BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 13

OMXS30: Allt fler varningssignaler

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte onsdagens lägsta vid 1635 punkteras är jag positiv till fortsättning både på kort- och lång sikt. Efter den bullish engulfing som vi bjöds på i onsdags talar det mesta för att den tidigare ATH:n vid 1701 kommer att testas av.”

Den gångna veckan inleddes positivt och fyra av dagarna har stängt på plus. Varje månad sedan juli har inneburit uppgångar vilket är den längsta obrutna uppgången någonsin eller snarare så långt tillbaks som jag har tillförlitlig statistik. Uppgången skrivs till 2,7 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu uppgår till 16,8 procent.

Volymen i början av veckan var något lägre än snittet men de senaste dagarna har volymen tilltagit och noterades 22 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Förutom kraftbolag, som jag inte fäster någon vikt vid, har alla sektorer utvecklats positivt den gångna veckan. Bäst har verkstad och telekom utvecklats med uppgångar på ungefär 4 procent. Bäst utveckling av aktierna på OMXS30 under veckan har AstraZeneca, Atlas Copco och Alfa Laval. Sämst har Getinge, Nordea och SCA gått.

Den långa trenden pekar upp och G-krafterna är på plats för fortsatt långsiktig uppgång.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats negativt 56 procent av åren de senaste 18 åren. Inför månadsskiftet noterar vi säsongsmässigt lågpunkter kring den 24:e och den 27:e men vid starka trender vet vi att cykler tenderas att bli utdragna och inte följa historiska mönster.

MACD är nu på väg att lämna en köpsignal i den positiva delen av diagrammet men det råder en påtaglig negativ divergens som varnar för att uppgångstakten kan vara på väg att plana ut, en konsolidering eller rekyl närmar sig.

En passering av 1721,7 ger en ny köpsignal men om kursen istället punkterar 1698 med en dagsstängning är risken stor för att en topp kan vara på väg att bildas.

På ovansidan möter motstånd vid 1722, 1742 men framförallt kring 1768 där den beräknade målkursen för onsdagens utbrott pekar. På nedsidan håller jag i första hand koll på 1698, 1667 men framförallt 1634 som om nivån punkteras innebär att vi får en lägre lokal swingbotten.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone så länge vi inte får en månadsstängning under under årsmedelvärdet, som noteras kring 1469.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde kring 1610 en psykologisk vattendelare. Rekyler är köpvärda på medellång sikt så länge inte MA-50 punkteras med kraft.

På kort sikt är jag positiv men vi bör höja beredskapen och studera utvecklingen kring de närmaste motståndsnivåerna vid i första hand 1721,7 som är nivån där man kan ta position om gårdagens lagerstapel tas ut och taket i den medellånga kanalen som möter upp strax ovanför. Om 1698 punkteras med en dagsstängning är risken stor att en lokal topp kan vara på väg att bildas.

Under normala omständigheter hade risken varit stor för en stundande rekyl men den euforiska optimismen får köparna att kliva på vid allt högre nivåer. Så länge vi inte ser några tecken på att en topp är på väg att bildas ska vi vara köpare i samband med rekyler. Det är gott om varningssignaler men vi saknar en viktig pusselbit för att börja navigera för nedgång, nämligen en säljsignal.

Motstånd: 1716 / 1721,7 / 1735 / 1748 / 1768
Stöd: 1701 / 1698 / 1692 / 1676 / 1667 / 1648

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 1148.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,7 och en stop loss på 2241.

S&P 500: Edgen är god för fortsatta uppgångar

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”De tillfällen då kursen fallit lika mycket på två veckor som nu och MACD har haft ett liknande utseende har kursen stått högre en vecka senare i ungefär 60 procent av fallen. Så länge 2040 är intakt är förutsättningarna goda för att en ny uppgångsfas inleds när vi får en dagsstängning ovanför MA-8.”

Inför fredagen skrev jag: ”Gårdagens inside day var den tredje den senaste veckan. Efter de två tidigare har kursen stigit kraftigt.”

