BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14 – 2022

OMXS30: Gapet ner mot tradingrangens golv tilltäppt

Teknisk analys OMXS30: Igår skrev jag: ”Som jag skrev för en vecka sedan låg en rekyl bland korten och nu är den i full gång. I fredags nådde indexet ner till nedre delen av gapet där även fib 38% och MA-20 mötte upp. Timingmässigt är gummisnodden hårt spänd på nedsidan och det innebär vid intressanta stöd att det är en nivå som bjuder på ett utmärkt läge för att haka på en fortsättningsformation. Om det visar sig att nedersta nivån av gapet från den 16 mars vid 2087 punkteras ställs siktet in söderut och då är det viktigt att inte fib 62% vid 2012 ger vika för då kommer 1900 med stor sannolikhet att testas.”

Den gångna veckan inleddes med att indexet försökte sig på en uppgång men vid 2175 tog det stopp. Första kvartalet 2022 stängde ner med 13,4 procent vilket var det sämsta på två år. I månadsgrafen stängde mars som en turtle soup vilket indikerar att köparna återtagit det kortsiktiga kommandot från köparna. Den gångna veckans nedgång med 0,6 procent innebär att årets nedgång nu skrivs till 12,4 procent. Än så länge noteras OMXS30 med lägre signifikanta toppar, uner både MA-200 och ichimokumolnet. Det jag vill se är att zonen kring 2200 passeras och inte följs av en ny lägre lågpunkt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt och G-krafterna är fortfarande sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för nedgång.

Volymen har den gångna veckan noterats över snittet utom i måndags och fredags. Volymbalansen är än så länge negativ även om den stärkts de senaste två veckorna.

SMACD har sedan snart två veckor jobbat med att mjuka upp nollzonen men ser nu ut att vara på väg mot en säljsignal. Om det sammanfaller med att fib 38% för årets nedgång (vid 2118) ger vika börjar det bli angeläget att köparna visar sig kring standard line (fib 50% för senaste uppgången) vid 2050.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 70 procent. Just nu är det bara 25 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför måndagen till 11,6 vilket fortsatt är hög volla.

På ovansidan möter närmast 2134 följt av 2175 och zonen 2196-2204 samt 2230.

På nedsidan möter närmast zonen kring 2104-2096 följt av 2086 och 2048.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Efter det sämsta kvartalet på två år blir det intressant att se om OMXS30 bygger en långsiktig toppformation eller om detta usla kvartal, precis som Q1 2020 blir startskottet på en ny långsiktig uppgångsfas. Om det visar sig att golvet vid 2085 i den rådande tradingrangen punkteras ställs siktet in mot 2048 där standard line möter upp men skulle även den nivån ge vika är risken stor för att säljtrycket ökar ner mot årslägsta kring 1900. En stor del av obalansen som den snabba uppgången sedan årslägsta skapat eliminerades i fredags i och med att gapet från den 16 februari täpptes till.

Motstånd: 2134 / 2175 / 2196-2204 / 2230
Stöd: 2104-2096 / 2086 / 2048 / 2000

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 27-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Än så länge håller molnet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”En ny högre botten den 14 mars och därefter en passering av den senaste toppen vid 4417 från den 3 mars fick indexet att dra upp mot primärtrenden. Den gångna veckan avslutades dessutom med att indexet tog sig upp över ichimokumolnet. Om indexet vänder ner och punkterar stanard line som nu noteras kring 4330 med kraft är risken stor för att årets lägstanivå kommer att testas och en punktering innebär att säljtrycket troligen tilltar påtagligt Ifall stundande rekyler istället blir måttliga och köparna kommer tillbaka redan innan motpolen vid 4417 ger vika kommer jag tolka det som att den underliggande styrkan är god. Det är alltså fler positiva pusselbitar den senaste veckan än negativa och förhoppningvis fortästter det så, även om det börjar bli välkommet med en rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till en ny 50-dagars högsta och passering av topparna strax under 4600. Årets första kvartal resulterade alltså i en nedgång med 5 procent och blev det första negativa kvartalen sedan covidnedstället medan mars månad stängde med en uppgång på 3,6 procent. Hittills i år är SP500 ner 4,6 procent efter fredagens uppgång som utvecklades till en positiv reversal. I veckografen utvecklades candlen till en shooting star vilket är ett tecken på viss tveksamhet hos köparna.

