BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13

OMXS30: Ny impulsstapel för nedgång efter misslyckad omslagsformation

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Varje dag får jag flera mail om när jag tror OMXS30 kommer att bottna och hur djupt. Ingen har en aning om när pessismen avtar och det är som jag ser det bättre att vänta på att vi ser tecken på en botten än att försöka gissa sig till när den inträffar. Jag vill se att standard line (50%-nivån av nedgången) tas ut och därefter följs av en ny högre botten. För att vi sedan ska börja agera med trendföljande strategier för uppgång bör vi helst se flera av de ledande börsindexen uppvisa nya högre bottnar. Om vi ska leta positiva pusselbitar har nedgångar som lett till lika stretchade indikatorer på nedsidan effektuerats nära kommande bottnar. Som jag påpekat de senaste dagarna har historiska tillfällen med lika hög kortsiktig volatilitet i de flesta fall uppnåtts när botten varit nära. För tillfället är det dock, för de flesta, bättre att sitta på händerna tills vi ser det vi vill se.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap som följdes av en positiv reversal från 1300-nivån. Efter några skvalpiga dagar öppnade fredagen extremt positivt men redan efter några minuter vände indexet ner från en initial uppgång med nästan 4 procent. Veckan backade totalt med 1,5 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 23,5 procent.

I det kortare tidsperspektivet är OMXS30 fångat i en range mellan 1470 och 1260 med allt vad det brukar innebära i form av skvalpiga rörelser med tvära kast.

RSI-14 noteras under 30 och SMACD kring -19 vilket innebär att det är goda förutsättningar för att en upprekyl, värd namnet, troligen snart inleds. SMACD visar tecken på att nedgångstakten håller på att plana ut.

Volatiliteten beskriven som bredden mellan bollingerbanden var i onsdags upp i 44 men har därefter visat tecken på att vända ner, vilket är en positiv pusselbit.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nu nedåt. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring -2,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymen har hela veckan noterats över det dagliga snittet och nedgångstakten hos volymbalansen har åtminstone tillfälligt planat ut.

Isen är tunn och för tillfället är det bara 6 procent av aktierna på large cap som noteras över 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1385 följt av 1396-1400 och 1432 samt 1470.

På nedsidan hittar vi närmast 1344 följt av 1329 och 1300 samt 1256.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 16 av de 33 senaste åren (48%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,4 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,2 procent lägre.

Sammanfattning: Även om det är för tidigt att prata om en potentiell botten är det första gången sedan toppen för en månad sedan som vi den gångna veckan ser mer än en grön candle i rad. Veckan avslutades dock av en mycket negativ röd reversal där volymen var 54 procent över snittet. Mycket talar för att vi inom kort kommer att bjudas på en rekyl uppåt men än så länge är mitt huvudspår att den kommer att följas av en ny lägre botten än 1260. Om det däremot skulle visa sig att nästa nedgångsfas vänder upp innan den senaste bottnen vid just 1260 testats kan det vara goda chanser för att indexet inte längre sväljer lägre priser. Det troligaste och mitt huvudspår är att vi inom kort kommer att bjudas på en uppstuds men att vi därefter kommer se minst en nedgång med en lägre lågpunkt innan köparna så smått tar över taktpinnen.

Motstånd: 1385 / 1396-1400 / 1432 / 1470
Stöd: 1344 / 1329 /1300 / 1256 / 1230

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50.

SP500: Kraftigaste veckonedgången sedan oktober 2008

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag kommer osökt att tänka på Lisa Ekdahls text: Vem vet, inte du. Vem vet, inte jag. Precis så är det, ingen vet var detta tar vägen. Om vi kan rätta oss efter det historien, även om det börjar bli allt färre tillfällen att jämföra med, har vi flera pusselbitar som kan vara tecken på en botten. Det gäller som alltid att ha tålamod och även i detta fall vänta på att standard line kring 2936 tas ut och följs av en ny högre botten, innan vi kan förvänta oss att en långsiktig lågpunkt håller på att mejslas ut. Till att börja med blir det intressant att se om fredagens bullish above the stomach kommer att följas upp av ytterligare positiva candlar som leder till att fler motståndsområden tas ut. Tills motsatsen bevisas talar dock mer för att vi snart bjuds på en ny lägre topp som följs av ytterligare tilltagande säljtryck.”

