BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14 – 2023

OMXS30: Testar nacklinjen och gapet från början av mars

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan den senaste toppen i början av mars vid 2069 har vi inte bjudits på en enda positiv fortsättningsformation (även om det var nära i tisdags) och så länge så inte är fallet pågår rekylen. Nu vill jag till att börja med se cloud span b kring 2160 återtas, samt en positiv fortsättningsformation och så småningom marshögsta, så att vi bjuds på en riktig shortsqueeze. Det jag inte vill se är att decemberlägsta ger vika utan att snabbt återtas, det innebär i så fall att vi sett en ny lägre signifikant botten som i sin tur ställer in siktet mot förra årets lägsta vid 1800-nivån. På kort sikt är gummisnodden hårt spänd på nedsidan vilket borde ge en uppstuds. Den positiva månadsskifteseffekten tillsammans med den historiska utvecklingen för april talar för en uppgång men om så inte blir fallet är det ytterligare en varningssignal.”

Den gångna veckan inleddes med bullish harami cross som bekräftades med en positiv fortsättningsformation i onsdags. I slutet av veckan passerades både cloud span b och fib 50%-nivån för årets uppgång. I veckografen utvecklades en bullish separating line och i månadsgrafen en extremt positiv reversal som tog sats från årsmedelvärdet. Totalt steg OMXS30 med hela 6,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,8 procent. Uppgången sedan marslägsta noteras nu till 8,4 procent vilket fått gummisnodden att bli extremt hårt spänd på ovansidan och det innebär att risken för en kortsiktig motreaktion/omtag är stor.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn doppar nu fötterna i jämviktspendlingszonen och varnar därmed för att vi inte kan bortse från tvära kast en tid framöver.

Volymen har tilltagit de senaste dagarna samtidigt som indexet stigit, vilket är positivt. Volymbalansen passerade i fredags upp över snittet och har nu blivit neutralt.

SMACD lämnade i torsdags ett positivt kors och har nu ställt in siktet mot nollzonen, som om den tas ut indikerar att en varaktig uppgång troligen är inledd.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 66 procent. Just nu är det 59 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 10,3 procent vilket är strax över snittet som noteras vid 8,1.

På ovansidan möter närmast 2236 följt av 2245 samt mars- och februarihögsta vid 2269 och 2295.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2205-2195 följt av 2175 och 2160 samt området vid 2152-2148.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Om det visar sig att marslägsta vid 2050 blir en ny högre lågpunkt, vilket vi inte vet förrän 2269 tas ut, är det en mycket positiv pusselbit. Eftersom fib 50% för vinteruppgången passerats är det statistiskt större chans för ett test av 2295 än för en nedgång mot 2024. Gummisnodden är nu extremt hårt spänd på ovansidan och sent vi såg ett liknande utseende var för exakt två månader sedan. Nu blir det intressant att se om även detta kortsiktigt överköpta läge leder till en djup rekyl eller om de kortsiktiga stödnivåerna, framförallt kring cloud span b vid 2160 lockar tillbaka köparna. Positiva fortsättningsformationer är nu köpvärda minst ner till just 2160 men även lägre än så om nivån leder till en turtle soup. Om det istället visar sig att 2050 ger vika ställs siktet in mot decemberlägsta kring 2024. Även om jag tolkar de senaste veckornas uppgång som mycket positiv är det de motstånd som möter upp nu som sentimentsmässigt betyder mest. Jag vill se både priset och lagging line dra upp i fritt utrymme så att siktet ställs in mot ATH-noteringen från 4/1-2022 som det just nu är ungefär 10 procent kvar till. Som skrev för en vecka sedan talar den positiva månadsskifteseffekten tillsammans med den historiska utvecklingen för april för en uppgång den närmaste månaden men om så inte blir fallet är det en varningssignal.

Motstånd: 2236 / 2245 / 2269 / 2295-2305
Stöd: 2205-2195 / 2175 / 2160 /2152-2148

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 99+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 62%.

SP500: Bryter upp över fallande motståndslinjen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag framförallt gillar just nu är att teknik och IT går starkare än börsen som helhet vilket brukar vara ett tecken på att placerarkollektivet söker risk. En annan intressant indikator är Baltic Dry Index (BDI) som många gånger visat sig vara en ledande indikator, exakt varför vet jag inte. Vi ser nu tecken på att indikatorn är på väg att brida upp vilket historiskt varit en tillförlitlig indikator på en kommande börsuppgång. Man brukar jobba med 26 perioders eftersläpning, ungefär som för lagging line och med tanke på det indikeras att en lågpunkt i slutet av mars följt av en uppgång under april är att vänta. Så länge indexet är fångat i den snart månadslånga konsolideringen ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Om det visar sig att 4078 passeras bekräftar det marslägsta vid 3856 som en högre botten vilket är en positiv pusselbit. Den av nivåerna för den senaste månadens tradingrange som passeras eller punkteras ställer troligen in siktet för den närmaste månaden. Historiskt har april varit en stark månad och det finns alltså fortfarande indikationer på att det kan bli så även i år.”