Jobbsiffrorna i fredags visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 431.000 personer i mars. Det var under analytikernas förväntningar som indikerade en ökning med 490.000 personer, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Om den pågående rekylen fortsätter är det bra om köparna suger upp den innan molnet vid 4460 ger vika men det är däremot viktigt att fib 62% vid 4345 står pall för att inte åter skicka ner indexet mot årslägsta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande svagt uppåt och i fredags passerade priset även ichimokumolnet. Den 14 mars skar dock MA-50 ner genom MA-200 i ett dödskors. Trendfasindikatorn har tagit sig upp från det negativa området till zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagigt jämviktspendlande rörelser.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet förutom under nedgången i torsdags då den var något över tremånaderssnittet. Volymbalansen är fortfarande negativ men närmar sig tremånaderssnittet och en passering av detta innebär att det är bättre förutsättningar för ett mer varaktigt positivt börsklimat.

SMACD har efter det positiva korset den 16 mars tagit sig upp över nollzonen vilket är positivt. Nu ser vi tecken på att momentumet är på väg att avta. Stochastic har vänt ner från den extremt höga nivån och utmanar nu bekräftelsenivån från den 23 mars.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras just nu kring 53 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) har under den gångna veckan fallit med 5,7 procentenheter och stängde i fredags vid 19,6 vilket är under MA-200 vilket jag tolkar positivt.

Bredden mellan bollingerbanden uppgår just nu till 13,7 procent vilket är över snittet kring 6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Inne i den normalt positiva halvan av året
– Extremt kraftfull turtle soup kring årslägsta den 24/3
– Noteras nu över MA-20, MA-50, MA-200 och standard line
– Fullföljer Adam och Eva-formationen
– Noteras över molnet

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Lägre topp den 12/1
– Dödskors den 14/3

På ovansidan möter närmast 4567 följt av gapet mellan 4576-4604 och förra veckans högsta vid 4623.

På nedsidan möter närmast 4521 följt av zonen kring 4504-4496 och 4486 samt 4456.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Ibland gör man analysen svårare än den behöver vara och då kan det vara bra att luta sig tillbaka och påminna sig om vad som driver priset upp eller ner. Det handlar bara om en enda sak: Tillgång och efterfrågan. Utvecklingen trattar ner till hur mycket likvidet som placerarkollektivet vill sätta i spel och detta har i sin tur mycket att göra med vad stora elefanter har för avsikt. Den största elefanten av dem alla, Fed, har sagt att de ska minska sin balansräkning och samtidigt höja räntan. Första reaktionen på detta brukar vara att riskaptiten minskar och börsen initialt hackar till. Om inte räntan stiger till extrema nivåer kommer troligen placerarkolletivet inse att det trots allt är bättre att placera i aktier än räntepapper. I fredags avslutades veckan med en positiv reversal i dagsgrafen från den nivån där standard line var helt platt i slutet av januari och början av februari. Om denna positiva reversal leder till att köparna handlar upp indexet över 4637, som blev förra veckans högsta, ställs siktet in mot nästa topp kring 4735-4750 och därefter ATH-noteringen från början av året. Om däremot uppgången leder till en ny lägre topp, eller att priset vänder ner från nuvarande nivå så att de närmaste stödnivåerna punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck.

Motstånd: 4548 / 4575 / 4596-4604 / 4637
Stöd: 4521 / 4504-4496 / 4486 / 4456

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Utmanar fib 50% för årets tradingrange

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den obalans som skapats i samband med den kraftiga uppgången från årslägsta kan naturligtvis elimineras genom en konsolidering och det är kanske just början på det vi ser nu.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av fib 38% för årets totala nedgång samt den fallande motståndslinjen och avslutades med en doji kring fib 50%. Årets första kvartal stängde på minus 9,2 procent men i månadsgrafen utvecklades mars som en turtle soup. Den gångna veckan innebar en uppgång med 1,0 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 9,1 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors (MA-50 har skurit ner under MA-200). Trendfasindikatorn har vridit upp från en extremt låg nivå men indikatorn varnar fortfarande för att risken är stor för ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ men nedgångstakten har planat ut.

SMACD lämnade den 14 mars ett lågt kors och utmanar nu nollzonen, som om den passeras placeras bland de positiva pusselbitarna. En vändning ner och punktering av signallinjen kommer jag tolka som en säljsignal. Om däremot SMACD vänder upp med tilltagande lutning är det i min värld en positiv trampolin, likt den vi bjöds på i början av augusti.

