BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14 – 2024

OMXS30: Osäkerhet och varannandagsrörelser kring ATH

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det bara var med någon enstaka punkt blev den gångna veckan den sjätte i rad som stängde på plus, vilket vi får förflytta oss tillbaka till oktober 2022 för att hitta. Den gångna veckan avslutades med en ny rekordnotering som dock testade av kiltaket utan att ta ut detta. Med tanke på trendfasindikatorn, volymbalansen, vollan och momentumet anser jag att trenden är hälsosam även om den nu närmar sig en välbehövlig rekyl. Det är nu bara 7 dagar kvar tills snittiden för de signifikanta bottnarna nås och däremellan ska vi få en topp. Det jag inte vill se är en rekyl som får indexet att punkterar 50-dagars medelvärde som nu noteras kring 2415 men ner dit är positiva fortsättningsformationer köpvärda. Om vi lyfter blicken och studerar vad som hänt vid de tillfällen indexet stigit lika mycket sedan årsskiftet har det i 72 procent av fallen inneburit uppgångar de kommande tre månaderna.”

Den förkortade påskveckan blev en avslagen tillställning även om onsdagen noterade en ny ATH vid 2558. Indexet pendlade i en tajt range mellan stödet för förra torsdagens gap och ATH-området mellan 2550 och 2560. Totalt backade indexet med marginella 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 5,1 procent. I veckografen bröts uppgångssviten med en veckocandle som stängde som en negativ reversal, dock en liten sådan. Nu blir det intressant att se om gapstödet från förra torsdagen kommer locka fram köparna även denna gång, precis som för en vecka sedan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande. Indikatorn är nu uppe relativt högt och en nedgång från denna nivå riskerar att inleda en rekyl som kan bli utmanande, ungefär som i början av januari.

Volymen den gångna veckan har legat kring och strax över snittet utom i torsdags när det var halvdag. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnar negativa kors och köpsignaler om vartannan kring en relativt hög nivå. Just nu noteras SMACD med ett negativt kors som senaste signal men divergensen är inte övertygande mot signallinjen.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 60 procent. Just nu är det 90 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,0 procent vilket är strax under snittet vid 5,6 procent.

På ovansidan möter närmast 2530 följt av 2548 och zonen kring ATH vid 2555-2560 samt 2580-2585 där taket i den långsiktiga trendkanalen möter upp.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2505-2495 följt av 2487 och 2476 samt 2441.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om indexet noterade en ny ATH vid 2558 den gångna veckan är det flera tuffa motstånd som möter upp kring denna nivå. De nivåer jag fäster mest vikt vid är den övre begränsningen i den stigande kilen och taket i den långsiktigt stigande trendkanalen vid 2580. Vi får förflytta oss exakt två år tillbaka för att hitta en notering hos SMACD på en lika hög nivå i veckografen. Den gången fortsatte indexet upp över sommaren innan en rekyl inleddes. Historiskt har april vid positivt börsklimat stigit i 65 procent av åren. %b lämnade i torsdags en säljsignal och om det följs av en negativ stängning under 20-dagars medelvärde ställs siktet in mot den stigande stödlinjen vid 2480 och om även den ger vika är det mycket som talar för att en rekyl värd namnet är inledd. Nästa stödnivå hittar vi då kring 50-dagars medelvärde som inför veckan noteras vid 2430 men just nu stiger med 4 punkter per dag. Det har gått 51 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten och snittet mellan dessa ligger nu på 54 dagar. En Snapshot med nuvarande utseende visar att indexet stått högre en vecka senare vid 57 procent av de 1240 liknande tillfällen jag hittar. Om en kommande nedgång mot förmodan skulle bli så djup att årslägsta vid 2286 punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag den matematiska målkursen för en sådan formation till 2150 som kan hota bullmarknaden, men det är än så länge inte mitt huvudspår. Så länge trenden är hälsosam (inte parabolisk), volymbalansen positiv och isen är tjock talar mer för att kommande rekyler är köpvärda vid fortsättningsformationer som eliminerar dem än att man ska försöka träffa toppen och gå emot trenden.

