BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 14

OMXS30: Finns det kraft att ta ut årshögsta?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sista veckan i mars har historiskt utvecklats väl och om inte onsdagens turtlesoup ger vika finns inte någon anledning att tro något annat denna gång. Om det visar sig att fredagens högsta vid 1582 blir en lokal pivottopp är det dock en indikation på att köparna tvekar och då är det angeläget att vi inte bjuds på en ny lägre lågpunkt än 1551 som i så fall indikerar en kortsiktig sentimentsförsvagning.”

Mars månad blev den nionde månaden i rad med uppgång och gröna måndadscandlar vilket inte inträffat någon gång under den historik som jag har att tillgå. Totalt innebar mars en uppgång med 1,1 procent och föregående vecka adderade 0,5 procent till årets uppgång som nu skrivs till 4,6 procent vilket ligger i princip exakt på den genomsnittliga utvecklingen för de första tre månaderna på året. Sedan juni månad har OMXS30 stigit med 28 procent och den senaste utvecklingen kan tyda på att det behövs en djupare rekyl eller en utdragen konsolidering för att minska en del av de kortsiktiga spänningarna.

Efter kraftfulla uppgångar kommer priset till slut att nå en nivå där det inte längre lockar tillräckligt med nya köpare för att fortsätta driva priset uppåt och det leder till en flackare uppgång, en konsolidering eller rekyl. För tillfället är OMXS30 fångat i en konsolidering strax under den lokala toppen från augusti 2015.

Sedan turtle soup-formationen den 22 mars har de senaste 8 handelsdagarna inletts svagt men slutat starkt med stängningar högt upp i dagscandlen, vilket gett ett +8/+1-utseende och det har jag bara sett vid 3 tillfällen sedan 2001. Inte vid ett enda av dessa har kursen stått högre den nionde dagen men det går naturligtvis inte att dra några slutsatser av några få händelser.

Siktet är inställt på området kring 1595-1603 och så länge inte en negativ candlesticksformation eliminerar detta utseende bör vi navigera vidare norrut. Om det däremot visar sig att vi bjuds på en ny lägre pivottopp blir det spännande att se om 1560-1551 står pall om nivån utmanas.

Volymen har hela veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och i fredags 18 procent högre än snittet. Volymbalansen har fallit tillbaks något men noteras klart över tremånaderssnittet och så länge inte de senaste lågpunkterna och MA-66 punkteras talar mer för att köptrycket kommer återupptas än motsatsen.

Bredden som jag varnat för en tid fortsätter att blinka rött och den gångna veckan var det endast 52 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som noteras högre. Under mars var det bara 40 procent av dessa aktier som steg.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag följt av defensiva hälsovård. Sämst gick konsumenttjänster och finans.

Mycket av buzzet de senaste dagarna har kretsat kring H&M och i fredags tog aktien igen delar av torsdagens rapportdrivna fall på 4 procent. En rad analyshus har sänkt riktkursen för modejätten, men aktie var 0,6 procent upp. Sedan årsskiftet noteras dock klädjätten ungefär 10 procent ner.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier där vi agerar på fortsättningsformationer i samband med rekyler och tydliga utbrott efter lågvollalägen.

MACD lämnade den 27 februari en säljsignal som förstärkts av en negativ trampolin. Nu noteras MACD kring nollinjen som utgör ett stöd och en köpsignal kring nuvarande nivå skapar goda förutsättningar för att vi inom kort kommer att få se nya årshögstanivåer. Punkteras däremot nollan utan att snabbt återtas är risken stor för att det behövs en djupare rekyl för att locka tillbaks tillräckligt med nya köpare för att få indexet att klättra vidare uppåt.

Cykelindikatorn vände förra torsdagen upp från en låg nivå men har nu tagit sig upp till över 90 och med kursen strax under årshögstanivån är tajmingen inte så bra för att ta nya positioner för uppgång, det skulle redan varit gjort om vi vill tajma entrén med de kortsiktiga swingarna (vilket jag anser att man bör göra även om man anser sig vara långsiktig).

Historiskt har OMXS30 noterat uppgångar i 55 procent av fallen den kommande veckan de senaste 20 åren. Fyra av de senaste sex åren har dock den första veckan i april noterat nedgångar.

På ovansidan möter först zonen mellan 1595-1603 där vi hittar senaste signifikanta topp och årshögsta. Om nästa topp blir lägre än så efter att eventuellt tradingrangen punkteras kan vi se en större rekyl torna upp sig.

På nedsidan möter först 1572 och därefter MA-50 vid 1568 och golvet i den rådande tradingrangen vid 1560. Därefter zonen mellan 1556-1552 och golvet i den stigande trendkanalen vid 1548. På något längre sikt är det 1500-nivån som jag ser som en potentiell vattendelare.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1453 och framförallt att inte 1390-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför, eller vänder upp i zonen mellan MA-50 och MA-100.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv till utvecklingen så länge inte golvet i rådande tradingrangen vid 1560 punkteras utan att snabbt återtas. I onsdags och igår punkterades golvet men återtogs vid bägge tillfällena snabbt och det är i min värld positiva formationer som indikerar att säljarna inte är tillräckligt aggresiva för att orka driva ner kursen ytterligare.

