktigt motstånd som kan bli en ny lägre topp
– Efter tioprocentiga nedgångar på två veckor brukar lågpunkten återtestas
– MACD noteras under nollan och närmar sig en säljsignal
– Dagsmomentum lämnade en säljsignal i onsdags
– VIX stiger nu kraftig och indikerar ny osäkerhet
– Större distribution än ackumulation

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler och bekräftade omslag är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter negativ och vill nu se nya högre bottnar som följs av högre pivottoppar och att MA-20 inom kort tas ut igen för att jag ska vända på klacken.

Sammanfattning: Efter det misslyckade försöket att ta ut 2800 har nu både den stigande kilen punkterats och dubbeltoppen effektuerats vilket innebär en matematisk målkurs ner mot 2500. Om vi går tillbaks och studerar vad som hänt historiskt så vet vi att det är en bra edge för uppgång i samband med återtest av ackumulationsnivån som suger upp kraftiga nedställ, som den vi bjöds på i början av februari. Som jag skrivit om tidigare var ett återtest under mars något vi brukar se och det ska nu bli spännande att se om köparna har tillräckligt med självförtroende att göra just det denna gång. Om det visar sig att en uppstuds inte tar tillbaks 2650-nivån talar dock mer för en nedgång mot i första hand 2500-området. Den kommande veckan blir mycket spännande då vi kommer få en indikation om indexet för första gången sedan slutet av 2015 ska skära ner under årsmedelvärdet eller om det kortsiktigt översålda läget leder till en uppgång, som är det mest troliga utifrån den historiska statistiken.

Motstånd: 2635 / 2682 / 2754 / 2825
Stöd: 2585 / 2563 / 2533 / 2500

DAX: Kortsiktigt översålt men efter uppstuds mer nedgång att vänta

Teknisk analys DAX: För en månad sedan skrev jag: ”För att inte ett alltmer negativt sentiment ska få fotfäste vill jag se DAX återta både primärtrenden och 50-dagars medelvärde och att lågpunkten efter nästa rekyl blir högre än 12000. Om det visar sig att 12600-nivån inte tas ut ökar risken för en ny lägre lågpunkt än 12000.”

Det skulle visa sig att Fib 38% vid 12600 blev alltför svårpasserad och en vecka senare hade 12000-nivån för första gången sedan i somras gett vika. Nu har nivån kring 11820 testats av två gånger sedan den 5 mars och fredagens stängning vid 11903 innebär att nedgången föregående vecka var hela 4,1 procent och därmed noteras DAX 8 procent lägre än vid årsskiftet.

I månadsgrafen har februari månads bearish engulfing bekräftats om mars månads stängning sker lägre än 12400 vilket även innebär att det i så fall blir den andra månaden i rad som stänger under årsmedelvärdet som just nu möter upp vid 12590. medan den gångna veckan fick utseendet av harmmer strax under 12500.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga har börjat peka nedåt och för en vecka sedan effektuerades även ett dödskors som var första gången sedan början av september 2015. Trendfasindikatorn har sedan början av november fallit och noteras inför veckostarten kring -0,9 vilket innebär att vi ska applicera kortsiktiga företrädesvis jämviktspendlande strategier.

Sammanfattning: DAX-indexet har nu fallit tillbaks ner till nivån strax under 12000 men bildade i fredags en svans på nedsidan kring den nivå som Lagging Line pekat ut som en signifikant stödnivå. Både molnet och Standard Line indikerar att en period av osäkerhet är att vänta och en uppstuds kommer att få svårt att ta sig förbi molnet och 12700-nivån. Mer talar för tillfället för fortsatta nedgångar men utrymmet upp till Cloud Span A påtalar att en kortare uppstuds är att vänta, innan det åter bär av söderut igen.

Motstånd: 12000 / 12105 / 12395 / 12530 / 12710
Stöd: 11900 / 11825 / 11725 / 11542 / 11359

Getinge B: BAYN och positiv reversal

Teknisk analys Getinge B: Det blev en uppgång på 4 dagar och 5,6 procent efter föregående analys tills primärtrenden satte stopp för uppgången. Getingeaktien har därefter fallit och presterat lägre toppar och bottnar sedan dess. De tre senaste dagarna har aktien stängt under det nedre bollingerbandet och i fredags skedde det med en positiv reversal efter ett negativt gap, med en positiv minidivergens.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut pekar nedåt och trendfasindikatorn har nått ner till -5,1 vilket innebär att chansen till en långsiktig vändpunkt har ökat.

Om vi studerar vad som hänt historiskt när kursen stängt under det nedre bollingerbandet, samtidigt som bredden mellan banden varit mer än 10 procent, så har det inträffat 47 gånger sedan början av 2002. Vid dessa tillfällen har kursen stått högre vid 31 av dessa (66%) med i snitt 0,8 procent.

Hur ska man då hantera detta?
Jo, om kursen idag punkterar fredagens lägsta inom de första 15 minuterna avvaktar man för att se om det kommer en ny lägre botten fram till 10:30 för då släpper man denna signal för idag. Detta upprepas nästa dag om dagsstängningen sker under det nedre bollingerbandet.

Sammanfattning: De senaste 8 dagarna har kursen fallit med i snitt 2 procent per dag och de sedan i onsdags har dagsstängningarna skett under det nedre bollingerbandet, samtidigt som bredden mellan bollingerbandet varit mer än 10 procent. Edgen är bra för en kortare uppstuds men om fredagens lägsta punkteras den första kvarten idag bör man avvakta med att agera då det indikeras fortsatt nedgång. Den som väljer att agera på den BAYN som råder kan med fördel stänga första dagen detta kan ske med vinst, speciellt om vi bjuds på en lång candlestick och en stängning högt upp i denna.

Motstånd: 94,10 / 95,00 / 97,15 / 99,30
Stöd: 91,50 / 90,60 / 88,40 / 86,25

Swedbank: Extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys Swedbank A: Trots det inledande gapet efter föregående analys fick vi med oss nästan 6 procent på bara tre dagar vilket är ok. Kursen har därefter fortsatt att handlas i en tradingrange mellan 190-212 kronor fram till att aktien skiljdes från utdelningen i fredags.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera för nedgång men även vid en negativt aktieklimat kommer vi bjudas på uppstudsar.

Redan inför utdelningen i fredags bjöds vi på en PDIV och gummisnodden var redan extremt hårt spänd på nedsidan.

Avståndet upp till Cloud Span B är nu extremt stort samtidigt som utdelningsgapet kan fungera som en magnet om/när kursen tar sig upp i detta, förutsatt att inte OMXS30 fortsätter nedåt.

Sammanfattning: Om 186,40 tas ut innan 183,40 punkteras är förutsättningarna goda för en uppstuds upp mot 190 kronor. För att få upp hitration kan det vara ett bra läge att stänga en position för uppgång så fort det kan ske med vinst, speciellt om det kan göras högt upp i en relativt stor grön candlestick.

Motstånd: 186,80 / 188,10 / 191,10 / 194,10
Stöd: 183,80 / 182,10 / 179,10 / 176,00