Det mest troliga som jag skrev om för en vecka sedan blev resultatet och förra fredagens bullish above the stomach bekräftades inte utan blev en ny lägre högsta. Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och ett test av 2400-nivån och även tisdagens försökt till en positiv omslagsformation fallerade. Totalt backade S&P 500 med 15 procent den gångna veckan och jag hittar bara en vecka med en lika stor eller större nedgång sedan 1980 och det i början av oktober 2008. Den gången steg den kommande veckan med 5 procent och därefter vidtog ytterligare några månaders nedgång innan vi såg den slutgiltiga lågpunkten i början av mars 2009. Sedan årsskiftet har indexet backat med 28,7 procent.

Det har gått en månad sedan den senaste toppen och ATH-noteringen vilket har tagit ner indexet till 38 procent av den totala upgången sedan början av 2009. Som vanligt präglas nedgångsfasen även denna gång av hög volatilitet. Jämför man kursstaplarna de senaste veckorna med höstens blir det tydligt och genom att mäta bredden mellan bollingerbanden som nu uppgår till 41 procent kan vi konstatera att det är extremt även med historiska mått. Fredagens range var hela 158 punkter vilket kan jämföras med hela januari där rangen var totalt 123 punkter och februaris rally var 168 punkter.

Det är inte köpläge just, åtminstone inte så länge VIX noteras allt högre och extremt högt. Vi ser nu allt fler indikationer på att indexet är på väg att bli utbombat och det brukar åtminstone leda till kraftiga uppgångar, så kallade bear market rally. Jag tror fortfarande det är goda chanser att vi ser flera globala index bottna om någon månad, kanske redan i mitten av april.

Den långa trenden som jag använder lutning på 200-dagars medelvärde för att peka ut har nu vänt ner tillsammans med övriga G-krafter. Trendfasindikatorn har fallit ner och noteras kring -2,9 vilket innebär att risken absolut inte är över och att det är mycket som talar för åtminstone ytterligare någon eller ett par körare till söderut.

Volymen den gångna veckan har noterats långt över snittet. Volymbalansen är negativ men nedgångstakten har planat ut den senaste veckan och det bevakar jag noggrannt.

Bredden (isens tjocklek) har minskat och inför den kommande veckan är det bara 3 procent av aktierna som ingår i SP500 över 200-dagars medelvärde vilket är den tunnaste isen jag någonsin sett.

VIX (den förväntade vollan) stängde i fredags vid 58 och det innebär en uppgång den senaste veckan med ytterligare 14 procent. Även om VIX vänder ner från nuvarande nivå behöver vi se mer normala noteringar under en tid för att placerarkollektivet ska våga söka risk igen.

På ovansidan möter närmast 2367 följt av 2400 och 2467.

På nedsidan möter närmast 2300 följt av 2280 och 2256.

I den positiva vågskålen:
– Extremt stora volymer som blankas (chans för shortsqueeze)
– VIX har under relativt lång tid noterats kring extrema nivåer, ofta har det skett kring lågpunkter
– Om BBW vänder ner från nuvarande extrema nivå kan det vara positivt
– Liknar alltmer en urblåsning

I den negativa vågskålen:
– Hindenburg Omen åter i spel sedan 20 februari
– Indexet noteras under Ichimokumolnet och lagging line under molnet
– Tilltagande volla (BBW över 40)
– VIX är fortsatt uppe på en extremt hög nivå (inga tecken på avtagande panik)

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu negativ.

