BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14

OMXS30: Dags för kortare uppstuds innan nästa nedställ

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”För tillfället har vi inga tecken på att köparna är på väg tillbaks men redan om 1355 tas ut eller ett positivt omslag kring 1324 kan vara läge att haka på för att utnyttja månadsskifteseffekten. När månadseffekten är över om någon vecka är det med stor sannolikhet åter dags att börja navigera för nedgång.”

Mars månad inleddes nedåt och köparna var inte beredda på att suga upp säljtrycket förrän vid 1247 som var samma nivå som köparna stod och väntade vid i början av oktober. Även denna gång ledde detta till en mycket positiv hammer i månadsgrafen men den räckte inte till för att ta ut det fallande årsmedelvärdet som just nu noteras kring 1471. Totalt steg kursen med 1,2 procent under mars vilket innebär att årets nedgång har reducerats till 6,1 procent.

Den gångna veckan fick utseendet av en röd closing marubozu och nedgången skrevs den förkortade handelsveckan till 3,3 procent. För andra gången på en vecka fick vi se köparna suga upp säljtrycket kring golvet i den rådande tradingrangen.

Volymen har hela veckan noterats under det dagliga snittet och det råder fortfarande en negativ volymbalans.

Kursen noteras alltså fortfarande under både det fallande årsmedelvärdet och primärtrenden samt tyngs av ett dödskors sedan slutet av augusti.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde och även årsmedelvärdet som jag använder för att peka ut den långa trenden pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,1 på en tiograding oscillerande skala. Inför mars månad skrev jag att först och främst 1400-nivån behövde tas ut och hållas men ännu viktigare är det att den tidigare toppen kring 1550 elimineras för att mer ska tala för fortsatt upp- än nedgång på längre sikt. Än så länge har inte något av dessa pusselbitar fallit på plats.

Totalt steg 62 procent av de 284 aktier jag dagligen går igenom den gångna veckan och sedan årsskiftet är det bara 35 procent av dessa aktier som noteras uppåt. Bästa sektorer den gångna veckan blev teknologi och hälsovård medan kraftbolag och telekom gick sämst. En något motsägande bild, vilket i och för sig inte är onormalt i en konsolidering som präglas av osäkerhet.

MACD lämnade den 18 mars en säljsignal relativt högt upp i den positiva delen och nu ser det ut som om nollinjen är på väg att punkteras vilket i så fall kommer att stärka sannolikheten för ytterligare nedgång.

Cykelindikatorn noteras kring 62 och det är fortsatt stor risk för skvalp samtidigt som det inte är något bra läge att ta nya positioner för uppgång.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i något mer än hälften av åren.

På ovansidan möter först gapmotståndet upp mot 1366 och därefter det sekundära motståndet vid 1388 samt 1410 upp och därefter taket i den rådande tradingrangen vid 1432 men viktigaste nivån i närtid är naturligtvis MA-200 som möter upp vid 1463.

På nedsidan bevakar jag först golvet i den rådande tradingrangen vid 1340 och därefter 1324 och 1300-nivån.

På lång sikt talar fortfarande mer för att nedgången kommer att fortsätta framåt våren men det är för tillfället svårbedömt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill helst se att någon av de tidigare topparna tas ut och att MA-50 hålls och inte punkteras för att jag ska bli positivt inställd.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag för tillfället neutral och bevakar ett utbrott från den rådande tradingrangen, antingen upp eller ner och som inte omgående fallerar.

Sammanfattning: På kort sikt är det mycket som talar för en uppstuds men driften är nedåt och de stora elefanterna distribuerar fortfarande ut mer aktier än de ackumulerar. Så länge inte varken någon tidigare topp tas ut eller att vi ser tendenser på att köparna vågar ta ut tidigare toppar, ja till dess är det mer som talar för fortsatta nedgångar efter kortare uppstudsar.

Motstånd: 1366 / 1388 / 1410 / 1432 / 1463
Stöd: 1340 / 1324 / 1300 / 1267 / 1247

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 6,2 och en stop loss på 1160.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP182 med en häv kring 7,6 och en stop loss på 1503.

S&P 500: Extremt dålig tajming för nya långa entréer

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det inte blir någon dramatisk nedgång talar det mesta för att den kommande veckan kommer innebära något lägre notering. Det som talar emot en nedgång den kommande veckar är den stundande månadseffekten som historiskt varit positiv.”

Mars blev tredje månaden i rad som stängde positivt med en uppgång på hela 6,6 procent och dessutom ovanför årsmedelvärdet för första gången i år. Föregående vecka stängde ner med 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 1,4 procent.

