BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13

OMXS30: Lagging line varnar för en stökig period

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan nyår har varje signifikant lågpunkt i samband med rekyler noterats på en allt högre nivå, så även förra fredagens vid 1547. Även om indexet är kortsitigt överköpt och en uppgång mot höstens högsta kring 1680 inte kommer att ske utan andhämtningspauser är det mer troligt med en uppgång dit på sikt, än att vi kommer att få se ett besök ner mot vändningsnivån kring 1380. För tillfället är jag positiv till OMXS30 och den svenska börsen tills vi ser tecken som indikerar något annat. Risken för en stundande rekyl är stor och en första varningssignal för att det positiva sentimentet kan komma att hotas skulle en tydlig etablering under 1524 vara, men fram till dess är minsta motståndet att agera för uppgång.”

Föregående vecka inleddes uppåt men redan under tisdagen nåddes veckohögsta vid 1622 men där förvarnades via en bearish harami att köparna kunde vara på väg att köra slut på bränsle. Veckan avslutades med en bekräftelse av haramin och en punktering av EMA-8, MA-20 och standard line (den röda prickade linjen). Totalt backade OMXS30 med 1,2 procent under veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11,9 procent.

Inköpschefsindex från flera tongivande europeiska länder kom in under fredagen och de var överlag under förväntan med signalen om en fortsatt försämrad Europakonjunktur.

Bästa sektorer under veckan blev oljebolag och kraftbolag medan teknik och verkstad gick sämst.

I månadsgrafen noteras mars som en doji och den senaste veckan blev en bearish harami. Fredagens negativa candle var den största sedan den 27 december och punkterade EMA-8, MA-20 och standard line. Senast vi såg indexet punktera standard line med en dagsstängning var den 14 januari men det blev istället en fortsättningsformation för uppgång.

Eftersom uppgången sedan årsskiftet inte bjudit på någon rekyl värd namnet är det mycket som talar för att den nu är inledd. På nedsidan bevakar jag dels den senaste lågpunkten vid 1547 och därefter 1524.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,3 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga med både positioner för upp- och nedgång men företrädesvis ta positioner för uppgång.

Volymen den gångna veckan, bortsett från i måndags, legat över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

På ovansidan möter närmast 1592 följt av 1606 och 1623 samt området kring höstens toppar vid 1680.

På nedsidan hittar vi närmast 1573 och området kring primärtrenden vid 1556-1547.

På lång sikt är jag svagt positiv och kommer att vara så tills 200-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte ett stigande 50-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas. Det är nu mindre än en procent tills vi får ett gyllene kors.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter positiv och kommer vara det tills nya lägre lägsta följs av nya lägre pivottoppar.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande veckan har varit -0,50% procent. Fyra av de senaste fyra åren har den kommande veckan noterat nedgångar.

Sammanfattning: Sedan årsskiftet har varje försök till rekyl sugits upp på allt högre nivåer och så länge det mönstret inte bryts talar mer för att vi på sikt får en fortsatt uppgång än motsatsen. En punktering av standard line leder ofta till ett tilltagande säljtryck och det ska bli intressant att se om så blir fallet denna gång eller om vi bjuds på ett snabbt återtagande som i början av januari. Flera momentumindikatorer noteras kring intressanta vattendelare där ytterligare nedgångar innebär bekräftade signaler för nedgång. Mitt huvudspår är att vi efter den pågående rekylen kommer att bjudas på ytterligare ny högre högsta, men det är alltså ett utmanande läge just nu.

Motstånd: 1592 / 1596-1600 / 1623 / 1635
Stöd: 1565-1561 / 1556 / 1548 / 1539

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41.

25/3-2019 SP500: Utmanande test av 2800

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan i julas har varje signifikant lågpunkt i samband med rekyler noterats på en allt högre nivå, så även förra fredagens vid 2722. Även om indexet är kortsiktigt överköpt och en uppgång mot ATH-nivån vid 2940 inte kommer att ske utan andhämtningspauser är det mer troligt med en uppgång dit, än att vi kommer att få se ett besök ner mot 2350. För tillfället är jag positiv till SP500 och den amerikanska börsen tills vi ser tecken som indikerar något annat. En första varningssignal skulle vara en tydlig etablering under 2680 men fram till dess är tåget skyltat norrut.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång och veckohögsta vid 2860 sattes i torsdags men veckan avslutades med ett kraftigt nedställ som raderade ut hela veckans uppgång. Totalt blev nedgången den gångna veckan -0,8 procent där oron för industriproduktionen framöver fick spreaden mellan tremånaders- och tioåriga statsobligationer att inverteras (se diagrammet under denna analys), en utveckling som skrämmer många och det sätter press på finanssektorn. Årets uppgång skrivs just nu till 11,7 procent.