Den gångna veckan inleddes med de två minsta sammanlagda candlarna sedan den 10 augusti och det brukar leda till kraftfulla kortsiktiga rörelser, så även denna gång. Från stängningen i tisdags till i fredags steg SP500 med 3,5 procent och det resulterade i den kraftigaste veckouppgången sedan den 11 november. Priset bröt i fredags upp över den tidigare marshögstanoteringen vilket innebär att lågpunkten från den 13 mars vid 3809 blev en ny högre botten. Totalt steg indexet 3,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,0 procent. Förutom att mars månad stängde som en positiv reversal blev det en bullish engulfing som lyckades passeras årsmdelvärdet.

Den amerikanska tioåringen steg med 2,8 procentenheter den gångna veckan och noteras nu kring 3,47 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har planat ut och saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras åter i zonen där vi rekommenderas att agera defensivt och vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen den gångna veckan har mestadels noterats under snittet men tilltog i fredags. Volymbalansen vände i fredags upp och blev positiv vilket är första gången sedan början av augusti men nu är det angeläget att inte volymen under nedgångsdagarna snabbt förändrar detta.

SMACD lämnade för en vecka sedan ett positivt kors och har nu tagit sig upp över nollzonen som är ytterligare en pusselbit som talar för att expansionen norrut inletts.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 60 rocent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 14 procent till 18,7 vilket är den lägsta nivån sedan början av mars.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 6,3 procent vilket är under snittet som noteras vid 9,0 procent.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 standard line och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Historiskt har den kommande månaden haft en stark utveckling

I den negativa vågskålen:
– Än så länge notering under februarihögsta

På ovansidan möter närmast 4160 följt av februarihögsta vid 4195 och zonen kring 4200 följt av 4300.

På nedsidan möter närmast zonen vid 4105-4095 följt av 4078 och 4056 samt 4032.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: För tre veckor sedan skrev jag att det nålsöga som noterades skulle följas av en kraftfull rörelse, men att jag inte visste åt vilket håll. Om marshögsta passerades skrev jag att expansionen troligen kommer bli norrut men om decemberlägsta gav vika behövdes troligen ett djupare omtag. I fredags passerades flera intressanta motståndsnivåer och nu återstår egentligen bara februaritoppen vid 4195 innan siktet ställs in mot ATH-noteringen. Jag har de senaste veckorna påpekat att jag gillar att just teknologi varit den ledande sektorn vilket är en indikation på risk-on. Redan när cloud span passerades i onsdags men framförallt motståndet vid 4040 började det dofta självförtroende och detta såg vi tydligt i fredags. Det är dock inte slut på tuffa utmaningar och den absolut viktigaste är naturligtvis den senaste mest signifikanta toppen som årshögstanoteringen i februari vid 4195 utgör. På riktigt kort sikt är nu gummisnodden extremt hårt spänd på ovansidan och risken för en kortsiktig motreaktion stor. Så länge inte ett omtag/pausformation blir djupare än 3960 är det en bra strategi att agera köpare vid fortsättningsformationer. Historiskt har april varit en stark månad (näst starkaste efter november) och det finns alltså fortfarande indikationer på att det kan bli så även i år och när placerarkollektivet ökar insatserna i teknologi tror man på framtiden, vilket är det vi ser nu.

Motstånd: 4195 / 4200 / 4300
Stöd: 4105-4095 / 4078 / 4056 / 4030 / 4010-3990

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 97+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Bryter upp över molnet och närmar sig fri sikt mot ATH

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge indexet är fångat i den senaste veckans tradingrange ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Den av nivåerna för tradingrangen som passeras eller punkteras ställer troligen in siktet för de närmaste veckorna.”

Den gångna veckan inleddes med en doji med utseendet av en positiv reversal som återtog standard line. I torsdags bröt indexet upp över tradingrangen och tog fart upp mot marshögsta vid 15700 som just nu testas. Totalt steg DAX med 4,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång just nu skrivs till 12,2 procent. Föregående vecka utvecklades till en bullish separating line och i månadsgrafen blev mars en mycket positiv reversal som tog sats från tvåårssnittet.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit neutral under större delen av mars men vände i fredags åter upp och är nu positiv.