Motstånd: 2530 / 2548 / 2555-2560 / 2585
Stöd: 2505-2495 / 2487 / 2476 / 2441

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 47-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Priset närmar sig spetsen kilen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I samband med räntebeskedet i onsdags bröt indexet upp till en ny rekordnotering och återigen testas den övre begränsningen i den stigande kilen. Det saknas inte varningssignaler men så länge inte dessa övergår i säljsignaler gör vi bäst i att glida med norrut. Rekylerna är korta och köparna tar snabbt över kontrollen. Detta har inneburit att det nu är hela 100 handelsdagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten. Snittiden mellan signifikanta bottnar i indexet är 55 dagar så man kan utan att överdriva tala om en utdragen trend och då ökar risken för FOMO hos de som missat racet. En gyllene regel i starka uppgångsfaser är att de ofta pågår längre än man har resurser i att gå emot genom att försöka träffa en topp. Vid positiva utseenden som nu när indexet stigit mer än 10 procent med G-krafterna på plats för uppgång och Stochastic noteras över 90 har indexet stigit även den kommande veckan i 57 procent av de 175 tillfällen jag hittar. De största nedgångarna har dock varit större än de största uppgångar och därför har snittutvecklingen varit svagt negativ för den kommande veckan. På medellång sikt har däremot indexet stigit i 80 procent av fallen de kommande tre månaderna när den tekniska bilden sett ut som nu. Antingen är man lång i indexet eller åskådare enligt min bok som säger att detta utseende bör handlas med fortsättningsformationer i samband med paus- och rekyler.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör och där kom köparna tillbaka i onsdags. Den förkortade handelsveckan avslutades med en liten dojiliknande candle och en ny ATH-notering. Totalt steg indexet med marginella 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,2 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock extremt hög och vändningar ner från liknande nivåer har inte sällan lett till utmanande nedgångar.

Volymen har bortsett från i torsdags legat under snittet men avslutade veckan kring snittet. Volymbalansen är positiv sedan 7/11 även om den närmat sig snittet de senaste dagarna.

SMACD effektuerades en köpsignal förra fredagen men för att den ska betyda något ska den positiva divergensen mot signallinjen hålla i sig.

RSI-14 har inte noterats på en lika hög nivå i veckografen som nu sedan slutet av januari 2020.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 86 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med marginella 0,4 procentenhet den gångna veckan för att stänga vid 13,0 vilket var under både 200-dagars och de kortare medelvärdena som en reversal.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 4,0 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Återtog MA-20 den 18/1 MA-20
– 27st nya ATH sedan den 19 januari

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt med hårt spända momentumindikatorer
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner
– Indexet är fångad i en stigande kil

På ovansidan möter närmast 5270 följt av zonen vid 5290-5310 och 5330.

På nedsidan möter närmast 5226 följt av zonen vid 5210-5190 och 5180 samt 5131.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Indexet fortsätter tuffa på norrut och avslutade den förkortade handelsveckan med en ny ATH-notering. När en aktie eller ett indexet stiger under lång tid och handlas på överköpta nivåer är det lätt att man letar efter lägen att gå kort. I de allra flesta fall är det inte rätt angreppssätt utan är mer att betrakta som fakirtrading. Det är nu 104 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten och snittiden mellan dessa är 55 dagar. Uppgången är med andra ord inne på övertid och de överköpta indikatorerna indikerar att en topp borde vara nära eller var det den vi såg vid senaste ATH-noteringen i torsdags. Än så länge har vi dock inte sett en enda bekräftad negativ omslagsformation eller mer än två dagars stängningar under standard line. Fram till dess är det överköpta och stretchade utseendet ett bevis på att det fortfarande är god riskaptit. Än så länge noteras indexet innanför en stigande kil och närmar sig spetsen för denna. Det vanligaste är att utbrott från dessa formationer sker söderut men inte sällan passeras den övre begränsningen och det är naturligtvis ytterligare en trendförstärkare. Säsongsmässigt är indexet inne i den starka avslutande delen av vårrallyt. I positivt börsklimat har april varit en månad som utvecklats positivt vid 86 procent av åren. Detta är inte ett index som lockar till att gå kort i. Antingen är man lång i indexet eller åskådare tills en köpsignal som eliminerar en rekyl effektueras. Detta är ett index som vill bli handlat med fortsättningsformationer i samband med pausformationer- och rekyler. Med tanke på den låga vollan kan kraftfulla utbrott som stänger starkt med tilltagande volym vara intressanta att agera på.

Motstånd: 5270 / 5290-5310 / 5330 / 5350
Stöd: 5226 / 5210-5190 / 5180 / 5130 / 5110-5090

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Extremaste uppgången sedan våren 2015

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”När jag tar en Snapshot på utseendet hittar jag 165 liknande tillfällen och vid 144 av dessa (87%) har även nästa vecka fortsatt uppåt.”