Sammanfattning: Efter en uppgång från årslägsta till toppen förra veckan på 20 procent är risken stor för en jobbig rekyl. I den positiva vågskålen noterar jag att indexet trots spänningen som den kraftiga uppgången skapat, fortfarande håller sig kvar ovanför fib 50% och gapet från den 16 mars. På ovansidan möter dels den fallande motståndslinjen, ichimokumolnet, 15000-nivån, MA-200 och toppen vid 15735 upp från den 2 februari. På kort sikt är jag positiv till indexet, på medellång sikt neutral och på lång sikt negativ. Passeras 15000 utan att följas av en ny lägre lägsta är det en psykologisk barriär som tagits ut och samtidigt kommer ichimokumolnet ha passerats. Positiva fortsättningsformationer är värda att haka på ner till fib 62% strax under 14000-nivån.

Motstånd: 14555 / 14765 / 15000
Stöd: 14370 / 14000 / 13680

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 30-.
– Next day forecast indikerar att det är 46 procents chans till en uppgång under måndagen.

HM B: Potentiell dubbelbotten

Teknisk analys H&M B: 172 kronor passerades efter föregående analys och även standard line efter två dagar. Exit gjordes vid den långa gröna candlen (mer än 2,5% passerades range och nivå för att kliva av. Den som följde den defensiva planen fick med sig 3,8 procent på tre dagar. Efter att HM toppade dagen efter har toppar och bottnar noterats allt lägre.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Trendfasindikatorn varnar för att det är stor risk för ytterligare nedställ och det innebär att vi ska agera mer defensivt om vi går emot den kort- och medellångsiktiga trenden. I den positiva vågskålen noteras trendfasindikatorn nära -7 (goda chanser för ett trendskifte) och har de senaste två veckorna divergerat positivt mot priset.

SMACD lämnade runt den 18 mars ett positivt kors efter att ha noterats kring -15 några veckor tidigare. Nu testas signallinjen av och om den punkteras utan att tas tillbaks direkt tolkar jag det som en säljsignal. Passeras den snabbt igen, eller inte punkteras alls kan vi få en positiv trampolin.

I samband med rapporten i torsdags, som var betydligt sämre än väntat, stängde aktien hela 28 procent under det nedre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden var över 13 procent. Det innebär att edgen om nivån är intressant är bra.

I fredags effektuerades dessutom en bullish harami kring samma nivå som den senaste lågpunkten från den 7 maj. Om det visar sig att 150 kronor tas ut är den matematiska målkursen för denna formation upp mot 175 kronor.

Sammanfattning: Passeras 135 kronor kommer utdelningsgapet upp mot 143,50 troligen täppas till relativt snabbt. Om dessutom 150-kronorsnivån passeras utan att snabbt följas av en ny lägre lägsta ställs siktet in mot 175 om aktien ges lite tid. När/om 140 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 140 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 124 kronor.

Motstånd: 134,10 / 143,65 / 150,20
Stöd: 125,85-124,90 / 117,65 / 112,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 29-.

SSAB A: Positiv reversal och minidivergens vid standard line

Teknisk analys SSAB A: Vi fick med oss strax över 11 procent på fyra dagar (x den hävstång som eventuellt användes) i samband med föregående analys. Efter den senaste toppen för en vecka sedan vid 75,60 har aktien rekylerat till ett nytt intressant läge.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan mitten av december uppåtriktad. Trendfasindikatorn rekommenderar oss att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler men att vara selektiva med att köpa utbrott.

Volymbalansen är positiv och SMACD befinner sig i den positiva delen över nollan, även om indikatorn varnat för en stundande rekyl.

I fredags effektuerades en positiv minidivergens efter att cykelindikatorn varit nere kring 11 och vände upp i fredags samtidigt som det blev en ny lägre lägsta, en turtle soupliknande candle i dagsgrafen. En positiv reversal som tar fart från standard line (som i fredags) är en av mina favoritformationer.

Sammanfattning: Passeras EMA-8 vid 68,60 ställs siktet in mot den senaste toppen kring 75 kronor. När/om 71,50 nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 71 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 64,50.

Motstånd: 68,50 / 68,90 / 71,50 / 75,55
Stöd: 64,70 / 62,60 / 59,25 / 57,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14+.