BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13

OMXS30: Högsta stängningen någonsin kring målkursen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken för en utmanande rekyl är stor med tanke på det överköpta läget och de multipla dojisarna. Redan en stängning under den kortsiktiga sentimentsnivån vid EMA-8 kan trigga igång ett säljtryck som har förutsättningar att bli utmanande. Mitt huvudspår är fortfarande att köparna kommer tillbaks innan nedgången blir långsiktigt utmanande. Volymbalansen är positiv och isen tjock vilket tillsammans med intressanta stödnivåer på nedsidan torde skapa goda förutsättningar för en stark utveckling i april. Om däremot en kommande nedgång får indexet att punktera molnet utan att snabbt återta detsamma ökar risken för att vi sett en långsiktig topp men än så länge är det inte vad jag ser.”

Den gångna veckan har ackumulerat upp obalansen som uppgången från 2050 till ATH-nivån vid 2199 inneburit. Varje dag den senaste veckan har ”varit i kontakt” med den korta sentimentsnivån EMA-8 men sedan stängt i den positiva övre delen av dagscandlarna. När jag går tillbaks till 2001 hittar jag 18 tillfällen med 5 dagars stängning i rad i den övre halvan men bara en dag i följd som stängt på plus. Vid dessa tillfällen har indexet fortsatt upp nästa dag vid 10 av dessa 18 tillfällen. Totalt steg OMXS30 med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,3 procent.

Det delmål kring 2200, som jag pratat om som det matematiska målet för den range mellan 1700-1950 som fångade indexet under oktober-november, är nu nått och det är en uppenbar risk för att det kommer bli en del tvära kast och slagig handel kring nivån. Om detta sedan leder till en rekyl eller bara en konsolidering återstår att se.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen i ett läge som indikerar att vi bäst köper rekyler som följs av positiva fortsättningformationer.

Volymen har den gångna veckan noterats över snittet men under fredagen var det något mindre engagemang än tidigare i veckan. Volymbalansen är dock åter positiv vilket gör att det mesta talar för att rekylen kommer att sugas upp innan den riskerar att bli ohälsosam.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 80 procent vilket i min värld är en tjock is även om den är något tunnare än inför gårdagen. En aggregerad nivå under 60 innebär att garden ska höjas men det är inte samma sak som att man ska kliva av men väl se över de nivåer man noterat. Inför dagen noteras 86 procent av largecapaktierna över MA-20, 79 procent över MA-50 och 86 procent över MA-200. 71 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2000-nivån följt av 2213 och 2225.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2188-2184 följt av 2176 och 2167-2165.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 34 senaste åren (62%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,2 procent. Indexet har bara stigit den kommande veckan vid 3 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,3 procent lägre.

Sammanfattning: Efter knappt två veckors konsolidering tog sig OMXS30 upp till 2200-nivån som hela tiden varit målkursen för den range som fångade indexet under oktober till början av januari. Även om indexet är överköpt och risken för rekyl är stor talar den tjocka isen och volymbalansen för att rekyler kommer vara köpvärda även i fortsättningen vid positiva fortsättningsformationer. Om det däremot skulle visa sig att en rekyl trasar sönder motpolen från slutet av november vid 1950 utan att snabbt vända upp ökar risken för att vi sett en långsiktig topp. I starka stigande trender med G-krafterna på plats för fortsatt uppgång som nu är det positivt när RSI-9 vänder tillbaks upp över 80, det vi kallar för RSI-extreme som eventuellt närmar sig. Mitt huvudspår är alltså att indexet ska vidare upp men det senaste trendbenet har skapat en del obalans och nu är ett viktigt delmål vid 2200 nått. Det snabbaste sättet för indexet att bli av med den rådande obalansen är en rekyl men vid denna typ av utseenden (starka trender upp mot ett tydligt mål) är det dock något vanligare med en tids konsolidering för att ackumulera obalansen.

Motstånd: 2000 / 2213 / 2225
Stöd: 2188-2184 / 2176 / 2167-2165

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 56%.

SP500: Siktet inställt mot delmålet vid 4000

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I mitten av den gångna veckan nåddes det defensiva symmetrimålet för den senaste ABC-korrektionen vilket ledde till en rekyl ner mot den första egentliga stödnivån strax under 3900. I fredags såg vi tecken på att köparna står och väntar kring 3890. Om köparna kommer tillbaks redan nu och driver priset upp och förbi 4000-nivån ställs siktet in mot det offensiva målet för den swingen mellan 3700-3950, som vi hittar kring 4100. Vi ska dock vara beredda på att fortsatt stigande långräntor riskerar att sätta press på en överköpt, överälskad och övervärderad börs, speciellt när stora runda nivåer närmar sig. Jag tror inte att uppgången kommer att ske utan rekyler men än så länge tolkar jag fortsättningsformationer i samband med dessa som köpvärda. Om den rådande tradingrangen punkteras hittar vi nästa stöd kring den platta standard line. Lagging line som kört in i priset efter en lång tids uppgång i fritt utrymme är en liten varningssignal för stundande skvalpiga rörelser. Om det visar sig att den gångna veckan blir en mer signifikant topp vill jag inte se att zonen kring 3700 ger vika för då har vi ett nytt och betydligt mer utmanande utseende.”