DAX öppnade veckan uppåt och fortsatte i samma stil resten av veckan. Totalt steg indexet med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,4 procent. I dagsgrafen har varje dag de senaste 8 dagarna både stängt högre än föregående dag och dessutom i den övre delen av dagscandlen (+8/+8 i Next day forecast). Detta hittar jag inte en enda gång tidigare. I veckografen har varje vecka de senaste 7 stängt högre än föregående och de senaste 8 veckorna i den övre delen av veckocandlen, vilket jag inte heller hittar historiskt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång.
Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nu noteras däremot indikatorn zonen där vi varnas för att en signifikant topp kan vara på väg att sättas.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade förra fredagen en köpsignal men den är hög och jag vill se att divergensen mot signallinjen tilltar innan jag anser att den har något signalvärde, vilket blir svårt vid denna extrema notering.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 5,5 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,1 procent.

Sammanfattning: Sedan mitten av februari har indexet stigit med nästan 10 procent vilket fått RSI-14 att noteras på den högsta nivån sedan början av april 2015. Den gången följde en nedgång på 30 procent och inte förrän det fyraåriga medelvärdet nåddes vågade sig köparna tillbaka. I dagsgrafen har jag sett lika överköpta lägen hos RSI-14 och positivt börsklimat vid 7 tillfällen sedan 1997 och vid 5 av dessa föll DAX den kommande veckan men steg vid 6 av dessa den kommande månaden. Det är nu 51 dagar sedan den senaste signifikanta lågpunkten vilket kan jämföras med snittiden som är 49 dagar. Om vi bjuds på en rekyl kommer den vara köpvärd vid positiva fortsättningsformationer ner till 50-dagars medelvärde kring 17500 och eventuellt lägre än så, vilket jag i så fall återkommer till. Detta är inte ett läge där jag tycker det ser intressant ut att gå kort.

Motstånd: 18525 / 18600 / 19000 / 20000
Stöd: 18385 / 18175 / 17915/17885 / 17620

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 95+.
– Next day forecast indikerar att det är xx procents chans för uppgång under tisdagen.

Swedbank: Bullish harami kring intressant stöd

Teknisk analys Swedbank A: Det blev en vinst på 5,3%xhävstången i samband med föregående analys av Swedbank. Efter en kort rekyl inför Q1-rapporten kom köparna tillbaka och drev upp priset till en ny ATH-stängning för ett par veckor sedan. I onsdags skiljdes aktien från utdelningen och föll något mer än så. Priset är nu nere vid en intressant stödnivå där veckan avslutades med en bullish harami.

Den långa trenden som jag bla definierar som priset och lutningen på MA-200 pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras än så länge i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 5 december.

SMACD lämnade den 11 mars ett relativt högt negativt kors som fått indikatorn att dra ner till nollan som är en stödzon.

Sammanfattning: Säsongsmässigt brukar Swedbank gå svagt från mitten av februari till slutet av mars. När priset befunnit sig över 200-dagars medelvärde har april varit en plusmånad i 72 procent av åren och snittutvecklingen har varit +4,1 procent fram till månadsskiftet april/maj. Om vi bjuds på en stark stängning (i den övre tredjedelen över torsdagens högsta bekräftas haramin och position kan tas med stoppen strax under 209 kronor. När/om 221 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 221 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 216,70 / 221,60 / 226,30 / 233,00
Stöd: 209,30 / 205,00-195,00 / 187,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37-.

Tele2 B: På väg att bryta upp ur tradingrangen

Teknisk analys Tele2 B: Det blev redan dagen efter föregående analys ett utbrott från tradingrangen jag skrev om och aktien gapade upp hela 10 procent och det kallar jag för ett rekylgap och prisutvecklingen därefter följde regelboken. Den senaste månaden har Tele2 åter fångats i en range, denna gång mellan 89- och 85-kronor, med en positiv underton.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Priset har nu tagit sig upp över ichimokumolnet och i fredags tog sig lagging line upp över molnet.

Volymbalansen har vänt upp från ett negativt utseendet under februari och mars till nu vara neutral, på väg att bli positiv.

SMACD lämnade i torsdags en köpsignal men divergensen mot signallinjen behöver tillta för att det ska bli bättre förutsättningar för en uppgång.

Vollan är nere på den lägsta nivån sedan slutet av november.

Vid de fall priset befunnit sig över 200-dagars medelvärde har april utvecklats positivt i 80 procent av året och snittutvecklingen har varit god 3,6 procent.

Sammanfattning: Tele2 är åter fångad i en relativt tajt range mellan 89- och 85-kronor och ser ut att ladda upp för att åter bryta ut uppåt. Om man väljer att agera på utbrottet eller vid en positiv fortsättningsformation vid en intressant stödnivå, som nu i tradingrangen, är naturligtvis upp till var och en. När/om 91 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 91 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under den senaste lågpunkten som just nu är under 86 kronor.

Motstånd: 88,80 / 89,90 / 91,75
Stöd: 86,60 / 85,25 / 83,65 / 82,15

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85-.