I veckografen bjöds vi för två veckor sedan på en bearish harami men den eliminerades den gångna veckan och istället bjöds vi på en stängning ovanför den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna från början av november. Även om utseendet är positivt ska vi vara medvetna om ”vårtoppen” brukar inträffa mellan slutet på mars till någon gång i mitten av april beronde på hur många år man använder för beskriva det historiska utseendet.

Volymen har under hela veckan noterats lägre än det dagliga snittet och det kan vara ett tecken på att ”isen börjar bli tunnare”. Ytterligare en pusselbit vi ska hålla koll på är hur många aktier som deltar i upp- och nedgångarna. I fredags bjöds vi på en bullish engulfing men hur många aktier var det som ”bar uppgången”? I fredags var det bara 46 procent av aktierna i indexet som steg och de bästa sektorerna var defensiva hälsovård och kraftbolag.

Årsmedelvärdet saknar i det närmaste lutning men mars månad stängde inte desto mindre ovanför den långsiktiga sentimentsnivån och även primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras kring +0,2 och sannolikheten är stor för att det kommer att bli skvalpigt den närmaste tiden.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i lite mer än hälften av fallen och cykliskt är det ungefär 70 procents chans att vi kommer få en lågpunkt innan den 12
april.

MACD saknar riktning och dagsmomentum noteras kring 70 där vi hade en topp kring den 22 mars.

Cykelindikatorn noteras kring 84 och indikerar att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång, åtminstone så länge kursen noteras precis under viktiga motstånd.

På ovansidan möter först 2078-2082 följt av topparna från november vid 2104 och 2116.

På nedsidan hittar vi golvet i den stigande kanalen vid 2049 följt av MA-20 vid 2030 och primärtrenden vid 2015.

I den positiva vågskålen:
– Både de korta och medellånga medelvärdena har nu tagits ut
– Dubbelbottenformationen från början av året är bekräftad
– Mars månad stängde ovanför årsmedelvärdet och MA-200
– Fed är nu betydligt mer duvaktiga än för bara några månader sedan
– Bullish hammer avslutade föregående vecka

I den negativa vågskålen:
– En massiv mur av motstånd mellan 2080-2135 sedan slutet av 2014.
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen
– Dålig bredd (få aktier som bär uppgången)
– VIX är nere på en bedrägligt låg nivå
Sammanfattning: De gånger som kursen stigit lika mycket eller mer de senaste 34 dagarna historiskt har det i de flesta fall lett till högre kurser på några veckors sikt. På några få dagars sikt har det dock i fler fall än motsatsen lett till lägre kurser. Senast vi såg en liknande uppgång var i augusti 2009. Vi ser nu gott om varningssignaler för att en topp kan vara i antågande men så länge varken golvet i den stigande kanalen eller MA-20 punkteras med en dagsstängning talar dock mer för fortsatt upp- än nedgång på någon veckas sikt. Oavsett så är det nu försent att ta nya positioner för uppgång, vi ska istället invänta ett läge där stochastic noteras på en lägre nivå.

Motstånd: 2078-2082 / 2095 / 2105 / 2135 / 2157
Stöd: 2053 / 2049 / 2030 / 2015 / 2002 / 1971

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP30 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 1505.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 2435.

DAX: Risk för en guppig resa

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte tidigare toppar återtas talar mycket för att den senaste tidens uppgång är en rekyl i nedtrenden.”

Efter februari månads positiva hammer i månadsgrafen bekräftades formationen i mars och månaden stängde med en uppgång på hela 4,9 procent vilket innebär att årets nedgång sedan årsskiftet nu reducerats till ungefär 7 procent vid månadsskiftet. Månadsstängningen skedde under årsmedelvärdet som noteras kring 10149 och är nedåtriktat. Veckan avslutades med att golvet i den rådande tradingranten punkterades men att stängningen skedde strax ovanför, vilket indikerar att en uppgång kan vara på gång. Om däremot fredagens lägsta vid 9675 punkteras får vi en indikation om ytterligare nedgång.

Den gångna veckan inleddes uppåt men 10.000-nivån har testats ett antal gånger de senaste två veckorna och har än så länge visat sig svårpasserad. I veckografen har de senaste veckorna stängt strax under mitten med relativt små boxar och april månad inleddes i fredags med ett rejält nedställ.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt och kursen noteras under både årsmedelvärdet och primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras vid -0,9 och det är med fördel jämviktspendlande strategier som ska tillämpas. Kursen har historiskt stått högre i nästan 60 procent av fallen en vecka från nu.