Jag har varnat för att indexet varit översålt och för två veckor sedan punkterades 200-dagars medelvärde men togs snabbt tillbaks vilket istället ledde till en ny femmånadersstängning. Då tänkte jag att det falska utbrottet istället blivit startskottet på ytterligare ett nytt trendben upp mot ATH-noteringen kring 2940. Men ack nej, det kan vara så att fredagens negativ candlestick, som utvecklades med förhållandevis hög volym är inledningen på den rekyl jag varnat för (lite som vargen kommer känns det som).

För tillfället noteras SP500 i en stigande kil och samtidigt med en påtagligt tydlig negativ divergens mot volymbalansen. Fortsätter nedgången kommer snart Lagging line att ”köra in i priset” och det leder ofta till nervositet. Om dessa varningssignaler leder till att stödlinjen som förbinder de signifikanta lågpunkterna sedan i julas punkteras och om det leder till ett tilltagande säljtryck återstår att se.

Lyfter vi på blicken har två av de senaste tre veckorna stängt rött med ett starkt rally mellan dem, vad kommer det leda till?

Med fredagens rekyl har indexet kommit ner till 2800 som tillika är ett sekundärts stödområde.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring +0,3 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast.

Volymen har bortsett från i fredags noterats lägre än snittet. Volymbalansen är än så länge positiv men divergerar som jag nämnde ovan negativt mot prisgrafen och är på väg ner mot bekräftelsenivån från början av mars.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) steg med 28 procent till 16,5 den gångna veckan. Detta är en utveckling jag kommer att fästa stor vikt vid den kommande veckan. Fram till för en vecka sedan var bredden mellan bollingerbanden nedåtriktad och lika lågt noterad som i början av oktober. När vi bjöds på den impulsartade uppgången fram till i torsdags talade det mesta för att expansionen från lågvollaläget skulle ske norrut men nu är jag inte alls säker på det längre.

På ovansidan möter närmast av 2820 följt av 2838 och 2860-nivån.

På nedsidan möter närmast 2800 följt av 2776 och 2756 där även primärtrenden möter upp.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över både MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– Över ichumokumolnet
– Mars har historiskt varit den fjärde bästa månaden

I den negativa vågskålen:
– Dödskorset tynger indexet sedan den 6 december men är på väg att elimineras
– Negativ divergens mot volymbalansen och momentumindikatorerna

På lång sikt är jag positiv så länge indexet noteras över både 200-dagars medelvärde och årsmedelvärdet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vänder på klacken om MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge vi inte bjuds på en dagsstängning under MA-20 som inte snabbt tas tillbaks.

Sammanfattning: För andra gången på två veckor utmanas standard line (den prickade röda linjen) och den nedre begränsningen i den stigande kilen (negativ formation) samtidigt som volymbalansen den senaste tiden utvecklats med en negativ divergens. I samband med rekylen för två veckor sedan bjöds vi på den första punkteringen av standard line, den här sidan årsskiftet, men nivån togs tillbaks och ledde till en impulsartad uppgång. Dessförinnan ledde punkteringen av standard line i början av december till en vattenfallsliknande nedgång. Ingen med ett visst intresse för börsen kan påstå att det inte är ett spännande läge. Än så länge anser jag dock att chansen är större för en fortsatt uppgång men en första allvarlig varningssignal vore det om indexet punkterade 2722 med kraft och tilltagande volym.

Motstånd: 2820 / 2838 / 2860 / 2900
Stöd: 2800 / 2776 / 2767 / 2656

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52.

DAX: Punkterar stigande kil

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu närmar sig för första gången på ett halvår 200-dagars medelvärde och även om gummisnodden är hårt spänd på ovansidan är förutsättningarna goda för en passering av 200-dagars medelvärde inom kort. Skulle det behövas ytterligare omtag för att ladda upp tillräckligt för ett utbrott kan standard line (den punktstreckade linjen) vara en viktig vattendelare att bevaka. En dagsstängning under standard line kan åtminstone tillfälligt locka fram ett tilltagande säljtryck men fram till dess anser jag rekyler vara bättre lägen att kliva på för uppgång.”

I tisdags bjöds vi på den första stängningen över 200-dagars medelvärde sedan den 31 juli samtidigt som indexet var kortsiktigt överköpt. Redan dagen efter punkterades EMA-8 med en dagsstängning och veckan avslutades med en stängning under den stigande stödlinjen och standard line (den röda prickade linjen). Totalt backade DAX med 2,8 procent den gångna veckan vilket var den största veckonedgången sedan början av december. Årets uppgång har därmed reducerats till 7,6 procent.

De senaste veckorna har flera varningssignaler påtalat att risken för en rekyl ökat. Om köparna snabbt kommer tillbaks för att suga upp rekylen kommer jag att justera ner den stigande stödlinjen som utgör den nedre begränsningen i den stigande kilen som fångat DAX sedan början av februari. Om bekräftelsenivån hos OBV från i början av mars (volymbalansen) punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fortsatt nedåtriktat och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars förra året tyngs dessutom indexet av ett dödskors då MA-50 skar ner under MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,8 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volatiliteten, mätt som bredden mellan bollingerbanden, är nere på den lägsta nivån sedan den 9 augusti vilket säger oss att chansen för en expansion är stor. Frågan är om vi såg startskottet på en större rörelse inledas i fredags?