Sammanfattning: Mars månad blev den nionde gröna månadscandlen som stängde på plus vilket inte inträffat tidigare, åtminstone inte i mina historiska data. Den senaste veckan har präglats av negativa dagsinledningar men förhållandevis starka avslutningar. Nu närmar sig årshögstanoteringen samtidigt som cykelindikatorn nått upp till den högsta nivån sedan den 15 februari. Både vollan och trendstyrkan indikerar att ett utbrott har goda förutsättningar att bli kraftfulla vilket ska vägas mot risken för en rekyl nu när cykelindikatorn noteras högt och kursen strax under ett motstånd men en negativ minidivergens.

Motstånd: 1595-1603 / 1611 / 1623
Stöd: 1576 / 1567 / 1556-1552 / 1542

SP500: En ny lägre topp än 2390 är svagt negativ

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Kursen har nu kommit ner till en nivå där tajmingen ifall vi får en positiv fortsättningsformation är god för att ta nya positioner för uppgång. I torsdags försökte sig köparna på att ta tillbaks golvet i tradingrangen men misslyckades. Om 2359 tas ut är förutsättningarna goda för att nästa positiva ben inleds. Så länge kursen håller sig under både EMA-8/MA-20 och inte lyckas ta ut toppen vid 2390 är risken stor för att den pågående rekylen inte är klar än. En positiv candlesticksformation ger signal om uppgång mot i första hand taket i den fallande kortsiktiga kanalen.”

Måndagen inleddes med ett negativt gap ner till 2320 där köparna stod och väntade på att suga upp säljtrycket och presterade redan under måndagen en bullish ”meeting line”. Under tisdagen togs även EMA-8 ut och veckan fortsatte med en uppgång till just taket i den kortsiktigt fallande kanalen. Veckan avslutades med en bearish harami. Mars månad innebar en nedgång med 1,4 procent och totalt steg den gångna veckan med 0,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,5 procent.

Mars månad utvecklades till en bearish meeting line och var den första negativa månadsstapeln sedan oktober. I veckografen däremot blev det en bullish piercing line, dock är veckohögsta fallande sedan några veckor tillbaks. De senaste dagarnas förhållandevis små candlestick är ett tecken på viss osäkerhet nu när den lokala pivottoppen vid 2390 närmar sig och en ny lägre topp innebär att det kortsiktiga sentimentet fortfarande är avvaktande.

Volymen har under hela veckan legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna även om det varit relativt marginellt. Helst vill vi ju se volymen tillta i samband med vändningar uppåt och stigade kurser. Det är med andra ord en viss osäkerhet och det syns samma tecken hos volymbalansen som har fallit tillbaks från toppnoteringen som markerades för snart en månad sedan och nu noteras kring tremånaderssnittet som om det punkteras utan att snabbt återtas blir första gången sedan början av september.

VIX föll den gångna veckan med 1,4 procent och noteras nu kring relativt låga 12,4. Fear & Greed-indexet är nu åter uppe kring neutral eftrer att ha noterats kring ”fear” för en vecka sedan.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2195 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen vid 2215 men uppgångstakten har avtagit i styrka i samband med att den pågående rekylen som inleddes för snart en månad sedan. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner och vara beredda på tvära kast och mer av varannandagsrörelser tills dess att trendfasindikatorn åter visar trend.

Cykelindikatorn vände den 23 mars upp från en nivå under 20 och noteras inför veckostarten råder en något för hög nivå kring 90 för att det ska vara bra tajming att ta nya positioner för uppgång strax under en viktig motståndsnivå.

MACD lämnade den 7 mars en säljsignal och noteras nu nära nollinjen som utgör ett stöd. Det blir nu spännande att se om nästa signal i MACD blir en köpsignal eller en negativ trampolin.

På ovansidan möter först 2380 men framförallt toppen vid 2390 och därefter taket i tradingrangen kring 2396-2400. På längre sikt taket hittar vi taket i den stigande långsiktiga kanalen kring 2460.

På nedsidan möter först zonen vid 2358-2354 följt av 2340-2336 och måndagens lägsta vid 2320.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 1/3 vid 2401
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Toppen vid vid 2390 blev en ny lägre topp än ATH-nivån och den har följts av en ny lägre botten

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2200 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och sen vända ner.

På kort sikt (dagar till veckor) riskerar vi nu att få en djupare rekyl om det visar sig att den lägre toppen vid 2390 inte tas ut vid denna uppswing och det ökar sannolikheten för en ny lägre botten än 2320.

Sammanfattning: Den gångna veckan tog sig SP500 upp till taket i den kortsiktigt fallande kanalen där vi i fredags bjöds på en bearish harami. En lägre topp än 2390 innebär att det kortsiktiga sentimentet fortsatt talar för att rekylen inte klar och att 2320-nivån kommer att utmanas igen. Så länge de signifikanta bottnarna blir högre och högre är jag dock positivt inställd till fortsättningen.