MACD noteras i sälj, men har än så länge inte någon tydlig riktning men det har rått en negativ divergens under de senaste veckorna som varnat för att en rekyl kan vara i antågande.

Sammanfattning: Den negativa divergens som har rått under några veckor indikerar att vi inte ska bli förvånade om den närmaste tiden blir skvalpig och svårtradad. Vi kan ta position i riktning med utbrottet från den rådande tradingrangen mellan 10100-9675.

Motstånd: 9871 / 9950 / 10125 / 10300
Stöd: 9695 / 9596 / 9422 / 9246

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP178 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 7730.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP162 med en häv kring 4,7 och en stop loss på 11648.

SCA B: Hammer för uppgång mot 256 kronor

Teknisk analys SCA B: Föregående analys blev ganska vältajmad och några timmar efter att den landat i din mailbox toppade kursen för att sedan vända upp precis mellan EMA-8 och MA-20.

Den långa trenden pekar fortfarande upp och de kortare medelvärdena har åter vänt upp. Trendstyrkan skrivs till +1,2 vilket inte är många aktier som kan skryta med just nu.

MACD noteras visserligen i sälj och cykelindikatorn är något för högt för att vi ska räkna med någon större uppgång men samtidigt har köparna under hela året sugit upp säljtrycket på allt högre nivåer.

Sammanfattning: I fredags bjöds vi på en underbart vacker hammer, från en nivå strax under det nedre bollingerbandet och ett ohälsosamt stort avstånd upp till EMA-8. Vi vet dock att det är stor risk för en vändning nedåt när det övre bollingerbandet och området kring 258-263 kronor närmar sig. Det är just nu mellan 2,5 och 4,6 procent upp till denna zon. Om vi då väljer att gå lång med en BNP Minilong med 8 gångers hävstång och stänger redan vid 256 kronor är sannolikheten god för att vi får med oss 10 procent på någon dag. Den inbyggda stoppen hittar vi kring 231 kronor vilket innebär att vi kan låta positionen leva tills målkursen eller stoppen nås. Självklart anpassar vi positionsstorleken så att att den blir 1/8-del av det vi hade handlat med i aktien.

Motstånd: 253,56 / 255,65 / 261,45 / 267,25
Stöd: 247,75 / 244,00 / 238,25 / 232,45

Du kan handla SCA B med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SCA BNP22 med en häv kring 8,1 och en stop loss kring 231,55
Nedgång: MINISHRT SCA BNP22 med en häv kring 4,9 och en stop loss kring 286,95

Brent spot: Det gäller att ha tålamod

Teknisk analys Brent: Det skulle ta två dagar innan vi bjöds på en bullish harami cross och ytterligare två dagar till den bekräftades. Den senaste månaden har dock kursen noterats innanför en tradingrange melan $42,5 och $37,8.

Veckan som gick innebar att råoljepriset föll ytterligare en bit men på nedsidan möter nu två viktiga motstånd upp i form av golvet i den rådande tradingrangen men framförallt gapet mellan 37,3 och 34,5.

Den långa trenden pekar fortfarande nedåt men MA-50 pekar upp och så länge inte golvet i den kortsiktigt stigande kanalen punkteras är förutsättningarna goda för att vi håller på att se en botten mejslas ut.

Efterfrågan på olja är inte lika stort som tidigare och utbudet är för tillfället större än normalt.

Stochastics börjar nu komma ner kring en nivå där det åter kan vara intressant att leta efter positiva fortsättningsformationer och agera på dem. Om däremot dessa lyser med sin frånvaro får vi först en varningssignal om golvet i kanalen punkteras och därefter även gapet från början av året. Som vanligt gäller det att ha tålamod och inte agera förrän vi har något konkret att agera på, det har vi inte nu. Mycket talar dock för att vi kan agera i riktning med utbrott från den rådande tradingrangen.

Sammanfattning: Om vi får ett positivt omslag/fortsättningsformation kan vi köpa för uppgång kring nuvarande nivå men om så inte blir fallet talar mer för att kursen kommer att söka sig nedåt om nivån kring $36 punkteras och inte omgående återtas. Just nu är det vänta och se som gäller.
Motstånd: 38,75 / 40,95 / 42,50
Stöd: 37,85 / 35,80 / 34,50

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP48 med en hävstång på 4,4 och stoppen vid 31,20
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP39 med en hävstång på 4,8 och stoppen vid 44,75