Sammanfattning: De svarta pilarna visar försök till uppstudsar men som vi ser saknar köparna än så länge självförtroendet för att bekräfta formationerna. Både BBW och VIX är uppe kring nivåer som inte kommer att hålla länge till men att vi nu skulle bjudas på en botten kring nuvarande nivå är i alla fall inte mitt huvudspår, däremot kan det kanske räcka till för ett rally i nedgången. De flesta sentimentsindikatorer är nere på extrem pessimism och historiskt har det varit bra lägen att kliva på för uppgång men även om man ska akta sig för att tro ”det är skillnad denna gång” vill jag ändå påstå att det är precis så det är. Ingen vet vad den pågående krisen kommer att leda till och så länge vi inte får indikation på att spridningstakten avtar i Europa och USA behövs det inte mycket för trigga ytterligare nedgångar. Även om det är mycket som ser mörkt ut och förmodligen mer nedställ är att vänta tror jag att en botten inte ligger mer än någon månad bort, men det bygger dock på att placerarkollektivet börjar bete sig som vid tidigare liknande nedgångar och det vet vi inte förrän om just någon månad. Om stödet vid 2345 håller ställs siktet in mot den övre begränsningen i den rådande tradingrangen vid 2565 men om stödet ger vika signaleras en negång med ungefär 200 punkter.

Motstånd: 2367 / 2400 / 2467
Stöd: 2300 / 2280 / 2256

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22.

DAX: Snart dags för en uppstuds

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I månadsgrafen har SMACD effektuerat ett negativt medelvärdeskors och senast vi såg det var i februari 2018. Edgen är god för en uppstuds nu när DAX är översålt kring stödområdet som blev en högerskuldra i augusti. Det är dock först om fib 50% men helst fib 62% för den senaste nedgången tas ut och följs av en ny högre lågpunkt som sannolikheten är god för att en ny signifikant botten är under bildande.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en positiv reversal som testade av lågpunkten från oktober 2014. Under tisdagen och fredagen testades översta nivån av gapet som inledde veckan men vid bägge tillfällena vände DAX ner vid nivån. Veckan avslutades med en negativ reversal efter att fredagen inledde upp med nästan 7 procent. Totalt backade DAX den gångna veckan med 3,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 32,6 procent. Om mars månad stänger lika lågt som nuvarande notering innebär det den lägsta stängningen på 78 månader.

Inte en enda dag sedan den 19 februari har DAX stängt över föregående dags högsta och den gångna veckan inleddes med ännu ett negativt gap. I torsdags följdes veckoinledningen av ytterligare ett gap ner under 10.000-nivån och stängningen vid 9232 motsvarade en nedgång med hela 20 procent. Sedan den 19 februari har DAX backat med 33 procent och noteras därmed 30 procent lägre än vid årsskiftet kring lågpunkten från slutet av juni 2016.

Om vi förbinder bottnarna sedan 1980 med en trendlinje hittar vi den kring 8000 och skulle nivån punkteras utan att snabbt tas tillbaks tolkar jag det mycket negativt.

Jag har dagsdata sedan 1975 för DAX och endast vid två tillfällen kan jag se att SMACD noterats lika lågt eller lägre än nu. I maj 1979 fortsatte indexet ner en månad till innan vi såg en botten och i början av november 1987 skulle det ta en vecka innan lågpunkten nåddes.

Bredden mellan bollingerbanden uppgår till 58 procent vilket är den högsta vollan någonsin definierat genom BBW. De två senaste dagarna har vi sett en något avtagande bredd och det tolkar jag tills motsatsen bevisas som en positiv pusselbit.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 har vridit av nedåt och indexet befinner sig under medelvärdet. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -4,2 vilket innebär att risken för en fortsatt nedgång efter nästa försök till uppgång är stor.

Volymbalansen pekar nedåt men visar lite tecken på en avtagande nedgångstakt.