Motstånd: 2368 / 2373 / 2381 / 2388
Stöd: 2360 / 2357 / 2350 / 2342

DAX: ATH utmanas med en tydlig negativ divergens

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På lång sikt möter ett tufft motståndsområde mellan 11950-12400. Risken är stor att vi snart får se en ny rekyl och att den kan komma att reducera avståndet delvis eller helt mot primärtrenden. Det som däremot talar för att det kan vara värt att haka på ett utbrott om det är kraftfullt är den låga vollan som råder.”

Mars månad innebar en uppgång med 3,9 procent och enbart den gångna veckan innebar en uppgång med 2,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,2 procent. Sedan februari för ett år sedan har DAX-indexet stigit med över 40 procent och sedan juni med över 30 procent.

DAX-indexet har nått upp i zonen kring ATH-nivån som sattes i mars 2015 där även taket i den långsiktigt stigande trendkanalen möter upp samtidigt som det råder en påtagligt negativ divergens.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden utvecklats positivt i ungefär 55 procent av åren. Fyra av de senaste fem åren har inneburit att april månad startat med en nedgångsvecka.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags och torsdags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket jag tolkar svagt positivt.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och agera för uppgång när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer och utbrott om det inte sker med hög volla.

Sammanfattning: Varningslamporna blinkar men så länge vi ser nya högre bottnar och toppar ska vi inte se dessa som något annat än heads up. En rekyl rycker närmare men avgörande för den kortsiktiga utvecklingen är naturligtvis hur djup och kraftfull denna kommer att bli. Även om ATH-nivån kring 12400 tas ut är risken stor för att ett sådant utbrott kommer att bli falskt, åtminstone så länge avståndet ner till de längre medelvärdena är stort och det råder en så pass negativ divergens.

Motstånd: 12330 / 12360 / 12435 / 12520
Stöd: 12255 / 12200 / 12125 / 12045 / 11850

Securitas B: Bryter upp med turning bands

Teknisk analys Securitas B: Det blev en rekyl ner mot 136-kronorsnivån och i onsdags började vi se tecken på att säljtrycket höll på att avta. Den gångna veckan avslutades med tre tydliga gröna candlesticks och nu är förutsättningarna goda för en fortsatt uppgång.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp och trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga och företrädesvis tillämpa jämviktspendlande strategier.

Efter förra tisdagens gap ner mot 136 kronor togs detta gap ut i onsdags och formationen bekräftades i torsdags. Den gångna veckan avslutades med ett svagt utbrott över mars månads högsta nivåer men med en stängning precis kring 140 kronor.

Fredagens utbrott innebär att bollingerbanden vidgats med så kallade turning bands som, förutsatt att kursen inte omgående vänder ner, ofta leder till nya positiva trendfaser.

Förutsatt att OMXS30 (börsklimatet) håller sig positivt är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 142 kronor där man med fördel stänger halva positionen och rider resten bar by bar.

Sammanfattning: Förutsatt att fredagens utbrott inte blir falskt redan idag är det goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 142 kronor och i andra hand toppen i början av året. Den som väljer att ta position bör inte placera den initiala stoppen högre än 135,30 och ta hem halva vinsten när 142 kronor nås för att därefter flytta med stoppen upp till strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 140,00 / 141,50 / 143,60 / 145,70
Stöd: 138,60 / 137,30 / 135,20 / 133,10

Hexagon: Bearish engulfing kring övre bollingerbandet

Teknisk analys Hexagon B: Just nu är aktien fångad i en Shark 32:a där vi på nedsidan har en vattendelare kring 350 kronor som om nivån punkteras indikerar en nedgång mot i första hand primärtrenden och i nästa skede 330 kronorsnivån.

Den långa trenden pekar svagt upp och trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska börja snegla åt trendföljande strategier.

Efter föregående analys bjöds vi först på några timmars falskt utbrott innan säljarna dagen efter tog över och kursen föll ner till primärtrenden där köparna stod och väntade. I början av föregående vecka togs även taket i den fallande kanalen ut och kursen har nu fortsatt upp till det övre bollingerbandet.

De tre senaste dagarna har det övre bollingerbandet testats men i fredags bjöds vi på en bearish engulfing och en negativ minidivergens samtidigt som stochastic befinner sig på en nivå där vi ska vara beredd på utandning.

Eftersom trenden blir alltmer positiv ska vi nu avvakta nästa positiva fortsättningsformation och ta position för uppgång.

Sammanfattning: Fredagens bearish engulfing indikerar att det behövs en rekyl innan nästa position för uppgång tas. Om det visar sig att inte MA-20 suger upp ett eventuellt säljtryck avvaktar vi till nivån kring det nedre bollingerbandet. Att ta nya positioner kring nuvarande nivå är extremt dålig tajming.

Motstånd: 362,70 / 365,40 / 369,90 / 374,40
Stöd: 358,20 / 356,40 / 351,90 / 347,40