Sammanfattning: Sedan några veckor tillbaks har den negativa divergensen mot framförallt volymbalansen, varnat för att en lokal topp närmar sig. För första gången sedan 8 februari bjöds vi i fredags på en dagsstängning under standard line (den röda prickade linjen) samtidigt som dagsmomentum (RSI-14) punkterade bekräftelsenivån från den 8 mars. Än så länge tolkar jag rekylen som välkommen och hälsosam men om inte 11500-nivån återtas snabbt ställs siktet in mot i första hand 11000-nivån.

Motstånd: 11540 / 11715 / 11980 / 12250
Stöd: 11270 / 11180 / 10915 / 10645

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 16.

Africa Oil: NDIV och Dark Cloud Cover

Teknisk analys Africa Oil: Det skulle ta knappt två veckor innan utbrottet kom men vi bjöds därefter på en rejäl uppgång. Vi bjöds på en uppgång på över 25 procent på fyra veckor innan Africa Oil toppade vid 11,34 den 25 september. Sedan början av februari har aktien fångats mellan 9,45 och 6,70.

Sedan toppen den 25 september har varje ny topp varit lägre och risken är stor för att fredagens högsta även den blir en ny lägre signifikant topp.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad och trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring -0,2. Vi ska alltså vara beredda på tvära kast med en viss negativ underton.

I torsdags stängde Africa Oil 5 procent över det övre bollingerbandet och när trendfasindikatorn varnar för skvalpiga rörelser är det en varningssignal.

I fredags avslutades veckan med en bearish dark cloud cover med en volym som låg runt tremånaderssnittet och den kraftfullaste negativa candlen sedan den 8 februari. Då som nu effektuerades en negativ minidivergens över primärtrenden och en negativ omslagsformation.

Om OMXS30 fortsätter söderut när veckan inleds och oljepriset pressat talar mycket för att det kan vara läge att navigera för en ny nedgångsfas i Africa Oil. Det finns olika sätt att göra det på. Man kan bla göra det med optioner, blanka eller köpa ett hävstångsinstrument med en inbyggd stopp (en minishort) så att man kan räkna på sin risk. Det man bör tänka på är att inte stoppen hamnar för lågt för risken är stor för slagiga rörelser.

Sammanfattning: Med fredagens bearish dark clover cover och negativa minidivergens har förutsättningarna ökat för en ny nedgångsfas mot i första hand 7,50-nivån. Ser vi inte några tecken på att köparna står där och väntar är risken stor för en nedgång mot 7-kronorsnivån.

Motstånd: 8,48 / 9,00 / 9,45 / 10,18
Stöd: 8,05 / 7,96 / 7,80 / 7,47 / 7,32

Cykelindikatorn noteras kring 46 inför dagen.

Telia: Bekräftad toppformation

Teknisk analys Telia Company: Det blev en expansion norrut och en uppgång mot senaste topp kring 43 kronor. På Tobbe Spekulerar i tisdags påtalade jag att en shooting star (även bearish harami cross) i samband med en negativ minidivergens, kring en viktig motståndsnivå, med ett extremt avstånd ner till standard line riskerade att bli en topp. Det skulle ta fram till i fredags innan dessa varningssignaler bekräftades.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutnigen på MA-200 har planat ut och är just nu i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn noteras kring 0 och påtalar för oss att det är stor risk för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Telia har den senaste månaden gått starkt och utvecklats betydligt bättre än börsklimatet (OMXS30).

Det blev en nedgång till 39,70 den 1 mars men därefter har kursen tagit tillbaks både den korta sentimentsnivån och eliminerat den dark cloud cover jag skrev om inför månadsskiftet. Som jag skrev då var det goda chanser att en uppgång in i gapet från den 25 januari skulle innebära ett drag uppåt för att täppa till detta gap och det är nu uppfyllt.

I fredags avslutades veckan först med ett negativt gap och senare under dagen en kraftig nedgång som eliminerade de sex senaste dagarnas stängningar och den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör.

Sammanfattning: Fram till förra tisdagen hade Telia stigit 8 dagar i rad och hade passerat den beräknade målkursen för bottenformationen jag pratade om tidigare. Efter denna typ av uppgångar är det pris/volym många som köpt för uppgång mellan 42,00 och 41,50. När/om denna zon punkteras kan det trigga ett tilltagande säljtryck och en potentiell gaptäppning ner mot 40,85. Även om det vore positivt om förra tisdagens högsta togs ut är avståndet upp till decembertoppen inte så stor att det blir en attraktiv riskkvot om man man nu agerar för uppgång.

Imorgon (tisdag) håller Telia kapitalmarknadsdag och även om man försöker ”prata upp bolaget” finns risken för att det som sägs eller inte skapar turbulens.

Motstånd: 42,73 / 43,24 / 43,75 / 44,50
Stöd: 41,90 / 41,40 / 40,85 / 40,25 / 39,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45.