Sammanfattning: DAX-indexet är extremt översålt men i den positiva vågskålen ser vi tecken på att volymbalansen inte fallit lika brant senaste veckan och att vollan ser ut att dra ihop sig från en extremt hög nivå. Det är för tidigt att dra några slutsatser om en bottenformation men om det visar sig att 8250 håller finns det hopp om att köparna kan vara på väg tillbaks. Punkteras däremot stödnivån kan nedgången bli otäck men i så fall står hoppet till att 7800 håller. Det är gott om gap på ovansidan som tillsammans med det översålda läget borde leda till en kortare uppstuds. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer att bjudas på upprekyl men att den kommer att följas av nya lägre lägsta.

Motstånd: 9200 / 9480 / 9985-10000
Stöd: 8840 / 8670 / 8400 / 8260

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 32.

Ericsson B: Tilltalande pausformation

Teknisk analys Ericsson B: Det blev en uppgång till 89,25 och en uppgång på 7 procent den kommande veckan. Efter två dojisar bar det av söderut och därefter har även Ericsson varit en källa till likviditet. När 60 kronor nåddes för en vecka sedan vände aktien upp med stor kraft och nådde i fredags gapet från den 28 januari där det tog stopp. Det är inte många ljusglimtar just nu men Ericsson tillhör verkligen undantagen.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring dagen kring -2,1. Vi ska därför vara kortsiktiga när vi går emot driften söderut.

SMACD har vänt upp och effektuerat ett positivt medelvärdeskors efter att ha varit nere kring -17.

Sammanfattning: Det är hög risk att gå emot börsklimatet, oavsett vilken aktie man gör det i, just nu. Ericsson är en av de aktier som visat styrka under den senaste veckan och en fortsättningsformation kring någon av de nivåer jag markerat med blå linjer nedanför priset, via en positiv candlesticksformation (se gärna här: http://www.vinnarbyran.se/candlestick_bullish.html) kan vara värd att haka på. I detta fall bör man vara beredd på tvära kast och så fort föregående dags lägsta punkteras, eller mitten på en lång grön candle, kan det vara en god idé att minska risk eller kliva av helt. Om det visar sig att 79 kronor nås kan det vara en god idé att kliva av direkt.

Motstånd: 78,40 / 80,50 / 83,85 / 85,95
Stöd: 71,65 / 69,55 / 66,20 / 64,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.

Telia: Behöver ta sats kring gapstödet

Teknisk analys Telia: Gapet från den 12 mars och standard line kring 36,35 spelar fortfarande huvudrollen i det Telia för tillfället spelar upp för oss. I onsdags och fredags passerades standard line men vid bägge tillfällena ledde det till negativa reversaler. Det jag nu vill se är ett gaptäppning ner mot 34,75-34,00 kronor följt av en positiv fortsättningsformation.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 är i det närmaste helt platt, bara svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -1,4 och säger oss att risken är större för en expansion söderut än att primärtrenden och molnet ska passeras. Går man trots det emot riktningen bör det vara med en mindre position än normalt och betydligt mer kortsiktigt.

SMACD har vänt upp och effektuerat ett positivt medelvärdeskors efter att ha varit nere kring -18.

Sammanfattning: Det är hög risk att gå emot börsklimatet, oavsett vilken aktie man gör det i, just nu. Telia är en av få aktier som visat styrka under den senaste veckan och en fortsättningsformation kring 34,75-34,00 kan vara värd att följa. Man bör vara beredd på att det kan bli en kortsiktig sejour och skulle 37,50 nås kan det vara läge att kliva av. Redan när standard line som inför dagen noteras kring 36,35 nås kan det vara läge att ta hem en del av vinsten. Punkteras 33 kronor ökar risken för ett besök ner mot 31-30 kronorsnivån och det kan vara en god idé att placera stoppen kring 32,80.

Motstånd: 36,05 / 36,35 / 37,00 / 37,55
Stöd: 35,22 / 34,20 / 33,00 / 32,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 67.