SMACD lämnade i onsdags ett positivt kors och avslutade veckan med att ta sig upp över nollan.

Sammanfattning: Allt mer tyder på att marslägsta kring 14500 blir en ny högre signifikant botten vilket vi vet när/om 15705 passeras. På kort sikt är gummisnodden extremt hårt spänd på ovansidan och det kan därför behövas något eller några omtag för att skapa det momentum som behövs för att bryta upp över ett tufft motstånd och därefter orka hålla sig kvar över utbrottsnivån. Så länge standard line kring 15080 håller är fortsättningsformationer över sentimentsnivån köpvärda. Det jag inte vill se är att molnet åter punkteras och 14500 ger vika utan att snabbt återtas. Det jag skrev förra veckan gäller fortfarande: Med tanke på den historiska utvecklingen, månadsskifteseffekten och turtle soupen den 20/3 borde vi se en uppgång inledas nu, men om 14500 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot decemberlägta.

Motstånd: 15650-15705 / 16000 / 16260-16340
Stöd: 15500 / 15420 / 15340 / 15000 / 14800

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 97+.
– Next day forecast indikerar att det är 42 procents chans för uppgång under måndagen.

Alfa Laval: Shooting Stop Buy

Teknisk analys Alfa Laval B: Aktien följde skolboken efter föregående analys och är nu upp 6,7 procent på två veckor. Jag nämnde förra gången att det var först om 360 kronor passerades som en Ichimoku LL var på plats och just det såg vi i fredags.

Den långa trenden som jag till viss del definierar som lutningen på MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är tydligt positiv och fredagens volym var den högsta sedan den 17 mars vilket innebär att vi bjudits på ett flertal ackumulationsdagar.

SMACD lämnade den 29 mars en köpsignal.

I fredags effektuerades en Shooting Stop-formation som ställer in siktet mot 390 kronor till att börja med.

Efter den senaste veckans multipla gap och fredagens kraftiga uppgång är gummisnodden extremt hårt spänd på ovansidan och risken är därmed stor för en stundande kortsiktig rekyl.

Sammanfattning: Problemet med att ta position vid utbrott upp över ett viktigt motstånd är att aktien ofta blir kortsiktigt överköpt, som nu. Så hur gör man då? Ett sätt är att man köper en lottsedel, vilket kan vara en minifuture eller unlimited turbo med så hög hävstång som möjligt men med en inbyggd stoppnivån som inte är är högre än 329 kronor. När man agerar med en lottsedel ska det göras med extremt litet belopp. Så fort vi bjuds på en rekyl som elimineras av en fortsättningsformation (stängning i den övre tredjedelen och över föregående dags högsta) förutsatt att inte 352 kronor punkterats, ökar man på positionen. När/om 379 kronor nås, eller om OMXS30 vänder ner under 2160, flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 379 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 352 kronor.

Motstånd: 380,60 / 383,20 / 390,80 / 400,00
Stöd: 366,40 / 358,80 / 354,60 / 351,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95+.

Africa Oil: Bygger momentum för nästa positiva trendben

Teknisk analys Africa Oil: Det första delmålet missades med 20 öre efter föregående analys och den som agerade blev utstoppad kring 19,90 vilket var precis när aktien tog fart upp till 24 kronor. Ibland hamnar man i otakt. Om marshögsta vid 23,80 passeras kommer lågpunkten vid 19,35 att bli en högre botten och en ny stigande trendkanal är inledd.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av februari i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv.

SMACD lämnade en köpsignal den 28 mars.

Ett utbrott upp över marshögsta vid 24,20 ställer in siktet mot 27-kronorsnivån till att börja med. Problemet är att om nivån tas ut innan vi först bjudits på en omtag eller två för att bygga momentum är risken stor för ett falskt utbrott.

Sammanfattning: Efter en kraftig uppgång inför ett utbrott som nu när aktien stigit med över 20 procent sedan marslägsta för mindre än två veckor sedan, är risken stor för att det första utbrottsförsöket blir falskt. Antingen väntar man på ett återtest efter utbrottet eller så bygger man upp en position stegvis. Man kan börja med att köpa en liten position redan nu med en rejält tilltagen stopp strax under 21 kronor. Nästa rekyl som elimineras av en fortsättningsformation högre än 21 kronor kan då användas för att öka på innehavet och flytta upp stoppen till strax under föregående lågpunkt. När/om 25,40 nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 25,40 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 21 kronor.

Motstånd: 24,00-24,20 / 26,00 / 26,85
Stöd: 22,85 / 22,50 / 22,05 / 21,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86-.