Den gångna veckan inleddes med en impuls som tog ut MA-8 och därefter har vi bjudits på två ytterligare impulser, en i onsdags och en i fredags. Veckan innebar att kursen steg med 2,7 procent vilket innebär att årets nedgång vänt upp och nu noteras för en uppgång på 2,4 procent.

I onsdags togs 2084 ut vilket innebär att vi bjöds på en treticksformation i veckografen och jag ser goda förutsättningar för ytterligare uppgångar när 2100-nivån tagits ut.

Volymen i fredags var naturligtvis extremt hög eftersom det var häxfredag med lösen av derivat. I övrigt har volymbalansen den gångna veckan varit positiv vilket innebär att volymen tilltagit de positiva impulsdagarna.

Alla sektorer stängde på plus i fredags. Bästa sektorer blev basråvaror och finans.

422 av aktierna som ingår i SP500-indexet steg i fredags medan 64 stängde rött. Biogen och Wal-Mart var de aktier som lyfte indexet viktmässigt mest medan Apple och UnitedHealth tyngde mest.

Tre av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte torsdagen nedgång och backade med 1,1 procent till $126,0. Google vände åter upp och steg med måttliga 0,4 procent till $560,4. Twitter fortsatte upp med 1,1 procent vilket fick aktien att stänga på $48,4 medan den sociala kollegan Facebook noterade en uppgång med 1,3 procent och stängde vid $83,8.

Den långa trenden är fortsatt stigande och G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.

MACD lämnade i fredags en köpsignal ovanför nollan samtidigt som dagsmomentum tog sig upp över månadsmedelvärdet. Detta har inte inträffat mer än 22 gånger de senaste 20 åren och vid 13 av dessa har kursen stått högre en vecka senare.

Historiskt har kursen stigit i ungefär hälften av åren den kommande veckan. Kursen har stigit varje år sedan 2011 den närmaste femdagarsperioden och vi närmar oss ett positivt månadsskifte som brukar inledas kring den 24-25:e mars.

Det som talar emot en uppgång den närmaste veckan är om det visar sig att lågpunkten vid 2040 den 11:e mars inte blir startskottet på nästa cykel utan att ATH-nivån vid 2120 slår tillbaks köparna.

På ovansidan möter närmast motstånd vid ATH-nivån kring 2120 följt av 2170 och framförallt målkursen vid 2200. På nedsidan bevakar jag 2085 och 2060 men framförallt 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2119,6 den 25/2
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras strax under 2000

I den negativa vågskålen:
– Indexet noteras under 20- och 50-dagars medeltal
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen
– Momentumindikatorerna noteras på en nivå där det råder förhöjd risk
– Tufft motstånd i form av ATH vid 2120.

Under de senaste veckorna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå och i fredags sjönk VIX med ytterligare 7,5 för att stänga veckan vid 13,0. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2190 och 2030 den närmaste månaden.

Edgen är positiv på en veckas sikt men 2120 kan bli ett tufft motstånd som om det tas ut kommer att skapa förutsättningar för ytterligare uppgångar. Jag är positivt till utvecklingen så länge inte 2040-nivån punkteras.

Motstånd: 2120 / 2128 / 2170 / 2200
Stöd: 2100 / 2096 / 2085 / 2065 / 2060 / 2040
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP12 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 1514.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 2986.

DAX: Bra edge för fortsatt uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den historiska utvecklingen den kommande veckan har varit positiv i nästan 70 procent av åren och den senaste tidens kraftiga uppgång är ett styrkebesked. För tillfället är dock indexet överköpt. Något annat än uppgång är för tillfället inte aktuellt.”

Efter en rekyl ner mot 11800 kom köparna efter en positiv fortsättningsformation i torsdags tillbaks vilket resulterade i den tionde veckan i rad med stigande notering, vilket är unikt.

Den senaste veckan innebar en uppgång med ytterligare 1,2 procent vilket innebär att indexet stigit med hela 22,8 procent sedan årsskiftet.

Den långa trenden som jag låter definieras av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde lutar uppåt och G-krafterna indikerar att vi fortsatt ska vara köpare i samband med rekyler.