 

Igår skrev jag: ”Nu är indexet kortsiktigt översålt kring den nedre begränsningen i den korta tradingrange som för tillfället fångar indexet. Om det visar sig att 3887 punkteras utan att snabbt tas tillbaks (senast dagen efter) ställs siktet in mot 3850. Punkteras golvet och återtas senast under fredagen kommer jag tolka det som en turtle soup för uppgång som till motsatsen bevisas har siktet inställt upp mot den senaste ATH-noteringen vid 3984.”

Den gångna veckan inleddes mot februarihögsta kring 3950 där en ny lägre pivottopp ledde indexet nedåt för att i torsdags testa av en helt platt standard line. Indexet studsade upp och effektuerade en turtle soup som följde upp av en grön opening marubozu i fredags och den högsta stängningen någonsin. Totalt steg S&P 500 med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,8 procent.

På ovansidan möter först den senaste rekordnoteringen vid 3984 följt av målkursen kring 4000 som jag pratat om i några månader. Det är naturligtvis positivt att en turtle soup följs upp av en kraftfull marubozu men samtidigt är det kring nuvarande nivå som de verkliga utmaningarna möter upp. Siktet är inställt mot 4000 igen och risken är stor för att vi därifrån bjuds på en rekyl värd namnet eller en utdragen konsolidering med en kamp mellan köpare och säljare vilket brukar resultera i slagig handel. Om det visar sig att 4000-nivån passeras kommer 4100 fungera som en magnet.

Den amerikanska tioårsräntan stängde veckan kring 1,67 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras över +2 och vi ska alltså tillämpa trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har den senaste veckan legat kring snittet förutom i fredags då den noterades hela 26 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har fallit ner strax under tremånaderssnittet som är helt platt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) steg den gångna veckan från 87 till 94 procent.

VIX (den förväntade vollan) noteras nu kring 19 vilket är den lägsta nivån på över ett år.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta strax innan årsskiftet och noteras trots en viss uppgång kring låga 6.

På ovansidan möter närmast 3984 följt av zonen kring 3996-4004.

På nedsidan möter närmast 3956 följt av 3917 och 3887 och 3854.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 3984 den 17/3
– Turtle soup som följdes av marubozu i fredags

I den negativa vågskålen:
– Långräntorna har tagit fart uppåt
– Dollarn stärks
– Långsiktigt överköpt (bla extremt avstånd ner till årsmedelvärdet – högsta sedan slutet på 2009
– Överköpt, överälskat och förmodligen övervärderat

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Den rekyl jag skrev om för en vecka sedan nådde i torsdags ner till en helt platt standard line vilket innebär att det är bra ”studseffekt”. Det blev inget undantag denna gången och efter en turtle soupformation i torsdags avslutades veckan med en grön opening marubozu med den högsta volymen under hela veckan. 468 av de 500 aktier som ingår i indexet noteras nu över MA-200 vilket närmar sig rekord. Vi ska därför vara beredda på att det inom kort kan bli dags för en rekyl som kan bli utmanande. Nu är siktet inställt mot 4000 som är målkursen för den range som togs ut i höstas och därefter siktas 4100-nivån. Så länge rekyler sugs upp med positiva fortsättningsformationer, som i torsdags, i en hälsosamt stigande trend, ska vi vara köpare. Om det visar sig att en rekyl punkterar 3700 utan att snabbt ta tillbaks nivån ökar risken för att en långsiktig topp är markerad.

Motstånd: 3984 / 3996-4004 / 4011
Stöd: 3956 / 3917 / 3887 / 3854

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 52+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Spinning topp strax under ATH-noteringen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den nivå jag framförallt bevakar på nedsidan, som helst inte ska punkteras utan att snabbt återtas är 14000. Lågpunkten för den rådande tradingrangen kring 14500 kan vara en intressant nivå om den punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för en mer utmanande rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med tester av golvet i den rådande tradingrangen men varje dag stängde i den övre delen av dagscandlen. I torsdags punkterades 14500 initialt men vid 20-dagars medelvärde kom köparna tillbaks och effektuerade en turtle soup för uppgång som bekräftades i fredags. Totalt steg DAX den gångna veckan med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,5 procent. I veckografen blev det den fjärde veckan i rad som stängde upp men den tredje i rad som stängde i den övre delen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD noteras i den positiva delen men saknar riktning vilket jag tolkar som en andhämtingspaus.

Volymbalansen steg i slutet av veckan när taket i den rådande rangen kring ATH-nivån närmade sig, detta är ytterligare en positiv pusselbit.