MACD noteras i köp både i dags-, vecko- och månadsgrafen men samtidigt som den relativt höga nivån är en varningssignal är det ett styrkebesked.

Den historiska utvecklingen den kommande veckan är positivt och har lett till högre noteringar i 60 procent av fallen. Efter en ny årshögstanotering och en rekyl som varar i tre dagar följt av en kraftfull grön kursstapel har kursen stått högre historiskt i mer än 70 procent av fallen.

Både säsongs- och tekniskt talar det mesta för högre kurser på en veckas sikt. Jag har sagt det många gånger den senaste tiden men kursen är överköpt på kort sikt och en rekyl är både välkommen och väntat. På nedsidan hittar vi gott om stöd hela vägen ner till 10.000-nivån. Något annat än uppgång är för tillfället inte aktuellt.

Motstånd: 12109 / 12179 / 12340 / 12500
Stöd: 11950 / 11860 / 11696 / 11536 / 11400

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP104 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 9000.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP145 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 15247.

SEB A: Vänta på rekyl därefter köpvärd på en månads sikt

Teknisk analys SEB A: Setupen från analysen den 23 februari effektuerades efter en dag och i fredags tog sig kursen förbi lagerstapeln från i torsdags och med det nåddes målkursen 109,50.

Den långa trenden pekar upp och G-krafterna är på plats för att vi ska vara köpare i samband med rekyler.

I fredags bildades en grön closing marubozu och en uppgång på hela 2,9 procent och en ny 200-dagars högsta.

Vad har då hänt när kursen noterar en ny 200-dagars högsta och effektuerar en kraftfull grön marubozu? Jo, av de 34 tillfällen det inträffat de senaste 18 åren har har kursen i 68 procent av fallen stått lägre med i snitt 1,5 procent. Om vi istället bara studerar vad som hänt en månad efter det att vi i positiva marknadsfaser bjudits på lika kraftiga impuler? Jo, kursen har då istället stått högre i 61 procent av de 72 tillfällen det inträffat.

Efter en kraftfull kursstapel blir kursen kortsiktigt överköpt och historien visar att detta i de flesta fall leder till rekyler på någon veckas sikt. Vi vet samtidigt att styrka föder styrka och det syns på den historiska avkastningen på en månads sikt. En rekyl ner mot 8-dagars medelvärde är köpvärd på en månads sikt, såvida inte OMXS30 vänder ner.
Motstånd: 111,85 / 112,65 / 115,20 / 117,70
Stöd: 109,35 / 107,60 / 105,20 / 102,70

Du kan handla SEB A med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SEB BNP18 med en häv kring 4,3 och en stop loss kring 89,20.
Nedgång: MINISHRT SEB med en häv kring 12,0 och en stop loss kring 113,90.

SCA B: Köp om 210,25 tas ut

Teknisk analys SCA B: Det tog tre dagar innan köpsignalen effektuerades men därefter tog det 8 dagar tills målkursen var nådd. En vinst på 4,5 procent på 11 dagar. Därefter har 210-kronorsnivån fortsatt bjuda på motstånd men köparna har kommit tillbaks på allt högre nivåer.

Den långa trenden börjar så smått peka upp och och G-krafterna är på plats för att vi även i fortsättningen ska agera köpare i samband med rekyler.

Den utdragna stigande triangeln innebär att det nu råder ett lågvollaläge där Squeezeindikatorn säger oss att en större rörelse kan vara på gång om 210-kronorsnivån tas ut.

Köp kan ske om 210,25 tas ut med stoppen strax under 202,50. Ta hem vinst när 224,50 nås.

Motstånd: 196,80 / 200,10 / 203,50 / 208,00 / 209,70
Stöd: 194,40 / 192,00 / 183,70 / 179,10 / 175,20

Du kan handla SCA B med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SCA BNP17 med en häv kring 6,4 och en stop loss kring 182,80.
Nedgång: MINISHRT SCA BNP18 med en häv kring 5,1 och en stop loss kring 234,50.