I den negativa vågskålen utvecklades fredagen till en dojiliknande candle strax under en motståndsnivå.

Sammanfattning: I torsdags bjöds vi på en turtle soup kring 14500 som följdes av ett positivt gap i fredags. Det är naturligtvis en överhängande risk för att motståndsnivån som den senaste ATH-noteringen vid 14804 utgör kommer att locka till vinsthemtagningar och säljtryck. Så länge köparna fortsätter att suga upp säljtryck och rekyler på allt högre nivåer ska vi vara köpare i samband med positiva fortsättningsformationer som vi bjöds på i torsdags. Den senaste mest signifikanta lågpunkten hittar vi kring 13675 och en punktering av nivån som inte snabbt återtas riskerar att skapa en långsiktig topp, men än så länge är det inte vad vi ser. Fortsättningsformationer är alltså fortfarande väl värda att haka på, speciellt i samband med rekyler. Att gå kort är för tillfället inget som lockar.

Motstånd: 14795-14805 / 15000 / 15095
Stöd: 14700 / 14620 / 14500 / 14425

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 62+.

Atlas Copco A: Ställer in siktet mot 550 kronor

Teknisk analys Atlas Copco A: Nivån kring 500 kronor skapade en del osäkerhet vilket ledde till en konsolidering som neutraliserar obalanser som uppstår efter stora upp- och nedgångar. Den senaste studsen på standard line för en vecka sedan har fått indexet att dra upp genom den senaste månadens högsta och passerade i fredags även 520 kronorsnivån.

I fredags sattes en ny ATH-notering vid 525,60 vilket var den 16:e för i år.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera är tydligt stigande. Trendfasindikatorn noteras stigande i området där vi bör agera med trendföljande strategier och i detta fall köpa fortsättningsformationer helst i samband med rekyler.

Även om vollan är förhållandevis låg med en bredd mellan bollingerbanden på 9 procent innebär fredagens stängning över det övre bollingerbandet att det är en överhängande risk för en rekyl inom kort.

De senaste fem dagarna har allihop stängt i den övre delen av dagscandlen jag hittar bara 11 tillfällen där senaste dagen stängt över en dag med nedgång, som vi ser nu. Vid 64 procent av fallen har nästa dag inneburit en nedgång men redan efter en veckan har indexet bra edge för uppgång vid veckoutseenden som likgar den vi ser.

Volymbalansen är positiv och jobbar nu med att testa bekräftelsenivån från den 11 mars och en passering av nivån stärker sentimentet.

I samband med den senaste tidens konsolidering har SMACD divergerat negativt mot prisgrafen men i den positiva delen. Vi ser nu tecken på en ny högre lågpunkt även hos SMACD och i fredags bjöds vi dessutom på en köpsignal.

Sammanfattning: Den defensiva målkursen för den senaste swingsymmetrin hittar vi kring 532 kronor och därefter den mer offensiva vid 556 kronor. Om man, förutsatt att börsklimatet fortsätter vara positivt, väljer att köpa aktien ska man vara beredd på att en rekyl närmar sig då det råder spänningar mot de korta momentumindikatorerna och ner mot standard line. En fortsättningsformation (passering av föregående dags högsta) är värd att haka på ner mot åtminstone 500 kronor där standard line möter upp.

Motstånd: 527,70 / 531,60 / 537,90
Stöd: 520,00 / 515,10 / 511,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84+.

HM B: Bekräftad turtle soup från 200 kronor

Teknisk analys H&M B: Föregående analys blev bra. Utbrottet från Shark 32:an blev startskottet på en uppgång till 230 kronor vilket var 24 procent från analystillfället. Den som köpte en lottsedel i samband med analysen och ökade på vid nästa fortsättningsformation kom ur vid 221,30 vilket var bättre än väntat.

De senaste veckorna har det stormat kring H&M och sviterna från bojkottproblemen i Kina är omöjliga att överblicka, vilket man ska ha med sig när/om man väljer att agera i aktien.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde stiger svagt sedan slutet av förra året. Trendfasindikatorn noteras kring vattendelaren mellan trend som är värd att följa och jämviktspendling. Vi ska med andra ord vara beredda på tvära kast vilket i sin tur påverkar exitstrategin åt det mer defensiva hållet.

Efter en rekyl på nästan 14 procent nåddes 200 kronor med en bullish dojistar i torsdags. I fredags bekräftades formationen med en bullish engulfing, efter två positiva minidivergenser.

Sammanfattning: Risken är som jag skrev ovan stor i H&M och utvecklingen i Kina vet ingen något om. Rent tekniskt var studsen på 200 kronor och en bekräftad turtle soup perfekt. Siktet är nu i första hand inställt mot 216 kronor. När/om nivån nås flyttas lämpligen stoppen upp och trailas därefter strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 216 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 196 kronor.

Motstånd: 207,55 / 208,20 / 211,10 / 216,40
Stöd: 202,70 / 200,00-196,00 / 191,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 29+.